L23NYT Nr.:1        RETUR

L23NYT nr.: 1 2004.

Formanden har ordet.
L23 Klubbens generalforsamling - indkaldelse.
L23 beretning af Hans Rasmussen fortsat fra L23NYT december 2003.
Et DM er en kæmpe oplevelse.
L23 Klubben på bådmessen.
Nyt fra Lillebælt Kredsen.
Match Race i Skanderborg i Pinsen.
Fyn Rundt 2004.

Oplæg til ny kredsstruktur.
Klubaften i Vallensbæk - referat.

Formanden har ordet..

Eksempel: "Hvad kan du få for 150 kroner om året? 5 pakker cigaretter? 3 flasker middelgod rødvin? 3 numre af Bådmagasinet? Eller et medlemskab af L 23 klubben?". Selv er jeg jo ikke i tvivl. Med et medlemskab, der går tilbage til starten af 1986. Jeg har haft megen glæde af mit medlemskab, som jeg bruger i forskellige sammenhæng. Når jeg køber nye sejl, er det en fordel at kunne kontakte L 23 klubben, der i forvejen har indhentet priser på sejl hos 7 – 8 forskellige sejlmagere. Det giver konkurrence mellem sejlmagerne, men også mulighed for eventuelle kvantumrabatter. Når noget går i stykker eller bliver slidt, er det godt at have L 23 Klubben, der enten via dimsekassen eller via kontakter til riggere, bådebyggere eller værfter kan formidle kontakter eller give gode ideer. Kontakten med andre L 23 sejlere er for mig også vigtigt. Er der noget bedre end at udveksle sejlererfaringer, gode ture og oplevelser i forbindelse med vores fælles store hobby og interesse "vores kære lille skib". For mig er det også et "must" at deltage i L 23 træf med gode foredrag af kompetente folk om sejl og trim, kapsejladsregler, eller hvad man ellers kunne tænke sig at stille af forslag. Så er der DM! Jeg har deltaget i 12 af slagsen, lige fra Skarø, Rudkøbing, Skælskør, Guldborg, Vordingborg, Holbæk til Køge med flere, blot for at fortælle hvor forskellige steder vi har været. Det har givet mig så mange gode, spændende, sjove og interessante oplevelser. Det at mærke adrenalinet koge, få traumer, når det ikke kører, føle at man bliver bedre til at trimme, håndtere båden og at kunne koncentrere sig, men jeg vil næsten sige, frem for alt det gode kammeratskab, jeg oplever, hvad enten placeringen er helt fremme i feltet, eller som jeg det ene år fik en lille kikkert i trøstepræmie, så jeg kunne fornemme, at jeg havde føling med feltet. Desuden er der L 23 Nyt, som jo kun kan blive bedre og mere alsidigt, hvis mange flere medlemmer fatter pennen og skriver deres indlæg til bladet. Hjemmesiden med vores gode domain L23.dk er nemt at huske, og gør det endnu nemmere at få fuld valuta for sit kontingent, hvis man har adgang til en PC’er. Stor ros til web masteren for en godt opbygget og præsentabel hjemmeside med en masse gode og relevante oplysninger til os L23 sejlere. Mit mål for året 2004 er fortsat at arbejde for at gøre det godt og attraktivt at være medlem af L 23 klubben. Jeg vil ønske en forsat fremgang i medlemstallet, flere der deltager i træf, stævner, DM og generalforsamlingen. Jeg håber også, at der vil genopstå en fornyet interesse for klubben på Fyn og i Nord- og Sønderjylland, samt at jeg får lejlighed til at møde rigtig mange af jer i 2004.

D250 Jan Nielsen

TOP

L 23 Klubbens bestyrelse indkalder til
generalforsamling
søndag den 21. Marts 2004 i Køge Sejlklub
Bådehavnen 6 - 4600 Køge

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag, bestyrelsen stiller forslag til ændring prg. 6.4 se nedenfor

6. Bestyrelsens planer for det kommende år, herunder DM 2004 og øvrige aktiviteter, 
samt oplæg til ændring af L23 klubbens kredsstruktur

7. Budget for år 2004

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg i henhold til lovene punkt 9.1

A. Valg af formand og kasserer ( Begge, modtager genvalg)

B. Valg af bestyrelsesmedlem ( Nyt medlem skal vælges, el. suppl. indtræde) - idet Mogens Dilling har trukket sig fra bestyrelsen

C. Valg af suppleanter ( Hans & Jesper, modtager genvalg)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Jan Nielsen  i hænde senest fredag den 21. Februar 2004.

Bestyrelsens ændringsforslag til prg. 6.4

Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers

varsel - den anden ændring: Øvrige forslag, som ønsket behandlet under en

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før

afholdelsen.

Sidste NYT.. bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at følgende regel annulleres.

6.5.02 Ved DS Danmarksmesterskab skal ejeren eller mindst en af dennes nærmeste 
familie deltage aktivt. Bestyrelsen kan i tilfælde af sygdom eller andet fraværd i enkelte
tilfælde dispensere fra ovenstående.

Hvis du/I ønsker at deltage i en hyggelig og lækker frokost, inden generalforsamlingen starter, så giv os et praj. Frokosten starter kl. 12.30 samme sted, prisen pr person kr. 50,00 kroner incl. kaffe, øl eller vand til klubpriser.

Tilmeldingen til frokosten er bindende og kan foretages indtil 16.3, til Jesper M. Nielsen, telefon 56 634464 eller på e-mail jespern@dk.ibm.com

Kørselsvejledning - Motorvejen afkørsel 32, mod København, følg vejen ca 2,5 km mod Køge til lyskryds ved Shell, forsæt lige ud af Værftsvej ca 2,4 km, følg vejskilt til venstre til bådehavnen, og du er ved lystbådhavnen.

Med sejlerhilsen

På bestyrelsens vegne  Jan Nielsen - Formand

TOP

Forsættelse fra 2003 dec. nr.:
Beretningen af Hans Rasmussen..

Næste dag var det planen at gå til Marstal. Det satte vejrmeldingen en stopper for. Retningen var god nok, vestlig, men op til 13 sekundmeter ville næppe være nogen fornøjelse for besætningen. Dagen efter var vinden til gengæld næsten brugt op. Der var 1-2 sekundmeter, heldigvis stadig fra vest. Da vi havde sejlet en times tid besluttede vi at rigge spiler til, det gik lidt for trægt uden. Agterpulpittens fødder gjorde det ud for blokke til skøderne, diverse tovværk måtte agere barberhal. Så kom spileren op. Kors bevares ! Den burde hænge på lystfartøjsmuseet på Valdemar slot. Den har engang været rød, hvid og blå, men nu er den mest den farve der hedder jordslået. Et trekantet areal midt i spileren står fint, ud mod kanterne blafrer den mest som finnerne på en rødspætte der har fået Alzheimers. Den trak forbavsende godt alligevel, vi nærmede os langsomt en noget større båd uden spiler. Det viste sig at være en X-99. Nok havde han ikke spiler oppe, men jeg var imponeret alligevel. Han skar lidt op, vi holdt til gengæld god afstand for at komme igennem læen. Det blev for meget for ham, han satte spiler, og trak selvfølgelig fra os. Det var nu ikke meget han kom foran de næste par timer, han var ikke så heldig med at finde pustene. Til gengæld var vi de første til at tabe tålmodigheden da vinden lagde sig over middag. Vi lå og rullede i lidt gammel sø, det bekom absolut ikke den ældste datter godt, så motoren blev startet for at give lidt stabilitet. Efter et par timer kom vinden igen, så gik det videre for spiler til Marstal. Vi ankom ved halvsyvtiden, midt i det sidste store motorræs om at komme ind og finde pladser. Så er det jo en fordel med en lille båd. Vi fandt med det samme to ledige pladser ved en ydmyg bro med fisker-joller. Lidt senere kom en ældre Bandholm 26, den kunne lige være på pladsen ved siden af os. Den var bemandet af to herrer der tydeligvis brugte sommerferien til at udforske det sydfynske øhavs udskænkningssteder, samt produkter fra disse. Dagen efter blev vi liggende, Marstal kan man sagtens bruge tid på.

Næste dag videre, vinden var i nordøst, vi gik for motor ind over grundene, op til renden ved Birkholm hvor sejlene blev sat. Vinden døde efterhånden, vi gled langsomt af sted på spejlblankt vand. Bestemmelsesstedet var fastlagt til Avernakø, en kort distance, så vi tog det helt roligt at vi lå næsten stille et par timer. Så kom vinden igen, halvvind. Spileren blev sat, efterhånde øgede vinden til 4 –5 sekundmeter. Sejlegenskaberne imponerede igen-igen. Jeg ville forvente at båden under sådanne forhold blev lidt hård på roret. Det var ikke til det, den da vi skar op og rundede Avernakøs vestlige pynt, og gik ind i havnen.

Vi fandt en plads ved siden af en hollandsk Dynamic 43, der er godt med læ bag sådan en skøjte. Foruden forældrene var der to piger ombord, jævnaldrende med vores. Der var naturligvis stor interesse fra begge  sider, for at få gang i samværet foreslog min kone at vores unger skulle vise deres bamser til hollænderne. Det viste sig at de hollandske piger var mindst lige så velforsynede med bamser som vores unger. Efterhånden blev fordæk og ruf på de to både omdannet til en zoologisk have for tøjdyr. Derefter så vi ikke mere til ungerne den dag, der blev fisket krabber, sejlet i gummibåd, osv, osv. Der var selvfølgelig visitter på begge både, vores unger kom tilbage fra Dynamic’en og fortalte med store øjne at der var toilet ombord !

Dagen efter var det sidste stræk, tilbage til Helnæsbugten. Nordøstlig vind, 6 – 8 sekundmeter, lige rigeligt til verdens ældste spiler. Det gik tjept nok endda, efter-hånden øgede vinden. Rent kryds ind over Helnæsbugten i 8 – 10 sekundmeter var mere end storsejlet brød sig om. Det blev nærmest delt i to, af et knæk hele vejen op gennem sejlet, lige foran sejlpindene. Det var tilsyneladende ikke noget der gik synderligt ud over sejladsen. Bevares, i de hårdeste pust skred det gode skiv jo noget sidelæns, men hvad gør ikke det under hård krængning ? På trods af L23’rens tykke mave var der aldrig tale om at roret mistede taget i vandet. En anden behagelig overraskelde var hvor tør båden er, det er ikke meget sprøjt der når cockpittet, langt mindre end vi er vant til fra BB10-meteren. Vel i havn var der frokost med øl og brændevin til moren og faren, som en behagelig afslutning på en herlig tur i det nye skiv.

Og hvad er så moralen, til alle der overvejer køb af mindre sejlbåd ? Efter min mening er L23’ren en suverænt god lille båd. Bevares, jeg har sejlet (større) både der giver mere sejlglæde. Men jeg kender ikke nogen både i den størrelsesorden der kombinerer gode/sjove og sikre sejlegenskaber så fortræffeligt. Den er solidt bygget, jeg er ikke bekendt med gennemgående svagheder, selv om alle bådene er gamle. Til tursejlads skal man op i en helt, helt anden prisklasse inden man får mere plads – og hvad har man egentlig brug for ? Båden har næsten de samme funktioner som større både – selvfølgelig i mindre format. Med bomteltet fungerer båden fint til 4 personer, også i dårligt vejr.

For os blev L23’ren købt lidt som et eksperiment, men det er sandsynligt at vi har den i mange år – den er simpelthen for god at skille sig af med.

God vind, vi ses derude !

TOP

Et DM er en kæmpe oplevelse.

L 23’eren har fået sin renæssance, den er gået fra hurtig turbåd til at blive en eftertragtet smuk lille kapsejlads båd med en aktiv klasseorganisation. Det er en sjov båd med masser af sejlerglæde i til en overkommelig pris. Du får endnu mere sejlerglæde og mere ud af din båd investering ved at deltage i DM sammen med mange andre som deltager i nøjagtig de samme både på samme betingelser. Bandholm på den smukke side af Lolland ligger centralt for mange L23 sejlere...

DM er noget særligt!

· DM er lidt højtideligt

· DM er intens og spændende, det er konkurrence, når det er bedst

· DM er nærvær og sammenhold i båden og knytter helt specielle bånd

· DM er hygge og sejler liv, når det er bedst

· DM slutter af med en stor sejlerfest, med masser af gode sejlerhistorier og udveksling af erfaring.

Igen i år vil der være mulighed for at få turen "betalt" ved at vinde store præmier f.eks. nye sejl eller udstyr til båden.

Mangler du gaster så skynd dig at kontakt Poul’s gastebørs, der er mange dygtige L23 sejlere som gerne vil deltage. ps@schilling.dk

Reserver onsdag den 21. juli fra kl. 17.00 til og med lørdag den 24. juli og inviterer din familie eller et par venner, og giv dem et intens oplevelse de aldrig vil glemme dig for.

Med venlig hilsen L23 Klubben..

D148 Do-Do trak vinderloddet som sidste båd af samtlige deltagere. Man må sige han havde en „heldig" dag... 

TOP

L 23 Klubben har egen stand på bådmessen i år.

Vi  har egen  informationsstand. Hovedformålet er selvfølgelig at følge op på den øgede opmærksomhed der er omkring den ultimative  L23 familie-klassebåd.

NB: har du lyst og tid til at deltage i den praktiske del, opbygge, passe og senere nedtage standen, hører vi gerne fra dig.

I den skrivende stund er vi  i gang med planlægge opbygning  og udsmykning af standen med spændende og  informativt materiale. Vi  glæder os til at se dig, dine venner, gaster og familie på stand  H 017  beliggende i Hal H, til højre når du står i Centerhallen.

    På gensyn i  Bella Center.

21. - 29. februar 2004 i Bellacenter
Lør/søndag 21-22 febr. kl 10.00 - 18.00

Man/fredag 23-27 febr. kl 13.00 - 19.00
Lør/søndag 28-29 febr. kl 10.00 - 18.00

TOP

Lillebælt Kredsen...

Tillykke til  mandags matchvinder  i  Haderslev Sejlklub 2003, som blev Dan List-Knudsen D 174.
Sejladserne afvikles på Haderslev Fjord udenfor X -yachtværftet.

Endelig ( efter 3 år ) fik vi has på de gode folkebådssejlere i Haderslev og vandt aften kapsejladserne, ud og ind ad fjorden 14 gange, 2,5 til 7 sømil afhængigt af vind, vejr  og grundstødninger.
D174:  Jesper, Rune og Dan.

Last Fight den 25 september - Lillebælt 2004.

Sidste år deltog vi for første gang i Dyvig Bådelaugs kapsejlads: Last Fight, som foregår den sidste lørdag i september på Alssund ved udmundingen i Åbenrå Fjord. Det er et supergodt arrangement, 2 sejladser med up/down-baner og om aftenen stor fest i teltet med levende musik og hvad dertil hører.
Det ville være rigtig fint, om vi kunne samle mindst tre L23’ere, så vi kunne få vores eget løb. Det kunne så eventuelt figurere som et kredsmesterskab. Måske ville et par både fra Sydfyns Kredsen slutte sig og øge feltet. I alt kommer der 60 til 80 både, mange år efter år, og fordeler de mange gode sponsorpræmier mellem sig. I øvrigt blev vi nr.2 ( efter en H-båd ) i vores løb og blev belønnet med et par gode flasker rødvin med et etikettemotiv af en X382 med LINAKS logo i spileren. Etiketten holdt men ikke spileren, den blev blæst ud ( kun ligene tilbage ) af et af de kulingstød som gjorde det til en rigtig hård lørdag. De øvrige i løbet var endnu en H-båd, en Solus 24 og en spækhugger. 
Så: Kom til Last Fight i Dyvig lørdag d. 25. september.

Eventuel henv. til: Dan List-Jensen, D 174 , Haderslev, tlf. 74507382

Se også: www.db-dyvig.dk

TOP

Danmarks smukkeste Match-Race – igen, igen..

Åbent Søhøjlandsmesterskab for L23-både på Skanderborg Sø i pinsen 2004.

Traditionen tro afholder Skanderborg Sejl-og Motorbådsklub Højlandsmesterskab i match-race for L23-både. Stævnet finder i år sted i pinsen fra den 29. til 30. maj, hvor vi håber at kunne samle en halv snes både fra Søhøjlandsregionen.

- Vi har en stiltidende aftale med vennerne fra Silkeborg om at gøre det til tradition, at de besøger os til match-race i maj. Til gengæld trailer vi så bådene til Silkeborg om efteråret, hvor Silkeborg Sejlklub står som arrangør af det traditionelle kredsmesterskab. Men vi ser også gerne besøg af både, som ikke er vant til ferskvand under kølen. Det kan lade sig gøre at traile en båd fra Sjælland til Jylland, skulle vi hilse at sige herovre fra Søhøjlandet. En anden mulighed er at sejle til Hov eller Horsens, hvorfra vi kan være behjælpelig med landtransport til Skanderborg, siger Karsten Hansen, der er formand for Skanderborg Sejlklubs kapsejladsudvalg. Han deltager selv i D 299, og der er tilsagn fra de fire øvrige L23‘ere i klubben.

Sejladserne ligger i forlængelse af sidste års succes, hvor 7  besætninger dystede to og to om hovedpræmien: En splinterny Mylar genua fra Sejlsnedkeren i Horsens.

Den vandt Povl Fisker fra Silkeborg, mens Per Hedegaard fra Skanderborg måtte nøjes med andenpladsen og et gavekort på 2000. kr.

Også i år er hovedpræmien en ny Mylar genua fra Horsens-sejlmageren, og der er desuden flotte præmier til de følgende både. Så kom endelig an, sjællændere!

Af hensyn til publikum på land er banen placeret foran Kulturhuset, så sejladserne kan følges fra Byparken, hvor vi lægger til broen og spiser frokost. Der sejles på en op/ned-bane. Indledende sejladser afvikles eventuelt i 2 grupper afhængig af deltagerantallet.

I alt vil der i løbet af pinsen  blive sejlet et halvt hundrede sejladser på søen foran kulturhuset, inden den endelige vinder kan kåres. Der bliver serveret kolde Thor-øl fra et telt i Byparken, hvis andre L23-sejleres vej (uden båd) tilfældigvis går forbi Skanderborg i pinsen, og lørdag aften er der fælles middag på Søsporten, som man også er velkommen til at deltage i.

Interesserede sjællændere eller øvrige jyder kan kontakte undertegnede:
Flemming Gräs D. 11
Tlf. 86520086 
E-mail: flemming.gras@ofir.dk

TOP

Fyn Rundt 2004

Kerteminde Marina er for 5 år i træk rammen distancesejladsen Classic Fyn Rundt, i dagene  fra den 4. - 6. juni 2004.
L 23 Klubben vil i 2004  arbejde for eget  L23 løb, ved at samle flest mulige både fra Storbæltskredsen og andre nærliggende kredse.  Fra Silkeborgkredsen  satser vi på   2 -3 både. Undertegnede vil forsøge at koordinere det praktiske for L23’r.
Povl Fisker D169......

TOP

Oplæg til ny kredsinddeling..

Nærmere på og efter generalforsamlingen....

TOP

L23 Klubaften i Vallensbæk - Køge Bugt.
 

Torsdag d. 22. januar 2004 var mange af klubbens medlemmer samlet i Vallensbæk Sejlklub. Der var repræsentanter fra 34 både, som kom fra det meste af Sjælland med "tilhørende" øer.
SEJLDESIGN..
Aftenen program startede med at Jan Hansen fra Dan Sails fortalte om hvorledes en moderne sejlmager designer sine sejl ved hjælp af programmer på en PC. Først indtastes de "ydre" mål, som for vores vedkommende er bestemt i klassereglerne. Herefter bestemmes sejlets dybde og kurver forskellige steder i sejlet. Typisk har en genua en dybde som er 13 - 14 % i forhold til sejlbredden. Profilet i sejlet justeres til maksimum ydeevne med en flad udgangskurve, så man ikke får for meget bagluft. En ting man skal tage hensyn til er, hvor hårdt forstaget står. Ud fra rigtypen bestemmer man således, hvor meget forkurven i genuaen skal være. Jan kunne oplyse at genuaen sys med 45 mm negativ forkurve. En genua i dag sys i en forbedret mylardug som hedder Pentex. Fibrene i denne dug har en 
brudstyrke, som er 50 % bedre end de gammel kendte mylarsejl. Et andet fremskridt er, at man i dag limer samlingerne i stedet for at sy dem. Ved design af sejl skal man tage højde for samspillet mellem genua og storsejl, så de passer sammen. Storsejlet sys i dacron dug, og for at sikre at det passer til masten ,sys det med en forkurve på 8 cm. Dette skulle give mulighed for at storsejlet holder faconen ved størst mulig vindområde. Jan fortalte også om valg af spilerdug. En 0,75 oz dug er hårdere i overfladen og gør, at sejlet bliver lidt svære at trimme. En kraftigere dug som en 0,90 oz er lavet med en mindre hård overflade, som derfor er mere elastisk, og det gør at spileren er nemmere at trimme. Et par gode råd omkring spilere og dens vægt i let vejr er, at man en gang om året skal skylle sejlet i fersk vand, så saltet vaskes ud af sejlet. Salt har den egenskab, at det optager fugten fra luften, hvorved sejlet bliver tungere. Et anden råd er, at man kan benytte tyndere spilerskøder. Spectraskøder i 6 mm er rigeligt. Hvis en gammel spiler har tendens til at blafre i agterliget, så kan man trække en 1 mm tynd spectraline inde i sideliget fra top til bund. Man skal så trække i tråden til spileren bliver rolig i liget og herefter fæste tråden i sejlet.
Der var stor spørgelyst omkring sejlfremstilling som Jan Hansen på bedste vis gjorde rede for.

                                  
Jan havde taget sit designprogram med på sin               Jan fik en lille flaske 
bærbare så han kunne demonstrere hvorledes               for sit fine indlæg.....
sejl bliver til i dag..

KAPSEJLADSREGLER.

Også Michal fik en flaske for ulejligheden..
M
ichal der sejler Hov fra Køge var så venlig at springe til opgaven med at fortælle om kapsejladsreglerne. Som Michal startede med at sige håbede han på at indlægget ville inspirere til et nærmere studie.
Reglerne er bygget op over emner som definitioner, hovedregler, når både mødes samt andre, som er relateret til afvikling af en kapsejlads. Især lagde Michal vægt på reglerne, når både mødes og reglerne ved mærkerunding. Det er som regel her, der opstår mest tvivl. En vigtig regel er, at når en båd skal holde klar af en anden, må denne ikke forhindres i dette af båden med retten til vejen. En anden ting man skal huske er, at man ikke skal forudse, at en anden båd opnår retten til vejen - først på det tidspunkt man mister retten, skal man begynde at gå af vejen; men til gengæld skal dette ske med det samme. Reglerne ang. plads ved mærket var også interessant at høre om. Det være sig plads ved start og målmærker; men også 2 længde reglen ved top og bundmærke blev nøje gennemgået. Bevisbyrden ved et evt. overlap - så skal den som siger han har opnået overlap inden  2 lænder fra mærket kunne bevise dette. Omvendt hvis en båd påstår, at et overlap er mistet inden 2 længder så skal denne kunne bevise dette.
Så blev vi opfordret til at påtage os straf, hvis man begår regelbrud. Ved berøring af mærker kan dette ske ved, at man laver en 360 graders vending. Ved regelbrud mod en anden båd skal man lave en 720 graders vending. Den sidste regel bliver muligvis ved DM ændret til også at være en 360 graders vending.
Ud over sejladsbestemmelser og kapsejladsreglerne skal vi i klasseløb også overholde klassereglerne. Heri har vi en regel om, at man ikke må hænge så bådens tyngdepunkt forbedres.
En konklusion på en lang debat blev, at man hænger, hvis man ikke kan slippe med hænder og føder samtidigt uden at falde i vandet.  
Man kan finde DS regelkursus her.     Det kræver Adobe Acrobat reader..
  
    
De mere end 60 deltagere var meget interesseret i aftenens emner...

  Efter de to indlæg var der ost og rødvin.

Efter osten var der orientering omkring DM i Bandholm..
Ole fra Bandholm kunne supplere Hans omkring hvor langt, man er nået med DM forberedelserne. Efter en kort evaluering af DM i Køge sidste år, hvor nogen synes priserne var noget i top blev følgende information givet..
Banen bliver i området mellem Bandholm og Askø - muligvis i området mod Sakskøbing.
Stævneleder bliver L23 sejler Per Løbner Pedersen. 
Banedommer bliver Kim Kristensen fra Kragenæs. Protestdommer søges stadig.
Indbydelse og traktementer bliver noget lignende som i Køge.
Der bliver mulighed for tilmelding via klubbens hjemmeside.
Der bliver anvist en telt og campingplads nær havnen.
Der opstilles et festtelt på havneområdet.
Bandholm har nogle sponsorer i tankerne ikke mindst moleøl fra Maribo er på plads.

Husk at medlemskab af en sejlklub skal dokumenteres for alle deltagere. ! ! !
Ligeledes skal man have dokumentation for bådens gyldige ansvarsforsikring.

Fra Østsjælland vil der week-enden før DM blive arrangeret fællessejlads til Bandholm, muligvis startende med at vi mødes i Bøgeskovshavnen fredag aften. Lørdag sejler vi samlet til Vordingborg og om søndagen til Bandholm. Nærmere herom senere...
 
Euro Sails har givet tilsagn om en sponsorpræmie ved DM i form af en ny Pentex genua.. ! ! !

Velkommen til Bandholm i uge 30....


Køge Bugt arrangementer i foråret..
Per Amok informerede omkring de kommende arrangementer i Køge Bugt området:
    L23 Klubben vil have en stand på Bådudstillingen i Bella Centeret den 21-29/2.
    L23 Klubbens generalforsamling vil blive holdt den 21/2 i Køge Sejlklub.
    Tirsdagssejladser i Vallensbæk starter den 4/5.
    Spring Cup Klassebådsstævne i Vallensbæk den 15-16/5.
    L23 Tune-up i Vallensbæk den 19-20/6.
    Ekstra afsluttende tirsdagssejlads i Vallensbæk den 6/6.
    DM i Bandholm den 21-25/6.
Per undersøger hvad det skal koste fremmede sejler at ligge i Vallensbæk i juni måned. Ligeledes vil der blive opkrævet et mindre startgebyr.. nærmere herom senere.. Der arbejdes på et stævne i Øresundskredsen..

Der blev takket for god ro og orden - efter en meget fit arrangeret sejleraften..

Referent Hans..

TOP