L23NYT 2000 Nr.:1.    RETUR

 

Vedr.: Generalforsamling i Nyborg Søndag den 19.03.2000

Udsendt den 29.01.2000

Kære L23-Sejler

Der indkaldes hermed til L23- Klubbens generalforsamling Søndag den 19.03.2000 i Nyborg Sejlforening kl. 12.00, hvis du vil deltage i en hyggelig frokost. Generalforsamlingen begynder kl. 13.30

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Formandens beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Budget for år 2000
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg i henhold til lovene pkt 9.1
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Michael Pedersen i hænde senest 20.februar 2000.

Redaktøren er blevet syg og klubben har et akkut behov for en redaktør.

Frokosten vil være vil være en frokostplatte. Pris ca 100 kr . Øl & vand kan købes til klubpriser. Koner, kærester, børn, er meget velkomne til at deltage.

Tilmelding til frokost er bindende og kan foretages ved henvendelse til formanden: Michael Pedersen senest den 13.03.2000. Tlf 54 85 03 86 og E-Mail m_p@post.tele.dk