L23NYT 2002 nr.:2     RETUR 
 

Indbydelse til generalforsamling.

DM2002 forberedelse.

Skydekappe og kistebænke.

Formanden har ordet...

Jeg vil starte med at ønske samtlige medlemmer med familier et godt nytår og håbe alle vil få en god og aktiv sejlsæson. Jeg håber, at alle er kommet vel over julen med gode gaver og de ekstra pund, der følger med.

Året 2002 er jubilæums år. I 25 år har L 23 Klubben eksisteret, og jeg synes, at medlemstallet viser, at mange stadig synes, det er en god ide med en L 23 Klub.

Små foreningsformænd (her hentydes ikke til min størrelse) som mig har nytårsønsker: Jeg vil ønske, at klubbens medlemmer vil støtte op om klubben og dennes bestyrelse, jeg vil ønske, at rigtig mange vil deltage i klubbens arrangementer som generalfor-samling og Danmarksmesterskab, et Danmarksmesterskab som i år vil danne rammen om vores 25 års jubilæum, jeg vil også ønske, at der ude i kredsene vil blive afviklet flere kredsmesterskaber / træf. Mit ønske er også, at rigtig mange vil støtte op om L 23 Nyt i form af indlæg til bladet, ferieberetninger, forbedringer af indretning, trim forslag, eventuelt hvor der er godt at købe grej m.m.

Hvis nogle af mine ønsker, helst dem alle sammen går i opfyldelse, er det bare knaldhamrende godt / alle tiders at være formand.

Jan Nielsen

D250 Jane 2

 

Indkaldelse til generalforsamling

L- 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling søndag den 17. marts 2002 i Holbæk Sejlklubs Klublokaler, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk.

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag

6. Bestyrelsens planer for det kommende år

7. Budget for år 2002

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg i henhold til lovene punkt 9.1

A. Valg af formand

B. Valg af kasserer

C. Valg af suppleant

10. Valg af revisor og revisor suppleant

11. Eventuelt

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Jan Nielsen i hænde senest lørdag den 16. Februar 2002.

Hvis du/I ønsker at deltage i en hyggelig frokost, inden generalforsamlingen starter, så giv mig et praj. Frokosten starter kl. 12.30 samme sted, prisen vil være ca. 110 kroner, og øl og vand kan købes til klubpriser.

Tilmeldingen til frokosten er bindende og kan foretages ved henvendelse til formanden Jan Nielsen, mobil telefon 23309930 eller på e-mail janaqua@vip.cybercity.dk. Du kan også sende en e-mail til klubben

Med sejlerhilsen

På bestyrelsens vegne

Jan Nielsen

Formand

DM2002..

Holbæk Sejlklub er allerede langt med forberedelsen til vores DM, og som nævnt i L 23 Nyt er stævnet som tidligere lagt i uge 30.

Det ser ud til at vores bestræbelser på at få ny samarbejdspartnere til DM er ved at lykkes. 606 Klubben vil gerne være med, og både Kapsejladsudvalget i Holbæk og vi som bestyrelse har sagt ja og indledt samarbejdet. 606’ernes bud er, at de vil komme med 20 – 25 både.

Stævnet afvikles fra onsdag den 24. Juli kl. 15.00 og til og med søndag den 28. Juli, dog satses der på, at sejladserne er torsdag, fredag og lørdag og søndagen er ekstra dag.

Med denne klare udmelding kan I planlægge jeres sommer, og jeg håber vi mødes til et stort godt DM med mange L 23’ere og en knaldhamrende god jubilæumsfest.

Endeligt program og tilmelding kommer i næste nummer.

Reservedele......

Det er stadig muligt at få lavet en skydekappe til din L-23 hvis den trænger til fornyelse. Prisen vil være kr. 1900.- Der er nogle, der har efterlyst kistebænkluger og stik skotter (ved nedgangen). Såfremt der er nok interesserede vil jeg lave en lille produktion. Imidlertid er det ikke muligt at oplyse prisen, da der skal være et vist antal for, at det i det hele taget er værd at starte op med. Er du interesseret kan du enten ringe eller sende en mail. Helst så hurtigt som muligt. Så vil jeg kontakte dig såfremt der er nok til at gå i gang.

Skydekappen vil blive fremstillet som beskrevet i tidligere L-23 nyt og på hjemmesiden. Kistebænklugerne vil enten være teakfiner , ca. 3 mm slidlag eller teak med gummifuge(det afhænger af prisen på pladerne). Stikskot vil være teak ca. 1 mm slidlag.

Tlf. 54 70 66 95 - Mail adresse easakskoebing@infosport.get2net.dk