BÅDUDSTILLING    RETUR

Fredericia International Boat Show 2005.

I dagene 25. – 27. februar & 3. – 6. marts 2005.

L 23 klubbens stand i hal C , nr. C-2146.

 

Mange besøgte vores stand..

  Flot L23 var udstillet.....

Her fandt man en båd til en fornuftig pris..


Mere om hvad du kan finde på messen... klik her !!

L23 klubben havde fået stillet godt 50 M2 udstillingsareal gratis til rådighed.

Så i år havde vi bestemt os for, at nu skulle alle „ sejl „ sættes til, så det blev bestemt, at vi skulle udstille en „ rigtig „ L23‘r. Morten, vort nyvalgte bestyrelsesmedlem fra Solrød, D 281, stillede beredvilligt sit „ allerede næsten forårsklargjorte „ skiv til rådighed. Erik Toft, som også er kommet med i bestyrelsen, som suppleant, tilbød at hjælpe med bådtransporten både frem og tilbage.

Så for første gang i L23 klubbens nu mangeårige historie, kunne vi nu også vise en båd frem, ved hjælp af en god trappestige kunne vi give besøgende afgang til at komme op i båden og se og opleve båden „ live „. Vort bedste gæt er at der har været en 500 - 600 besøgende oppe og kigge. Og det er ikke få gode tilbagemeldinger som blev givet. Havde båden været til salg havde vi nok kunnet sælge en hel håndfuld. Men det var den ikke, til gengæld havde vi været på internettet for at se hvilke L23’r der var til salg, ikke ret mange, men vi tog nogle print og hængte dem op på opslagstavlen, og os bekendt var eller blev der solgt 3-4 både af disse i messeperioden. Til lejligheden havde vi fået lavet nye trøjer med logo’er på, og sammen med Dimse kassen solgt vi godt af det hele.

Det var dog samtidig en krævende opgave for klubben at få arrangeret, opbygget standen, og ikke mindst at betjene standen, messearrangørerene stillede krav om at standen skulle være bemandet i hele åbningstiden. Til alt held er L23 sejlere et imødekommende folkefærd, så med lidt skriveri og telefonsnak lykkedes det hurtigt at få lavet en bemandingsplan med ca. 25 medlemmer, som tilbød på skift, at køre til Fredericia og passe standen, så der skal derfor lyde en står tak fra klubbens side til alle som har givet en hånd med.

Det er også mit indtryk, at alle udover at få lejlighed til at se nærmere på bådmessen, havde en meget posetiv oplevelse ved møde så mange interreserede besøgende, og så samtidig kunne øse ud af viden og glæde fra egne oplevelser med L23’r.

Messen gav også direkte nye medlemmer, ligesom nogle „ gamle „ L23 skippere fik meldt sig ind.

Povl Fisker - D169 Pi’r.

 

 

 

Med L23 hilsen - Povl Fisker – D 169 - Silkeborg Kredsen - 2033 5933