RETUR

 

DM 2006 i Vallensbæk.

Indbydelse.
DM tilmeldingsblanket.
Tilmelding til spisning
 

Tilmelding til DM KLIK HER !!

 

Vallensbæk Sejlklub indbyder hermed til
Åbent DS-DM 2006 for Int. 806 og L 23
samt klassemesterskab for Larsen 28

Onsdag den 26. juli til lørdag den 29. juli 2006 med søndag den 30. juli som reservedag.

Program:

Onsdag 26. juli kl. 16.00 ........Bureau åbner, måling af sejl og kontrol af både.
                         kl. 19.00 Åbningsceremoni i klubhuset.

Torsdag 27. juli kl. 7.00 .........Morgenbordet er klar
                          kl. 09.55 ........Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                  hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                          Efter ankomst til havnen er der aftersailing beer.
                          kl. 19.00 ......."Gryde-aften" i sejlklubben, forud tilmelding nødvendig,
                                                  se tilmeldingsblanket nederst.

Fredag 28. juli kl. 7.00 ..........Morgenbordet er klar
                         kl. 09.55 ........Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                         Efter ankomst til havnen er der aftersailing beer.
                         kl. 19.00 ........Grill-aften i sejlklubben, forud tilmelding nødvendig,
                                                se tilmeldingsblanket.

Lørdag 29. juli kl. 7.00 ..........Morgenbordet er klar.
                         kl. 09.55 ........Varselsskud for dagens 1.sejlads, følgende sejladser indledes
                                                 hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                         Efter ankomst til havnen er der aftersailing beer.
                         kl. 19.00 ....... Festmiddag i klubhuset,forud tilmelding nødvendig,
                                                se tilmeldingsblanket.
                                                Præmieuddeling.

Søndag 30. juli kl. 09.55 .......Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug:
                                                 Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
                                                 hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
                                                 Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14.00.
                                                 Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads.

1. REGLER

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2005-2008, DS' statutter for DM, klassereglerne for Int. 806, L 23 og Larsen 28 samt udleverede sejladsbestemmelser.

Stævnet er reklamekategori C for Int. 806 og kategori A for L 23 og Larsen 28.
De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING

Til Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand

eller via L23 Klubbens hjemmeside:  KLIK HER !!!

Ved tilmeldingen/registreringen skal vedlægges / fremvises

a) Kopi af gyldigt klassebevis/målecertifikat ( gælder ikke L23 ) samt evt. låneerklæring.
 (L23 Klubben vil checke L23 klassebeviser samt medlemskab af L23Klubben.)

HUSK ! ! for alle bådtyper og deltagere !!!!
Dokumentation for medlemskab af sejlklub godkendt af ISAF for alle besætningsmedlemmer ! !

Dokumentation for medlemskab af klasseorganisation for skipper.(ikke L23)

b) Deltagelse i overensstemmelse med DS' statutter for DM og ISAF's kapsejladsregler. Skipper/ejer skal være medlem af pågældende specialklub.

c) Stævnegebyr kr. 1100.- samt øvrig betaling via Nordea  reg. 2217  Konto  5130030767

Stævnegebyret dækker tilmeldingsgebyr samt morgenmad og madpakker torsdag, fredag og lørdag.

d) Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være VSK i hænde senest 8. juli 2006.

e) Havnepladsleje fra tirsdag til søndag er inkl. i gebyr.

3. BANE

Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke.

Banen udlægges ca. 1 sm. fra Vallensbæk Havn.

4. MÅLING

Onsdag kl. 16.00-18.00.

a) Kontrol af både og sejl i henhold til klubbernes klasseregler, kontrolmåling af sejl kan foregå i Vallensbæk Sejlklubs juniorhus.

b) Målekontrol i henhold til DS' måleregulativ kan forekomme både før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING

Bådene skal registreres i bureau, hvor sejladsbestemmelserne udleveres.

a) Registrering skal være tilendebragt og sejladsbestemmelserne udleveret inden kl. 09.00 på første sejladsdag.

Både, der ikke opfylder dette krav vil blive betragtet som ikke-startet i første sejlads (vil blive tildelt DNS).

6. ANTAL SEJLADSER

Der forsøges gennemført 9 sejladser a 1 – 1½ times varighed, hvoraf én må fratrækkes.
Hvis der gennemføres færre end 5 sejladser må ingen fratrækkes.

7. POINTSYSTEM

Lavpointsystem, tillæg A.

8. BUREAU

På kontor i klubhus.

a) Åbningstid: Onsdag kl. 15.00 → ca. 19.00

Torsdag kl. 08.00 → ?

Fredag kl. 08.00 → ?

Lørdag kl. 08.00 → ?

evt. søndag: se opslag lørdag.

Lukketid for bureau afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.

Stævnets officielle opslagstavle er placeret ved indgangen til klubhuset.

9. PRÆMIER

For hver 5' tilmeldte. Herudover DS' DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3 for 806 og L23.
Ligeledes sejler 806 og L23 om specialklubbernes vandrepræmier.

10. SØSÆTNING

Der er gratis kran til centerløft på Vallensbæk Havn, max. 2000 kg, kranen kan benyttes med hjælp fra stævnearrangøren.

For både der vejer over 2000 kg eller som ikke kan benytte den gratis kran til centerløft vil der være mulighed for søsætning / optagning mod betaling kr. 200,00.
Der vil ikke kunne arrangeres kranløft for rengøring.
Kran skal arrangeres direkte med havnekontoret. (telefon 4354 3575)

Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i Vallensbæk Havn fra tirsdag til søndag.

11. Indkvartering:

Der vil være mulighed for opstilling af telte og campingvogne efter anvisning på havnens område.

12. Forsikring:

Alle deltagende både skal være omfattet af en gyldig tredieparts ansvarsforsikring. Dokumentation skal forevises ved registrering.

13. Ansvarsfraskrivning:

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Vallensbæk Sejlklub påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet

TOP

 

DM 2006 tilmelding

BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER

BÅDTYPE / SEJLNUMMER

NAVN PÅ BÅD

EJER

RORSMAND

NATIONALITET

EJERS/LÅNERS ADRESSE

TELEFON / FAX / E-MAIL

1 GAST / KLUB / NATIONALITET

2 GAST / KLUB / NATIONALITET

3 GAST / KLUB / NATIONALITET (Larsen 28)

STÆVNEGEBYR Kr.1100,00

Tilmelding bilagt eller forevises ved registrering:

Kopi af gyldigt klassebevis/målercertifikat samt evt. låneerklæring, dokumentation af medlemskab af sejlklub godkendt af DS/ISAF

Bemærk:

Tilmeldingsblanket til, grillaften, grydeaften og festaften skal også udfyldes, såfremt man ønsker at deltage i disse arrangementer.
Morgenmad og madpakker er indbefattet i stævnegebyret.

Undertegnede bekræfter hermed rigtigheden af ovenstående tilmelding og er indforstået med at være underlagt de regler der gælder ved denne kapsejlads:

Tilmeldingen og betaling må være Vallensbæk Sejlklub i hænde senest den 8. juli 2006

Dato: Underskrift:.......................................................................................ejer / låner

Sendes til:

Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand

Denne formular kan også udfyldes og sendes via Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside www.Vallensbaek-sejlklub.dk 
eller
L23 Klubbens hjemmeside KLIK HER !!!

 

TOP

 

Tilmeldingsblanket til aftensspisning.
Grydeaften torsdag, grillaften fredag og festmiddag
ved DM 2006 for Int.806, L 23 og Larsen 28

Tilmelding og betaling skal være fremsendt sammen tilmelding til stævnet den 8. juli 2006.

NAVN ................. ... ..... ............. ............. ............. ........................................................................................

KLASSE ................. ... ..... ............. ............. ............. ............. SEJLNR. .....................................................

Angiv antallet af personer, der ønsker følgende:

Grydeaften...... à kr. 75.- .... ..... ............. torsdag ............. ............. stk.…………..I alt……………..

Grillaften ........ à kr. 75,- .... ..... ............. fredag .. ............. ............ stk.…………..I alt……………..

Festmiddag ..... à kr. 175.- ........ ………..lørdag... ............. ............. stk…………. I alt…………….

T-shirts a kr. 75                                                                                  stk.................. Ialt......................

Sendes til:

Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej
2665 Vallensbæk Strand

Denne formular kan også udfyldes og sendes via Vallensbæk Sejlklubs hjemmeside www.Vallensbaek-sejlklub.dk

Indbydelsen i PDF kan hentes her !!!!
 

TOP