L23NYT Nr.: 3        RETUR
2003 L23 NYT Nr.:3 

Formanden har ordet.
Køge Bugt Kredsmesterskab.
Albani Cup.
Silkeborg - Skanderborg Kredsmesterskab.
Silkeborg distancesejlads.

Sangen om L23.

L23 fortælling af Hans Rasmussen.

Klubaften Vallensbæk.

Klubaften Silkeborg.

Fyn Rundt 2004.

Formanden har ordet..

I den skrivende stund er I forhåbentlig alle på land med jeres skibe, så der er tid til eftertanke – meditation over den forgangne sejlsæson, tid til at begynde på små reparationer, fornyelser, måske små forbedringer.
Vi nærmer os en anden travl tid, julen og nytåret, selv har jeg travlt med korprøver og forberedelser til 5 korkoncerter i julemåneden, så er der julefrokoster, juleskovtur, julegavekøb og så selve julen og nytåret.
Når I når til nytår, er det tid til nytårsfortsætter, læn jer tilbage, luk øjnene et øjeblik, luk dem op igen, fat papir og blyant og skriv – i år vil jeg prøve at deltage i L 23 generalforsamling, L 23 DM i Bandholm i uge 30 og et eventuelt L 23 træf.
Oktober nummeret af Bådmagasinet var en rigtig god oplevelse – forsiden "Genopdag L 23 " og så på side 20 "Gammel kærlighed ruster ikke". En fyldig og god reportage med gode fotos, kun en lille fejl, vi var 24 både til DM, men pyt, det er alle tiders reklame for båden og klubben.
Som nævnt tidligere mangler vi i klubben repræsentation fra Fyn, selv om vi har 27 registrerede medlemmer, bestyrelsen og jeg kunne godt tænke os at afholde et træf på Fyn i løbet af vinteren i starten af 2004. Jeg vil gerne høre fra jer, om I synes om ideen og vil være interesseret i at være med. I kan kontakte mig via hjemmesiden eller i dagtimerne på telefon 26855780/23309930 eller om aftenen på 4648130.

I ønskes en god jul og et godt nytår
De bedste sejler hilsner
D 250 Jan Nielsen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

Kredsmesterskab for L23 Køge Bugt 2003.

Resultater mm. fra den 20-21. september.

Bådmagasinet overværede lørdagens sejladser..


Lørdag d. 20. september kl. 11.30 mødtes 8 besætninger i Vallensbæk Sejlklubs klubhus til skippermøde.
Dagen startede med ingen vind og tæt tåge. Derfor blev den første start kl. 13.00. udsat. Tågen lettede og vi fik solskin med let vind. Hver sejlads bestod af to opkryds og to læns ben hvor man gik i mål på sidste læns på en bane udlagt ud for Vallensbæk Havn. Bådmagasinets Morten Brandt overværede dagens arrangement. Han fik en masse input samt billeder fra en herlig dag. Vi glæder os til resultatet som i nærmeste fremtid vil komme i Bådmagasinet. 
Søndag blev det til en sejlads med start kl.10 denne var sammen med bådene i den fælles aftenmatchserie. 
Der blev igen sejlet på op-og-ned bane; men nu med 3 opkryds og læns i mål.
Per "Amok" havde lørdag fået forstærkning fra Rober-Killelock og søndag med Niels fra Do-Do om bord.
Søndagens vejr var en kontrast til det fine sejlervejr om lørdagen. Med kulingvarsel startede alle både ud med fok. Der kom godt nok også nogle kraftige pust ledsaget med regn.
Det samlede resultat blev således at Zero fra Køge blev mester.. 

NR. Bådnavn Ejer Sejlklub 1 Sejl. 2 Sejl 3 Sejl. Total Pladsering
D35 IB Søren Kold Vallensbæk 5 4 udg 18 4
D61 Eliza Niels Krog  Vallensbæk 7 dns 4 20 7
D82 Dream Mach. Poul Schilling Ishøj 2 2 2 6 2 pr.
D140 Zero Hans Jørgensen Køge 1 1 1 3 1 pr.
D176 Amok Per Nielsen Vallensbæk 3 3 3 9 3
D198 Lucifer Carl Åge Lausten Hundige 4 dns 6 19 5
D217 Siskato Jan Torp Ishøj 8 6 5 19 6
D319 NiKolde Steen Hansen Vallensbæk 6 5 dns 20 8

Efter søndagen sejlads mødtes sejlerne til silde- og ostebord hvorunder præmierne kunne blive overrakt.
Som extrapræmie fik Steen og hans besætning i D319 NiKolde et spilhåndtag. Vi synes det var prisværdigt at 
han få dage forinden havde søsat sin "nye" båd og hurtigt kom til sin første start i et L23 stævne i egen båd.

Steen fra NiKolde Familien omkring Ni Kolde.  En sej fyr på NiKolde


 


Som præmier fik de to bedst placerede både hver en flaske snaps.. De blev selvfølgelig hurtigt åbnet og sendt
på omgang. Både stævnet og det fine silde- og ostebord havde Per "Amok" selvfølgelig stor ære af at havde arrangeret. Stor tak til ham som er midtpunkt i en hastig voksende aktiv kreds. Ligeledes tak til velvillige frivillige fra Vallensbæk Sejlklub som brugte tid på vandet for at afvikle et meget fint stævne. 

Stor tak til dommerne ! ! !

På gensyn i 2004....

Med sejlerhilsen Hans.. D140 Zero. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOP

Silkeborgkredsen:

Albani Cup den 13. september resultater. 

Albani Cup i Silkeborg lørdag den 13. september, flokkedes alle sejlere om motordrevne fartøjer for at få en snor til, at nå ud tilstart på Julsø, hvor starten var planlagt til kl.10.

I mellemtiden kom der vind og sejladserne blev afviklet i strålende sol og let til jævn vind fra lidt skiftende retninger. 17 mandskaber havde en fantastisk flot sejlerdag på Julsø lige under Himmelbjerget.Til sejladsen var tilmeldt 5 L23’r som alle gennemførte, og placeringerne blev:

DEN 177 Jan Fuglsang             1,3,1,1  3.0
DEN 179 Per Udengaard            2,1,4,4  7.0
DEN 169 Poul Fisker              4,2,3,2  7.0
DEN 286 Flemming K.Nielsen       3,4,2,3  8.0
DEN 175 Poul Højen               5,5,5,5  15.0

De glade vindere...

Ved masten Fulgsang „ junior" sammen med sin lige så unge kammerat, som skipper på D177, et stort tillykke til den nye og unge generation af L23 sejlere.

Hilsen Povl   SE MERE HOS SILKEBORG SEJLKLUB.

------------------------------------------------------------------ TOP

L 23 sejlere i Silkeborg og Skanderborg - Kredsmesterskab..

Povl overrækker her beviset på kredsmesterskabet..  Silkeborg Kredsmester 2003 D390 fra Silkeborg..

I denne weekend, 4 og 5 oktober har Silkeborgkredsen afviklet sit kredsmesterskab i forbindelse med Silkeborg Sejlklubs Klubmesterskab. Sejladserne blev afholdt på Julsø med 4 sejladser lørdag, let til jævn vind og 3 sejladser søndag, hvor vinden i det sidste 2 sejladser var noget frisk. Der deltog i alt i stævnet 26 både, 13 H-både, fire andre både, samt et rekordfelt af L23’r nemlig i alt 9 både, 3 fra Skanderborg og de øvrige 6 fra Silkeborg. Det var nogle gode sejladser på en udlagt " pølsebane " med to topmærker som " gate " et bundmærke, med start og mål i mellem, ca. 1/3 oppe af banen fra bundmærket. Der blev gode og fair sejladser begge dage. Det er første gang der har været samlet så stort i felt L 23 både til kapsejlads på Silkeborgsøerne.

Vinder af dette års kredsmesterskab blev Håkon Østerdal D 390 Kukla, med 15 point – de 3 første pladser blev Silkeborgborgbåde. Bedste Skanderborgbåd blev Poul Erik Andersen D 43 Hovsa. De 2 andre både fra Skanderborg blev placeret som no. 6 og 7. Bent Rasmussen/Poul Højen D 175 Friendship ( dem der spiller til vore DM ) lukkede ledet, det bør dog nævnes at deres bedste placering var en 2. plads på første dagen.

Håkon med besætning fik overrakt Silkeborgkredsens " trofæ " en halvmodel, som blev indstiftet i 2002, hvor han bliver den anden L23 sejler, som for sit navn indskrevet.

Som kredsrepræsentant for Silkeborgkredsen vil jeg gerne takke vore sejlere i kredsen for en god sæson og en fantastisk opbakning.

Povl Fisker D 169..

  Her ser i den store L23 familie fra Skanderborg og Silkeborg.. 

De er alle L23 sejlere....

Tæt mærkerunding.. - og timeglas.. Kredsmesteren D390
 i front, med D177 i hælene..

Hvordan er det nu..... Kommentarer overflødigt..

foto velvilligt udlånt af Jens Hjort Silkeborg..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

 Distancesejladsen 25 oktober i Silkeborg.

 

Silkeborgkredsen havde 6 af sine lokale L23 sejlere med ved årets sidste kapsejlads lørdag den 25 oktober. 
En distanceselads på ca. 10 - 12 sømil.
Vinder blev Håkon Østerdal " Kukla " d 390 med en sejltid på 3:12:34.
Øvrige placeringer blev
Nr.2. Flemming K. Nielsen D-286 3:21:25
Nr.3. Povl Fisker D-169                3:22:49
Nr.4. Per Udengaard D-179          3:23:54
Nr.5. Poul Højen D-175                3:31:57
Nr.6. Jan Fuglsang D-177             3:36:27.
Sejladsen blev afviklet i let og springende vind, og fint efterårsvejr.
Sejladsen som kaldes Distancesejladsen havde ialt 20 tilmeldte både, 6 L23, 10 H-både og 4 andre både.
Om aftenen var der afriggerfest med 44 deltager, hvor The Friendship Singers (kendt fra DM) i udvidet udgave
(1 banjo, tværfløjte, harmonika og guitar) underholdt med musik og fællessang. 
Bent Rasmussen D 175 lancerede en ny udgave af en L23 sang som oprindelig blev født samme sted sidste år.
Vi vil få den trykt i næste L23 Nyt, samt sørge for at den kommer på hjemmesiden meget snart.

Foto "ude" Jens Hjort, "inde" Povl Fisker

Hilsen Povl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  TOP

Sangen om L23

Sangen om L23 Melodi: Sorte Rudolf
O
m L23 kan sejle, ja det kan i tro at den kan,
den klarer selv bølger så stejle, at landkrabber varsler "orkan",
når andre for længst er i knibe, og havsnød de melder på land,
kan L23 da sejle, ja det kan i tro at den kan.

Om L23 kan stuves, til krydstogt og ferie tur,
en hyggelig tur med familie, og uden at fruen bli´r sur,
med sø-hegn og cockpit-presenning, med sprayhood og motor på hæk,
kan L23 nok stuves, så trængslerne bliver gemt væk.

Om L23 kan samle, til samvær og kapsejler dåd,
når klubben den kalder til kampe, går skipper og mandskab i båd,
men når de igen er i havnen, de fester og ta‘r sig en våd,
ja L23 kan samle, og sømanden han bliver kåd.

Om L23 kan fryde, når den over vandene går,
dens glidende flugt må man nyde, om vinden er let eller hård,
og når den så lægger til kajen, dens flotte figur pynter op,
ja L23 kan fryde, som var den en flot kvindekrop.

Om L23 kan rumme, når båden den ligger for svaj,
et elskende par som vil summe, til vandspejlets klukken og leg,
dens vuggen på bølgerne krumme, gi´r næring til elskovens brus,
ja L23 kan rumme, en kærlig og elskovshed rus.

Om L23 kan danse, i vinden når søen er krap,
hun ynder med "rumpen" at svanse, når blæsten den bliver lidt skrap,
hvis skipper ej reber i roben, og rorpinden holdes for let,
vil L23 nok danse, hun laver en flot pivoet.

Om L23 kan matche, de drømme en sejler må ha‘,
om frihed og kampe på bølger, om samvær i vennernes lag,
om ro når familien følger, på ture der sejles med flag,
ja L23 kan matche, og drømmene bli´r prøvet a‘.

Tekst: Bent Rasmussen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

Efter min mening er L23'rn en suveræn god lille båd...

Hør Hans Rasmussen, tidligere BB10m sejler, fortælle om sin nyerhvervelse fra en spændende tur i det fynske 
og sønderjyske farvand.. 

Nu er hun syv år, og har en lillesøster på seks. Sidste år blev det derfor besluttet at det var tiden at få den lille familie på vandet igen. Der blev søgt efter en passende båd, ud fra følgende kriterier: Rimelig plads til en familie på to voksne og to børn, gode sejlegenskaber, en aktiv klasseorganisation. Og måske mere utraditionelt, men efter vores mening ganske vigtigt for bådens anvendelighed som turbåd: Pantry ved nedgangen – ikke midt i båden, som ganske mange mindre både har. Sidst men ikke mindst: Den skulle være så billig at man ikke fik dårlig samvittighed hvis den skulle ligge en måned i havnen uden at blive brugt. Med de kriterier er der ikke mange alternativer til en L23.

Markedet blev flittigt studeret, mange L23’vere virkede dyre, det endte med at der skulle kigges nærmere på to. Det viste sig at være den samme. Asger havde fået tvillinger, trængte til en pause. Han havde forsøgt at sælge båden selv, men efterfølgende overladt den til Anders, 

bådkommissæren i Kerteminde. Vi overtog båden i slutningen af september sidste år, nogen vil måske huske at oktober var ret blæsende, det blev kun til en enkelt tur på Kerteminde bugt i frisk vind. Den sejlede nogenlunde som jeg havde forventet, det var nok det dybeste indtryk der lejrede sig.

Vinteren blev brugt til at gennemgå mast og rig, pille en masse – efter min mening – overflødige beslag og ledninger af masten, låse salinghornene, etc. Foråret var travlt, båden kom sent i vandet, det blev kun til en enkelt weekendtur. Det var til gengæld en stor succes, ungerne fik tildelt forkahytten og indtog den med begejstring. Jeg nåede at få en fornemmelse af at den var hurtig, selv om det absolut ikke var sejlenes skyld. Fokken var hæderlig, men storsejlet bar præg af mange års tro tjeneste. Genua og spiler havde vi tilgode. Med det udgangspunkt var vi ikke bange for at planlægge sommertur, vi forventede at ungerne kunne holde til en uges tid.

Så oprandt den store dag midt i juli, skivet var stuvet med passende mængder fødevarer, øl, rødvin, etc. Ungernes forkahyt var proppet til randen med diverse legetøj og bamser, i alle afskygninger og størrelser. Vores hjemfarvand er Helnæsbugten, vinden 

var svag vestlig, stik imod ud af bugten. For ikke at udfordre ungernes tålmodighed fra begyndelsen startede vi for motor, Asger havde været så venlig at efterlade tanken med en passende mængde benzin. Mens vi gled af sted drøftede vi hvor vi egentlig skulle henad, og blev enige om at sejle mod nord. Ude af Helnæsbugten satte vi fok og storsejl og gik nordpå, foran for tværs.

Ud for Assens løjede vinden, vi skiftede til genua. Det var et imponerende sejl at skue. Hvis jeg havde troet at storsejlet var slidt, så fik jeg nu at se hvordan et slidt sejl ser ud. Farven vekslede fra grå til nærmest sort, at trimme den svarede nogenlunde til at forsøge at trimme en elastik. Nu var det jo ikke rent kryds, og Bogø som var målet kom efterhånden nærmere. Lidt før havnen blev motoren startet, det var jo trods alt et nyt skiv for skipperen, konen havde ikke sejlet nogen år, og det hele var nyt for ungerne. Men sådan skulle det ikke gå. Ca. 50 meter fra indsejlingen døde motoren. Asger havde åbenbart ikke kommet benzin nok på tanken. Op igen med storsejlet, det er heldigvis hurtig gjort. På kryds ind gennem indsejlingen i svag vind. Når man ikke går for højt kan det snildt lade sig gøre, selv om riggen er rigelig "halvfjerdseragtig" til min smag – med lille storsejl og masten langt tilbage.

Næste dag blev vi på Bogø. Det mest interessante – i hvert fald set med ungernes og konens øjne – var at kigge på en flok frilandsgrise der gik rundt på en mark i 

nærheden. Jeg benyttede lejligheden til at få styr på benzinbeholdningen, havde klogelig taget en ekstra dunk med, der skulle blot påfyldes totaktsolie. Jeg havde bemærket at Asger havde været så venlig at efterlade en helt ny flaske med totaktsolie, så det var jo bare at gå i gang. Ved et eller andet underligt tilfælde fik jeg læst brugsanvisningen på flasken. Der stod at den var velegnet til motorsave, knallerter, etc. Og så stod der at den IKKE måtte anvendes til påhængsmotorer. Nu skal man jo ikke tro på alt hvad de lærde prøver at bilde os ind – på den anden side kunne det jo være der var en grund til at der var skrevet sådan på flasken. Efter nogen overvejelse blev det besluttet ikke at bruge olien.

Bogø er en hyggelig ø, med en spændende landsby, hvor store gårde ligger side om side. Udover dette udmærker Bogø sig på en anden måde: Der er ingen butikker. På de fleste øer i det sydfynske øhav er der en butik – en af livsnerverne for et øsamfund. På Bogø er der kun en kiosk på havnen, og den sælger ikke totaktsolie. Det tog vi ikke så tungt, i timeteren har vi sejlet halve sæsoner uden overhovedet at bruge motoren, så et enkelt stræk uden at kunne bruge motoren anså vi ikke for et problem.

Næste dag satte vi kursen mod Alssund. 4-5 sekundmeter på halvvind, herligt sejlvejr. Elastikgenuaen blev sat, så gik det i strålende sol sydpå. Vi gik gennem 

indløbet til Dyvig, det er altid et sjovt sted at sejle ind. En af fordelene ved de lidt korte stræk som ungerne foretrækker, er at frokosten som regel kan indtages i havn, med tilhørende øl og brændevin. Ungerne fik dog hurtigt overstået frokosten – uden øl og brændevin, og helligede sig den ædle sport krabbefiskeri. Vi har diskuteret hvor mange gange i løbet af en sæson krabberne i de mest populære havne bliver fanget og sat ud igen. Dansk Sejlunion, Dansk Naturfredningsforening eller måske Dansk fiskeriforening burde indføre en mærkningsordning. Alle børn skulle mærke de indfangne krabber med en dertil indrettet tusch, på den måde kunne man holde styr på hvor mange gange de stakkels dyr bliver fanget i løbet af en sæson.

Dyvig udmærker sig ved at imponerende tankanlæg, hvor tyskernes enorme flydende campingvogne kan blive tanket op. Tankanlægget udmærker sig desuden ved at de ikke sælger totaktsolie. Der er et godt stykke vej til nærmeste by, så det med totaktsolie blev droppet igen.

Næste dag ville vi videre sydpå. Forinden skulle vi lige ud gennem indsejlingen – selvfølgelig på kryds. Hvis nogen ikke kender stedet kan jeg oplyse at Dyvig er en naturhavn med en indsejling der har ca. samme bredde som en L23 er lang. I betragtning af vores manglende erfaring med båden så vi frem til turen ud med en vis spænding. Det skulle foregå med fok, og det gik problemfrit. Så videre sydpå, 

med slæk på skøderne. Længere nede kom vi ind i selve Alssund – selvfølgelig blæste vinden på langs af sundet – fuldt kryds. Der er i øvrigt sket noget med turbåde siden jeg sidst har været tursejler. Der er kommet mange nye både med umådelig højt fribord, stor bredde, og med en kolossalt bred hæk. Når man også tager hensyn til farven giver de mindelser om de sanitære installationer på et badeværelse. Masten har en højde der ville passe bedre til bom. Men de sejler vist godt for motor, den bliver i hvert fald brugt af de fleste man ser. Et par stykker gik dog for sejl, dem havde vi så fornøjelsen af at krydse fra.

Vel ankommet til Sønderborg lå vi og cirklede rundt foran broen, ventede på at den skulle gå op. Da den begyndte at gå op, gik vi på foran for tværs med god fart lige mod gennemsejlingen. Så dukkede brovagten op med en megafon. Han råbte ned til os at vi ikke måtte gå igennem for sejl . Havde han ventet 20 sekunder mere med at fægte med sin megafon, havde vi været igennem. Vi vendte om, havde ikke lyst til at rage uklar med det Sønderborgs havnevæsen. Vi gik til kajs, der var tre kvarter til broen skulle åbne næste gang, det burde vel ikke være noget problem at finde totaktsolie i Sønderborg på tre kvarter. Det var det. Jeg blev henvist til en tankstation ude ved omfartsvejen, nord for byen. Jeg havde ikke fået løbetøjet med på sommerturen, men det gik faktisk meget godt med at løbe alligevel. To minutter før broen skulle åbne, var jeg tilbage, svedig og træt. Fik olie på tanken, startet motoren og kastet los. På vej over mod broen gik den op – timingen fejlede åbenbart ikke noget.

D 204 Hans Rasmussen, Odense

Turen er ikke slut, glæd Jer til sidste del. Næste nummer udkommer i februar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP

L23 Klubaften i Køge Bugt

Torsdag d. 22. januar 2004 kl. 19.30

TRIM- TAKTIK – REGEL- OG SNAKKEAFTEN  SAMT OST OG RØDVIN.

ALLE KREDSE ER INDBUDT.

Arrangementet holdes i Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Havnevej, 2665 Vallensbæk Strand.

Jan B. Hansen fra Dan-Sails, en del af Quantum Sail Design Group, kommer og fortæller om fremstilling af sejl og trimning.

Bagefter vil der blive orienteret om kapsejladsregler, starter, taktik mv. Der kommer en kompetent person fra Dansk Sejlunion og giver et kort "kursus" i kapsejladsregler.

Per Nielsen, D 176 Amok, vil orientere om hvilke L23 aktiviteter der er i Køge Bugt i løbet af foråret.

Hans Jørgensen, D 140 Zero, fortæller om DM 2004 der holdes i Bandholm.

Aftenen slutter med ost og rødvin. Pris kr. 50,- pr. person

Sidste år var vi 60 personer til dette arrangement. Der blev snakket, fortalt sejlerhistorier, givet mange tips og råd samt begyndt mange gode venskaber. En rigtig L23 aften.

Vi glæder os til at se dig igen til januar.

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig inden d. 15. januar til Per "Amok" , mobil 27 15 30 95 eller amok@tiscali.dk

OG HUSK AT ALLE GASTERNE SKAL MED !!

Sejlerhilsen fra - Per "Amok" Nielsen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOP
L23 Klubaften i Silkeborg. 

Alle L23 sejlere fra nær og fjer med familie og gaster er velkommen.......

Torsdag d. 5. Februar 2004 kl. 19.30

TRIM- TAKTIK – REGEL- OG SNAKKEAFTEN

SAMT OST OG RØDVIN.

Arrangementet holdes i Silkeborg Sejlklub, Hattenæs 2A, 8600 Silkeborg.

Sejlsnedkeren i Horsens kommer og fortæller om fremstilling af sejl og trimning.

Herefter vil der blive orienteret om kapsejladsregler, starter, taktik mv. Jens Villumsen ( overdommer v/DM Skælskør 2001) giver et kort "kursus" i kapsejladsregler, og svarer på spørgsmål.

Hans Jørgensen, D 140 Zero, fortæller om DM 2004 som holdes i Bandholm.

Povl Fisker D 169, vil orientere om hvilke L23 aktiviteter der vil være i Silkeborgkredsen i løbet af sejlsæssonen 2004.

Aftenen slutter med ost og rødvin. Pris kr. 50,- pr. person

Sidste år var der ca 60 personer til et lignende arrangement i Køge bugt, afholdt i Vallensbæk Sejlklub. Der blev snakket, fortalt sejlerhistorier, givet mange tips og råd samt påbegyndt mange gode venskaber. En rigtig L23 aften.

Vi glæder os til at se dig og dine gaster i Silkeborg den 5. februar kl 19,30.

Du finder Silkeborg Sejlklub på Sejsvej mellem Sejs og Silkeborg, kør ca. 3 km ud af Sejsvejen fra Silkeborg, og se efter et skilt som viser ned til Sejlklubben på højre side

Af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig inden eller senest den 29. januar til Povl, mobil 20335933 eller povl@L23.dk

OG HUSK AT ALLE GASTERNE SKAL MED !!

------------------------------------------------------------------------------------ TOP

Fyn Rundt 2004.

Kerteminde Marina er for 5 år i træk rammen distancesejladsen 
Classic Fyn Rundt, i dagene  fra den 4. - 6. juni 2004.
L 23 Klubben vil i 2004  arbejde for eget  L23 løb, ved at samle flest mulige både fra Storbæltskredsen
og andre nærliggende kredse.  Fra Silkeborgkredsen  satser vi på 2 -3 både. 
Undertegnede vil forsøge at koordinere det praktiske for L23’r.
Povl Fisker D169.
------------------------------------------------------------------------------------------ TOP