L23NYT nr.:3
          RETUR
L23NYT nr.: 3 - 2006.   

Redaktørens klumme..
DM 2006 - af vinderen Theis Palm.
DM 2006 - referat -resultater - billeder  findes her.

Vejen til DM 2006 set fra Sylfiden Silkeborg.
Tune-Up Cup og Køge Bugt Kredsmesterskab.

Classic Fyn Rundt 2006.
 

 

Redaktørens klumme..   

Hvad er succes ? ?
Det må være noget går godt efter ens eget hoved, eller hvis andre udtrykker en glæde og tilfredshed over både noget almindeligt, eller noget konkret. På dette sted i bladet skrev jeg nogle få ord om at hvis man endnu ikke havde deltaget i et DM, så havde man en stor oplevelse til gode.Så for at være lidt mere konkret vil jeg med overskriften sige at L23 Klubbens DM, de vintertræf vi har afholdt, samt de bådmesser vi har deltaget i, og den interesse der har været vist for disse tiltag, så har L23 Klubben succes. For de medlemmer som ligger et arbejde i, at få arrangeret de forskellige tiltag, få udgivet et klubblad, og en god hjemmeside med masser af tilbud og informationer, er det jo en løn i sig selv, at mærke interessen for det fællesskab som opstår ved vores samlingspunkt, nemlig L23’rn eller som det har været nævnt, når nogen bliver lidt euforiske kalder den "Swan 23", til dem som ikke lige ved hvad en " Swan" er, må det vel siges, at være noget af det ypperste inden for sejlskibe.
Jeg vover derfor den påstand at vi har succes, og det alene skyldes den opbakning, som medlemmerne giver eller yder fællesskabet.

TOP


DM 2006 i Vallensbæk
 Af Theis Palm DEN 104 Malou.

Det var med nogen spænding vi tog til Vallensbæk for at sejle DM. Min kone Lotte havde i løbet af vinteren købt DEN 104 Malou, efter hun havde solgt sin gamle båd og besluttet sig for, at købe en L-23.

Lotte havde været på nettet og set et par billeder af en Swan 23 som L-23eren jo så smukt også bliver kaldt. Jeg havde allernådigst får lov til at låne båden til DM, og om tirsdagen hvor der bliver sejlet aften match for herrer, mandage sejler Lotte selv damekapsejlads i Jyllinge Sejlklub.

Torben og jeg fik desværre kun sejlet en tirsdagsmatch i løbet af foråret, men til gengæld brugte vi mange aftener på at skrue båd, for efter denne ene tirsdag gik alt hvad der kunne gå i kage - nemlig i kage, både hvad angår manøvrer og håndtering.

Vi fik skiftet alt tovværket, da det gamle var meget stift og tykt og løb dårligt, båden fik en løjgang midt i cockpittet i stedet for den lige ved nedgangen, spilerskøderne blev ført frem i nogle skralleblokke på cockpitkarmen for nemmere håndtering, små ændringer som gjorde manøvrerne til en fornøjelse.

Det næste der skulle kigges på var trim og sejl, jeg havde læst den gode og meget udmærkede trim-vejledning af Hans fra DEN 140 Zero, har lagt på L-23 hjemmesiden, som efter min mening er i top klasse, for at få en ide om hvad dette her egentlig var for noget.

Sejlene havde jeg designet og klar, jeg havde talt end del med Mike Rasmussen og Lars Olsen om de nye sejl fra i år, og deres tilbagemeldinger var meget positive, men det var første gang vi selv skulle ud at sejle imod andre L-23ere, så hvordan var farten og kunne vi sejle højt nok ???

DM nærmede sig med hastige skridt i slutningen af juli , Torben og jeg tog til Roskilde for at tage båden op, vi havde lånt en trailer af Erik Toft , "Køge Boat Center" for at komme til Vallensbæk. Dette var en kæmpe hjælp da der ellers ville havde være ca. 160 sømil at sejle, nu kunne det hele gøres på nogle få timer, så sådan en må man eje.

Båden kom i vandet onsdag og dagen gik med at få checket udstyret, rigget til og få målt sejl.

Torsdag morgen stævnede Torben og "min gast gennem 15 år" Finn som var kommet fra Lemvig og jeg ud af havnen til første sejlads i en let brise fra ØSØ. På vej ud til banen sad vi og fulgte de andre både meget nøje for at se hvordan farten og højden var, men spørgsmålet var sejler de andre optimalt, det ved man ikke, men det så rimeligt ud.

Billede: Fladt vand - genuaen skødet flad i bunden med tvist.
Måske kan vi få Theis til at fortælle om hans erfaring med trim af L23.

Vi målte liniefordelen og blev enige om vi ville starte til luv da linien var lige, for så kunne vi altid vende over til bagbord og slippe fri, hvis vi blev klemt eller ikke kunne følge med, og det blev også nødvendigt, for da vi halede hjem til start var vi alt for sent på den, båden accelererede meget langsommere end jeg havde regnet med, så vi måtte en tur bag om et par både inden vi kom i gang, vi rundede første mærke som nr.9 og fik os sejlet op som nr.4 i løbet af sejladsen.

I anden sejlads fik vi taget os sammen og kom godt af sted i starten, vi valgte at sejle til højre på banen men lidt for tidligt og rundede første mærke som nr.4 efter de både der kom fra venstre siden, i løbet af sejladsen fik vi sejlet os op og kom i mål som nr.2, men da DEN 18 Killelock som kom først over stregen havde overtrådt, blev denne sejlads til en sejr.

I dagens tredje sejlads var der kommet mere vind så alle tre skulle op og sidde på siden, vi startede igen til luv og kunne mærke at i denne vindstyrke sejlede vi virkelig stærkt, vi kom ud på venstre kanten hen over feltet og kom først til mærket, denne føring holdt vi til sidste bundmærke runding hvor vi kom i yderbanen på en 806er som tog sig mere end rigelig plads til sin runding, denne chance udnyttede Mike med DEN 24 Tøsen fult ud og vandt hermed tredje sejlads.

Fredag morgen var vinden drejet til vest med byger og let vind. Vi holdt vores fokus på, at starterne skulle være med god fart i båden i den lette vind, vi kom af sted til luv på linien og vendte hurtigt ud til mere vind på højre side af banen, for så at vende ind under land efter vi havde fået vindtrykket, dette gav resultat og vi vandt sejladsen med DEN 24 Tøsen på anden pladsen.

Til dagens anden sejlads så opskriften ligeledes ud, men her kom der fire både med fint vindtryk fra venstre siden og vi kom rundt som nr.5, vi havde en meget fin spiler side på samme side, som de første både var kommet fra og kom rundt bundmærket som nr.3 tæt på de første både, vi valgte så at sejle helt ud på venstre layline og fik her mere vindtryk end de første både der var vendt fra tidligere for at søge mere ind på midten banen, dette viste sig at være den rigtige beslutning da vi kom rundt om topmærket som nr.1 og kunne sejle i mål som nr.1 med DEN 148 Do-Do på anden pladsen.

Tredje sejlads snød os da vi igen søgte til venstre, men denne gang kom trykket fra højre side hvor DEN 328 Talullah og DEN 82 Dream Machine havde søgt over og var kommet så langet foran at de ikke var til at hente, vi blev nr. 4 i denne sejlads efter DEN 148 Do-Do der blev nr.3.

Lørdag var vinden stadig i vestlig retning og meget svag, dommerne havde flyttet banen mere sydligt og tog en rask beslutning og startede os i den lette vind. Vi besluttede os for at starte til læ på linien for a komme mod land så hurtigt så muligt og få det mere vindtryk som der som regel er langs land, denne plan lykkedes og vi rundede krydsmærket først, vinden aftog i løbet af sejladsen og sidste løberside blev en langsommelig affære men vi holdt vore forspring til DEN 24 Tøsen og vandt sejladsen.

Dagens anden sejlads lod vente på sig da søbrisen skulle ophæve landbrisen, det lykkedes dommerne at starte inden tidsfristen men på anden kryds vendte vinde 180 grader og dommerne valgte at skyde sejladsen af. Da tidsfristen på start af sidste sejlads i programmet var overskredet var DM i hus for Torben, Finn og mig.De glade vindere af DM2006 - Theis, Torben og Finn.

Med sejler hilsen og tak for kampen til alle deltagere.

Theis DEN 104.

TOP

Vejen til DM 2006 ! !
set fra Sylfiden fra Silkeborg...

Når sommerferien nærmer sig er der vældig aktivitet ombord på Sylfiden D-177. Båden skal gøres klar til den årlige sommertur, hvilket bevirker at den bliver 200-300 kg tungere i ekstraudstyr. Der arbejdes hårdt så man både er sikret bløde køjer, kolde drikke og lys i lanterne under vejs. Alt dette gøres med glæde, vel vidende at det hele skal pilles ud igen før DM. Man skal jo have det godt!

Når man har sejlet op og ned af åen i Silkeborg over hundrede gange, vil man gerne se noget nyt. Vanen tro blev Sylfiden således fragtet på trailer til det store hav, hvor de rigtigt store oplevelser venter år efter år.

Mike og jeg tog den første weekend, hvor vi sejlede fra Egå, via Tunø og Ballen, til Egense. Jan, Sylfidens ejer og tredjemand overtog her båden og sejlede sammen med konen på en uges cruise i det Sydfynske Øhav. I Faaborg skiftedes besætningen ud igen, og Mike og jeg sejlede Tiny D-174 i møde, som vi havde aftalt at følges til DM med.

Af forskellige årsager lykkedes det først for Haderslevdrengene at indhente os i Lundeborg, efter at have tilbagelagt et kongehug af et træk helt fra Haderslev. Drengene var trætte, men glade da de blev modtaget med åbne arme og øl….og selvfølgelig lidt mad. Hertil skal det siges, at drengene vist ikke kom i land før dagen efter, da al aktivitet på dækket ville have været uansvarligt.

Dermed kunne Tiny og Sylfiden følges til Vallensbæk. Ingen vind betød at vi måtte sejle for motor over Storebælt. Ved Stigsnæs var det efterhånden blevet så varmt, at vi måtte hoppe i bølgerne. Bådene bandt vi sammen og spilerne blev smidt op. På den måde behøvede vi kun én rorsmand, mens resten kunne bade videre. Sådan fortsatte vi til Karrebæksminde, hvor den stod på grill om aftenen på stranden.

Efter turen syd om Sjælland nåede vi turens festlige højdepunkt, Køge. Jesper fra Zero D-140 havde inviteret os i Pinsen, da han sammen med Hans (også Zero) var dommer til Match Race i Skanderborg. Vi besøgte også Gitte og Erik fra Tria D-15, som virkelig tog sig godt af os under vores todages ophold i byen. Stor tak til dem! Jesper fra Zero havde sørget for den helt store barbecueaften hjemme i haven, hvor der bestemt ikke var sparet på noget. Den efterfølgende bytur i Køge vil bestemt også gå hen i historien. De sidste landede i cockpittet ved titiden søndag.

Efter at have lukreret på de flinke Køgesejleres gæstfrihed i en hel weekend, rettede vi stævnen mod København. Vi skulle jo på havnerundfart og vise hvor flotte både frem. Efter en overnatning i Dragør sejlede vi forbi Den Lille Havfrue, Langelinie, Operahuset, Amalienborg og lagde til i Nyhavn. Senere smuttede vi over i Christianshavns Kanal for at overnatte og skåle for en veloverstået sommertur med massere af sol og flinke mennesker.

   

Næste dag drog vi til Vallensbæk og tømte møjsommeligt bådene igen. Nu gjaldt det en tre dages dybt seriøst DM-sejlads…’

Christian Fuglsang, Sylfiden

TOP

Classic Fyn Rundt 2006.

Med kun 2 tilmeldte L23 hvoraf kun en fuldførte må det siges at L23 deltagelsen i år var ringe. Vi kan glæde os over at D24 Tøsen fra Egensedybet blev vinder af sit løb og overalt nummer 50.
 

TOP

Tune-up cup.
Køge Bugt Kredsmesterskab.


Søndag den 11. Juni 2006  kl.10.00
 

 Sejladserne blev afviklet ud for Vallensbæk Havn i pragtfuld solskin og let vind. 8 både var mødt til start hvoraf 7 fuldførte alle sejladser. Der blev afviklet 6 sejladser på en op-og-nedbane hvoraf den dårligst kunne trækkes fra.
John (vores tidligere kasserer) havde velvilligt lagt dommerbåd til.
Vinden var fra en østlig retning - så dagen startede med en "kedelig" sø hvor det gjaldt at holde skuden i gang.
Alle sejladserne var yderst spændende idet bådene lå tæt, og meget blev afgjort på de tekniske manøvrer.

Deltagere og resultat:
--------------------------------------------------------------------------------------------                        
Båd   Bådnavn                  1.    2.    3.    4.    5.    6.   Total   Slutresultat
---------------------------------------------------------------------------------------------
D 15  Tria                         3     2     1    (6)    1     2     10              2   pr.
D 82   Dream Maschine  1     3     3     3    (4)    2     12              3
D140  Zero                        2   (4)    2     1      2    1      8               1    pr.
D148  Do-Do                    5     5    (6)    2     3     4    19               4
D164  Ib                            4   (7)     5     4     7     6    26               6
D176  Amok                    (7)    6     7     7      6    7     33              7 
D281  Zeppo                    (6)    1     4     5      5    5     20              5

Efterfølgende blev der udskænket en moleøl og dagens vindere kunne kåres.
Kredsmester og vinder af Tune.Up Cup Blev Zero fra Køge med Tria ligeledes fra Køge på andenpladsen.

med sejlerhilsen Hans D140 Zero..

TOP