L23NYT 2002 nr.:5   RETUR
L23NYT December 2002 ...

Formanden har ordet.                                                                                                     Kredsmesterskaber.                                                                                                                Issefjorden.                                                                                                                                 Sydhavsøerne.                                                                                                                Storestønskredsen.                                                                                                                 Silkeborgkredsen.                                                                                                                                Køge Bugt Kredsen.                                                                                                                     Hvordan får jeg lavet et dræn?                                                                                                            L23 til salg.                                                                                                                                           DM2003 i Køge.                                                                                                                                        L23 sange.                                                                                                                                   Merchendise.

 

   Formanden har ordet...

Jeg håber, at alle er vel på land og har sat L23erne i vinterhi efter en rigtig god sæson og især et langt efterår.

Sidste blad fik jeg ikke skrevet min klumme, min arbejdssituation er ikke bedret væsentligt, men jeg har indtryk af, at der er mange, der har det som jeg, i forbindelse med den måde samfundet kører for øjeblikket med fusioner, omstruktureringer, benchmarking og liberalisering af gamle offentlige kerneydelser, men så er det jo godt vi har vores lille "skiv", så vi kan komme på vandet og stresse af, slappe af eller få adrenalinen op at køre i en god kapsejlads.

I sidste blad er der skrevet meget om vores DM og jubilæum i Holbæk, så jeg vil nøjes med at komme med mine små bemærkninger. Først tak for Poul Fiskers pæne og rosende ord om min indsats, det varmer altid, samtidig vil jeg sige at ting ikke kan lykkes uden hele bestyrelsens store engagement. Det har for mig på en måde været nemmere, og på en anden måde måske sværere, at det var min egen klub, jeg havde fået til at arrangere DM 2002 – også fordi det var L23 Klubbens 25 års jubilæum, som vi også skulle festligholde, men jeg vil takke min klub Holbæk Sejlklub for et godt stævne og især stævneleder Jørgen Mose for hans store arbejde og gode tilrettelæggelse og afvikling af stævnet. En tak til alle hjælpere på vandet og i land, tak til dommere og en særlig hilsen og tak til alle tiders madmor Helga, der sammen med hendes mand Alex og køkkenholdet har fået stor ros af samtlige mandskaber.

Povl Fisker og Niels Mogensen har både i tekst og billeder beskrevet stævnet og jubilæet flot, jeg har personlig tænkt, at vi måske skulle invitere en talentspejder næste år, for det er utroligt dejligt, så mange der pludselig kan bidrage til underholdningen med sang og musik.

Vi er i bestyrelsen langt fremme med tilrettelæggelsen af DM 2003 i Køge, og jo flere vi bliver, jo sjovere synes jeg stævnet bliver, så reserver allerede nu uge 30 fra den 23/7 til den 27/7. Jeg glæder mig allerede til at se jer alle sammen.

Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, der var rigtig stor aktivitet alle steder rundt om i landet, men når det nu ikke er tilfældet, vil jeg glæde mig over al den aktivitet, der er genopstået i Køge Bugt med Vallensbæk som centrum. Silkeborg og Skanderborg søerne er meget aktive, og vi har også fået et par ildsjæle i Karrebæksminde – Næstved, det er dejligt, sådan nogen kan vi ikke får nok af.

Jeg vil ønske jer alle sammen en god jul og et godt nytår.

De bedste sejlerhilsner  Jan Nielsen..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

Kredsmesterskaber og andre sejladsresultater i efteråret..

Issefjordskredsen:

Vi forsøger igen i år at afholde vores kredsmesterskab i forbindelse med Bromesterskabet den 17-18 august. Thavick og Jane 2 blev desværre eneste deltagere, og vi er selvfølgelig ked af, at ingen gider lege med os.

Det er et godt og veltilrettelagt stævne. Vejret var også godt, og som noget nyt var der ikke nogen distancesejlads i år, men i stedet en slags orienteringsløb mellem de udlagte bøjer – en efter min mening god nyskabelse.

Jeg håber, at vi med ca. 25 L23ere i kredsen kan få vores kredsmesterskab tilbage i 2003 og dermed vores vandrepokal, som i år blev tildelt Folkebådene, der mønstrede 11 både – flot! Før har vi haft en sponsor præmie fra Euro Sails, men det kræver, at vi er fem startende både.

Thavick vandt, men Svend Åge og hans mandskab er også nogle "skrapsakker", men mød op næste år og giv dem kamp til stregen.

Stævnet er temmelig fast datomæssigt omkring midt i august. Jeg glæder mig til at se rigtig mange i august 2003.

D250 Jane 2  Jan Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

Sydhavsøernes Sejlerfestival.

afholdt 14 & 15 September.

Udfra deltagerlisten er der over 40 deltagende både, men det der er interresant i den forbindelse er et felt på 4 L 23’, D 10 Knaldskallen, D 7 Ramus, D 52 Virus og D 63 Marie. Desværre er der ingen resultater indløbet om deres indbyrdes placering. Måske hører vi om det ved en anden lejlighed. Men endnu et eksempel på at der er aktivitet i klassen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Storestrøms Kredsmesterskab 2002.

Her er ingen omtale, men de kolde kendskerninger for placeringen.

1: 239 Fleur - Erik Andersen,

2: 208 Seastar - Jørgen Rasmussen,

3: 124 Calypso - Vladimir Karas.

Tillykke med det.

------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

Kredsmesterskab i Silkeborgkredsen                 12 & 13 oktober

Silkeborg Sejlklub afholdt klubmesterskab i dagene den 12 & 13 oktober, som samtidig var Jysk Mesterskab for H både og Kredsmesterskab for L23 sejlerne i Silkeborgkredsen

I Silkeborgkredsen har vi indstiftet en halvmodel som var tiltænkt en Cup som skulle gå over sæsonen, hvilket jo ikke rigtig kom i gang. Derfor besluttede vi at den i år for første gang skulle gå til vinderen af denne 2 dages kapsejlads. Statutterne for denne vandrepræmie er som tidligere nævnt:

1. Man skal være medlem af L 23 klubben.

2. Man for en plakette med navn og årstal på halvmodellen.

3. Halvmodellen skal hænge synligt i sejlerens hjemmeklub.

4. For at vinde halvmodellen til ejendom skal den vindes 5 gange.

Der mødte 2 både op fra Skanderborg ( på trailer) og 4 fra Silkeborg op til start.

Det blev et spændende stævne med i alt 6 starter, og alle sejladser blev gennemført vindstyrke 10 – 14 s/m, med endnu kraftigere vind i pustene. Heldigvis uden alvorlige uheld men med trætte sejlere til følge. Det viste sig dog hurtigt at D 381 fra Skanderborg ville blive svær at slå, idet de lagde stærkt ud, og fik flest 1. pladser. 2. og 3 pladserne blev der kæmpet om til det sidste, hvor undertegnede løb med 2 pladsen og dermed med klubmesterskabet i L 23 løbet i Silkeborg Sejlklub, Alle deltagerne roste stævnet og lod forstå at det ville de følge op i 2003.

På Silkeborgkredsens vegne til lykke til vinderen D381, Per Hedegård Skanderborg og hans mandskab.

D169 Povl Fisker Kredsrepræsentant.

 

Nu da er vi er i Silkeborgkredsen, så kan vi samtidig orientere om, at vi hele sæsonen igennem på alle onsdags sejladserne har sejlet en Cup, hvor der hver aften præmieres en vinder med en flaske rødvin, og den samlede vinder får et gult „ føreflag „ som anbringes i hægstaget. L23 klassen i Silkeborg Sejlklub blev i år vundet af Håkon Østerdal D 390, Kukla.

Stadig fra Silkeborgkredsen

Årets sidste sejlads med det største samlede feldt af L 23 i nyere tid, nemlig i alt 8 både deltog i Silkeborgs sejlklubs Distancesejlads som er en tur på ca . 12 Sømil, vejret var flot, køligt men med jævn til frisk vind, som på den sidste del af krydset øgede til hård vind. Også denne sejlads blev vundet af Håkon Østerdal D 390 Kukla.

Billedet af D169, er taget af Per Hedegård D 381, inden han blev hentet ude i Julsø, det holdt desværre ikke hjem.. En god sæsson er slut, og blev afsluttet med afriggerfest i klubhuset . En god aften med musik og sang af „ de kendte „ fra årets DM i Holbæk dog med en tredje mand. Det blev en festlig aften hvor der blandt de musikalske kreative blev digtet et par L23 sange

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

L23 Klubaften i Køge Bugt

Torsdag d. 23. januar 2003

I starten af denne sæson (2002) satte vi os 3 både sammen, Poul, D 82 Dream Machine, Ishøj - Carl Aage, D 198 Lucifer, Hundige - og Per, D 176 Amok, Vallensbæk.

Vi ville prøve at få gang i et stort L23 løb til aftenmatcherne i Køge Bugt nord. Det lykkedes. Med 10 tilmeldte både, og 6 – 10 startende hver aften, igennem hele sæsonen, har det virkelig været skægt. Når der starter så mange, er det egentlig ligemeget, om du kæmper om en første/anden plads eller du kæmper for ikke at blive den sidste – det er bare dejligt at komme på vandet.

Sæsonen startede med trim- og taktikaften, hvor alle, også nybegyndere kunne få gode råd og fiduser.

Vi fik et par gamle rotter, bl.a. Peter Hemp, tidligere DM vinder, til at sejle sammen med nogle af de nye. Yderligere har der i løbet af sæsonen været udvekslet gaster på tværs af klubberne – Vallensbæk folk har sejlet med Ishøj både, Ishøj folk har sejlet med Vallensbæk både o.sv.

Og det hele sluttede med et dejligt sildebord hvor der var repræsentanter for 10 både tilstede.

Vi har besluttet at følge op på dette og inviterer alle L23 sejlere og gaster til

TRIM- TAKTIK – REGEL- OG SNAKKEAFTEN SAMT OST OG RØDVIN.

Torsdag d. 23. januar kl. 19.30 i Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej, 2665 Vallensbæk Strand.

Programmet er her i november måned (hvor dette skrives) ikke endeligt fastlagt. Men der vil komme nogle kvalificerede folk og fortælle om taktik samt hvordan man trimmer og sejler en L23.

Samtidig vil L23 Merchandise være fremlagt til salg. Dette består af caps, trøjer, klistermærker, rorbøsninger , stregtegning af L23, spilergaljer mv.

Formålet er selvfølgelig at gøre kredsen sjov at sejle i igen til næste år, mødes og hygge os om vor dejlige båd, samt måske inspirere andre kredse til at få flere både på vandet til næste år.

Efter de "kloge ord" serveres der ost og rødvin til kr. 50,- pr. næse. Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig.

Tilmelding foretages inden d. 15. januar 2003 til Per "Amok" Nielsen, mobil 27 15 30 95 eller :per@L23.dk - husk at gasterne også skal med.

Endeligt program vil blive lagt ud på L23 hjemmeside omkring nytår.

Sejlerhilsen fra Per "Amok" D 176.

Billedet er en større samling L 23 placeret Vallensbæks havns vinterpladser, foto Per D 176

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

Efterlysning

D 300 Jimmy Harder efterlyser hjælp til at lave et dræn i lugegaragen, er der nogen som kan hjælpe, så kontakt mig venligst på mailadressen jh@udd.blaagaard.dk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Salg: D 397, årg 1986, værftsapteret - hvid - blå stribe. Udstyrsliste kan rekvireres hos Niels Vagn Laursen Louisevænget 8, 5270 Næsby, tlf. 66 181426

Pris 75.000, meget velholdt, kun brugt til tursejlads.

---------------------------------------------------------------------------TOP.

DM 2003 i Køge.

Det er nu afklaret at Køge Sejlklub vil afholde næste års DM for L23. Stævnet bliver afhold sammen med klassemesterskabet for 806. Det vil sige fra den 30/7 til den 2/8 håber vi, at så mange som mulige vil komme til Køge. Stævnet vil blive åbnet onsdag den 30. Torsdag, Fredag og Lørdag sejles der hver dag 3 „korte" op- og ned- baner. Hver start bliver med bare to opkryds og to lænseben.

Der bliver mulighed for camping på havnens område. Sejlklubben vil stille et stort telt til rådighed ud over et dejligt klubhus. Der vil blive tændt op i grillen om aftenen, og vi håber på den samme gode stem- ning, som vi havde i Holbæk sidste år. Lørdag afsluttes der med en festmiddag og søndagen vil blive reservedag.

Nærmere omkring stævnet vil blive sendt ud i en indbydelse i løbet af foråret. Der vil fra L23 Klubbens side blive gjort alt for at stævnet bliver attraktivt, så Køge Sejlklub samt vores ønsker om mange deltagere vil gå i opfyldelse. Så kære medlemmer.. allerede nu kan i planlægge deltagen i Slaget i Køge Bugt til sommer..

Så sæt X i kalenderen og adviser allerede nu resten af besætningen ! !

L23 Klubben siger på gensyn i Køge.

NB.: Traditionen tro er det således også fastlagt at L23 Klubbens generalforsamling vil blive afholdt i Køge. I vil senere høre nærmere herom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

Som tidligere omtalt har der været kreative og musikalske „ L 23 Silkeborg sejlere „ igang med at digte nogle nye sange, her er en af dem.

Mel: Jeg har en hund med 4 poter (Shu-bi-dua)

Jeg sejler i L23,

her i vores klub

d’ der mange, som vil være med til.

Og det går godt med kapsejladsen,

blot man får et lille skub -

senere så kommer jo kalasen

her skifter melodien til

Danmarks sangen (igen Shu-bi-dua)

Koen har et dejligt yver (et par stykker sang godt nok konen)

Vi har fået L23’er-

Danmark er et dejligt land.

Vi vil synge lange sange,

vi kan også blive bange,

for der er så meget vand.

 

Her den anden af de tidligere omtalte sange digtet den 26.okt.

Mel. København- København

Ingenting her på jord,

er så flot som søen, lige hvor vi bor

og det hjælper på humøret, kan du tro eller tre,

når man får sig en L-twenty two or three !

Gør dig fri, twenty three,

mangen hyg’lig H-båd fulgte i dit spor.

Der er ingenting så herligt her på denne jord,

som at sejle twenty three - I agree !

Forfatter Torben Steffensen.

(gælder også den første sang)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP.

                     

Foto: Jens Hjort SSK...   en smuk dame på Silkeborgsøerne..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

L 23 Merchandise En af L 23 klubbens formål gennem årene har bl.a. været at formidle beslag, reservedele og gode tilbud til medlemmerne, som eksempel kan nævnes:

Caps, trøjer, stregtegning i billedramme af L23’r.

Klubben har altid et lager af standere og " logo " klistermærker. Vi har både rorbøsninger og spilergaljer, ( til montering skvætlisten agter, se foto ) på lager.

OBS: Vi arbejder forsat på at fremskaffe skamfilingsbeslag til kommende sejl sæson.

Klubben tilbyder også salg af halvmodeller.

Derudover udlejer vi Cockpittelte og GPS navigator.

Deadline for næste L 23 Nyt er den 1. april 2003

                                                                                                                     TOP.