RETUR

Indhold:
  Formanden har ordet
  Nyt om "L23 nyt"
  Kalenderen
  Reservedele
  DM I Skælskør
  Kredsmesterskab i Issefjorkredsen
 Seneste nyt fra Silkeborgkredsen

FORMANDENS SIDE.Endelig en sommer vi vil huske – til kapsejlads var vinden nok lidt i underkanten, men dejligt har det været. Nu hvor afviklingen og vinterklargøringen står for døren vil L 23 bestyrelsen søsætte et nyt L 23 klubblad. Bladet har desværre ikke været på banen siden maj nummeret år 2000, da daværende redaktør pludselig solgte sin L 23’er, meldte sig ud af klubben og nedlagde sit hverv.
Det har været en trang tid med mange forespørgsler om, - hvad sker der i L 23 klubben – er klubben død? Vel er den ej! Der er sket meget siden maj 2000.
Vi havde et godt DM i sejlklubben Snekken, Vordingborg i samarbejde med 806 klubben. Desværre måtte vi L 23’ere kalde det et uofficielt DM, da vi kun var 10 tilmeldte både, hvilket jo selvfølgelig var meget kedeligt, men vi, der deltog, havde det som sædvanligt godt og sjovt sammen, og stævnet vor som i 1997 godt tilrettelagt og fint afviklet med nogle gode sejladser, styret godt og retfærdigt af overdommer Åge Boysen Møller, der ved samme lejlighed som 75 årig stoppede som dommer – et flot langt og aktivt sejlerliv.
Det blev i øvrigt D 18 Killelock Robert Christensen med besætning, der vandt, D 48 Dodo Niels Mogensen nr. 2 og D 32 Panik Jesper Christensen nr. 3.
Efter stævnet i Vordingborg startede for alvor trængslerne – ingen redaktør, vores formand startede nyt firma, og derfor ingen tid hverken til at sejle eller klubarbejde. Bestyrelsen og jeg havde over vinteren kontakt med 806 klubben og en aftale om, at den af os, der først kom med en klub, der ville arrangere DM år 2001, meldte vi os med på. Det blev Skælskør Amatør Sejlklub.
Vores generalforsamling blev indkaldt og afholdt i Skælskør, hvor jeg blev konstitueret som formand og Erik Andersen, som tidligere har været vores redaktør påtog sig hvervet igen,. Vi fik også et nyt ungt bestyrelsesmedlem Jesper Nielsen fra Køge.
DM Skælskør 2001 – ingen blad endnu, hvor stævnet kunne præsenteres og annonceres, kun 10 både i 2000, mange ods imod. Der blev sendt indbydelse og tilmelding ud, og hvad nu – ja det resulterede i, at jeg personligt har talt med mange af jer i telefon, ja også jeres koner, kærester og nogle gange også jeres børn. Resultatet blev for mig – os utroligt glædeligt, 17 tilmeldte både, hvor den ene desværre grundet sygdom ikke kunne stille op. Jeg syntes, det var dejligt, at se så mange ny L 23’ere i DM sammenhæng, og flere der overvandt store strabadser, L 23’ere fra Skanderborg søerne, én fra Silkeborg, én som stod for at skulle til Kosovo arbejdsmæssigt, men nåede at være med alligevel og Karsten Brandt fra Korsør som ældste deltager, kun 71 år gammel kom og sikrede at vi ikke var lige på falderebet deltagermæssigt.
Skælskør amatør Sejlklub og Jens Kolding med alle sine hjælpere til vands og i land er professionelle, behagelige og engagerede, og det var et flot stævne, vejret var løjt, men herligt, og det gør det jo ikke ringere at have Harboe bryggeriet som hovedsponsor.
Dommer duoen og Søværnets gode skib Farø var også perfekte, der var kun én mislyd ved stævnet, og det var samarbejdet med 806 klubben.
Der lå en aftale mellem L 23 bestyrelsen og 806 bestyrelsen, at næste års DM , altså DM 2002 blev arrangeret af min klub Holbæk Sejlklub, og jeg havde fast tilsagn om dette, og kapsejlads formanden skulle komme på besøg fredag under stævnet i Skælskør for at se på afviklingen af stævnet der. Under sejlmålingen og kontrol af både om onsdagen, starten af DM’et måtte jeg indkalde til møde med 806 bestyrelsen, hvor de løb fra deres aftale, under begrundelse af, at flere af 806 sejlerne ikke ønskede at sejle DM i Holbæk og ikke kom, hvis det blev der, og Lynetten gerne ville afholde deres DM, og der kunne vi jo bare tage med.
Jeg fastholdt, at vi havde en aftale med Holbæk og måtte så fritstille Holbæk, da vi måske kun blev det halve antal deltagere.
Holbæk har efter 14 dages betænkning sagt ja til at arrangere vores DM og 25 års jubilæum uden 806’erne, hvilket jeg og bestyrelsen er glade for og lettede over. DM 2002 og 25 års jubilæum bliver i Holbæk arrangeret af Holbæk Sejlklub i uge 30, så kan i alle sammen allerede nu skrive det i jeres kalender og prøve at planlægge ud fra det.
Vi i bestyrelsen vil prøve om det er muligt at etablere samarbejde med andre klubber om DM hen over vinteren, men husk det er 25 års jubilæum næste år, og med 200 L 23 ejere som medlem af klubben er vi (jeg) så optimistisk at tro, at det er muligt med mindst 25 både på vandet til 25 års jubilæum.
Dette blev et længere indlæg, men 1½ år er lang tid, så næste gang skal det nok blive kortere.
Med L 23 sejler hilsen
Jan Nielsen
D 250 Jane 2

 Nyt om L23 Nyt
Vi håber at I vil tage godt i mod bladet fremtiden, og meget gerne bidrage med stof til bladet. Det er altid spændende og høre om andres sejleroplevelser, og vil samtiddig være med til at give bladet et spændende indhold. Vi forventer i fremtiden at udkomme med bladet 4 gange om året (jan.-maj - sept. - nov/dec.). Vi har givet bladet et nyt udseende, og vil i fremtiden bringe nogle faste sider, bl. a. Formanden har ordet, nyheder, info om klubbens reservedelskasse, afholdte og, kommende aktiviteter, opdaterede adresser for bestyrelsesmedlemmer og kredskontakter.  På dette års generalforsamling blev der bl.a. fremhævet at det var utroligt vigtigt at få et medlemsblad ud til L 23 folket, dette og så det det årlige DM, er jo nok den mest synlige måde klubben i øjeblikket bekræftes på. Det seneste DM i Skælskør i juli i år, også omtalt andet sted i bladet, har været med til at bekræfte, at det ved intensiv kontakt mellem aktive L 23 sejlere, stadig er muligt at skabe aktivitet. Som bekendt har klubben oprindeligt ladet sig inddele i kredse, men desværre har det vist sig meget vanskeligt for kredsformændene at samle L23 sejlere, til såvel træf som anden form for sejlads eller møde aktivitet. Bestyrelsen har erkendt at det efterhånden er blevet vanskeligere at fastholde den form for aktiviteter, som tidligere kunne samle medlemmerne. Den nuværende bestyrelse vil derfor i de kommende L 23 Nyt udgaver, forsøge og lancerer nye ideer til, at finde andre veje for at fastholde og fremme klubbens formål.
Vi ved jo at L 23 sejlere er glade og positive mennesker og som glæder sig over det dejlige "skiv", og gerne vil i kontakt med andre L 23’r. 
Der tales om mange ting som årsag til at klassen, ligesom så mange andre klasser lider under manglende tilgang af nye og yngre sejlere, det har derfor været rart og se at der rundt omkring i nogle havne og klubber kommer både nye og også yngre skippere til, som vælger L 23.
På redaktionsudvalgets vegne
D 169.
Povl Fisker.


KALENDEREN.
På nuværende tidspunkt er der ikke meget til kalenderen, men som i kan se, er det et nyt tiltag i bladet. Det er så bestyrelsens håb, at alle, der ønsker noget optaget i kalenderen, kontakter mig så hurtigt som muligt.

DANMARKSMESTERSKAB for L-23 sker i uge 30 år 2002 i HOLBÆK.

Bemærk at vi har 25 års jubilæum. Det ville være helt vildt lækkert, hvis vi kunne mønstre 25 både. Afsæt allerede uge 30 hertil. Da 806 klubber på det groveste uden varsel trak sig fra aftalen om et samlet mesterskab, har vi besluttet at kontakte Drabant 24’erne for at se om de kunne tænke sig at være sammen med os.

Vores flinke og rare sponsorer ved DM for L-23 i år skal have den største tak for deres indsats.

 RESERVEDELE.

Det er stadig muligt at få lavet en skydekappe til din L-23 hvis den trænger til fornyelse. Prisen vil være kr. 1900.- Der er nogle, der har efterlyst kistebænkluger og stik skotter (ved nedgangen). Såfremt der er nok interesserede vil jeg lave en lille produktion. Imidlertid er det ikke muligt at oplyse prisen, da der skal være et vist antal for, at det i det hele taget er værd at starte op med. Er du interesseret kan du enten ringe eller sende en mail. Helst så hurtigt som muligt. Så vil jeg kontakte dig såfremt der er nok til at gå i gang.

Skydekappen vil blive fremstillet som beskrevet i tidligere L-23 nyt og på hjemmesiden. Kistebænklugerne vil enten være teakfiner , ca. 3 mm slidlag eller teak med gummifuge(det afhænger af prisen på pladerne). Stikskot vil være teak ca. 1 mm slidlag.

Tlf. 54 70 66 95 Mail. easakskoebing@infosport.get2net.dk

Kredsmesterskab Issefjordskredsen 2001

Igen i år afviklede vi kredsmesterskabet i forbindelse med bromesterskabet arrangeret af sejlklubberne Kiknæs i Frederikssund og Marbæk.

I år var det Frederikssund sejlklub, der var hovedarrangøren, men stævnets udformning er det samme, uanset hvem der står for det.

Det er meningen, at der sejles 3 sejladser, almindelig trekantbaner, lørdag, i breddingen nord for Frederikssund og en distance kapsejlads om søndagen op forbi Frederiksværk og tilbage.

Jeg havde forsøgt med samme fremgangsmåde som før DM, med at ringe rundt til kredsens L 23’ere, men med et ringe resultat, vi blev desværre kun 3 både, hvoraf den ene endda kommer fra Kalundborg, Poul trodsede for tredje år i træk de 10 – 11 timer transportsejlads hver vej – flot. Sidste år var vi 6 L 23 både, hvor bliver I af?

Lørdag blev en fin dag, hvis vi ikke skulle have sejlet kapsejlads, vejre var flot og varmt og absolut ingen vind.

Hele formiddagen lå vi og drev rundt og på et tidspunkt havde vi bundet 12 – 14 både sammen og gik på besøg hos hinanden, badede, spiste mad og drak bajere. Kl. ca. 14 kom der så meget vind, at vi fik afviklet en sejlads.

Aftenen forløb med herlig fællesspisning ved tændte griller og med øl, vin og vand til populære priser og mange af dem, alt i alt en herlig aften i Walhalla.

Søndag kom der luft, så det gik bare der ud af. Mange med spiler op mod et smalt løb Dyrnæshage, pludselig skærer en tursejler på kryds ind gennem feltet, han rig får fat i D239 Pouls helt nye spiler, knækker hans spilerstage, strækker hans spiler og flår spilerfaldet ud af masten, og ikke nok med det, han fortsætter bare som om intet var sket.

Der er kun én Fauerby 36 i Roskilde, så han er ikke svær at finde, og der var mange vidner. Resten af turen forløb godt, og vinder blev D199 Thavick med skipper Svend Åge Larsen, nr. 2 D250 Jane 2 med skipper Jan Nielsen og nr. 3 D235 Posidon med skipper Poul Jensen.

Euro Sails som til DM havde givet en sponsor præmie på 1.500 kr. til hjælp til sejl, havde til vores kreds mesterskab givet en sponsor præmie på 800 kr. En stor tak til Euro Sails. Der var i år ændret på reglerne for præmien, uden andre end Svend Åge vidste det, nemlig at præmien tilfaldt sidste pladsen, så selv om Poul fik ødelagt gren og fik ærgrelser, så fik han heldigvis også lidt med hjem.

Kredsmesterskabet bliver afholdt samme sted og samme tid i august 2002 med Marbæk som hovedarrangør. Det bliver annonceret også som L 23 kredsmesterskab i kapsejladsbladet Issefjordskredsen, som ligger ude i alle sejlklubberne omkring 1. Maj 2002 med tilmeldingsblanket og oplysninger. Det er et godt og veltilrettelagt stævne, der ligger fint centralt for hele kredsens sejlere, så jeg ser frem til større deltagelse næste år, kom og leg med os - vi er ret hyggelige – synes vi.
L 23 hilsen
Jan Nielsen
D 250 Jane 2

"Bemærkninger" fra vinderen af DM 2001 for L23 i Skælskør. Efter at vi har sejlet på banen ud for Køge hele foråret, var sandhedens time kommet, da vi stillede op til DM for L23 i Skælskør. D140 Zeros besætning er Hans, Jesper og Morten alle fra Køge Sejlklub. Det var opløftende, at 16 både kom til start, og at klassen herved kunne beholde sin officielle DM-status. Hermed en stor tak til de fremmødte L23 sejlere, som viser at der stadig er liv i Klubben. Skælskør A Sejlklub havde gjort alt for at de ydre rammer var perfekte. To kompetente dommere var hentet fra Kaløvig. Den Danske Marine leverede dommerbåd og Harbo Bryggeri sikrede, at det mere festlige også var på plads. Mere ydmygt var vores egen indkvartering i et lille telt på havnens grønne område.
Første dagen sagde vejrmeldingen, at der ikke ville komme mere end 6 sm. Derfor besluttede vi, at sejle med et 5 år gammelt stel sejl, som vi vidste var godt i let- til mellemluft. Inden starten var vinden nu oppe på 5-7 sm., hvilket gav os nogle betænkeligheder mht sejlvalg. Vi fik en perfekt start i læen af feltet. Banen var en op og nedbane med tre opkryds og tre lænseben, hvorved man gik i mål på læns. På første opkryds viste det sig, at vi havde valgt den rigtige side af banen, og da der ikke skete meget med vindretningen under sejladsen, kunne vi konstatere at første sejr var hjemme med afstand til DoDo på andenpladsen. Nu var humøret højt i båden ved dagens anden start, som igen blev en læ start med fri vind. Her fik vi følgeskab af Killelock som kom meget tæt på os i opløbet. DM blev afholdt sammen med 806, som startede 5 min efter os. I vores opløb blev vi blandet med de første 806-ere, hvilket var ved at koste os førstepladen; men nej vi klarede den. Nu begyndte vinden at tage til, og styrken nærmede sig 8 sm. I dagens tredie start ved jeg ikke om DoDo og Killelock var blevet enig om at pakke os ned; men i hvert fald havnede vi i en sandwich mellem disse både, og vi var låst fra at vende til fri vind. Vi måtte pænt holde os i læen af dem, og vente på chancen. I den tætte strid lykkedes det DoDo at tage god afstand til os, som imellemtiden nu lå på en sikker andenplads. En velfortjent sejr til DoDo og med Killelock tredie. Normalt skulle der kun sejles 3 sejladser pr. dag; men da dommerne tilsyneladende mente at det gik så godt, besluttede de at starte en fjerde. Der var nu klar luv fordel på startlinien, hvilket vi udnyttede igen i fri vind. Det gik bare derudaf. Vores betænkeligheder med om sejlet nu også kunne sejle i frisk vind blev gjort til skamme - en sikker sejr var igen i hus med Killelock og DoDo på de næste pladser.
Nu gik det mod Skælskør havn efter en kanon dag. Harbo Bryggeri havde sikret at der var gratis, frisk fadøl til alle, og klubben stod herefter for en fin middag. Lækker skinke med diverse tilbehør. Sidst på aftenen måtte vi dog godt nok betale 10 kr. for to ½ l. fadøl.
Næste morgen var skipper til bageren for at kræse for gasterne, som havde gjort et fejlfrit job. Vejrmeldingen sagde nu under 5 sm. for hele dagen. Det viste sig at holde stik. Der blev sat udsættelse på land så vi slap for at ligge på vandet og vente på vind. Over middag besluttede dommerne sig for at vi skulle starte. Vinden var stabil og i en passende vindstyrke for os. Nu drejede det sig om at sejle sikkert, og ikke komme i klammeri med andre både. En god start var fundamentet for endnu en sejr, nu med Panik fra Nyborg på andenpladsen. Denne dags sejladser skulle afvikles således, at L23 startede først og med 806 startende 5 minutter efter. DoDo var oppe midt på banen, uvis af hvilken grund, da vores start gik, hvilket vi selvfølgelig var meget kede af på hans vejne. Denne startorden skulle gøre at hele feltet blev mere samlet, så banedommerne bedre kunne flytte mærkerne ved vindspring. Det viste sig også at være nødvendigt, da man både måtte flytte top- og efterfølgende bundmærket. Nu begyndte det at se fornuftigt ud med 5 førstepladser og een andenplads. Dagen bød endnu på en start, hvor Killelock nu viste, at han også ville have en førsteplads. Med en andenplads til os i dagens sidste sejlads gik det igen mod havnen og Harbos kolde fadøl.
Aftensmaden blev sikret ved at klubben startede nogle grill op. Sejlersnakken gik over bordet hvor Harbos store kalkunsnitsler og pølser med svøb blev fortæret.
Indtil nu havde vi bl.a. lukreret på fejl på modstanderbådene. Vi havde haft uproblematiske sejladser, dog med et mindre haveri af bomnedhalet andendagen; men havde på fornemmelsen, at vi var godt forberedt. Sidstedagen blev noget anderledes. Vi kom ud på farvandet ud for Kobæk Strand i meget svag vin, som var springende hvilket gjorde, at starten blev udsat. Efter tre timers venten mente dommerne at tiden var inde til dagens første start. Vi kom godt med; men måtte se Killelock tage afstand. Vi skulle ikke tabe for mange pladser, såfrem vi stadig skulle sejle to sejladser. Lige før topmærket på sidste opkryds lå vi på en "sikker" andenplads. Men nu sketer der sager. Under det meste af sejladsen havde det småregnet og nu løjede vinden totalt samtidig med at den drejede. Det var ikke til vores fordel denne gang. Både kom bagfra på noget vind vi absolut ikke havde. På den efterfølgende læns til mål, havde alle problemer med spileren, som samtidig var blevet godt tung af regnen. En beskeden 5 plads hvor Panik tog en velfortjent førstepladsen og med Killelock anden. Der var nu absolut ingen vind tilbage, så dommerne besluttede at aflyse den planlagte sidste sejlads.
Stævnet var sikret mht DM allerede ved afviklingen af 4 sejladser, så med afviklingen af 7 sejladser må man sige, at det sejladsmæssigt også havde været en stor succes. Hermed kunne vi fratrække dagens sejlads i den samlede stilling og drage til havnen for at nyde sejrens sødme. Efter endu en velfortjent fadøl - rottede en del sejlere sig sammen for at smide den vindende besætnig i havnen. Efter et bad gik det mod gæstekantinen hos Harbo. Her var der dækket pænt op til sejlerne med påhæng, dommere og ledere, marinen og alle de medhjælpere som havde gjort et stort arbejde med stævnet. Det var umuligt at tørlægge bryggeriet, selv om der blev gjort et hæderligt forsøg. Høj stemning over lækker mad og drikke samt god musik. En stor ros blev tildelt alle som var involveret. Mange fine præmier og sponsorgaver gjorde at alle fik lidt med hjem. Ud over ros til sejlklubben for stævnet, skal der også lyde en tak til L23 Klubben hvor det især for Jans vedkommende lykkedes igen , at få deltagertallet op på de magiske 15 både.
Tak for denne gang og på gensyn til næste år i Holbæk.. D140 Zero.
NB.: Tak til Jeppe som hjalp mig op efter en ufrivillig morgendukkert i havnen.. Det blev således for mig en våd dag/aften/nat/morgen...

1 D140 ZERO KØGE 1 1 2 1 1 1 2 5x 9.0 Hans Jørgensen, Jesper M.Nielsen, Morten Pilebo

2 D18 Killelock FREM 8x 2 3 2 3 2 1 2 15.0 Robert Christensen, Jan Christensen, P.Wraae

3 D148 DO-D SSF 2 3 1 3 8x 7 3 3 22.0 Niels O. Mogensen, B.Pilegaard, Hans Kruse

4 D32 Panik Nyborg 4 7 5 8x 2 4 4 1 27.0 Jesper Christensen, Peter Ilsøe, G. Nielsen

 

Både i Skanderborg og Silkeborg søerne har vi den store glæde at kunne konstaterer pæn tilgang af L 23’r. I begge søsystemer ligger der nu 13 både, hvoraf 3 deltog i årets vellykkede DM i Skælskør. I Silkeborg søerne forventer vi, at der vil være 5-6 L 23’r som aktivt vil deltage i såvel træningssejladser som egentlige kapsejladser, og måske kommer der endnu flere til, hvem ved, de skal være velkomne. Ved årets sidste kapsejlads i Silkeborgsøerne den, 27. oktober deltog 4 både, D 169 - D 175 - D 177 og D 179. Vi glæder os allerede til den kommende sejlsæson.

D 169/Povl Fisker