L23NYT nr.2
   RETUR
L23NYT nr.: 2 - 2005.

Generalforsamlingen 2005 - referat
Matchrace Skanderborg i Pinsen - resultater - referat og billeder.

Bådmessen i Fredericia - referat
 

Match Race for L23 i Skanderborg i Pinsen....

L23-cup for Søhøjlandet - Match Race..

D177 Jan Fulsang og hans besætning vandt dette års Match Race på Skanderborg Sø i Pinsen.

Her de glade vindere..

SSM afholdte i Pinsen den 14-16 maj 2005 det årlige Match-Race for L-23´ere.
Som altid i Skanderborg er var der noget at sejle om - præmier til alle deltagende både og der blev sejlet om 1 storsejl  fra Sejlsnedkeren i Horsenst til den vindende båd som blev D177 Sylfiden fra Silkeborg
Første dagen lørdag startede med manglende vind. Omkring middag kom der endelig vind fra sydøst og i løbet af dagen kom denne i pustene op på 7-8 s/m. Til andre tider var der kun lige vind nok til at kolde gang i skuden. Vinden var ligeledes meget springende i vindretningen hvilket gjorde at intet var afgjort inden mållinien.

 
Flot spilersejlads af D177                Her tæt sejlads på kryds..

De 10 startende både var inddelt i 5 starter hvor man mødtes 2 og 2. I alt skulle man således ud i 9 sejladser før alle havde mødt hinanden. Banen som var en op og ned bane var lagt ud for kulturhuset så sejladserne kunne ses fra land. Efter 3 sejladser var der frokost foran Kulturhuset.

 
Frokost i det grønne...

Dagen bød herefter på endnu 3 sejladser så der lørdag blev afviklet ialt 6 sejladser. Herefter stævnede man havnen for at deltage i aftenarrangementet bestående af grillstegt gris - tilbehør og afsluttende bal for dem som havde kræfter hertil. En rigtig hyggelig aften hvor sejlersnakken gik livligt. Sejlklubben havde sørget for at et par af de tilsejlende / trailende bådes besætning med familie kunne bo i campingvogn - et helt fint tiltag.
Sejladserne søndag kunne efter morgenmaden og skippermødet starte i let vind fra østlig retning. Vindretningen var nordøst ved begyndelsen; men drillede med resten af dagen at gå sydover. Dette bevirkede at nogle af sejladserne blev uden ret megen kryds idet det er umuligt at flytte topmærket under en sejlads når alle bådene er spredt over banen. De først startende kom i mål før de sidste var startet så der var nok at se til på dommerbåden.

  
Der er stadigt noget at lære...               Tæt krydsende både  

Efter søndagens 3 sejladser kunne vi sejle til molen ved kulturhuset for at indtage frokosten og regne på det samlede resultat. Der blev ikke brug for afgørende sejladser da ingen af topbådene opnåde pointlighed. Derfor kunne D177 trække sig sejrrig ud af sejladserne med 8 ud af 9 mulige sejre. Nummer 2 blev D11 Sus med 7 sejre og tredje blev D281 Zeppo fra Ishøj med 6 sejrer. Stævnet blev afviklet med enkelte protester som dog blev klaret undervejs. I år blev der gået noget mere til den i starterne hvilket tyder på at besætningerne efterhånden føler sig mere fortroligt med denne sejladsform.   
Dommeren kunne nu uddele de mange fine præmier og Poul Erik afsluttede med at give den enlige kvindelige deltager Gitte fra D112 en flaske vin. Vin fik også dommerteamet. Poul Erik bød også velkommen til næste års stævne som nu på tredje år må siges at være en tradition. Et helt igennem vellykket arrangement... 
Den traditionsrige dukkert til vinderne gik herefter ud over besætningen på Sylfiden fra Silkeborg..

    
En våd besætning fra D177     Stævnet blev afsluttet ved Kulturhuset..

Mange flere billeder - KLIK HER !!

Resultatlist:

Grønt angiver vundet sejlads..

 

Skanderborg Match-Race 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. heat

SB

 

BB

 

6. Heat

SB

 

BB

 

 

D 11

   mod

  D 112

 

 

D 174

   mod

  D 281

 

 

D 43    

   mod

  D 142

 

 

D 43

   mod

  D 286

 

 

D 174  

   mod

  D 299

 

 

D 112

   mod

  D 177

 

 

D 281

   mod

  D 381

 

 

D 142

   mod

  D 381

 

 

D 286

   mod

  D 177

 

 

D 299

   mod

  D  11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. heat

SB

 

BB

 

7. Heat

SB

 

BB

 

 

D 142

   mod

  D 174

 

 

D 177

   mod

  D 43

 

 

D 299

   mod

  D 281

 

 

D 381

   mod

  D 112

 

 

D 381

   mod

  D 286

 

 

D 299

   mod

  D 142

 

 

D 177

   mod

  D 11

 

 

D 11

   mod

  D 281

 

 

D 112

   mod

  D 43

 

 

D 286

   mod

  D 174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Heat

SB

 

BB

 

8. Heat

SB

 

BB

 

 

D 286  

   mod

  D 299 

 

 

D 112

   mod

  D 299

 

 

D 381

   mod

  D 177

 

 

D 142

   mod

  D 11   

 

 

D 11

   mod

  D 43

 

 

D 281

   mod

  D 286

 

 

D 174

   mod

  D 112

 

 

D 174

   mod

  D 177

 

 

D 281

   mod

  D 142

 

 

D 43

   mod

  D 381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Heat

SB

 

BB

 

9. Heat

SB

 

BB

 

 

D 381

   mod

  D 11   

 

 

D 177  

   mod

  D 281 

 

 

D 177

   mod

  D 299 

 

 

D 11

   mod

  D 286

 

 

D 142

   mod

  D 286 

 

 

D 112  

   mod

  D 142

 

 

D 112

   mod

  D 281 

 

 

D 299

   mod

  D 43

 

 

D 43

   mod

  D 174

 

 

D 381

   mod

  D 174

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Heat

SB

   mod

BB

 

 

 

 

 

 

 

D 299

   mod

  D 381

 

SB= kommer ind fra styrbord

 

 

 

D 177  

   mod

  D 142

 

 

 

 

 

 

 

D 11

   mod

  D 174

 

BB= kommer ind fra bagbord

 

 

 

D 281

   mod

  D 43

 

 

 

 

 

 

 

D 286

   mod

  D 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerliste:

 

 

Pladsering

 

 

 

 

Pladsering 

D 11  SUS 

Flemming Gräs

 2

D 43  HOVSA

Poul E. Andersen

 9

D 112   Alarmen

Erik Toft Nielsen

 4

D 142  Hurry Scurry

Ove Nielsen

 10

D 381  Alleos

Per Hedegård

 6

D 174  Tiny

Dan List Jensen

 5

D 177  Sylfiden

Jan Fuglsang

 1

D 281  Zeppo

Morten Thomsen

 3

D 286  Andromeda

Flemming K. Nielsen          8

D 299 SNUP

Karsten Hansen

 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn i Skanderborg 2006 til endnu et "smukt" stævne.. 

Hans D140 dommer og referent....

TOP

L23 Klubbens generalforsamling 2005 i Juelsminde.

På generalforsamlingen var der repræsentanter fra bl.a.
Silkeborg, Skanderborg, Juelsminde, Haderslev, Århus, Egensedybet, Vallensbæk, Ishøj, Køge og Bandholm.

 

Efter generalforsamlingen blev der dækket op med frokostbord.

Til højre Søren som var glad for sin nye L23.

Referat:

Referat fra L23 Klubbens generalforsamling den 13.3.2005, afholdt i Juelsminde Sejlklub. I alt 19 fremmødte medlemmer.

Per ” amok” Nielsen byder velkommen, og gør kort rede for at han, efter at Jan Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen af personlige og helbredsmæssige årsager, er indtrådt som konstitueret formand. Herefter går han til første punkt på dagsordnen. 

Pkt. 1. at der vælges en dirigent, og at bestyrelsens  forslag er Jørgen Antonsen fra Bandholm Sejlklub, som vælges uden modkandidat.

Pkt. 2. Dirigenten takker for valget, og konstaterer generalforsamlingens lovlighed i.h.t. vedtægterne. Og går herefter til næste punkt på den udsendte dagsorden. 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning som,  Per Nielsen fremlægger for det forgangne år. Og gentager kort forløbet om formandsskiftet og rokeringen i bestyrelsen. Klubbens medlemsstatus, er at vi er i alt 232 medlemmer. Heraf er der 191 aktive og 41 passive. Der har været en jævn fremgang. Det er ikke så mange år siden vi passerede medlemstallet 200, og nævner herefter en række af de væsentligste sportslige aktiviteter.

Den15. – 16. maj 2004, Spring Cup i Vallensbæk med 7 tilmeldte både. Det blæste og stormede og 6 både startede. Vinder blev D 140 Zero. Den 22. 23. maj. Kredsmesterkab for Storestrøms kredsen, Sparekassen Lolland Cup. Der var 6 deltagende både og vinder blev Mogens Nicolaisen. Den 29. – 30. maj. Pinsen. Match Race i Skanderborg, hvor der i alt deltog 8 besætninger fra det midtjyske. Et par dejlige dage hvor D 11, Sus, fra Skanderborg løb af med sejren. Poul Erik Andersen supplerede med omtale sponsorer og præmier til deltagerne…
Den 4. – 6. juni. Classic Fyn Rundt fra Kerteminde Sejlklub.
Der deltog 5 L23ere og klassen fik eget løb. Vinder blev D169, Pir, Povl Fisker som havde gjort en indsats for at skabe interesse til dette arrangement, og har lovet at gøre en tilsvarende indsats for  ”Classic Fyn Rundt” 2005.
Den 19. – 20. juni. Tune Up stævne i Vallensbæk. Kredsmesterskab for Køge Bugt.8 både deltog. Efter et par våde og blæsende dage blev kredsmesteren D 140 Zero efterfulgt af D 140 Do-Do.

Det største arrangement i 2005 var  naturligvis DM i Bandholm  21. – 25. juli. Stævnet blev åbnet af lensgreveparret Charlotte og Adam Knuth. Som sædvanligt årets store L23 begivenhed. Vi var 26 startende både og havde det herligt i farvandet ud for Bandholm. Efter mange anstrengelser, både på vandet og om aftenen/natten i sædvanlig god og festlig L23 stil,  blev årets danmarksmester Robert fra D18 Killelock. Igen i 2004 var det lykkedes at samle præmier så alle ved lodtrækning modtog et bevis på deltagelsen i DM 2004. Vinder af de to store sejlpræmier blev D175 Friendship fra Silkeborg  og D109 Anette fra Jægerspris. Og der blev i dagens anledning sendt en takt til Bandholm for en rigtigt godt og velafviklet stævne.

Den 25. september, afholdte Lillebæltskredsen. “ Last Fight “ i Dyvig. Desværre blev dette kun til kun 2 deltagere. Dan fra kredsen havde ellers gjort et stort arbejde, men det lykkedes ikke at få eget L23 løb.
I dagene 2. – 3. oktober blev der afholdt Kredsmesterskab for Silkeborgkredsen på Silkeborgsøerne. Stævnet blev afviklet på Juelsø i kraftig vind og regn. Der var tilmeldt 6 L23ere og kredsmester blev Haakon Østerdal i D390 Kukla.
Den 7. oktober. Jameson Cup. Øresunds Kredmesterskab med i alt 4 deltagere, og Kredsmester blev Robert  D18 Killelock.
Udover deltagelse i div. aftensejladser rundt omkring i landet, har der således været afholdt 9 stævner i år hvori der har deltaget  L23ere.
Der er kåret 4 kredsmestre og 1 danmarksmester.

L 23 træf.
Træfaktiviteten har været lille. De sammenkomster der har været har primært været af lokal art, eller været omkring kapsejladser.

Medlemsarrangementer.
I Vallensbæk havde vi vor årlige Klubaften på Sjælland d. 20. januar. Vort mangeårige medlem Rolf Jonshøj fortalte om sit liv med  D171 Havmusen. Det blev en interessant og spændende fortælling for de 50 sejlere der var mødt op. Aftenen sluttedes som sædvanlig med et godt oste og pølsebord, samt en masse gode løgnehistorier.
I tilsvarende arrangement var planlagt til d. 8. februar i Silkeborg, men blev desværre aflyst på grund af folketingsvalg. Vi kommer nok igen til næste år.

I år, i månedsskiftet februar/marts udstillede klubben på bådmessen i Fredericia. Stor succes, d.v.s stor opbakning fra medlemmer til at passe standen, som var stillet gratis til rådighed af messearrangørerne. Vi ved ikke præcis hvor mange som besøgte os på standen, et godt gæt er at der har været langt over 500 på standen, set den udstillede båd, de udstillede plancher, opslagstavlen, dimsekasserne, hvor vi sælger div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra . Vi havde til messen fået indkøbt nye trøjer med L23 logo. En stor interesse, rigtig meget L23 snak, og solgte ” dimser” og trøjer for godt kr. 5.000. En stor tak til alle som har vist interesse og hjælp til afviklingen, det giver lyst til at gøre det igen.

Dimsekassen.
Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Derudover har vore populære indsamlinger af sejlpriser og tilbud – dygtigt styret af Hans – været et aktiv for dem der skal investere i nye sejl. Hans oplyser at det er Euro sails som har solgt bedst, ca. 12-15 sejl.

Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres.

Bådhandler.
Prisen på en god L23 ligger mellem 40 og 80.000 kr. Den store aktivitet i klubben gør, at de både der bliver sat til salg hurtigt bliver ”hevet ned af hylderne”.

Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt.
Disse to aktiviteter styres godt og professionelt af Hans og Povl. Begge dele er en medvirkende årsag til, at vi fremstår som en interessant og aktiv bådklasse.

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 4. Regnskabet blev frem lagt af Per Nielsen, da John Nygård var på ferie. ( JN tidligere kasserer, har, fungeret som klubbens  bogholder,  da sidste års valg af kasserer ikke har kunnet fungerer).

Regnskabet blev gennemgået og  kommenteret. Jørgen Antonsen spørger om hvorfor der er budgetteret med underskud i 2004. Svar, vi er ikke en spareklub, vi  har en solid likviditet, og ønsker at skabe aktivitet, men har holdt uændret kontingent i en lang årrække, men øget medlemsgang har skaffet øget indtægter. Jørgen Antonsen accepterer forklaringen som en god grund.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Pkt. 5. Ingen indkomne forslag.

Pkt. 6.  Bestyrelsens planer for kommende år blev gennemgået og Per opremsede den seneste opdaterede aktivitetskalender, som har været trykt i L23 Nyt, og som findes på klubbens hjemmeside. Herunder først fremmest det kommende DM,  hvor vi i det Jydske, primært Poul Erik Andersen fra Skanderborg arbejder på at skaffe sponsorer til DM’t. Ud fra den foreliggende ” jeg kommer til DM i Juelsminde liste ”, forventes der rekorddeltagelse, så vi er mange som ser frem til DM 2005, for første gang i Jylland i klubbens historie. Juelsminde folkene er berømmet for stor professionalisme, så vi glæder os.

Pkt. 7. Fremlæggelse af Budget. Budgettet viser igen et forventet underskud, i 2005 på kr. -8,500. Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 8. Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår således som tidligere begrundet uændret kontingent for kommende år. Bestyrelsen indstilling blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 9. Valg i.h.t. lovene pkt. 9.1

A.     Valg formand, Per Nielsen beder om bekræftelse som formand i Jan Nielsens, valgperiode, d.v.s. til næste GF i 2006., Per  blev valgt uden modkandidat. 

B.     Valg af Kasserer, Bestyrelsens forslag  Jørgen Antonsen, gast D7 Bandholm, valgt uden modkandidat. 

C.     Valg af bestyrelsesmedlem, bestyrelsens forslag Morten Thomsen, D 281, Ishøj valgt uden modkandidat. 

D.     Valg af suppleanter, bestyrelsens forslag Hans Jørgensen, valgt ud modkandidat.  Valg af 2. suppleant, bestyrelsens forslag, Erik Toft, D15 Køge, valgt uden modkandidat. 

Pkt. 10. Valg af revisor, Michael Nielsen D 48, modtager genvalg, og valgt uden modkandidat. – Valg af revisorsuppleant Hans Chr. Thomsen, modtager genvalg, og valgt uden modkandidat. 

Pkt. 11. Eventuelt. Dirigent gør opmærksom at alt kan debatteres men intet kan vedtages under eventuelt. – Hans Jørgensen fremlægger et forslag om  ændringer af klassereglerne for L23, men som ikke kan vedtages på denne generalforsamling: 

Bundstokkenes beskaffenhed
Der står i vores regler at bundstokkene må være i rustfrit stål. Reglerne er skrevet ud fra hvad nye både måtte indeholde og ikke hvordan vores både reelt er bygget. Efter henvendelse til værfterne er det konstateret at bundstokkene alle er lavet af stål hvilket efter alles udsagn skulle være en ok konstruktion. For ikke at skabe forvirring omkring dette punkt og for at justere vores regler efter virkeligheden foreslås at rustfri bundstokke udskiftes med bundstokke af stål.
Forslag:
2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450 mm lange, 10 x 65 mm rustfri bundstokke. 
Ændres til :
2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450 mm lange, 10 x 65 mm bundstokke af stål.

Forstærkning under mastestøtten

På baggrund af flere henvendelser angående bådens bundkonstruktion relateret til mastens søjletryk og skader ved grundstødning er det fundet ønskeligt med en regel som tillader at forstærke bådens bund ved mastestøtten. For ikke at tillade unødig ændringer af bådens konstruktion foreslås begrænsninger af området hvor man må forstærke båden.
Forslag til regel.:
Det er tilladt at forstærke bunden af båden under mastestøtten med glafibermåtter eller indstøbt stålplade. Forstærkningen skal begrænse sig tværskibs til bunden indvendigt mellem de to køjefronter. Forstærkningen skal begrænse sig langskibs til området mellem det forreste hovedskot og den forreste af de tre store kølbolte. Forstærkningens skal kunne være under dørken.

Reglen tilføjes til 2.3.06 så den kommer til at lyde som følger:

2.3.06 Over kølen er indstøbt 3 stk. 450 mm lange, 10 x 65 mm bundstokke af stål. Det er tilladt at forstærke bunden af båden under mastestøtten med glasfibermåtter eller indstøbt stålplade. Forstærkningen skal begrænse sig tværskibs til bunden indvendigt mellem de to køjefronter. Forstærkningen skal begrænse sig langskibs til området mellem det forreste hovedskot og den forreste af de tre store kølbolte. Forstærkningens skal kunne være under dørken.

Der blev kommenteret ivrigt på forslaget som indholdsmæssigt har berørt flere bådejere, og som har stillet spørgsmål til bestyrelsen desangående.

Udfra debatten vil bestyrelsen drøfte dette nærmere på sit kommende bestyrelsesmøde, og fremlægge et vejledende forslag om hvad der kan tillades, indtil et egentlig forslag kan fremlægges på næste generalforsamling i 2006.

D 113 Poul Anker Pedersen Juelsminde, ønskede svar på om det ville være tilladt at stille op til DM med rulleforstag, og gennemgående sejlpinde i storsejlet. Emnet blev diskuteret, men klassereglerne giver ikke tilladelse, idet alt som ikke er beskrevet i klassereglerne ikke er tilladt. Da et rulleforstag, og gennemgående sejlpinde  ikke er beskrevet vil det derfor ikke være tilladt. Poul Anker Pedersen fik tilbudt at låne både et forstag og forsejl, så han havde mulighed for at stille op. Spørgsmålet om rulleforstag og gennemgående sejlpinde vil sikkert komme op igen, hvorfor bestyrelsen blev opfordret til at forholde sig til dette, overveje hvad man vil gøre ved emnet.

Debatten sluttede med en del snak og gensidig information omkring ” centerløft ”, i L23’r, da dette ikke skaber problemer i forhold til klassereglerne, kan de der har løst til at foretage den ændring, trække på de informationer og erfaringer som er gjort, og i øvrigt godt beskrevet på klubbens hjemmeside.

Således sluttede denne generalforsamling med at dirigenten takkede for den gode ro og orden som havde hersket, og gav ordet til formanden for afsluttende bemærkninger.

Per takkede ligeledes for en god afvikling af generalforsamlingen, og bød de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer velkommen, og så frem til et godt samarbejde.

Referent

Povl Fisker

Herefter gik forsamlingen over til en hyggelig frokost. Efter afslutning og oprydning, blev klublokalerne afleveret til  Arne Rohde med tak for lån og god behandling.

TOP