DM 2003     RETUR                       
 
DM L23 2003 i Køge.

DM sponsorer foromtale samt indbydelse. 
Endelige resultat...
Billeder aftenstemning..
Billeder af bådene Fotograf Benny Rähr.
Billeder både med spiler Fotograf Benny Rähr..
Mange gode billeder Fotograf Benny Rähr.
Lodtrækning om sponsorpræmierne..

DM 2003 i Køge set fra Zero.

Det var med glæde, klubben kunne konstatere, at 24 både havde tilmeldt sig dette års DM, heraf 4 fra Køge. En pæn stigning, som viser L23 klassen er på rette kurs.
De ydre rammer, som sejlklubben stod for, tilbød gratis op og nedtagning af både, som kom over land. Ligeledes var der udsigt til en ren og frisk strand fra campingpladsen. Ved klubhuset var opsat stort telt for at huse de mange sejlere, som blev udvidet med 35 OK-sejlere. Sejlklubben, som skulle stå for deres DM, brændte dem af og Køge Sejlklub sprang hjælpende til i sidste øjeblik. 18 Int.806 mødte til start heraf 4 fra Tyskland, så man må sige, at der var mange sejlere på havnen den week-end. L23Klubben havde i år sikret en masse sponsorstøtte, som blev kvitteret med at bådene bar stævnesponsorreklamer.
På vandet som på land havde man indtryk af at klubben havde sat alle sejl til, for at stævnet skulle blive en succes.
Vejret tilsmilede os lige fra begyndelsen. I let til frisk vind fra østlige retninger startede sejladserne torsdag efter et veldækket morgenbord med mulighed for at smøre frokostpakker. Den lokale Zero lagde hårdt ud og vandt foran Do-Do.D208 Sea-Stare fik sin topplacering medens D11 Sus var en langsom starter. Dagens anden start gik mindre godt for bl.a. Zero og Do-Do; men på mirakuløs vis lykkedes det Do-Do at kæmpe sig i top nu med Killelock som toer. Formand Jan i Jane II holdt sig forbandet langt fremme og endte 4 efter Dream Machine. Hovsa sagde de i D43, som her fik stævnets fratrækker. Der blev gjort klar til dagens tredje sejlads, hvor nu Dream Machine ville vise hvad de duede til. Hvor enkelt kan det gøres – eet ben ud på SB side af banen og een vending hvor de ramte topmærket som førende båd. Det samme gjorde de på andet opkryds, og det stod helt klart at de ville vinde denne sejlads foran Zero. D35 Ib viste her at de også kunne være med fremme – medens Povl i Pi’r fra Silkeborg kæmpede med at følge med. Nu troede sejlerne at de skulle i havn; men ak. Grundet det fine sejlervejr samt den hurtige afvikling af sejladserne blev det besluttet fra dommerbåden at sejle endnu en sejlads. Fjerde sejlads skulle igen finde en ny vinder. Killelock blev på toppen af Zero i mål. Begge både fandt nu den rigtige vind på BB side af banen. Så hurtigt kan tingene ændre sig. En anden Køgebåd Mobeka fulgte de førende både til dørs, medens formanden havde sin dårligste sejlads. På vandet var Køge lokale TV ude for at filme bådene. Dette blev til et lokalt indslag den følgende uge. Herefter kunne bådene nu stævne havnen og en velfortjent moleøl skænket af sponsorerne. Dagens resultater, hvor fire forskellige både var vindere, viste at striden i toppen var tæt. Grillen blev startet op, og vanddunkene på havet blev udskiftet med vin og øl i passende mængder. Senere spillede vores gæster fra Silkeborg op, og en til lejligheden trykt sangbog blev uddelt.
Andendagen startede i let vind fra sydlige retninger. Første sejlads blev vundet af Killelock foran overraskende Fidus. I anden sejlads gjorde Killelock kunststykket efter og vandt nu foran Zero, medens Amok nu viste stor fremgang. I dagens sidste sejlads var det Zero, som i tæt spilerfight med Do-Do kunne trække det længste strå. Knaldskallen var her godt fremme, medens en af topbådene Dream Machine havnede nede i rækkerne. Nu igen til havnen og den velfortjente moleøl. Igen blev grillen startet op, hvor menuen nu var en stor oksesteak med tilbehør. Senere hyggede sejlerne sig igen med sang i teltet, og nogen kom sent til køjs den nat/morgen.
Før sidsetedagen var intet afgjort, idet Killelock samlet lå eet point foran Zero, som igen var eet point foran Do-Do; men meget skulle ændre sig. Aftagende vind fra nordvest og bygevejr drillede Zero, som måtte modtage to drøje hug. Do-Do kendte sin besøgelsestid og kunne med sejr i dagens to sejladser udråbes som mester. Dream Machine fik to andenpladser og avancerede således til en samlet tredieplads. Killelock endte på en sikker andenplads. Skanderborgbådene samt Mobeka fra Køge var gode afsluttere.
Da bådene kom i havn blev der arrangeret lodtrækning af sponsorpræmierne, hvor der var gevinst til alle. Ibland disse var der en ny genua. Udtrækningen skete med dårligst pladseret båd først. Således var vinderens chance for at få genuaen minimal. Niels og hans besætning viste endnu, at det var dagen for dem. Med sidste lod i hånden kunne de konstatere, at genuaen også var i hus. Ved den efterfølgende festmiddag kunne man nu kåre de bedst placerede besætninger. Ligeledes måtte den vindende besætning i vandet som traditionen siger.
Efterfølgende har mange sejlere givet sin tilfredshed til kende med dette års DM. Ikke mindst Per’s indsats for at skaffe sponsorpræmier kan fremhæve her.
Vi skal nu se frem mod næste års mesterskab, som vi forsøger at afholde uge 30 i Bandholm. Tak for denne gang og på gensyn… Sejlerhilsen Hans. Zero-Køge.

En stor tak til Køge Sejlklub...

Når ovenstående er skrevet må jeg komme med et par brokker…

Tilmeldingen var gjort mulig via klubbens hjemmeside som hjælp til sejlerne. Både i indbydelsen samt ved tilmeldingen på hjemmesiden, blev man gjort opmærksom på at man om onsdagen senest skulle stille med den krævede skriftlige dokumentation. Det gælder især alle besætningsmedlemmers medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Ikke desto mindre kom mange sejlere med undskyldninger om bl.a. at det plejer de ikke. DET PASSER IKKE. Så længe vi sejler om DM kræver DS at sejlklubberne checker dette. Hvis man senere fra DS finder bare én deltager, som ikke er medlem, kan stævnet erklæres ugyldigt. HUSK DETTE TIL NÆSTE ÅR ! ! ! !

Vi har i mange år haft ry for at der ikke indgives protester. Det skal af sejlerne nu ikke opfattes som om, at man kan sejle som det passer en. Kapsejladsreglerne er en del af sporten. Jeg vil tilgive at der i sejladsbestemmelserne ikke var pointeret alternativ straf hvilket der dog var ifølge kapsejladsreglerne. Det havde måske fået en del både til at rette en evt. fejl begået på banen. Fremover vil vi forsøge at få indført en 360 graders vending som alternativ straf f.eks. ved mærkeberøring og sb/bb situationer. Andet steds i bladet er der et indlæg og en henvisning til, hvor sejlerne kan finde fortolkning af reglerne.           BRUG VINTEREN TIL AT FÅ OPFRISKET KAPSEJLADSREGLERNE.

Så en bøn fra måleren - det er også mig. Når i køber sejl så sig til sejlmageren at sejlene SKAL overholde L23 klassereglerne, hvis i vil benytte dem til kapsejlads. Hvis sejlmageren er i tvivl, kan han altid finde målene på vores hjemmeside. Man må igen i år konstatere, at det at der sidder en blå knap i sejlet IKKE er garanti for noget som helst andet, end at man har betalt for den. Ligeledes hvis i for rettet gamle sejl eller køber brugte fra andre bådtyper – så skal disse kontrolmåles og kun benyttes, hvis de overholder vores klasseregler. Dette kan jeres lokale måler hjælpe jer med før i kommer til DM.

Under stævnet var fremlagt L23 trøjer som man kunne købe. Lørdag aften forsvandt ca. 30 af disse. Så hvis nogen har set noget ifm deres forsvinden hører vi gerne..! ! !

Så lige til sidst – Hvad ligner det som gæster i Køge at sejle fra de lokale både. Jeg har altid lært, at er man ude, skal man være beskeden og holde sig lidt i baggrunden. Nye tider og nye skikke – så til næste år vil vi frem i feltet. Hjertelig hilsen Hans..

 


De endelige resultater..

Bådnavn

Torsdag

Fredag

Lørdag

Total

1. sejlads

2. sejlads

3. sejlads

4. sejlads

5. sejlads

6. sejlads

7. sejlads

8. sejlads

9. sejlads

Ialt

Placering

D 148 - Do-Do

2

1

3

3

3

(5)

2

1

1

16

1

D 18 - Killelock

4

2

4

1

1

1

3

3

(OCS)

19

2

D 82 - Dream Machine

3

3

1

4

4

6

(10)

2

2

25

3

D 140 - Zero

1

5

2

2

5

2

1

(14)

8

26

4

D 250 - Jane 2

6

4

7

(14)

9

4

5

7

10

52

5

D 52 - Virus

8

13

13

8

8

3

6

12

(DNF)

71

6

D 112 - Alarm

11

10

6

7

(13)

9

13

5

13

75

7

D 169 - Pi'r

7

6

(21)

9

6

19

18

4

6

75

8

D 208 - Sea-Star

5

9

9

10

15

(16)

8

10

11

77

9

D 43 - Hovsa

10

(17)

14

11

17

10

9

6

3

80

10

D 166 - Fidus

14

14

11

12

2

11

11

(16)

12

87

11

D 10 - Knalskallen

16

7

12

19

7

13

4

(20)

9

87

12

D 11 - Sus

(18)

12

16

6

10

18

12

9

5

88

13

D 68 - Hov

13

11

10

(20)

12

8

14

13

14

95

14

D 21 - Mobeka

19

8

20

5

16

14

(OCS)

22

4

108

15

D 7 - Rasmus

9

18

8

13

19

12

16

18

(DNF)

113

16

D 176 - Amok

17

16

19

18

18

7

7

15

(DNF)

117

17

D 60 - Frisbee

(20)

20

15

17

14

17

20

11

7

121

18

D 239 - Fleur

12

15

24

15

11

(OCS)

17

8

DSQ

127

19

D 198 - Lucifer

15

21

18

16

20

15

15

19

(DNF)

139

20

D 35 - Ib

22

19

5

22

23

22

(DNS)

21

15

149

21

D 175 - Friendship

21

22

17

21

21

21

19

17

(DNF)

159

22

D 235 - Poseidon

(23)

23

23

23

22

20

22

23

16

172

23

D 217 - Siskato

24

24

22

24

24

23

21

24

(DNF)

186

24