RETUR


L23 Klubben på

Copenhagen International Boat Show 2004.

Referat fra udstillingen ...

L23 Klubben´s stand i Østhallen.. Som i kan se var der til tider travlhed på standen...

Den 21. - 29. februar 2004 - årets store sejlerbegivenhed i Bella Center.

Klubben havde en bemandet stand alle dage hvor udstillingen var åben..

Tema på L23 Klubbens udstilling var:
L23 kan erhverves for 40.000kr - 80.000kr.
Båden til unge og mindre familier.
En velsejlende og sikker båd til en rimelig pris.
En specialklub med over 200 medlemmer.
En aktiv kapsejladsklasse.

Som en af de få bådklasser på udstillingen, kan vi være stolte over resultatet efter en travl uge. Mange nuværende som tidligere L23 ejere lagde deres vej forbi; men det mest glædelige var den store interesse for båden. Mange overvejer at anskaffe sig en L23, og mange nye medlemmer blev meldt ind. På standen blev "vores" L23 folder samt et restlager af Bådmagasinet med en L23 artikel uddelt. Vi fik også sagt farvel til et par medlemmer, som har købt større både. Deres både nåede at blive solgt i ugens løb. Vi forventer, at der vil blive stor efterspørgsel i den kommende tid på andre L23, som er til salg. Af gæster på standen var en repræsentant fra Peter Bjørn Olsens Værft, som kunne fortælle, at Værftet efter en rekonstruktion her i januar fortsætter med at servicere sejlerne. I nær fremtid vil vi få et tilbud på hvad udskåret Trademaster samt aluvinduer vil koste. Dansk Sejlunions formand lagde vejen forbi på sidstedagen. Han kunne glæde sig over, at nogen tager initiativ til, at få nye medlemmer ud at sejle - vel at mærke til en fornuftig pris. L23 Klubbens stifter Rolf Jonshøj var ligeledes på besøg og fik sig en sejlersnak med mange nuværende som kommende L23 ejere.. Slutteligt skal der fra klubbens bestyrelse lyde en stor tak til de mange medlemmer, som gjorde det muligt gennem en lang uge at vise L23 flaget og vise, at vi er en levende klub. Med sejlerhilsen L23 Klubbens bestyrelse...

NB.: Måske skulle vi gøre noget tilsvarende på næste års udstilling i Fredericia...

Mange tidligere som nuværende ejere af en L23 besøgte standen.. ikke mindst Åge Larsen, som har bygget 350 L23. Han ses her til venstre  - herren til højre er vores formand..

Billedet til højre: Her et eksempel på en ung familie (mor var ude og købe sejlertøj) med 2 børn som er faldet for L23 som tur- og kapsejladsbåd. En præsentabel stand som Povl (til højre) stablede på benene og som blev udsmykket med L23 plakater Per var mester for. I midten ses en PC som viste sejlerbilleder og vores hjemmeside.
I baggrunden ses reklame for EuroSails som sponsor af genua ved det kommende DM i Bandholm.

Status over bådudstillingen:
Der var gennem hele ugen i alt 47360 besøgende. Ganske få var ikke på vores stand.
En undersøgelse viser at:
Langt de fleste kom af interesse for sejlbåde og tilbehør.
Blandt de besøgende og udstillerne var der stor tilfredshed med udstillingen.
Der var meget stor enighed blandt de besøgende og udstillerne om at deltage næste gang i 2006.

På forhåbentlig gensyn på bådudstillingen i Fredericia 2003.