L23NYT 2004
L23NYT 2003    Nr.:1   Nr.:2  Nr.:3  DM2003 - resultater 
L23NYT 2002

Aktivitetskalender for 2003

Kredsmesterskab i Storestrøms Kredsen - Kragenæs. 
Ændrede klasseregler.   

 

ÅBNE KREDSMESTERSKABER I KRAGENÆS.

SPAREKASSEN LOLLAND CUP 2003.  Den 31. maj -1.juni. Kragenæs Sejlklub var for ti år siden
værter for Sydstævnekredsens åbne mesterskaber for H-både. Det blev en sådan succes at vi fortsatte 
år efter år. For fem år siden inviterede vi tillige IF–erne og Folkebådene med til det årlige stævne. 
Det resulterede i at vi sidste år fik 14 H-både, 6 IF-ere og 14 Folkebåde på banen. Det blev alle tiders
stævne som gav både dommere og deltagere nok at se til med 6 sejladser i hver klasse. Stemningen 
blev yderlige løftet da der blev serveret helstegt pattegris lørdag aften.

H-bådene er blevet forhindret i at deltage i år, men ventes tilbage næste år. Til gengæld venter vi 
ekstra mange Folkebåde da vi næste år skal forestå DM for Folkebåde. Netop nu er vi i gang med 
at udvide vores klubhus. Derfor har vi en god anledning og rum til at invitere L-23-erne med på banen
 både i år og de følgende år. Vi opfordre jer derfor til at se invitationen som starten på en ny tradition i
L-23 klassen. Se mere om stævnet på vores hjemmeside
http://kssejlklub.homepage.dk

Med sejlerhilsen Kapsejladsudvalget

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------TOP

Ændrede Klasseregler 2003

Følgende forslag til ændrede klasseregler er alle blevet vedtaget på generalforsamlingen 
i Køge den 22-3-2003 og er umiddelbart gældende.. se bemærkninger til hvert forslag..

Forslag nr.: 1.  Reglen i dag: 4.2.04.  Breddemålet på 1/2 højde af agterliget målt vinkelret på forliget incl.
tovværksforlig skal max. være 1,70 m.(MGM) og på 3/4 højde max.1,00 m.(MGU) samt øverste breddemål
max. 0,25m målt fra det øverste agterligspunkt og vinkelret på forliget incl. tovværksforlig. Det øverste
agterligspunkt skal min. være 0,3m fra faldbarmspunktet.

Ny regel: 4.2.04.  Breddemålet på 1/2 højde af agterliget målt vinkelret på forliget må max. være 1,70
m.(MGM) og på 3/4 højde max.1,00 m.(MGU) incl. tovværksforlig.

Bemærkninger: Denne ændring har ingen praktisk betydning for eksisterende samt ved køb af nye sejl.

Forslag nr.: 2. Regel i dag. 4.2.13. Maksimalt vandret mål på flynder 0,12 m. (F-målet). Flynderplades
lodrette mål er max. 0,15 m.

Ny regel: 4.2.13. Maksimalt vandret mål på flynder 0,14 m. (HB-målet). Flynderplades lodrette mål er max.
0,15 m.

Bemærkninger: Flynderen måles nu som DS foreskriver. Det vil sige flynder incl. tovværksforlig må max.
være 14 cm. Storsejl med slæder måles på samme måde hvilket betyder at evt. slæder ikke indgår i
flyndermålet.

Forslag nr.: 3. Regel i dag: 6.1.02. Ingen båd er berettiget til at kapsejle som entypeklasse L 23 båd, med
mindre ejeren er i besiddelse af gyldigt klassebevis med sejlklubbens stempel og underskrift samt
specialklubbens godkendelse og medlemskab af denne.

Ny regel: 6.1.02. Ingen båd er berettiget til at kapsejle som entypeklasse L 23 båd, med mindre ejeren er i
besiddelse af gyldigt klassebevis samt godkendt medlemskab af L23 Klubben.

Bemærkning: Redaktionel ændring da sejlklubberne ikke mere underskriver klassebeviser/målebreve.

Forslag nr.: 4. Regel i dag: 2.4.04. Trædørk, hoved- og agterskot, fire faste køjer med finerbunde og hynder
samt pantry skal være monteret.

Ny regel: 2.4.04. Trædørk, hoved- og agterskot, fire faste køjer med finerbunde samt pantry skal være
monteret.

Bemærkninger: Der er fremover ingen krav om at der skal være nogen form for hynder ombord.

Forslag nr.: 5. Der fremsættes forslag om, at vi reklamemæssigt skal være en kategori A båd. (klasseløb/DM).

Bemærkning: Det blev vedtaget, at som hidtil må båden ikke bære individuelle reklamer. Regel 6.8.1.

Forslag nr.: 6. Regelændringer kan først være gældende når DS har godkendt disse. Det vil sige fra næste
år. Jeg foreslår at generalforsamlingen godkender en dispensation så de nye godkendte regler kan benyttes
fra i år.   

Bemærkninger: Ovenstående regler er vedtaget at træde i kraft d.d. 

På bestyrelsens vegne, Hans Jørgensen D140 Zero.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  TOP