L23NYT nr.:1         RETUR

 

L23NYT nr.: 1 - 2006.

Formandens klumme.
Klubaften i Vallensbæk Sejlklub afholdt den 25-1-2006 - referat og billeder.
Forslag til ændrede klasseregler på den kommende generalforsamling.

Indkaldelse til generalforsamling.
Regnskab 2005 / budget 2006.

Formandens klumme.

L23 er af Dansk Sejlunion godkendt som Dansk Entypeklasse.
Dette indebærer, at der sættes bestemte krav til hvordan vore både skal være bygget, udstyret, forstærket mv.

På de årlige generalforsamlinger foretages der løbende justeringer af forskellige dele af Klasseregler for L23 Klassen.

Dette gøres både for at kunne vedligeholde vores skibe – der jo efterhånden alle sammen er nogle ældre damer – samt, for inden for visse rammer, at følge med udviklingen.

Men hvorfor ikke bare lade stå til og lade den enkelte bådejer gøre hvad han/hun vil med sit skiv ?

Det er vor intention at almindelige tursejlende L23-ere skal kunne deltage i aftenmatcher og store kapsejladser på lige fod med andre. Det skal ikke være sådan, at bådene kan bygges om til rene kapsejladsmaskiner med forstærkninger her, og forbedringer der.

Sker dette mister vi det oprindelige grundlag, hvor L23 sejles som en kombineret tur- og kapsejladsbåd.

Fastholder vi grundlaget, kan vi også i fremtiden regne med at være en stor og aktiv båd klasse – en båd klasse hvor vi er nogenlunde sikre på at den nuværende værdi af vor både beholdes, og en båd klasse hvor det er økonomisk muligt at være med.

Lidt omskrevet vil jeg slutte med et reklameslogan for Suzuki biler:

"alle skal have råd til en ordentlig båd".

Per "Amok" Nielsen

TOP
 


Klubaften i Vallensbæk Sejlklub afholdt den 25-1-2006.
 

Formanden bød velkommen.. Aftenen startede med lidt mad og vin.... Stort fremmøde hvor snakken gik...

Vores formand Per ”Amok” bød velkommen, og fortalte kort om aftenens program, som startede med ost- og pølsebord, hvortil der blev skænket godt med rødvin.. Det kulinariske blev afrundet med kaffe og småkager..


Konstruktøren af L23 Lars Olsen fortalte om bådens tilblivelse.. Lars blev takket for et spændende indlæg.. Traditionen tro - en flaske til det medlem som kom længest væk fra - Knud fra D325 i Præstø..

Aftenens hovedindlæg var med Lars Olsen som velvilligt stillede op for at fortælle om L23-erens tilblivelse, samt hvad han derefter har puslet med siden hen som ejer af Danish Marine Design ApS.

Lars kunne fortælle, at de første spæde streger til L23 blev slået i 74 men først i 75 tog begivenhederne fart. Det startede i Bandholm, hvor Lars far Knud Olsen var ejer af Bandholm Værft, hvor de kendte Bandholmbåde blev bygget.

Lars havde sejlet optimist og senere flipperjolle, alt imens han kikkede sin far over skulderen på værftet samt ved tegnebordet, hvor Bandholmbådene blev til. Som 17-årig startede Lars med de første forsøg på en kølbådskonstruktion. På samme tid var Hans Åge Larsen tilknytte Bandholmværftet, og da Hans Åge ville starte selv i garagen ,der hjemme, blev det bestemt, at Lars skulle tegne en kølbåd, som kunne blive bygget der. -  Det blev starten på L23, og den videre succes i slutningen af 70-erne. Båden blev tegnet færdigt, og produktionen kunne starte i 75. På det tidspunkt, var Hans Åge Larsen tilknyttet Hvidovre Sejlklub, hvor Hans Fogh samt Poul Richard Høj Jensen var unge sejlere, som begyndte at interessere sig for den nye hurtige familieracer. Senere har Fogh Sejl leveret mange sejl til de første L23-ere. 25 stk. L23-er til en pris a` 32.000kr. var solgt på forhånd; men ikke alle nye ejere af L23 var lige søkyndige. Således kunne Lars berette om søsætningen af Benny Cykelsmeds båd i Skælskør Havn. Båden blev søsat; men den drillende vind, grundet store bygninger gjorde, at båden hurtigt kom ud af kontrol og gik på grund. Lars måtte springe om bord og hjælpe skibet på ret kurs, så den nye ejer kunne komme godt af sted på båden jomfrurejse.

Senere flyttede Hans Åge Larsen produktionen til større bygninger i Maribo. Det gik stærk i begyndelsen - også for stærkt en gang imellem, samtidig med at Hans Åge måske ikke ansatte de mest kyndige udi bådbygning. Lars kunne således berette, at man på værftet en gang, ved påmontering af en L23-køl, havde monteret den omvendt. Schweiz blev interesseret i båden, og der blev eksporteret en del dertil. Hans Åge Larsen gik konkurs og Lars fætter Peter Bjørn Olsen overtog produktionen. Herefter gik markedet i retning af større både og produktionen af L23 ebbede ud.

Lars fortalte at han var begyndte at bygge større både. Først kom L29 i 86 som er bygget i ca. 200 eksemplarer, som medbygger og senere i en opdateret udgave hos Corina i Juelsminde. Lars kunne berette at Larsen 34 er en L29, som er gjort længere; men med de samme spanterids i skroget; men bare med større afstand. Dette var medvirkende til at samarbejdet med Hans Åge Larsen ophørte. Nye ideer så dagens lys, hvilket gjorde at Lars nu tegnede en L27 med bulbkøl og ellipseror. Herefter endnu en større båd nemlig L50 så dagens lys. En båd som kun blev lavet i et eksemplar; men som stadig sejler rundt i Sverige. Oliekrise og kartoffelkur gjorde det svært for bådbranchen i Danmark, og det blev fremover ikke til du store serier af både som Lars tegnede. Den første L23 Lars ejede var D23. Senere blev den skiftet ud med D323, som han vandt DM med i Præstø 81 og året efter i Vallensbæk. I de senere år har Lars så købt en L23 igen. Det er D328 Talulla som han lovede at komme til DM med i år.

På spørgsmål fra tilhørende om, hvad Lars ville havde gjort anderledes, hvis båden skulle bygges i dag, svarede han, at båden er god som den er konstrueret; men at udviklingen frem til i dag måske ville gøre at båden blev udstyret med en anden køl- og rorprofil samt at båden blev bygget af lettere materialer. En konstruktionsændring kunne havde været cockpitkarmen som vi ”døjer” med at sidde på under kapsejlads.

Efter de første hektiske år, som langhåret vadefugl, som Lars selv karakteriserer sig som, begyndte han nu, som uddannet skibsingeniør, at tegne andre spændende konstruktioner. Det er siden blevet til mange one-off især i stål, som kunne være mere end 70 fod. Redningsbåde, som Farvandsdirektoratet i dag benytter over hele landet, er også konstruktioner som Lars har været med i. Da matchrace blev udbredt i Danmark var Lars med til at udvikle DS Matchracer, som mange klubber benytter i dag og en bådtype som benyttes til internationale matchrace stævner. Lars kunne løfte sløret omkring nye både, som kommer i foråret - Maxi 1300 samt en Felicia 63 i aluminium som skal bygges i Faaborg. Der bliver i dag tegnet mange både til charter i Caribien - hvor nogle i dag bygges som trimaraner med meget stor komfort. Noget af det nyeste og meget spændende, er et projekt med en ”husbåd” som er tænkt som ”udvidelse” til Holmens Kirke, og som man tænker sig skal ligge i Holmens Kanal. Båden skal være (bolig og) kontor for de ansatte i kirken. Ud over tegning og planlægning af bådproduktioner er CE-mærkning af nye både samt konsulentvirksomhed det Lars i dag beskæftiger sig med.

Lars blev takket for sit fine indslag og fik for sin ulejlighed lidt vin fra Klubben..


Her sejlmager og klubbens nye "cheftræner" Thais i snak med bådbygger - Ole...... Der blev også vist billeder fra DM 2005 Juelsminde...

Der sker ting og sager i L23 Klubben. Theis Palm som i mange år har været i eliten i dansk sejlsport har sammen med sin kone Lotte købt L23 D104. Thais kunne fortælle at han havde solgt familiens tidligere franske båd; men de havde efter en uges søgning fundet L23 meget interessant. En synlig og meget aktiv klasse. Thais tilbød at hjælpe ifm trim- og træningssejladser (mere herom senere ). Thais fortalte at han startede hos Fogh Sejl, hvor han var med til at lave mange L23 sejl. Thais er i dag tilknytte North Sails, hvor han i samråd med Lars Jensen i Skælskør, som står for deres sejl til klassebåde, vil se om de ikke kan komme med nogle gode sejltilbud til L23. Thais har tidligere været deltager ved L23 DM men uden de store resultater. Han lovede dog at deltage ved dette års DM så der er rigtigt lagt op til et brag - Slag i Køge Bugt til sommer..

Formanden kunne herefter give Knud Drent fra Præstø en flaske vin, idet han var den bådejer, som var kommet længst væk fra. Sommerens sejladsprogram blev annonceret, og vi håber igen i år på stor tilslutning ved de indledende sejladser i foråret og ikke mindst til det forestående DM i Vallensbæk.

Der blev slået et slag for bådudstillingen, hvor vi udstiller en L23. I den forbindelse efterlyser vi L23 sejlere, som vil være behjælpelig med bemanding af standen i Bella Centeret. Mere herom på hjemmesiden eller ved henvendelse til klubbens næstformand Morten Thomsen.

Aftenen sluttede med at der blev vist billeder fra DM i Vallensbæk.

En fantastisk aften med 62 deltagere fra 26 L23-ere..

Referent og billeder - Hans D140..


Flere billeder fra et fyldt klubhus... 

 

TOP

 

Forslag til ændrede klasseregler på den kommende generalforsamling 2006.

Disse forslag til regelændringer har været til gennemsyn hos chefmåler Flemming Nielsen Dansk Sejlunion. 

Ifølge DS bør vi ændre følgende benævnelser i vores klasseregler:

”IYRU’s Kapsejladsregler” skal ændres til ”ISAF Kapsejladsregler”,
som også kaldes ISAF Racing Rules of Sailing eller RRS

Det medfører at regler som benytter benævnelsen IYRU ændres til ISAF (RRS)

”IYRU’s sejlmålingsinstruktion” skal ændres til ”ISAF Udstyrsregler”, som også kaldes ISAF Equipment Rules of Sailing eller ERS

4.1.03 De til kapsejlads benyttede sejl skal være målt og godkendt efter de af Dansk Sejlunion godkendte regler for nationale entypeklasser.

ændres til:


4.1.03 De til kapsejlads benyttede sejl skal være målt og godkendt ifølge ISAF Udstyrsregler (ERS).

Forstærkning af bunden under mastestøtten tillades..

Der indføres en ny regel

2.3.07 Det er tilladt at forstærke bunden af båden under mastestøtten med glasfibermåtter eller en indstøbt træ- eller stålplade. Forstærkningen skal begrænse sig tværskibs til bunden indvendigt mellem de to køjefronter. Forstærkningen skal begrænse sig langskibs til området mellem det forreste hovedskot og den forreste af de tre store kølbolte. Hvis forstærkningen ikke kan være under dørken på det pågældende område, kan forstærkningen erstatte denne.
Forstærkningen må ikke medføre at ruffet og dermed masten løftes.

Bemærkninger: Da nogen har forstærket båden ud fra de regler som blev fremlagt på sidste generalforsamling bibeholdes forslaget. Det pågældende område er rimeligt defineret på de konstruktionstegninger som findes. DS har fremsendt en kommentar om at masten ikke må løftes med mindre man afkorter denne derfor krav om at ruffet ikke løftes.

Headfoil tillades….

3.4.12 Forstagsprofil (Headfoil) er ikke tilladt.

ændres til:


3.4.12 Rulleforstag med og uden forstagsprofil (Headfoil) er tilladt. Hvis headfoil benyttes må kun een hulkehl benyttes og rulle skal være monteret. Hvis rulleforstag benyttes må sejlet ikke føres delvis oprullet.

Bemærkninger: Det er således tilladt at have en headfoil med to spor; men hvis man har dette må man kun benytte det ene, så man ikke opnår stor fordel ved sejlskift. Ligeledes skal forsejlet enten føres helt ind- eller udrullet. En delvis indrullet genua kunne være for stor en fordel under spilersejlads. Den ville virke som et stagsejl. Rulle skal være monteret hvilket forhindrer, at man kan montere en smal headfoil og få fordel af denne uden større straf eller ulempe.

4.3.03 Alle forsejl skal føres med løjerter eller hager på forstaget.

ændres til:


4.3.03  Forsejl skal føres med løjerter, hager eller i forstagsprofil.
Hvis forstagsprofil benyttes skal et forsejls LP-mål reduceres med den største dimension af forstagsprofilet x 2 (FSP-mål) afrundet til nærmeste hele cm.

Bemærkninger: DH-reglen beregning af LP-målet indføres her.

Andre ændringer af klassereglerne:

Eksisterende regler:
4.1.07 Kapsejladsregel 64.5 er ikke gældende.

Bemærkninger:
I kapsejladsreglerne 1993-1996 hed regel 64.5 ”Klasseregler - Klasseregler kan ændre regel 64”
Regel 64 handlede om sætning og skødning af sejl.

Denne regel er ændret i de nye kapsejladsregler

I kapsejladsreglerne 2005-2008 - svarer det til at regel 86.1.c som tillader at vi i klassereglerne kan ændre kapsejladsreglerne 42, 49, 50, 51, 52, 53, og 54.
Her er det kun regel 50.1 - Sætning og skødning af sejl, som er interessant at ændre for os.

Idet vi vil tillade headfoil, hvor kun eet spor må benyttes og hvor kun et forsejl må være sat af gangen, ændrer det regel 50.1 i kapsejladsreglerne, som tillader at nyt forsejl må sættes og trimmes før det andet forsejl bjerges. 

Eksisterende regel:

4.1.07 Kapsejladsregel 64.5 er ikke gældende.

ændres til:

4.1.07  Kapsejladsregel 50.1 ændres således, at det ikke er lovligt at sætte nyt forsejl før det andet er halet ned. Resten af regel 50.1 er uændret.

Såfremt brugen af headfoil ikke vedtages vil sidstnævnte regelændring stadig være aktuel. ! !

 

Skydekappe - eksisterende regel.

3.13 Skydekappe af GFP støbt som øvrige luger eller er udført i teak marineplywood.

ændres til:

3.13 Skydekappe af GFP støbt som øvrige luger eller udført i teak marineplywood eller anden plastmateriale.

Begrundelse: Da mange efterhånden har fået lavet nedgangsparti og skydekappe i polycarkonat
ønsker vi at bringe vores klasseregler i overensstemmelse med de faktiske forhold.

TOP

Indkaldelse til generalforsamling 2006.
 

L 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling lørdag den 18. Marts 2005 i Vallensbæk’s Sejlklubs Klublokaler, Vallensbæk Havnevej, 2665 Vallensbæk Strand.

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00 ( bemærk tidspunktet)

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år .

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag ( se besyrelsens forslag andets sted i bladet).

6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.

7. Budget for år 2006.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg i henhold til lovene punkt 9.1

A. Valg af formand ( Per Nielsen villig til genvalg )

B. Valg af kasserer (Bestyrelsen foreslag Søren Koldt D 164)

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Ole Rasmussen & Povl Fisker modtager genvalg)

D. Valg af suppleanter ( Hans Jørgensen & Erik Toft modtager genvalg).

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (Michael Nielsen D 48, revisor - Hans Chr. Thorsen D 8, revisorsuppleant, begge modtager genvalg).

11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Per Nielsen i hænde senest fredag den 3. marts 2006.

Vi starter men en hyggelig frokost kl.12,00, og opfordrer alle til at møde op og deltage. Klubben er vært med en øl og gratis kaffe, frokosten koster kr. 50,00. Herefter starter den ordinære generalforsamling kl. 14,00 Tilmelding kan ske direkte til Per „ amok" Nielsen eller Morten Thomsen på telefon eller mail.
per@L23.dk  mob.: 27153095   morten@L23.dk

 

TOP

 

Regnskab 2005 - budget 2006.

Kt. Kontonavn                Indtægt/Udgift        Budget 05          Budget 06

Indtægter
Kontingent Aktive                 -27.750                 -29.000            -29.000
Kontingent Passiv                   -2.475                   -3.000              -2.500
Salg af stregtegn/rorbøsning       -719                   -1.000              -1.000
Salg Trøjer/Caps                    -4.200                   -6.000              -4.000
Salg af halvmodel                    -2.150                   -2.100              -2.000
Salg af beslag                          -4.706                   -2.000              -4.000
Diverse Indtægter                       -100                           0                       0
Renteindtægter                           -275                      -800                 -200
* Indtægter Ialt                       42.375                   43.000              42.700

Udgifter
Årbog/Administration                       0                            0                      0
Porto/Gebyrer                          7.797                     8.000                9.000
Kontorartikler                           1.262                        500               1.000
Klubblad                                 13.725                  10.000              15.000
Div Kredsudgifter                         410                            0                  500
Div DM udgifter                      10.139                     7.500               7.500
Generalforsamling                       -950                            0                       0
Bestyrmøde                              1.080                     1.500                1.500
Kredsmøder                             1.567                     3.000                2.000
Rejseudgifter                                195                     5.000                1.000
Træf                                                0                        500                 1.000
Køb af Trøjer & Caps              5.079                     6.000                        0
Forbrug af halvmodeller            3.400                     2.400                 1.000
Køb af Klukflasker                          0                            0                        0
Forbrug af standere                     867                             0                 1.000
Forbrug af beslag m.m.             3.978                      1.000                 1.000
Forbrug Klubtrøjer                          0                             0                 4.000
Køb af Beslag                                 0                      2.000                 4.000
Udstilling                                  5.554                      5.000                 6.000
* Udgifter Ialt                         54.101                    52.400               55.500

Lagerregulering/Afskrivning              0                             0                        0

Kursregulering                             190                             0                        0
* Resultat                               11.916                      8.500               12.820

Kursv 6%Nyk3CS2029                 0
Kasse                                      1.313
Bank/Check 3194117531      11.168
Giro 8189617                        15.743
Klukflasker                                 828
Flaskeholdere/Rorbøsn               243
Stregt i Ramme 24x30                 990
L23-Logo                                   900
Standere                                  3.638
Trøjer Køb 150kr                    3.140
Gps/Beslag                                 560
Hulkehlbeslag                           2.006
Spilerbeslag                             3.800
Rorbøsninger                           1.200
Centerløft                                2.120
Halvmodeller                           2.100
Cocpittelte                                      0
Vareregulering                                 0
Debitorer                                        0
* Aktiver Ialt                          49.748

Passiver
Overf. fra tidligere år               61.664
Kreditorer                                        0

Årets Resultat                          11.916
* Passiver I alt (Egenkapital)   49.748

TOP