RETUR     

DM TILMELDING KLIK HER..  

    


Indbydelse.
Tilmeldingsblanket.
Sejladsbestemmelser og banekort.

Indbydelse til L23 DM i Juelsminde.

 Indbydelse til
L23 DS DM 2005 

 

 

Juelsminde Sejlklub indbyder i samarbejde med L23 Klubben  til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskaber
2005 for L23 fra onsdag den 3. til søndag den 7. august .

Sted:
Juelsminde Sejlklub, Juelsminde Havn & Marina samt farvandet ud for Juelsminde. Farvandet ud for
Juelsminde er et af de bedste steder i Danmark for afvikling af kapsejladser.

Regler:
DS DM 2005 for L23 sejles efter ISAF´s kap­sejlads­regler, Statutter for DS DM, SKF´s for­skrifter,
L23 Klubbens klassereg­ler og bestemmelser samt sejladsbestemmelser for dette stævne - alle i den
nyeste udgave. Sejladsbestemmelser kommer på L23.dk samt udleveres ved stævnets start.

De deltagende både kan pålægges af arrangerende sejlklub at skulle bære reklamer. Ud over disse er
reklamer på bådene ikke tilladt. Kategori B.

Der gives kun starttilladelse, hvis båden har gyldigt klassebe­vis, samt hvis både rorsmand og alle gaster
er medlem af en sejlklub under DS eller godkendt klub under ISAF. Bådejere skal være medlem af
L23 Klubben. Dokumentation for hele besætningens medlemskab af en sejlklub SKAL vises ved check-in.
Dette for at sikre mesterskabets gyldighed.

Sejladsprogram:
Sejladsbestemmelser med sejladsprogrammet for DM udleveres fra bureauet ved ankomsten (bure­auet
åbner onsdag kl. 16). Sammen med sejladsbestemmelserne vil også andre nødvendige informationer omkring
DS DM for L23 blive udleveret tillige med oplysninger om ferieperlen Juelsminde.

Baner:
Der anvendes en kryds/læns bane (type R, op og ned) med ”halvvindsmærke” ca. 100m fra topmærket.
Der er planlagt 9 sejladser. Efter aftale med L23 Klubbens bestyrelse kan sejladsernes antal ændres.

Måling:
De tilmeldte både skal have et gyldigt klassebevis hvilket vil blive kontrolleret af L23 Klubben ved
tilmeldingen. Den første dag om onsdagen skal alle sejl som ikke tidligere har været godkendt ved et
DM kontrolmåles og godkendes af L23 Klubben. Måling af sejl vil ske i klubhuset på Stormolen. L23 Klubben
vil ligeledes om onsdagen kontrollere, at alle både er udstyret efter de regler, som er angivet i vores
klasseregler ved et DM. Der kan forventes stikprøvevis kontrol af både sejl og grej under stæv­net.

Kalender/Tider (hovedpunkter):

Onsdag d. 3. aug.                               Ankomst

1600         Bureauet åbner (Klubhuset på Lillemolen)                          

Anmeldelse og check-in til stævnet.

1600-1730Måling af sejl i klubhuset på Stormolen samt kontrol af bådene.

1900         Velkomst på havnen ved Juelsminde Sejlklubs formand.
 

Torsdag d. 4. aug.             0730         Morgenmad i klubhuset (Stormolen)

1000         Dagens første sejlads startes

3 sejladser planlagte (flere kan forekomme).

1900         Reception på Juelsminde Rådhus ved Juelsmindes borgmester.
Her er kommunen værter ved et lettere traktement med snitter og øl.

Fredag d. 5. aug.               0730         Morgenmad i klubhuset (Stormolen)

1000         Dagens første sejlads startes

3 sejladser planlagte (flere kan forekomme).

1900         Spisning. Aftenen til fri disposition. Bestilling forud.

Lørdag d. 6.. aug.              0730         Morgenmad i klubhuset (Stormolen)

1000         Dagens første sejlads startes

3 sejlads planlagte (flere kan forekomme).

1900         Festmiddag (Stormolen). Bestilling forud.

Søndag d. 7. aug.                               Reservedag - Hjemsejlads..

 

Mere detailleret program ved åbningen af stævnet.

Pointberegning:
Der er planlagt i alt 9 sejladser. Mindst 4 sejladser skal afvikles for et gyldigt mesterskab.
Ved gennemførelse af 5 sejladser kan fratrækkes 1 sejlads. Lavpointsystemet anvendes (tillæg A).

Kapsejladsbureau:
Vil være etableret fra onsdag d. 3. kl. 1600 i Juelsminde Sejlklubs hus. Bureauet er åbent på stævnedage
 fra kl. 0800 til afslutningen af dagens sidste sejlads. Dog er der middagslukning. Bureauets telefon under
DM er +45 7569 5022. Fax nummer er under stævnet +45 7569 5022.

Præmier:
Der sejles om Dansk Sejlunions plaquetter (Guld, sølv, bronze). Der er præmier til  besætningen på hver 5.
båd og der sejles om L23 Klubbens vandrepræmie (L23 halvmodel). Der ud over kan der være
sponsorpræmier til opmuntring og forsødelse af tilværelsen.

Kapsejladsgebyr:
Hver tilmeldt båd skal betale et gebyr på 1000 kr. (dette inkluderer morgenmad og frokost for hele
besætningen). Dette startgebyr samt betaling for middage skal betales ved tilmeldingen.

Forplejning:
Morgenmad og frokostpakker til besætningen i klubhuset på Stormolen fra kl. 0730 på sejldage.
Morgenmad er tag-selv-bord, og frokostpakken smører man selv. Betaling herfor er inkl. startgebyret.
For gæster kan morgenmad og frokost købes for 60kr. pr. dag.  
Der er let skafning på Juelsminde Rådhus i forbindelse med receptionen torsdag aften med snitter og øl.
Fredag aften er der fælles spisning i klubhuset for 100kr. pr deltager og festmiddag/Grill Party lørdag
aften for 150kr. pr. deltager festligt arrangeret af klubbens suverænt bedste gastronom Uffe Hannibal.
Aftensmad fredag og lørdag bestilles og betales forud sammen med tilmeldingen til DM..

Der er indkøbsmuligheder i Juelsminde (flere supermarkeder samt specialforretninger med s
ommerlandsstruktur).

Opbevaring af grej:
Grej kan opbevares under DM’et  i klubhuset på Stormolen. Aftales med bureauet ved ankomsten.
 
Kranhjælp:
Bestilling af kran kan KUN ske ved henvendelse til Povl Fisker på telefon  2033 5933  eller
e-mail:  povl@L23.dk 
Hos Povl og på L23.dk får du de endelige tidspunkter for isætning og optagning.
Pris pr. løft vil være 200kr. som betales kontant den pågældende dag til kranføren.

Camping:
Der er mulighed for camping på et grønt areal på havnen lige ud til vandet/stranden ved Stormolen.
Dette aftales med bureauet ved ankom­sten og må gerne noteres på tilmeldingen.
Camping er gratis for bådejere og besætning.

Indkvartering kan også foregå direkte ved henven­delse/bestilling til:

 

Juelsminde Vandrerhjem Rousthøjsallle l

7130  Juelsminde

tlf 7569 3066

 

  Juelsminde Camping

  Rousthøjsalle 1

  7130  Juelsminde

  tlf. 7569 3212

 

Juelsminde Turistbureau

Odelsgade 1

7130 Juelsminde

tlf 7569 3313

Udlejer sommerhuse

Bådpladser:
Alle L23’ere kan ligge samlet så vidt mulig under hele DM’et ved Stormolen. Både, der henligger samlet
og på anviste p­ladser under DM-et betaler ikke havnepenge. For både, der ønsker at ankomme søndagen
før eller sejler senest lørdagen efter, skal der laves en separat aftale med stævnelederen, for at båden kan
henligge på særlige vilkår (uden besætning, under opsyn og fritaget for havnetakst). Både som ønsker at
ligge gratis på tildelte pladser skal angive dette på tilmeldingen. Anvist plads skal herefter respekteres i
hele perioden. Både, der ligger på ikke anviste pladser samt både, der henligger med besætning ombord
uden for DM’et, skal betale almindelig havnetakst for gæstesejlere.

Information:
Information om L 23 - DS DM 2005 kan fås således:

Stævneleder og arrangementer/sociale begivenheder på land:

Uffe Hannibal
Vinkelvej 3
Snaptun
8700 Horsens

tlf 7568 4286 /   3073 9572
uffe_hannibal@dadlnet.dk

Programmer, sejladsbestemmelser, protester:

Poul Grejs Pedersen
Bjørnsknudevej 32 B
7130  Juelsminde

tlf og fax 7569 3944 / 3020 1662
poul_grejs@skolekom.dk

Baneaktiviteter:

Arne Rohde
Hvedevænget 5
7130 Juelsminde

tlf 7569 3605 / 4086 3605
75693605@jafnet.dk

Tilmelding skal sendes til:

Uffe Hannibal
Vinkelvej 3
Snaptun
8700 Horsens

uffe_hannibal@dadlnet.dk

Sidste frist for tilmelding er med morgenposten fredag d. 15. juli 2005.  til / på ovenstående adresse
eller via L23 Klubbens hjemmeside.

Tilmeldingen er først gyldig når tilmeldingsgebyr på 1000kr. og betaling for middage er betalt.
Beløbet kan sendes til ovenstående adresse eller indsættes i Sydbank, Juelsgade 15, 7130 Juelsminde
på konto 7140 1127734, mærket DS DM L23 med angivelse af bådnummer / indbetaler.

Vi glæder os til at se dig og dine gaster og ønsker jer velkommen til Juelsminde Sejlklub og
til DS DM 2005 for L23.

 Juelsminde Sejlklub.

Kapsejladskomiteen

 

 

 TOP

Tilmelding til DM 2005.

Klik her for elektronisk tilmelding via L23 Klubbens hjemmeside ! !

Eller udfyld nedenstående og send det med posten.

TOP

Tilmelding til DM 2005 i Juelsminde.

Tilmelding via L23.dk eller udfyld tilmeldingen og send senest fredag den 15. Juli til:
Juelsminde Sejlklub
Uffe Hannibal
Vinkelvej 3 - Snaptun.
8700 Horsens.

Husk ved stævnets start at dokumentation for medlemskab af en sejlklub under Dansk Sejlunion skal vises.

Ejers navn: _____________________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

Postnr.: ____________ By.: ________________________________________________

Tlf.nr.: _____________ Mobil.: ____________E-mail: __________________________

Skipper:___________________________________ Klub: ________________________

Gast: _____________________________________ Klub: ________________________

Gast: _____________________________________ Klub: ________________________

Båd: L23 sejl nr.: _____________  Bådnavn: __________________________________

Startgebyr  incl. morgenmad og frokostpakker til hele besætningen kr. 1000

Torsdag er vi inviteret på Rådhuset til spisning om aftenen.

Middag fredag á kr. 100.                                           _______ stk. kr.: _________

Festmiddag lørdag á kr. 150.                                     _______ stk. kr.: _________

I alt betaling ved tilmeldingen                                               kr.   ______________

JA/NEJ  - Beløbet er indbetalt på bankkonto: Sydbank konto: 7140 1127734
                  Tekst:  DM L23 2005 og angivelse af bådnummer.
JA/NEJ  - Beløbet er vedlagt på check.

JA/NEJ  - Ønskes mulighed for gratis camping

JA/NEJ   - Ønskes mulighed for at henlægge båden før stævnet .

                  Angiv ankomsttidspunkt : _______________________________________

JA/NEJ  - Ønskes mulighed for at henlægge båden efter stævnet.

                  Angiv afgangstidspunkt:_________________________________________

Jeg erklærer at være forsikret over for tredjepart.

Dato:__________________ Underskrift:_____________________________________

 

TOP 

Sejladsbestemmelser.. med forbehold - de endelige vil blive udleveret ved DM.

 

 

DS DM  2005 for L23 Juelsminde Sejlklub

Sejladsbestemmelser

 

 

• Regler              DS DM 2005 for L 23 sejles efter ISAF’s kapsejladsregler, Skandinavisk Sejlforbunds og
Dansk Sejlunions forskrifter, gældende statutter for Dansk Sejlunions  Danmarksmesterskaber
i sejlsport, L 23 klassens klasseregler samt disse sejladsbestemmelser. 

• Meddelelser           Meddelelser til deltagerne vil blive opslået på den officielle opslagstavler, der er vinduet
       i den sydlige ende af klubhuset på Lillemolen. 

• Ændringer              Evt. ændringer i sejladsbestemmelserne vil blive opslået på opslagstavlen senest kl 0800
      på den dags, hvor de skal træde i kraft. Hvis der er ændringer i tidsskemaet, vil disse
      ændringer blive opslået senest kl 2200 dagen før, de skal gælde. 

• Signaler                  Signaler, der gives på land, vil blive vist på signalmasten, der står umiddelbart øst for
      klubhuset på Lillemolen. 

• Tidsplan                  Start hver dag kl 1000. Der er planlagt 3 sejladser hver dag. Antallet af sejladser kan ændres. 

• Kapsejladsområde Banen vil være placeret  øst for Juelsminde Havn. Skitsen er vejledende.  Der er ca 2 - 3 sm
                                   fra havnen til banen. 

• Startsignaler

 

Signal

 

Flag og lydsignal

 

Lydsignal (vejledende)

 

Minutter til start

 

Varselsignal

 

Talstander 1 hejses el.

Talstander 2 hejses el.

Talstander 3 hejses

 

• (Kort lydsignal, skud)

 

5

 

Klarsignal

 

P, I, Z, Z og I, eller sort flag hejses

 

• (Kort lydsignal, skud)

 

4

 

Et-minut signal

 

P, I, Z , Z og I, eller sort flag nedha­les

 

• (Kort lydsignal, skud)

 

1

 

Startsignal

 

Talstander nedhales

 

• (Kort lydsignal, skud)

 

0

Dette ændrer RR26 

• Banen    Der anvendes banesystem R (modificeret). Se skitse nederst. Det tilstræbes, at hver sejlads er på 1,5 timer.

Talstander 1 anvendes som varselssignal ved denne bane: Start - 1 - 2  - Mål.

Talstander 2 anvendes som varselssignal ved denne bane: Start - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - Mål.

Talstander 3 anvendes som varselssignal ved denne bane: Start - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2  - Mål.

Mærke 1 og 2 skal holdes til bagbord. Mærke 3 er udformet som en gate med mærke 3A og
mærke 3B. Gaten skal passeres fra mærke 2. Rundingen af mærke 3 er valgfri, enten 3A til BB
eller 3B til SB. 

• Mærker           Orange oppustelige bøjer. 

• Startlinie, mållinie

Startlinien vil være mellem to orange bøjer med flag.

Mållinien vil være den samme som startlinien. 

• Vind                  Der startes ikke ved vind < 2m/s og ikke ved vind  > 14m/s. Gælder også for opgivelse af en sejlads. 

• Tidsbegrænsning

Både, der ikke fuldfører senest 30 minutter efter at den første båd er i mål, vil blive noteret som
DNF. Dette ændrer RR35 og A4. 

• Afkortning        Hvis banen afkortes umiddelbar før mærke 3, skal gaten være mållinien (dvs mellem 3A og 3B). 

• Protester           Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres samme sted igen. Protesttiden er 60 minutter
efter at sidste båd har passeret mållini­en.
Meddelelser om protester opslås på opslagstavlen. Høringer vil normalt begynde ca 30 min efter protesttidens ophør. Høringer foregår i klubhuset på Lillemolen. Plan og rækkefølge opslåes. 

• Point                 Mindst 4 sejladser skal afvikles for et gyldigt mesterskab. Ved gennemførelse af 5 sejladser
eller flere kan fratrækkes 1 sejlads. 

• Sikkerhed         Både, der udgår af sejladsen, skal underrette kapsejladskomiteen herom hurtigst mulig og
sætte nationalflaget. 

• Besætning        Udskiftning af besætning under stævnet er ikke tilladt uden kapsejladskomiteens skriftlige tilladelse.
 

• Måling              En båd kan til enhver tid kontrolleres/måles for overensstemmelse med  klassereglerne,
statutter, etc. Måling kan forekomme både før, mellem og efter sejladserne. 

• Ledelse            Kapsejladskomiteens banelederbåd vil føre stor Juelsmindestander.

Stævneledelse :                             Uffe Hannibal, Arne Rohde. Poul Grejs

Baneleder:                                     Børge Dammand

Protestkomiteformand:                 Poul Grejs Pedersen 

• Forsikring/anvar

Deltagerne sejler i stævnet fuldstændig på eget ansvar og risiko, Kapsejladskomiteen påtager
sig intet ansvar overfor materielskade eller personskade.
Alle deltagende både skal være ansvarsforsikret.

Banekort:  

 

Kapsejladskomiteen.

 

TOP

 

TOP