L23NYT nr.:2
         RETUR
 

L23NYT nr.: 2 - 2006.

Klubaften i Silkeborg - referat og billeder.

L23 Klubbens generalforsamling - referat.
L23 Klubbens klasseregler er ændrede på generalforsamlingen 2006.
L23 DM 2006 i Vallensbæk - Indbydelse - bestilling af trøjer.
L23 Klubbens Øresunds Kredsmesterskab  - Indbydelse.
Match Race på Skanderborg Sø i Pinsen - referat og resultat.

 

Match Race på Skanderborg Sø - Pinsen 2006.
              Referat - Resultater - Billeder.

              
               Frisk opkryds mod Kulturhuset..                                                   Foto Zero.

Ti både var mødt til start i årets matchrace foran Kulturhuset.
D.11 Sus, Skanderborg, D.15 Tria, Køge, D.43 Hovsa, Skanderborg, D.142 Hurry-scurry, Skanderborg,
D.169 Pi’r, Silkeborg, D.174 Tiny, Haderslev, D.177 Sylfiden, Silkeborg, D.286 Vamos, Silkeborg,
D.299 Snup, Skanderborg, D.381 Alleos, Skanderborg

For femte år i træk, blev der i år afholder Skanderborg Sejl- og Motorbådsklub Højlandsmesterskabet i matchrace for L23-sejlbåde på Skanderborg Sø. Det traditionsrige stævne startede lørdag kl. 10. med deltagere fra Silkeborg, Haderslev og Køge, foruden fem lokale både. Det var således lykkedes sejlklubben at samle et meget stærkt felt.
Skanderborg Sø er det eneste sted i landet, hvor der i dag afholdes matchrace i L23 - men det er L23Klubbens håb, at ideen vil brede sig til andre kredse.
Lørdagen startede med finregn - gråvejr og frisk vind fra vestlig retning. Temperaturen var ikke noget at skrive om; men det ænsede deltagerne ikke, da der blev arbejdet særdeles hårdt på mange både, som havde valgt genua i den friskende vind.
Formiddagen bød på de første 3 sejladser med hver 5 starter. Efter en velfortjent frokostmadpakke og øl foran Kulturhuset kunne der tages hul på eftermiddagens 3 planlagte sejladser. Vinden friskede til hård, hvor enkelte både stædigt beholdte genuaen oppe. Festligt så det ud, da en ikke navngiven båd fra Køge, kæntrede to gange på læns mod mål. Den ene gang med kæntring til luv med resulterende vand i båden. Trods disse uheld lykkedes det alligevel Køgebåden at vinde sejladsen. Imellem sejladserne søgte bådene i læ af en nærliggende ø,  hvor nogle både grundstødte og måtte modtage hjælp fra en meget behjælpelig topmærkebåd. Jo - det havde været en begivenhedsrig dag, da alle kunne stævne havnen til moleøl og en velfortjent stævnemiddag.

                   Flot spilersejlads.

Anderledes startede søndagen med høj sol og frisk brise over den smukke sø. Perfekt vejr - også for dommerne, som havde et let arbejde med at styre de mange starter og måltagninger. Efter førstedagen var intet afgjort, og der var stor spænding, da mange både havde pointlighed. Vi skulle frem til søndagens anden sejlads, før topstriden egentlig blev afgjort. Sus fra Skanderborg og Sylfiden fra Silkeborg skulle mødes - begge med maksimum point. Sylfiden vandt starten og beholdte forspringet i mål. Sidste sejlads kunne stadig ændre stillingen i toppen; men da Sylfiden igen vandt sin sejlads, og Sus holdt Tria fra Køge stangen i en nervepirrende duel, var det udelukket, at man skulle ud i omsejladser. 
Man kunne sejle i havn, hvor det endelige resultat kunne bekendtgøres. Sylfiden var, ikke overraskende, den endelige vinder og kunne således modtage førstepræmien - et gavekort til et L23-sejl. En række lokale sponsorer - Nybolig, Sparekassen Skanderborg, Ceres, Marselis Bådeudstyr, Sejs Auto-& Marinecenter og Specialbutikken havde gjort det muligt, at alle både fik noget med hjem fra stævnet.
Slutteligt takkede Flemming som stævneleder sejlerne samt de mange, som havde gjort afviklingen af stævnet til en succes. Klubben håber på, at de næste år igen kan invitere til Pinsestævne - forhåbentlig i nye klublokaler.  

  De glade vindere...

Slutresultat efter ialt 8 sejladser hvor alle mødte alle. Hver sejr gav 1 point.

Pl.  Point Båd
 1.     9     D.177 Sylfiden, Silkeborg
 2.     8     D.11   Sus, Skanderborg
 3.     6     D.15   Tria, Køge
 4.     6     D.174 Tiny, Haderslev
 5.     5     D.169 Pi’r, Silkeborg
 6.     3     D.299 Snup, Skanderborg
 7.     3     D.43   Hovsa, Skanderborg
 8.     3     D.286 Vamos, Silkeborg
 9.     1     D.381 Alleos, Skanderborg
10.    1     D.142 Hurry-scurry, Skanderborg

Referat - overdommeren Hans D140.

Foto kan rekvireres i høj opløsning til privat brug. -  hans@L23.dk

 

TOP 
 

L23 Klubaften i Silkeborg den 28 feb. 2006.
med L23’s far Lars Olsen, blev lidt af et tilløbsstykke.
 

Lars med en af hans mange tegninger til L23....

Der mødte næsten 30 sejlere op til arrangementet, hvoraf der var 18 både repræsenteret. Dertil skal faktisk tillægges Lars Olsen, da har jo også er L23 skipper.

Aftenen, startede ligesom i Vallensbæk med et vel assorteret oste og pølsebord og med  rigelig god rødvin.

Undertegnede bød alle fremmødte velkommen og udtrykte min glæde over at så mange var mødt op. Jeg kunne med sindsro love en god aften, da jeg jo havde haft fornøjelsen af, at deltage i Vallensbæk.

Povl bød velkommen...

Billedet i baggrunden er taget på Silkeborgsøerne... tro det eller ej...


Sejlersnak og god mad...

 
Vinen studeres..                        

Efter folk havde nydt ost og vin blev ordet givet til Lars Olsen, som startede med at glæde sig over det store fremmøde, og glædede sig til endnu engang inden for kort tid og fortælle om L23’s tilblivelse, og forløbet med de mange både som over en relativ kort årrække blev bygget hos Åge Larsen’s bådværft. Da Lars Olsens indlæg i grove træk svarede til klubaftenen i Vallensbæk , vil jeg blot referere til vores hjemmeside, hvor Hans Jørgensen har skrevet et fyldestgørende referat.
se: http://l23.dk/L23nyt/nyt06/nyt061.htm#vallensbaekklubaften

Lars fik stort applaus for sit indlæg, og klubben kvitterede med en god flaske cognac.

Dan List fra Haderslev var mødt med sine 2 unge gaster, og fik et par flasker rødvin for sin lange køretur til Silkeborg.

Efter Lars Olsen’s indlæg holdt vi en pause, som blev flittigt brugt til at se nærmere på den mange tegninger som Lars havde taget med. Efter denne indlagte pause blev der orienteret om nogle af L23 klubbens arrangementer den kommende sæson.

Der blev informeret om L23 klubbens deltagelse i nu afholdte bådmesse i Bella Centeret .

Annoncering af Generalforsamlingen den 18. marts, og  Match Race i Skanderborg  i pinsen 3-4 maj, med  5 juni som reservedag. Efter forlydender kommer der også i år deltagere langvejs fra.

Der blev talt om L23 klubbens ” Classic Fyn Rundt tur fra Kerteminde i dagene 9..11 juni.

L23 DM 2006, blev selvfølgelig også omtalt og diskuteret, og tillagt de forhåndstilmeldinger vi allerede kan se hjemmesiden, blev det til  5 måske’r, fra det jyske og sammen  de tilsagn og tidligere måske’r , når vi med lidt held  30 deltagere, hvilket kunne gå hen og blive rekord.

Den sidste aktivitet som blev omtalt er Silkeborgkredsens kredsmesterskab som kommer til at ligge lørd. Den 30. september og søndag den 1. oktober. Hvor alle som har lyst til at komme til Silkeborg skal være velkomne.

Klokken var nu pludselig blevet 22,30, og aftens program vel overstået. Hjælpsomme L23 sejlere hjalp til med oprydningen så vi kunne forlade Silkeborg Sejlklubs lokaler, som havde dannet rammen om rigtig god L23 aften.

Povl

TOP 

Referat fra L23 Klubbens generalforsamling
den 18.3.2005, afholdt i Vallensbæk Sejlklub.

I alt 9 fremmødte medlemmer.
Formand Per ”Amok” Nielsen byder velkommen til dette års generalforsamling, og foreslår som:

Pkt. 1.  ”Kalle”  Karl Carlsen D21 Mobeka, som dirigent, som vælges med applaus uden modkandidat.

Pkt. 2. Dirigenten takker for valget, og konstaterer generalforsamlingens lovlighed i.h.t. vedtægterne. Og går herefter til næste punkt på den udsendte dagsorden.

Pkt. 3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2005-2006.
Siden generalforsamlingen d. 13. marts 2005 i Juelsminde.
Medlemsstatus: Vi er i alt  221  medlemmer. Heraf er der 35 passive.

Sportslige aktiviteter: Årets første store L23-stævne, blev det efterhånden traditionsrige match race – afviklet på søerne ved Skanderborg i pinsedagene d. 14. – 16 maj.  Der var 10 startende både og masser af fadøl, ikke langt fra kapsejladsbanerne. Vinder blev D 177 Sylfiden fra Silkeborg.

3. - 5. juni startede 5 både i Classic Fyn Rundt fra Kerteminde. Det er nu andet år i træk L23 Klubben har haft Classic Fyn Rundt som ”vores” distancesejlads. Med 5 startende både fik klassen eget løb, og Mike med D 24 Tøsen fra Egensedybet løb af med sejren. Mike fik også en flot overaltplacering som nr. 9.

Køge Bugt kredsmesterskabet blev afviklet d. 4. – 5. juni ud for Vallensbæk.

Der var 7 deltagende både, og Køge Bugt kredsmester i 2005 blev D 140, Zero fra Køge.

26. juni var det så tid til Tune Up Cup i Vallensbæk.

6 både startede i dejligt solskinsvejr og vinder blev D 148 Do-Do fra Sundby.

DM i Juelsminde. For første gang i L23 Klubbens historie var det årlige DM henlagt til Jylland. Det var med spænding vi i bestyrelsen, ventede på at se hvor mange tilmeldinger der ville komme. Det endte med 22 startende både fra hele landet. Heraf var de 11 både fra denne side af Storebælt. Vi synes det var et godt resultat. Det blev et vellykket og velafviklet stævne med mange gode dage, både på vandet og i land. Det blæste fra morgen til aften, og der var mange gode og spændende situationer i alle sejladserne. Efter 3 stævnedag gik guldet til D 140 Zero, sølvet til D 18 Killerloch og bronze til D 24 Tøsen. Tillykke med det.

- og så var Hans i D 140 endda så ubeskeden at trække den største sponsorpræmie, en sprit ny genua fra MP-sejl.

Lillebæltskredsen prøvede at lave et mesterskab ved Last Fight i Alssund. Med kun 2 tilmeldte både, var der desværre ikke i nok til et mesterskab. Det gik alligevel godt for Dan i D 174 fra Haderslev. Han vandt 2. start overalt.

Kun Robert i D18 deltog i Jameson Cup 2005 i Vedbæk Sejlklub. Arrangementet er den sidste større sejlads i Øresundsområdet hvert år. Mon vi kan få samlet et større felt i 2006 ??

1. - 2. oktober. Kredsmesterskabet i feskvand sejledes i Silkeborg. Der var 6 deltagende både og mesterskabet blev vundet af D 177 Sylfiden på ”hjemmebane”. En saltvandsejler, D 15 Tria fra Køge tog sig af andenpladsen på søerne.

Udover deltagelse i div. aftensejladser rundt omkring i landet, har der således været afholdt 8 (9) stævner i år hvori der har deltaget L23ere.

Der er kåret 2 (4) kredsmestre og 1 danmarksmester.

L 23 træf: Træfaktiviteten har været lille. De sammenkomster der har været, har primært været af lokal art, eller været omkring kapsejladser.

Vi opfordrede i foråret til at arrangere træf – gerne med tilskud fra klubben. Dette står ved magt såfremt der er nogen der tar’ initiativ til et eller andet rundt omkring i landet.

Medlemsarrangementer: 60 – 70 sejlede var i januar måned mødt op i Vallensbæk, for at høre Lars Olsen fortælle om vor båds tilblivelse. Det blev en rigtig god aften. Det var virkelig interessant at høre Lars fortælle historier fra halvfjerdserne – om hvordan det hele startede – om hvordan de første både blev bygget i en garage – om hvor hurtigt det gik o.s.v.

Arrangementet blev gentaget i Silkeborg i februar måned. Her deltog næsten 30 sejlere.

Der var i alt repræsentanter tilstede fra 44 både de 2 aftener. – og det var ikke kun kapsejlere – godt at se.

Dimsekassen:
Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres. Dimsekassen passes af Erik og Gitte fra D 15 Tria. 

Derudover har vore populære indsamlinger af sejlpriser og tilbud – dygtigt styret af Hans – været et aktiv for dem der skal investere i nye sejl.

Bådhandler:
Prisen på en god L23 ligger mellem 40 og 80.000 kr. Den store aktivitet i klubben gør, at de både der bliver sat til salg hurtigt bliver ”hevet ned af hylderne”. Den store aktivitet gør også, at der hele tiden kommer nye aktive sejlere til klassen.

Hjemmeside og klubbladet L23 Nyt:
Disse to aktiviteter styres godt og professionelt af Hans og Povl. Begge dele er en medvirkende årsag til, at vi fremstår som en interessant og aktiv bådklasse.

Bådudstilling:
Zeppo D 281 var det store trækplaster på vor stand i Bella Center fra d. 25. februar til d. 5. marts. Båden var flot nypudset og stod der på sin trailer og ventede kun på at komme i kamp på vandet. Tak til alle der hjalp med at passe standen. Vi fik flot omtale i Bådmagasinet der sluttede sin artikel med ”Flere sejlere må da falde for klassens charme” – og det vil jeg også slutte med.

John Nygård blev takket for sin velvillige indsats gennem året der er gået som klubbens regnskabsfører, og fik overrakt et sæt  S.O.S (Sild og snaps)

Bestyrelsens beretning blev godkendt med applaus.

Pkt. 4. Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og kommenteret af Per Nielsen.

Årets resultat var et underskud på 11.916 kr., mod et budgetteret underskud på 8.500. som skyldtes for få indtægter ved salg af T-shirts, beskedent ølsalg samt nogle ekstraordinær udgifter til kranhjælp ved DM’t i Juelsminde. Alle 3 sidstnævnte forhold vil med stor sandsynlighed ikke blive gentaget ved kommende DM.

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus.

Pkt. 5. Bestyrelsens forslag var det eneste på dagsordenen, som annonceret var det ændring af regel 4.1.03, indførelse af regel 2.3.07, ændring af regel 3.4.12 , regel 4.1.07 samt regel 3.13.

Disse forslag til regelændringer blev oprindeligt fremlagt på sidste års generalforsamling, men ifølge vedtægterne kunne de tidligst ændres ved dette års ordinære generalforsamling. Regelændringerne har i mellemtiden været til gennemsyn hos chefmåler Flemming Nielsen Dansk Sejlunion. 

Angående referat om regler ændret på generalforsamlingen: KLIK HER.

Alle forslagene blev ivrigt debatteret og specielt regel 2.3.07, som Robert D18 mente var for restriktive, men kunne dog efter belysning af bestyrelsens holdning og begrundelse acceptere ændringen. De øvrige forslag blev ligeledes vendt og drejet for om der ny kunne opstå ny fiduser, men alt i alt blev bestyrelsens begrundelser accepteret, og alle fremsatte forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

Pkt. 6. Planer for det kommende års aktiviteter: DM 2006 i Vallensbæk.
holdes sammen med Int. 806 og Larsen 28. Indbydelse ligger på hjemmesiden.
Og der er bestilt bedre vejr end i Juelsminde.

Classic Fyn Rundt d. 9.-11. juni.

Tune Up Cup i Vallensbæk d. 10. – 11. juni

Vinterarrangement i Vallensbæk og Silkeborg.

Arbejde på at finde flere aktive kreds kontakter rundt omkring i landet.
Måske et fællesmøde midt i landet.

30 års jubilæum i februar 2007.

Få belyst klubbens tilblivelse (Hans) Søren Nybo første formand, stifter.
Måske lave januar/februar komsammen om til et kæmpe jubi-gilde ??

Pkt. 7. Fremlæggelse af budgettet viser et forventet underskud, i 2006 på kr. -12,800. Budgettet blev godkendt uden kommentarer.

Pkt. 8. Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsen foreslår efter mange års uændret kontingent, at aktivt medlemskab stiger til kr. 200,00, passivt medlemskab stiger til kr. 100,00.

Bestyrelsen indstilling blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 9. Valg iht. lovene pkt. 9.1

A.     Valg formand, Per Nielsen modtog genvalg med applaus.

B.     Valg af Kasserer, Bestyrelsens forslag Søren Koldt D 164, valgt uden modkandidat.

C.     Valg af bestyrelsesmedlemmer, Povl Fisker & Ole Rasmussen genvalgt.

                      D.     Valg af suppleanter, bestyrelsens forslag Hans Jørgensen, valgt uden modkandidat.
                            Valg af 2. suppleant, bestyrelsens forslag, Erik Toft, D15 Køge, valgt uden modkandidat

Pkt. 10. Valg af revisor, Michael Nielsen D 48, modtager genvalg, og valgt uden modkandidat. – Valg af revisorsuppleant Hans Chr. Thomsen, modtager genvalg, og valgt uden modkandidat.

Pkt. 11. Eventuelt: dirigenten gør opmærksom at alt kan debatteres, men intet kan vedtages under eventuelt.

Robert D18 stillede spørgsmål om hvorledes det forholdt sig med både bygget fra Bjørn Olsens Bådværft, med hensyn til ”vejning”, og når båden evt. var fundet for let. Ifølge reglerne fra DS i forhold til produktionsspecifikation af skrogdele skal vejes, hvis resultatet viste for lav vægt, skulle der indstøbes bly vægte 3 forskellige, specificerede steder i skroget.

Der blev talt om hvor DM 2007 evt. skulle afholdes. Bestyrelsen har endnu ikke indgået aftaler med en arrangerende klub, men overvejer at spørge Kragenæs Sejlklub i Smålandsfarvandet. En professionel Sejlklub som har afholdt mange stævner. (Red - Kragenæs Sejlklub kan ikke afholde DM i 2007)

Dirigenten sluttede af med at takke de fremmødte for god ro og orden, og nedlagde herefter sit hverv.

Formanden takkede ligeledes for en god generalforsamling, om end han kunne havde ønsket sig et større fremmøde, men konkluderede at det store fremmøde ved de afholdte klubaftener i henholdsvis Vallensbæk og Silkeborg havde givet medlemmerne den indsigt i klubbens arbejde og aktiviteter, at man var tilfreds med bestyrelsens arbejde og visioner, men håbede naturligvis at vi kunne formå flere til at møde op på kommende generalforsamling i marts 2007.

Referent

Povl Fisker

Sign:                                                                                Sign:
Dirigent:     Karl Callesen                                              Formand:   Per Nielsen

 

TOP 

L23 Klasseregler er ændret på generalforsamlingen 2006.

4.1.03 De til kapsejlads benyttede sejl skal være målt og godkendt efter de af Dansk Sejlunion godkendte regler for nationale entypeklasser.
ændres til:
4.1.03 De til kapsejlads benyttede sejl skal være målt og godkendt ifølge ISAF Udstyrsregler (ERS).

Der indføres en ny regel:
2.3.07 Det er tilladt at forstærke bunden af båden under mastestøtten med glasfibermåtter eller en indstøbt træ- eller stålplade. Forstærkningen skal begrænse sig tværskibs til bunden indvendigt mellem de to køjefronter. Forstærkningen skal begrænse sig langskibs til området mellem det forreste hovedskot og den forreste af de tre store kølbolte. Hvis forstærkningen ikke kan være under dørken på det pågældende område, kan forstærkningen erstatte denne.
Forstærkningen må ikke medføre at ruffet og dermed masten løftes.

3.4.12 Forstagsprofil (Headfoil) er ikke tilladt.
ændres til:
3.4.12 Rulleforstag med og uden forstagsprofil (Headfoil) er tilladt. Hvis headfoil benyttes må kun een hulkehl benyttes og rulle skal være monteret. Hvis rulleforstag benyttes må sejlet ikke føres delvis oprullet.

4.3.03 Alle forsejl skal føres med løjerter eller hager på forstaget.
ændres til:
4.3.03  Forsejl skal føres med løjerter, hager eller i forstagsprofil.
Hvis forstagsprofil benyttes skal et forsejls LP-mål reduceres med den største dimension af forstagsprofilet x 2 (FSP-mål) afrundet til nærmeste hele cm.

4.1.07 Kapsejladsregel 64.5 er ikke gældende.
ændres til:
4.1.07  Kapsejladsregel 50.1 ændres således, at det ikke er lovligt at sætte nyt forsejl før det andet er halet ned. Resten af regel 50.1 er uændret.

3.13 Skydekappe af GFP støbt som øvrige luger eller er udført i teak marineplywood.
ændres til:
3.13 Skydekappe af GFP støbt som øvrige luger eller udført i teak marineplywood eller anden plastmateriale.

Klassereglerne er opdateret 18/3/2006 med disse rettelser.

TOP 
 

L23 Øresundskredsens mesterskab 2006.

              Vi mødes på Øresund den 26-27 august.

Robert D18 indbyder alle L23 til disse sejladser, som gælder om at finde Sundets hurtigste L23.
Vi håber på stor deltagelse så vi igen kan få afholdt et officielt kredsmesterskab.
Der sejles om en flot L23 vandrepokalen, som sidst har været benyttet ved Lynetten Cup.

Detaljer for FREM CUP for IF, Grinde og L23
Dato 26-27. august 2006
Stævne FREM CUP for IF, Grinde og L23
Klub Øresunds Sejlklub Frem
Kreds Svanemøllekredsen
Sted Øresund
Reklamekategori C - (A for L23)
Bådtyper
  • DH
  • IF-båd
  • L 23
Banetyper Banesejlads - Der vil blive sejlet op-ned-baner begge dage, med udlagt topmærke og gate i bunden.
Stævne email kapsejlads@oesf.dk
Stævne hjemmeside http://www.oesf.dk
Tilmelding Tilmelding kan foregår på www.oesf.dk
Kontaktperson Mads-Peter Galtt
Bemærkninger Weekendstævne med morgenmad/frokost og aftenfest om lørdagen

TOP