L23NYT Nr.: 2       RETUR
2003 L23 NYT Nr.:2. September 

Formanden har ordet.
Det endelige rseultat ved DM 2003 i Køge.
DM 2003 indlæg fra D68 Hov.
DM 2003 i Køge set fra Zero.
DM i Køge set fra Do-Do.
Indbydelse til kredsmesterskab i Køge Bugt.
Indbydelse til Skanderborg og Silkeborg kredsmesterskab.
Referat og resultater fra Skanderborg Matchrace 24-25 Maj.
Resultat fra Vallensbæk Tune-Up.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMANDEN HAR ORDET..

Jeg vil som formand på mine og bestyrelsens vegne takke Køge Sejlklub for et godt og veltilrettelagt samt flot
afviklet DM 2003 tak til kapsejladsledelse, dommere, hjælpere, madhold, ja alle der har bidraget til , at det blev så godt et stævne, som det blev, selv vejret havde I sørget godt for. Tak til alle deltagerne, skippere og mandskaber – "24 L 23’eretil DM, var det ikke sjovt" – det syntes jeg i alt fald. Jeg håber, ønsker og regner med, at vi ses alle sammen til g eneralforsamlingen i marts 2004 og til DM i Bandholm i uge 30 2004 og gerne – ja helst mange flere.

Jeg vil også rette en stor tak til vores sponsorer, som ved deres sponsorgaver er med til at gøre det ekstra festligt og attraktivt både stævnet og det at deltage i et DM, jeg håber, at I stadig vil annoncere i vores blad og dermed støtte fremtidige DM’er.

Der blev under DM fra nogle medlemmer ytret ønske om at afholde generalforsamling i forbindelse med DM f.eks. onsdag aften. Jeg personligt og flere fra bestyrelsen synes ikke, at det er en god ide, da det for os som bestyrelse er rimeligt hektisk op til og under DM, det ville kunne gå ud over forberedelsen af generalforsamlingen, og da generalforsamlingen i en forening er højeste myndighed og det besluttende organ, synes vi det ville være kedeligt, jeg forstår godt argumentet med, at vi er mange samlet – men er Danmark dog så stort, og har vi så travlt, at vi ikke kan bruge en god halv dags tid i marts på at sikre klubbens fortsatte beståen og en god og hyggelige L 23 snak? At ændre på tidspunktet for afholdelsen af generalforsamling kræver en vedtægtsændring, så det skal stilles som forslag på generalforsamlingen for at kunne vedtages.

Jeg har det jo med at have ønsker og sende bønner, endskønt jeg er så langt fra teolog, men nu hvor Køge Bugt, Øresund, Smålandsfarvandet, Skanderborg og Silkeborg har så godt gang i aktiviteterne, hvor er så det før så aktive Fyn, er der dog ikke en ildsjæl blandt L23 sejlerne, der har lyst til at samle op på det, jeg ved der stadig er mange L 23 både på Fyn, og Århusbugten, Nord- og Sønderjylland, hvor er I henne? vi vil gerne møde jer, vi har det faktisk rart, når vi er sammen.

Til slut skal jeg gøre opmærksom på, for dem der ikke har set den, en helsides artikel i Polikkens lørdagstillæg den 23 august under både og med overskriften "Småt er godt nok". Den er skrevet af Per Hjort, der kontaktede mig, fordi han havde lyst til at lave en artikel om en lille, velsejlende og godt fungerende sejlbåd som modstykke til de store, dyre udstillede både på de flydende bådudstillinger, da Per lagde vægt på, det skulle være en familiebåd, hvem andre kunne jeg så vælge at spørge end Tom Hansen og fru Åse i D52 Virus, fin artikel Tom og tak for, at du gik med på spøgen.

I ønskes et godt sejlerefterår og god afrigning.

De bedste sejlerhilsner

D 250 Jan Nielsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  TOP

Det endelige resultat ved DM 2003 i Køge..

De glade vindere ved DM

 

Bådnavn

Torsdag

Fredag

Lørdag

Total

1. sejlads

2. sejlads

3. sejlads

4. sejlads

5. sejlads

6. sejlads

7. sejlads

8. sejlads

9. sejlads

Ialt

Placering

D 148 - Do-Do

2

1

3

3

3

(5)

2

1

1

16

1

D 18 - Killelock

4

2

4

1

1

1

3

3

(OCS)

19

2

D 82 - Dream Machine

3

3

1

4

4

6

(10)

2

2

25

3

D 140 - Zero

1

5

2

2

5

2

1

(14)

8

26

4

D 250 - Jane 2

6

4

7

(14)

9

4

5

7

10

52

5

D 52 - Virus

8

13

13

8

8

3

6

12

(DNF)

71

6

D 112 - Alarm

11

10

6

7

(13)

9

13

5

13

75

7

D 169 - Pi'r

7

6

(21)

9

6

19

18

4

6

75

8

D 208 - Sea-Star

5

9

9

10

15

(16)

8

10

11

77

9

D 43 - Hovsa

10

(17)

14

11

17

10

9

6

3

80

10

D 166 - Fidus

14

14

11

12

2

11

11

(16)

12

87

11

D 10 - Knalskallen

16

7

12

19

7

13

4

(20)

9

87

12

D 11 - Sus

(18)

12

16

6

10

18

12

9

5

88

13

D 68 - Hov

13

11

10

(20)

12

8

14

13

14

95

14

D 21 - Mobeka

19

8

20

5

16

14

(OCS)

22

4

108

15

D 7 - Rasmus

9

18

8

13

19

12

16

18

(DNF)

113

16

D 176 - Amok

17

16

19

18

18

7

7

15

(DNF)

117

17

D 60 - Frisbee

(20)

20

15

17

14

17

20

11

7

121

18

D 239 - Fleur

12

15

24

15

11

(OCS)

17

8

DSQ

127

19

D 198 - Lucifer

15

21

18

16

20

15

15

19

(DNF)

139

20

D 35 - Ib

22

19

5

22

23

22

(DNS)

21

15

149

21

D 175 - Friendship

21

22

17

21

21

21

19

17

(DNF)

159

22

D 235 - Poseidon

(23)

23

23

23

22

20

22

23

16

172

23

D 217 - Siskato

24

24

22

24

24

23

21

24

(DNF)

186

24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

DM 2003 indlæg fra D68 Hov.

Først vil jeg gerne takke L23-klubbens bestyrelsen og Køge Sejlklub for et veltilrettelagt og rigtigt godt stævne. Der var styr på tingene på banen og på land. Vejret havde arrangørerne endda også styr på de første 2 dage, hvor vi havde fantastisk vejr til kapsejlads………hvorefter duggen faldt lige lovlig tungt lørdag formiddag ! ! !

Det er 2. gang jeg deltager i DM, og jeg har tit hørt, at "der bliver meget sjældent indgivet protester til DM for L23’erne", hvilket jeg indtil i år tog som udtryk for, at L23-sejlerne besidder ægte Sportsmanship og sejler som gentlemen overfor de øvrige deltagere.

Dem der kender min måde at fortolke reglerne og sejle på ved, at jeg bestemt ikke har noget imod, at der "gåes til stålet". En kedelig erfaring ved dette års DM var, at ikke alle kender reglerne – men tror, at de kender dem – og hvad værre er, at der faktiske findes en del L23-sejlere der ikke besidder Sportsmanship.

Jeg har intet imod, at der bliver forsøgt at gå foran på en bagbord og det relativt sent erfares, at den går altså ikke ! ! ! hvis man bagefter påtager sig straffen for ikke at overholde sin vigepligt.

Det bør ikke være nødvendigt at protestere. De fleste (!!!) ved jo godt, at de har trådt i spinaten, hvorfor de burde godtgøre fejlen med det samme………….

En ting er at begå fejl………..en større fejl er ikke at ville stå ved den ! ! !

Selvom placeringerne ikke bør afgøres ved skrivebordet, håber jeg, at der ved de kommende DM’er bliver enten langt flere protester eller at alle L23-sejlerne begynder at udvise ægte sportsmanship.

Hvad foretrækker du ???

Michal D68

For en god ordens skyld skal det nævnes, at jeg ved DM lå placeret i midten af feltet, og mine betragtninger altså ikke skyldes, at jeg føler mig "snydt" for en god placering……..jeg er skam godt tilfreds med min 14.-plads.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

DM 2003 i Køge set fra Zero.

  

Det var med glæde, klubben kunne konstatere, at 24 både havde tilmeldt sig dette års DM, heraf 4 fra Køge. En pæn stigning, som viser L23 klassen er på rette kurs.
De ydre rammer, som sejlklubben stod for, tilbød gratis op og nedtagning af både, som kom over land. Ligeledes var der udsigt til en ren og frisk strand fra campingpladsen. Ved klubhuset var opsat stort telt for at huse de mange sejlere, som blev udvidet med 35 OK-sejlere. Sejlklubben, som skulle stå for deres DM, brændte dem af og Køge Sejlklub sprang hjælpende til i sidste øjeblik. 18 Int.806 mødte til start heraf 4 fra Tyskland, så man må sige, at der var mange sejlere på havnen den week-end. L23Klubben havde i år sikret en masse sponsorstøtte, som blev kvitteret med at bådene bar stævnesponsorreklamer.
På vandet som på land havde man indtryk af at klubben havde sat alle sejl til, for at stævnet skulle blive en succes.
Vejret tilsmilede os lige fra begyndelsen. I let til frisk vind fra østlige retninger startede sejladserne torsdag efter et veldækket morgenbord med mulighed for at smøre frokostpakker. Den lokale Zero lagde hårdt ud og vandt foran Do-Do.D208 Sea-Stare fik sin topplacering medens D11 Sus var en langsom starter. Dagens anden start gik mindre godt for bl.a. Zero og Do-Do; men på mirakuløs vis lykkedes det Do-Do at kæmpe sig i top nu med Killelock som toer. Formand Jan i Jane II holdt sig forbandet langt fremme og endte 4 efter Dream Machine. Hovsa sagde de i D43, som her fik stævnets fratrækker. Der blev gjort klar til dagens tredje sejlads, hvor nu Dream Machine ville vise hvad de duede til. Hvor enkelt kan det gøres – eet ben ud på SB side af banen og een vending hvor de ramte topmærket som førende båd. Det samme gjorde de på andet opkryds, og det stod helt klart at de ville vinde denne sejlads foran Zero. D35 Ib viste her at de også kunne være med fremme – medens Povl i Pi’r fra Silkeborg kæmpede med at følge med. Nu troede sejlerne at de skulle i havn; men ak. Grundet det fine sejlervejr samt den hurtige afvikling af sejladserne blev det besluttet fra dommerbåden at sejle endnu en sejlads. Fjerde sejlads skulle igen finde en ny vinder. Killelock blev på toppen af Zero i mål. Begge både fandt nu den rigtige vind på BB side af banen. Så hurtigt kan tingene ændre sig. En anden Køgebåd Mobeka fulgte de førende både til dørs, medens formanden havde sin dårligste sejlads. På vandet var Køge lokale TV ude for at filme bådene. Dette blev til et lokalt indslag den følgende uge. Herefter kunne bådene nu stævne havnen og en velfortjent moleøl skænket af sponsorerne. Dagens resultater, hvor fire forskellige både var vindere, viste at striden i toppen var tæt. Grillen blev startet op, og vanddunkene på havet blev udskiftet med vin og øl i passende mængder. Senere spillede vores gæster fra Silkeborg op, og en til lejligheden trykt sangbog blev uddelt.
Andendagen startede i let vind fra sydlige retninger. Første sejlads blev vundet af Killelock foran overraskende Fidus. I anden sejlads gjorde Killelock kunststykket efter og vandt nu foran Zero, medens Amok nu viste stor fremgang. I dagens sidste sejlads var det Zero, som i tæt spilerfight med Do-Do kunne trække det længste strå. Knaldskallen var her godt fremme, medens en af topbådene Dream Machine havnede nede i rækkerne. Nu igen til havnen og den velfortjente moleøl. Igen blev grillen startet op, hvor menuen nu var en stor oksesteak med tilbehør. Senere hyggede sejlerne sig igen med sang i teltet, og nogen kom sent til køjs den nat/morgen.
Før sidsetedagen var intet afgjort, idet Killelock samlet lå eet point foran Zero, som igen var eet point foran Do-Do; men meget skulle ændre sig. Aftagende vind fra nordvest og bygevejr drillede Zero, som måtte modtage to drøje hug. Do-Do kendte sin besøgelsestid og kunne med sejr i dagens to sejladser udråbes som mester. Dream Machine fik to andenpladser og avancerede således til en samlet tredieplads. Killelock endte på en sikker andenplads. Skanderborgbådene samt Mobeka fra Køge var gode afsluttere.
Da bådene kom i havn blev der arrangeret lodtrækning af sponsorpræmierne, hvor der var gevinst til alle. Ibland disse var der en ny genua. Udtrækningen skete med dårligst pladseret båd først. Således var vinderens chance for at få genuaen minimal. Niels og hans besætning viste endnu, at det var dagen for dem. Med sidste lod i hånden kunne de konstatere, at genuaen også var i hus. Ved den efterfølgende festmiddag kunne man nu kåre de bedst placerede besætninger. Ligeledes måtte den vindende besætning i vandet som traditionen siger.
Efterfølgende har mange sejlere givet sin tilfredshed til kende med dette års DM. Ikke mindst Per’s indsats for at skaffe sponsorpræmier kan fremhæve her.
Vi skal nu se frem mod næste års mesterskab, som vi forsøger at afholde uge 30 i Bandholm. Tak for denne gang og på gensyn… Sejlerhilsen Hans. Zero-Køge.

En stor tak til Køge Sejlklub...

Når ovenstående er skrevet må jeg komme med et par brokker…

Tilmeldingen var gjort mulig via klubbens hjemmeside som hjælp til sejlerne. Både i indbydelsen samt ved tilmeldingen på hjemmesiden, blev man gjort opmærksom på at man om onsdagen senest skulle stille med den krævede skriftlige dokumentation. Det gælder især alle besætningsmedlemmers medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion. Ikke desto mindre kom mange sejlere med undskyldninger om bl.a. at det plejer de ikke. DET PASSER IKKE. Så længe vi sejler om DM kræver DS at sejlklubberne checker dette. Hvis man senere fra DS finder bare én deltager, som ikke er medlem, kan stævnet erklæres ugyldigt. HUSK DETTE TIL NÆSTE ÅR ! ! ! !

Vi har i mange år haft ry for at der ikke indgives protester. Det skal af sejlerne nu ikke opfattes som om, at man kan sejle som det passer en. Kapsejladsreglerne er en del af sporten. Jeg vil tilgive at der i sejladsbestemmelserne ikke var pointeret alternativ straf hvilket der dog var ifølge kapsejladsreglerne. Det havde måske fået en del både til at rette en evt. fejl begået på banen. Fremover vil vi forsøge at få indført en 360 graders vending som alternativ straf f.eks. ved mærkeberøring og sb/bb situationer. Andet steds i bladet er der et indlæg og en henvisning til, hvor sejlerne kan finde fortolkning af reglerne.           BRUG VINTEREN TIL AT FÅ OPFRISKET KAPSEJLADSREGLERNE.

Så en bøn fra måleren - det er også mig. Når i køber sejl så sig til sejlmageren at sejlene SKAL overholde L23 klassereglerne, hvis i vil benytte dem til kapsejlads. Hvis sejlmageren er i tvivl, kan han altid finde målene på vores hjemmeside. Man må igen i år konstatere, at det at der sidder en blå knap i sejlet IKKE er garanti for noget som helst andet, end at man har betalt for den. Ligeledes hvis i for rettet gamle sejl eller køber brugte fra andre bådtyper – så skal disse kontrolmåles og kun benyttes, hvis de overholder vores klasseregler. Dette kan jeres lokale måler hjælpe jer med før i kommer til DM.

Under stævnet var fremlagt L23 trøjer som man kunne købe. Lørdag aften forsvandt ca. 30 af disse. Så hvis nogen har set noget ifm deres forsvinden hører vi gerne..! ! !

Så lige til sidst – Hvad ligner det som gæster i Køge at sejle fra de lokale både. Jeg har altid lært, at er man ude, skal man være beskeden og holde sig lidt i baggrunden. Nye tider og nye skikke – så til næste år vil vi frem i feltet. Hjertelig hilsen Hans..

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

DM i Køge set fra Do-Do..

Årets DM i Køge var jo en ideel placering for DO-DO der kommer fra Sundby Sejlforening i Øresund. Især når turen tages i to etaper, hvilket skyldes at de driftige sejlere i Vallensbæk havde inviteret os til at ligge frit i Vallensbæk Havn. Per fra Amok er medlem af havneudvalget, og havde gjort sin indflydelse gældende.

Så i juni måned lå Killelock, Zerro og Do-Do i Vallensbæk havn for at træne med de lokale 10 - 12 både fra Vallensbæk og Hundige. Det blev til nogle gode aftenmatcher og et weekend stævne, hvor der deltog 15 L –23. Det er nu sjovere at sejle klasseløb, end de sædvanlige blandede løb vi normalt sejler i.

Det eneste problem var at især Killelock men også Zero og Dream Machine havde vældig fart i skuden, men vi trøstede os med at formkurven var for opadgående og først toppede til DM.

Mine to supergaster Hans og Bjarne havde nu også lidt svært ved at koncentrerer sig om opgaven. Hans var ved at lægge nyt tag (sort glaseret tegl) på domicilet, og Bjarne lavede pøl (han havde lovet familien at i år skulle den være færdig), så i løbet af en sejlads blev der diskuteret mange byggetekniske detaljer, så som, opretning af lægter, undertag, filtersystemer til pool m.m. Nå, men heldigvis blev begge projekter færdige inden DM.

Det var planen at holde et godt øje med 806’erne, og med Zero der er fra Køge, for at se hvor på banen der var fordel. Selv om det er lækkert at sejle i shorts og T-shirt bekymrede det gode vejr os. Vi er bedst i hård vind, og havde ikke fået trænet i svag luft i år.

Torsdagen bød da heldigvis på frisk vind, så det var vores dag med en første en anden og to tredje pladser. Det gav en foreløbig første plads, med Killelock og Zero et og to point efter.

Fredag kom den frygtede svage vind, så det blev til en anden, tredje og en femte plads.

Killelock tordnede af sted med sin røde letvejrs genua så han fik to første- og en tredjeplads. Nu var stillingen byttet om så det var Killelock der førte med Zero på andenpladsen og Do-Do og Dream Machine som nr. tre og fire.

Vi på Do-Do var mentalt begyndt at indstille os på en 3’ plads. Det var da heller ikke så dårligt, manglende træning i let luft, de andre havde også været s—— heldige, var der ikke et par der var for tidligt over i starten o.s.v. Nå men efter et par mole øl var alt ved det gamle.

Lørdag startede godt, der var lidt mere vind, så Rober havde ikke taget sin røde genua på, og det er jeg i dag sikker på, at han fortrød, for vinden løjede ret hurtigt igen. Vi havde åbenbart fået trukket i de rigtige snore, og lå heldigt på banen i den aftagende og ustabile luft, for det blev til to førstepladser om lørdagen. DM’et var i hus, med Killelock, Dream M. og Zero på de følgende pladser.

Stemningen var naturligvis høj, og den blev ikke mindre da vi ved lodtrækning vandt den genua, som Schilling Data havde sponsoreret. Hvem siger at det ikke kan betale sig beskedent at vente til sidst?

Som Robert sagde, vi gider ikke smide jer i vandet, I kan jo alligevel gå på vandet i dag. Således beroliget klædte vi om til festmiddagen, men måtte alligevel nyde turen i havnen midt under festlighederne. Jeg skal hilse og sige at Køge lystbådehavn ikke er indehaver af det blå flag, men det er også det eneste vi kan klage over ved DM i Køge. Alt klappede perfekt både på vandet og på land, hvor vi nød den gode forplejning og gæstfrihed fra Køge Sejlklub.

Det bedste var naturligvis at se så mange L 23’er på vandet, håber at det gentager sig til næste år i Bandholm. Vi glæder os allerede til samværet, herunder den gode stemning med sang og musik og selvfølgelig til nogle gode sejlladser.

Nils, D-148 Do-Do.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOP

Indbydelse Kredsmesterskab for L23 Køge Bugt 2003.
Lørdag d. 20. september og søndag d. 21. september.

Der sejles efter sejladsbestemmelser iflg. Køge Bugt Kredsens fælles aftenmatchserie. Se www.kapsejl.dk
Deltagere: L23 med eller uden klassebevis.
Skippermøde: Lørdag d. 20. september kl. 11.30 i Vallensbæk Sejlklubs klubhus.

Bane og sejladser: Lørdag sejles 2 sejladser. Første start kl. 13.00. Kryds/lænsbane (op og ned) i området ud for Vallensbæk Havn. Hver sejlads består af to opkryds og to læns ben hvor man går i mål på sidste læns.
Søndag sejles 1 sejlads. Start kl. 10.00. Der startes sammen med øvrige deltagere i fælles aftenmatchserie. 
L23 starter i 2. start. Der sejles enten op/ned bane eller trekantbane. Signaleres på dommerskibet iflg. sejladsbestemmelserne.

Præmier: Der er præmier for hver 5. tilmeldte båd.

Tilmelding og betaling: Tilmelding senest søndag d. 14. september.

Startgebyr kr. 50.00. Betales ved skippermøde lørdag morgen.

Tilmelding til Per "Amok" Nielsen. Tlf 27 15 30 95 eller mail: amok@tiscali.dk

Sildebord: Efter sejladserne er der sildebord for skipper og besætning i VSK’s klubhus.
Starter søndag kl. 13.00. 
Dette er indtil videre gratis for de deltagende besætninger ! ! !
Præmieoverækkelse samme sted kl. 15.00 for fælles aftenmatchserie og L23 kredsmesterskab.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP 

L 23 sejlere i Silkeborg og Skanderborg - Kredsmesterskab.. indbydelse..

Også i år vil vi i forbindelse med Klubmesterskabet i efteråret gennemføre et kredsmesterskab
efter samme målsætning som i 2002, så husk allerede nu at sætte et stort kryds i kalenderen 
den 4. og 5. oktober – hvor halvmodellen skal forsvares eller uddeles til en ny vinder.

D 169 Povl Fisker.                                                                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------     TOP

Resultater og referat fra Skanderborg Sejl-
og Motorbådsklub
Matchrace den 24-25 maj.

  

I forbindelse med Kulturugen arrangerede Skanderborg Sejl- og motorbådsklub
Højlandsmesterskab i match-race for L23 kølbåde i weekenden den 24. og 25. maj.
Sidste års succes, hvor fire lokale både kæmpede om pokalen, som kommunen 
stillede til rådighed og præmierne fra Samba-flødebollefabrik, skulle i år følges
op af et større stævne, hvor ialt 7 både kom til start.
Sejladserne blev afviklet ud for Kulturhuset, som i anledning af de kulturelle
arrangementer var besøgt af mange mennesker. Sejlklubben havde opstillet et telt
hvorfra sejladserne blev kommenteret.

   


Lørdagens sejladser var planlagt således at alle både mødte hinanden parvis.
Det blev i alt til 7 starter med tre løb i hver. Noget af et arbejde for dommerne som
således skulle startprocedurerne igennem 21 gange på een dag.
Vinden var let fra sydlig retning og med moderate vindspring. Det lykkedes at få
afviklet det planlagte program med regulære sejladser, hvor sejlernes kendskab
til regler og bådhåndtering blev testet.
Da bådene stævnede havnen efter førstedagens sejladser for at nyde et godt
måltid mad i klubhuset, havde Povl Fisker i D169 med sin besætning lagt sig
i spidsen med 5 sejre ud af 6 mulige. Dommerne havde diskede båden i en sejlads,
da man konstaterede at et mærke ikke blev rundet korrekt, så det må siges de 
gjorde det godt.

Nye måder at trimme genua på !


Søndag var bestemt for finalesejladser, hvor der var planlagt tre sejladser om
de endelige placeringer. Hele formiddagen lykkedes det ikke at afvikle nogen
p.g.a manglende vind..  Efter frokostpausen besluttede dommerne at aflyse
de resterende sejladser, da man da ikke med sikkerhed kunne nå at afvikle tre
sejladser inden kl.15 som var tidsfristen

  

Der var ellers lagt op til om søndagen at præsentere bådene på TV. Poul Erik 
og Flemming fik dog et indslag i "kassen" omkring stævnet, som skal blive en 
årlig tilbagevendende begivenhed.
Det endelige resultat blev således afgjort på baggrund af lørdagens sejladser:
Vinder af en helt ny genua blev D169 Povl Fisker med besætning fra Silkeborg
som på bedste vis blev hyldet med Champagne.

  Et stort til lykke ! 

Det samlede resultat blev således:

Nr.: 1 - D169 Pi'r, Povl Fisker, Silkeborg                        5 sejrer.
Nr.: 2 - D381 Alleos, Per Hedegaard, Skanderborg          4 sejrer.
Nr.: 3 - D299 Snup, Karsten Hansen, Skanderborg          4 sejrer.
Nr.: 4 - D43 Hovsa, Poul Erik Andersen, Skanderborg     3 sejrer.
Nr.: 5 - D286 Vamos, Flemming Krag Nielsen, Silkeborg  2 sejrer.
Nr.: 6 - D11 Sus, Flemming Gräs, Skanderborg               2 sejrer.
Nr.: 7 - D142 Hurry-scurry, Ove Nielsen, Skanderborg     1 sejer. 

Stævnet blev rundet af med en stor tak til Jens som velvilligt havde lagt dommerbåd til.
Ligeledes en tak til dommerne Jesper og Hans fra L23 Klubbens bestyrelse, som 
havde taget den lange vej fra djævleøen, for at give en hjælpende hånd til et perfekt
tilrettelagt stævne.. 

Der blev luftet den ide, at man til næste år vil forsøge at fordoble antal besætninger
således, at man kan tilbyde besætninger fra Sjælland at deltage i "lånte" både.

Med sejlerhilsen Hans....

Besøg også Skanderborg Sejl og Motorbådsklubs hjemmeside.. 

FOTOALBUM fra stævnet..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

L23 Tune up i Vallensbæk - resultater.

L23 Klubbens TuneUpCup i Vallensbæk blev sejlet 21. og 22. juni som opvarmning til DM i Køge.
9 L23-både stillede op til to sejladser lørdag og tre sejladser søndag.

Lørdag blæste det op til kuling i stødene hvilket stillede store krav til besætningerne som forsøgte at sejle
med spiler. Selv garvede sejlere som D18, D148 og D140 lavede nogle spektakulære spilerkæntringer.
Lørdagens første sejlads blev vundet af D148 DoDo foran D140 Zero medens D18 måtte udgå. D140 fik
haveri på kickingstrappen og kunne ikke deltage i sidste sejlads.
Anden sejlads blev vundet af D18 foran D148.
Herefter var det meningen at der skulle sejles Borgmester Cup; 
men i stedet hyggede sejlerne sig efter en hård dags sejladser.
Lørdag kunne DoDo D148 ikke stille op så D140 lagde ud med at vinde foran D18. 
I den anden sejlads blev rækkefølgen omvendt med D18 som vinder og D140 toer. 
Herefter var der lagt op til at sidste sejlads ville være afgørende for slutresultatet.
D18 vandt igen foran D140 og blev således samlet vinder af et godt tilrettelagt stævne 
hvor vinden på sidstedagen drillede sejlere og dommere med store vindspring.

Nr.1: D18   Killelock
Nr.2: D140 Zero
Nr.3: D82   Dream Mashine
Nr.4: D198 Lucifer..
På sidstedagen gik resultatlisten rundt blandt deltagerne og er herefter er den forsvundet,
derfor beklager vi at der ikke kan vises en fyldestgørende oversigt.

I den efterfølgende og afsluttende tirsdagssejlads var der 11 L23-ere til start.... hvad siger i så ! !

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ TOP