RETUR

Der indkaldes til Generalforsamling i Skælskør Amatørsejlklub Søndag den 22.04.2001

Udsendt den 03.03.2001

Kære L23-Sejler

Der indkaldes hermed til L23- Klubbens generalforsamling Søndag den 22.04.2001 i Skælskør Amatørsejlklub kl. 12.00, hvis du vil deltage i en hyggelig frokost. Generalforsamlingen begynder kl. 13.30

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Formandens beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Budget for år 2001
 8. Fastsættelse af kontingent.
 9. Valg i henhold til lovene pkt 9.1
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal være Næstformand Mogens Dilling Hansen i hænde senest 20.marts 2001.

Desværre har bestyrelsen lidt skibbrud, og er i øjeblikket uden landkending, sådan i overført betydning, det er derfor nødvendigt for resten af den siddende bestyrelse og få indvalgt 3 nye bestyrelsesmedlemmer for at sikre klubbens videreførelse. Angående DM 2001, er det som tidligere anonceret fastsat til at være i dagene 25..28 juli i Skælskør Amatørsejlklub, som afvikles sammen med 806’erne, ligesom sidste år i Vordingborg. Nok er det DM’t fastlagt, men en væsentlig forudsætning for afvikling er:

 1. at der er bestyrelse som kan stå for den praktiske del.
 2. at der når tilmeldingsfristen er udløbet er minimum tilmeldt 15 både fra mindst en af bådtyperne.
 3. programmet annonceres senere ( efter generalforsamlingen

Frokosten vil være en overraskelse til  ca.100,-. kr . Øl & vand kan købes til klubpriser. Koner, kærester, børn, er meget velkomne til at deltage.

Tilmelding til frokost er bindende og kan foretages ved henvendelse til bestyrelsesmedlem Povl Fisker på mobil tlf 2033 5933 senest den 17.04.2001. eller pr E-Mail povl@L23.dk

 

 

Skælskør Amatørsejlklub Arrangerer DM for L23 & 806 i 2001
De indledende møder er i gang med L23-Klubben og 806-Klubben.Dscf0027.jpg (67296 bytes)

Dscf0028.jpg (71013 bytes)