DM 2009               RETUR
 

DM hos Nivå Bådelaug
den 12 til 15 august 2009.

Sponsorer ved DM.
Deltagere tilmeldt DM.
Resultater L23 DM 2009.
L23 DM 2009 referat.
Foto - Benny Rähr.

Uddrag fra Nivå Bådelaug`s billedgalleri af bådene på havet.
Billedgalleri fra sponsorgave lodtrækningen.
Billedgalleri fra præmieuddeling og festmiddag.

Billeder på Nivå Bådelaug's hjemmeside.
John - L23 og 806 billeder på vandet.
Indbydelse til L23 DM 2009.
Tilmelding til L23 DM 2009.
Sejladsbestemmelser L23 DM 2009.

L23 T-shirt DM 2009 - den grønne trøje.

 

Nivå Bådelaug's hjemmeside se HER !!

Find vej se HER !!
Oversigt over havnen se HER !!
Klubbens vindmåler se HER !!
DMI - Øresund se HER !!

Besøg klubbens restaurant - Lagunen - se mere HER !!
 

TOP

L23 Klubbens sponsorer ved DM 2009.
 

    NORTH SAILS  er sponsor
                             med en fok !!! - og 15 rygsække.

      med 1 skydekappe og 1 sæt vinduer.


       med 10 gavekort.
 
     med 1 sæt salingshorn, 2 stk. spilhåndtag,
                                         3 stk. John Mast trimbøger.

     med 4 redningsveste.
 
      med 1 gavekort.

             3 sejlertasker og 3 par sejlerhandsker.

Vi takker for den service Elvstrøm Sails udviste under dette års DM.

 

TOP

Nivå Bådelaug indbyder hermed til

Åbent DS-DM 2009 for Int. 806 og L 23
Onsdag den 12 til lørdag den 15. august 2009
med søndag den 16. august som reservedag.

Program:

Onsdag 12. august

kl. 17.00                             Bureau åbner - check-in af de deltagende både og forevisning af dokumentation.

kl. 16.00 til 18.00               Specialklubberne - Måling af sejl - samt kontrol af både og udstyr.

kl. 19.00                             Åbning af DM-stævnet.

kl. 19.30                             Fællesspisning i sejlklubben.
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten. 

Torsdag 13. august

kl.   7.00                             Morgenbordet er klar.

kl.   9.55                             Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
Efter ankomst til havnen er der moleøl.

kl. 19.00                             "Gryde-aften" i sejlklubben.
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.

Fredag 14. august 

kl.   7.00                             Morgenbordet er klar.

kl.   9.55                             Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.                           
Efter ankomst til havnen er der moleøl.

kl. 19.00                             Grill  (hvis vejret arter sig).
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.

Lørdag 15. august  

kl.   7.00                             Morgenbordet er klar.

kl.   9.55                             Varselsskud for dagens 1.sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
Efter ankomst til havnen er der moleøl.
Specialklubbernes uddeling af sponsorpræmier.

kl. 19.00                             Festmiddag i klubhuset.
Forud tilmelding og betaling er nødvendig, se tilmeldingsblanketten.

Præmieuddeling ved Nivå Bådelaug

Søndag 16. august 

kl.  9.55                              Hvis det er nødvendigt at tage reservedagen i brug:
Varselsskud for dagens 1. sejlads, følgende sejladser indledes
hurtigst mulig efter afslutningen af den forrige.
Der indledes ikke startprocedurer efter kl. 14.00.
Præmieuddeling snarest mulig efter afslutning af sidste sejlads.

1. REGLER

Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2009-2012, DS' statutter for DM, klassereglerne for
Int. 806 og L 23 samt udleverede sejladsbestemmelser.

Stævnet er reklamekategori C for Int. 806 og kategori A for L 23.

De deltagende både kan forvente at skulle bære stævnereklamer.

2. TILMELDING

Stævneledelse: 24 68 04 69

L23 klubben: 24 22 63 04

Tilmelding skal ske via L23 Klubbens hjemmeside.

Ved registreringen ved DM om onsdagen, skal fremvises følgende:
a) Dokumentation for at hele besætningen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.
b) Dokumentation for betalt ansvarsforsikring på båden.
    Ovenstående dokumentation kan være en udskrift af betalingen via bank eller PBS.
    Deltagere som ikke er medlem af en sejlklub tilbydes et halvt års medlemskab af Nivå Bådelaug
    for kr. 350,00.             
c) Låneerklæring hvis aktuelt.

For L23 gælder følgende:
L23 Klubbens klasseregler foreskriver, at der kun må benyttes et stel sejl ved DM.
(et storsejl, en fok, en genua og en spiler samt evt. en stormfok)
Disse sejl skal alle bære Dansk Sejlunions blå knap hvori der er et nummer.
Disse numre skal angives på en udleveret formular og afleveres ved check-in inden stævnets start onsdag kl. 19.00.

Det er et krav at de deltagende både har gyldigt klassebevis og at ejer er medlem af specialklubben.
Disse krav vil blive checket af specialklubberne ved tilmelding og kræver derfor ikke dokumenteres ved DM

Stævnegebyr kr. 1100.-kr. samt øvrig betaling via ”Forstædernes Bank” Reg.: 5490   Konto.: 1721087.

Stævnegebyret dækker tilmeldingsgebyr samt morgenmad og madpakker for hele besætningen torsdag, fredag og lørdag.

Tilmelding og indbetaling af stævnegebyr skal være Nivå Bådelaug i hænde senest 15. juli 2009. Ved efteranmeldelse vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 200,-. Ved efteranmeldelse kan der ikke gives garanti for bespisning men vi prøver hvis det ønskes.

Havneplads fra onsdag til søndag er inkl. i gebyr. (Se mere herom under pkt. 10)

3. BANE

Op/ned bane med krydsmærke/kickmærke og gate som bundmærke, med målgang på sidste læns.

Banen udlægges i farvandet ud for Nivå havn. Anslået sejltid til baneområdet er en halv time.
Det tilstræbes at banen bliver med 3 opkryds og 3 lænseben. 

4. MÅLING OG KONTROL

Onsdag kl. 16.00-18.00 er der kontrol af både, udstyr og sejl i henhold til de respektive klasseregler.
Kontrolmåling af sejl vil foregå i sejlklubbens klubhus.
Alle L23 og 806-sejl skal bære specialklubbens stempel før de kan benyttes ved DM.

Målekontrol i henhold til DS' måleregulativ, samt kontrol af både og udstyr kan forekomme før, under og efter stævnet.

5. REGISTRERING

Bådene skal være registreret i bureau inden onsdag kl. 19.00, hvor sejladsbestemmelserne udleveres.

6. ANTAL SEJLADSER

Der forsøges gennemført 3 sejladser på hver sejladsdag - i alt 9 sejladser a 1 – 1½ times varighed, hvoraf én må fratrækkes såfremt 5 eller flere sejladser bliver gennemført.
Stævnet har DM status når 4 sejladser er afviklet. Herefter vil reservedag ikke være relevant.

7. POINTSYSTEM

Lavpointsystem, tillæg A.

8. BUREAU

På 1.sal i NB’s klubhus.

Åbningstid onsdag kl. 17.00 til kl. 19.00

Åbningstid om morgenen torsdag til lørdag kl. 08.00  til 08.30, evt. søndag: se opslag lørdag.

Åbningstid efter dagens sejlads afhænger af antallet af protester, se derfor opslag.

Stævnets officielle opslagstavle er placeret på klubhuset.

9. PRÆMIER

For hver 5' tilmeldte. Herudover DS' DM-plaketter til nr. 1, 2 og 3 for 806 og L23.
Ligeledes sejler 806 og L23 om specialklubbernes vandrepræmier.

10. SØSÆTNING

Kranen i Nivå havn har en løftekapacitet på 1600 kg og kan frit benyttes.

Såfremt der er brug for mere løftekapacitet kan søsætning alternativt foregå fra Rungsted havn  gennem Ship Shape Kranservice. Ship Shape kan kontaktes på telefon 4586 8500 samt på www.shipshape.dk .
Rungsted havn ligger blot et  3,5 sømil fra Nivå havn

Deltagernes både kan ligge vederlagsfrit i Nivå Havn fra onsdag til søndag.
Bådene forsøges samlet ved bro G.
Brug af havnen ud over denne periode, hvor NB ikke kan anvise gratis plads,
skal ske ved at benytte plads anvist af havnefogeden og afregne med denne.

11. Indkvartering - Telt og camping.

Der vil være mulighed for fri opstilling af telte og campingvogne, som anvises i nærheden af havnen.

Der henvises i øvrigt til Nivå Camping:

Nivå Camping

 

Sølyst Alle 14
2990 Nivå
Tlf. 49145226
Fax 49145240

http://www.nivaacamping.dk

12. Ansvarsfraskrivning.

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko.
Nivå Bådelaug påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald,
der opstår som følge af deltagelse - før, under eller efter stævnet.

Med sejlerhilsen

Nivå Bådelaug.

 Reparation af sejl under DM kan ske hos Elvstrøm Sails Nivå  - kontakt mobil 20829277

TOP

 


Tilmelding til DM 2009.

 

Tilmelding via hjemmesiden.

Formularen indeholder følgende data:

Båd og besætning  

Ialt

Bådtype - sejlnummer.  

 

 

 

 

1.100 kr.

Bådnavn.  
Ejers navn  
Rorsmand navn / klub / nationalitet

 
 
Ejer/låners adresse  

 

 

Telefon  
E-mail adresse  
1 Gast navn / klub/nationalitet  

 

2 Gast navn / klub/nationalitet  

 

Aftenspisning & T-shirt

Stk. pris

antal

Ialt

Fællesspisning onsdag, voksne

125 kr.

   
Fællesspisning onsdag, børn

50 kr.

   
Grydeaften torsdag, voksne

125 kr.

   
Grydeaften torsdag, børn

50 kr.

   
Grillaften fredag, voksne

125 kr.

   
Grillaften fredag, børn

100 kr.

   
Festmiddag lørdag, voksne

200 kr.

   
Festmiddag, lørdag, børn

100 kr.

   
 
L23 T-shirt

80 kr.

   
 Størrelse på T-shirts:
Total (DM tilmelding + Aftenspisning + T-shirt)  

 

Det samlede beløb for startgebyr,  Aftenspisning og T-shirt sendes senest 15/7 - 09  til  Nivå Bådelaug.
Betaling via bank –”Forstædernes Bank” Reg.: 5490   Konto.: 1721087. ,
mærk indbetalingen med L23-806, Bådnavn, bådtype, sejlnr.

Tilmelding er først gældende når ovenstående tilmelding og betaling er Nivå Bådelaug i hænde.

 

TOP

 

 

DS DM for Int. 806 og L23 d. 12 - 15. august.

2009

Nivå Bådelaug

 

 

SEJLADSBESTEMMELSER

med forbehold for rettelser indtil stævnets start

 

 1

REGLER

 1.1

Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk Sejlerforbunds og Dansk Sejlunions forskrifter og DS's Statutter for DM samt klasseregler for 806 og L23.

 

 1.2

 

 1.3

Stævnet er reklamekategori C for Int . 806 og reklamekategori A for L23.
Arrangøren kan pålægge at der sejles med streamers på skroget, jf ISAF Regulativ. 20.
Deltagere skal være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion eller en sejlklub under anden national myndighed under ISAF, samt af klasse organisationen.

 

 1.4

Reglerne er ændret således:
Indledningen til Del 4 er ændret. Se punkt 4.3.
Reglerne 44.1 og 44.2 er ændret. Se punkt 13.1.
Regel 35 og A4 er ændret. Se punkt 14.1.
Regel 60.1(a) er ændret. Se punkt 15.5.
Regel 61.3 og 62.2 er ændret. Se punkt 15.2.
Regel 66 er ændret. Se punkt 15.5.
Regel A4 er ændret. Se punkt 10.4.

 

 

 2

MEDDELELSER TIL DELTAGERNE

Meddelelser til deltagerne vil blive slået op på den officielle opslagstavle, som er placeret ved bureauet.

 

 

 3

ÆNDRINGER I SEJLADSBESTEMMELSERNE

Enhver ændring i sejladsbestemmelserne vil blive slået op på den officielle opslagstavle før kl. 0800 på den dag, hvor den vil træde i kraft, bortset fra at enhver ændring i tidsskemaet vil blive slået op senest kl. 2000 dagen før, den vil træde i kraft.

 

 

 4

SIGNALER, DER GIVES PÅ LAND
 

 4.1

Signaler, der gives på land, vil blive hejst på signalmasten, der står ved klubhuset.

 4.2

Når Svarstanderen vises på land, erstattes ‘1 minut’ med ‘ikke mindre end 60 minutter’ i kapsejladssignalet Svarstander.

 4.3

Når signalflag Y er vist på land, gælder reger 40.1 hele tiden, mens der sejles. Dette ændrer indledningen til Del 4.

 

 

 5

TIDSPLAN
 

 5.1

 

 

 

 

 5.2

 5.3

Antal planlagte sejladser i alt 9 og der sejles maximalt 3 sejladser pr. dag.

Varselssignal første sejlads Torsdag d. 13. august kl 9.55 for Int.806 Der er planlagt 3 sejladser.
Varselssignal første sejlads Fredag  d. 14. august kl 9.55 for Int.806 Der er planlagt 3 sejladser.
Varselssignal første sejlads Lørdag  d. 15. august kl 9.55 for Int.806. Der er planlagt 3 sejladser.

Søndag d. 16. august er reservedag, og kommer kun i anvendelse, hvis der ikke er gennemført 4 sejladser. 

En eventuel afvigelse i antallet af sejladser, kan ikke danne baggrund for anmodning om godtgørelse.

Opmærksomhedssignalet for efterfølgende sejladser samme dag vil blive afgivet så hurtigt som muligt.
 

 5.4

På stævnets sidste sejladsdag vil der ikke blive afgivet opmærksomhedssignal senere end lørdag kl. 15.00, eller søndag kl 14.00

  

 

 6

KLASSEFLAG

Int. 806 Talstander 1.
L23        Talstander 2.

 

 

 7

KAPSEJLADSOMRÅDE

Kapsejladsområdet ca 2 sm SØ for Nivå Havn.

 

 

 8

BANERNE
 

 8.1

Op/ned bane med gate samt off-set mærke, Start-1-2-3(a eller b)-1-2-3(a eller b)-1-2-mål. Se vedlagte skitse.

 

 

 9

MÆRKER
 

 9.1

Mærkerne 1, og gate-mærkerne 3a og 3b vil være Orange cylinderbøjer.
Mærke 2 vil være en vager med gult flag (evt. med reklametryk). 

 9.2

Nye mærker, som foreskrevet i punkt 11, vil også være orange cylinderbøjer.

 9.3

 

Startliniemærker vil være orange flag på startsignalbåden og en stage med orange flag monteret på kontrolfartøjet.
Et begrænsningsmærke ved Startfartøj vil være en rød kugle. 

 

 9.4

Mållinemærker vil være måltagningsbåd med blåt flag samt kontrolfartøj med blåt flag eller stangbøje med blåt flag.

 

 

 10

STARTEN
 

 10.1

Sejladserne vil blive startet som beskrevet i regel 26 med følgende tilføjelse:

For at henlede opmærksomheden på at en sejlads skal til at begynde vil der ikke senere end 4 min før et varselsignal blive sat et orange flag sammen med et lydsignal.

Det orange flag er samtidig startliniemærke.

Opmærksomheden henledes på at der vil være separate starter for hhv Int 806 og L23.
eller at starten for 806 er varsel for L23 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10.2

 10.3

 10.4

Startlinien vil være mellem startliniemærkerne jf. 9.3.

Både hvis varsel ikke er givet må ikke sejle i startområdet.

Såfremt der er udlagt et begrænsningsmærke ved dommerskibet, må der ikke sejles i trekanten mellem dommerskibet og mærket efter klarsignalet er afgivet.
 

 10.5

Når nogen del af en båds skrog, besætning eller udstyr er på banesiden af startlinien de sidste to minutter før dens start signal, vil Startfartøjet vise signal flag V. Det vil være vist indtil alle både har været helt tilbage på startsiden af startlinien, men ikke efter startsignalet. Undladelse af at vise eller nedhale ”V” kan ikke danne grund for anmodning om godtgørelse.
 

 10.6

En båd, som ikke er startet senest 4 minutter efter sit startsignal vil blive noteret "ikke startet". Dette ændrer regel A4.

 

 

 11

MÆRKEFLYTNING
 

 

For at ændre næste mærkes position vil kapsejladskomitéen enten flytte det oprindelige mærke (eller mållinien) til en ny position eller udlægge et nyt mærke og fjerne det oprindelige mærke så hurtigt, som det er praktisk muligt.

 

 

 12

MÅLLINIE

Mållinien vil være mellem målliniemærkerne jf. 9.4.

 

 

 13

STRAFSYSTEMER
 

 13.1

Regel 44.1 og 44.2 er ændret, så der kun kræves én strafrunde (én 360 graders vending) indeholdende én stagvending og én bomning.

 13.2

Som foreskrevet i regel 67, kan protestkomitéen straffe en båd, som har overtrådt regel 42, uden afhøring.

  

 

 

 

 14

TIDSFRISTER

 

 

 14.1

Både, som ikke fuldfører inden for 30 minutter, efter den første båd har sejlet banen og har fuldført, vil blive noteret "ikke fuldført". Dette ændrer regel 35 og A4.

 

 

 15

PROTESTER OG ANMODNINGER OM GODTGØRELSE
 

 15.1

Protestskemaer fås på bureauet og skal afleveres der igen.

 

Protestfristen for hver klasse er 60 min efter at sidste båd har fuldført dagens sidste sejlads.
Dette ændrer regel 61.3 og 62.2

 15.2

Senest 30 minutter efter protestfristen vil der blive slået et opslag op på opslagstavlen for at informere deltagerne om afhøringer, hvor de enten er parter eller vidner. Starttidspunktet for høringerne meddeles på opslagstavlen.

 15.3

Afhøringer afholdes i protestrummet, som befinder sig ved Nivå Bådelaug’s klubhus

 15.4

En båd kan ikke protestere mod overtrædelser af punkterne 10.3, 13.2, 17, 21, 22 og 23. Dette ændrer regel 60.1(a). Straffe for sådanne regelbrud kan være mildere end diskvalifikation, hvis protestkomitéen beslutter det.

 15.5

På stævnets sidste dag skal en anmodning om genåbning af en høring indgives på bureauet enten

 

(a)       inden protestfristen, hvis den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen dagen før, eller

 

(b)       ikke senere end 30 minutter efter at den part, som anmoder om genåbning, blev informeret om afgørelsen, hvis information blev givet samme dag.

 

Dette ændrer regel 66.

 

 

 16

POINTGIVNING
 

 16.1

Der anvendes lavpointsystemet.

 

 

 16.2


 

(a)      Hvis færre end 5 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads.

 

(b)      Hvis 5 til 9 sejladser gennemføres, vil en båds pointsum i serien være lig med summen af bådens point fra hver sejlads fratrukket dens dårligste point.

 

 

 17

SIKKERHED
 

 


En båd, som udgår af en sejlads, skal informere kapsejladskomitéen om det hurtigst muligt og om muligt sætte nationsflaget.

 

 

 18

UDSKIFTNING AF BESÆTNING

 


Udskiftning af besætning er ikke tilladt uden skriftlig godkendelse fra kapsejladskomitéen.

 

 

  19

MÅLEKONTROL

En båd eller udstyr kan til enhver tid kontrolleres for overensstemmelse med klassereglerne eller sejladsbestemmelserne. På vandet kan kapsejlads-komitéen pålægge en båd at sejle direkte til et anvist område for at blive kontrolleret.

 

 

 20

KAPSEJLADSKOMITÉENS BÅDE

Kapsejladskomitéens både vil føre arrangørens klubstander.

 

 

 21

LEDSAGEBÅDE
 

 21.1

Holdledere, trænere og andre ledsagere skal befinde sig mindst 50 meter fra enhver kapsejlende båd.

 21.2

Både, som hører til holdledere, trænere og andre ledsagere, skal anmelde deres tilstedeværelse hos stævneledelsen.
Ved vejrforhold, havari eller anden uventet hændelse, står ledsagebådene i området under banelederens kommando.

 

 

 22

BEGRÆNSNINGER FOR OPTAGNING

Kølbåde må ikke tages op i løbet af stævnet fra kl 08.00 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads, med mindre det sker i overensstemmelse med kapsejladskomitéens skriftlige betingelser og godkendelse.

 

 

 23

DYKKERUDSTYR OG PLASTIKBASSINER

Dykkerudstyr, plastikbassiner og tilsvarende udstyr må ikke anvendes i nærheden af kølbåde fra kl. 0800 på den første sejladsdag til måltagningen efter sidste sejlads.

 

 

 24

RADIOKOMMUNIKATION

Når en båd kapsejler, må den hverken sende eller modtage radiosignaler, som ikke er tilgængelige for alle både. Denne restriktion gælder også mobiltelefoner.

 

 

 25

PRÆMIER

Der uddeles præmier for hver 5. deltagende båd samt plaketter og vandrepræmier efter gældende regler..

 

 

 26

ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

 

 

 27

FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig ansvarsforsikring.
Dokumentation skal forevises ved registreringen.

 

 

 28

NATIONSFLAGET

Nationsflaget må ikke føres af en kapsejlende båd.

 

 

Kapsejlads komiteen:

Stævneleder:

Baneleder:

Juryformand:

TOP 

Baneskitse ...

        

 

TOP 


Deltagere ved DM 2009 i Nivå.

 
Bådnr.: Bådnavn Sejlklub Deltager T-shirts T-shirt størrelser    NivåB    L23 I alt at betale
D7 Rasmus Bandholm Tilmeldt 0   2075 0 2075
D10 Boun10 Sakskøbing Tilmeldt 3 3L 2450 240 2690
D15 Tria Køge Tilmeldt 0   2775 0 2775
D18 Killelock Svanemøllen Tilmeldt 4 S,L,XL, XXL 3150 320 3470
D20 Ommer Sakskøbing Tilmeldt 4 2XL, M, XXL 2400 320 2720
D61 Sapp Aalborg Tilmeldt 3 M, 2L 2450 240 2690
D82 Dream Machine Ishøj Tilmeldt 0   1100 0 1100
D104 Malou Jyllinge Tilmeldt 0   1100 0 1100
D105 Sine Nivå Tilmeldt 3 M,L,XL 2450 240 2690
D140 Zero Køge Tilmeldt 3 2L,XL 2700
+125
240 2940
+125
D148 Do-Do Sundby Tilmeldt 3 3L 3225 240 3465
D174 Tiny Haderslev Tilmeldt 3 S, M, L 2825 240 3065
D175 Friendship Silkeborg Tilmeldt 6 ?? 4550 480 5030
D176 Amok Vallensbæk Tilmeldt 4 3XL, XXL 2625 320 2945
D177 Sylfiden Silkeborg Tilmeldt 3 3L 3100 240 3340
D281 Zeppo Vallensbæk Tilmeldt 0   2625 0 2625
D379 Fat Tony Kolding Tilmeldt 0   2825 0 2825
D397 WUK Korsør Tilmeldt 3 3XL 2900 240 3140
                 
D399 Kun T-shirts Betaler ved DM start 2 2L   160 160
        44 T-shirts ialt   3520Kr  
Passiv Gitte og Erik 2 middag lørdag     400   400

 

TOP 

L23 T-shirt DM 2009 i Nivå.

Dette års T-shirt er i håbets farve - flaske grøn.
 

Bestilles ved tilmelding til DM - kun 80 kr. pr. stk....

  
I disse Tour de France tider vil man måske sige pointtrøjen;
men husk det gælder om at få færrest point ved DM    :)