L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2010.

Nytår 2009/2010 - formanden har ordet.
Klubaften - Besøg hos North Sails i Allerød - referat og billeder.
Indbydelse til Grand Prix serien 2010.
Indkaldelse til L23 Klubbens generalforsamling.
Forslag om brug af reservespiler ved DM blev vedtaget på generalforsamlingen.
Theis på D104 Malou skriver om DM 2010 i Nivå.
Formanden skriver i L23 årbogen 2009 / 2010.
 

Nytår 2009/2010.
 
”I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude,
dog synger der en lille fugl,
bag vores frosne skude”.

Ingemann og Hartmann’s  gamle danske sang fra forrige århundrede (lidt omskrevet), har relationer til den
vinter vi venter på at få overstået.

I mellemtiden er der aktiviteter i L23 Klubben.

I slutningen af januar måned mødes vi hos North Sails i Allerød til en hyggelig vinter-klubaften.

For stadig at være aktive og holde gang i klassen, udstiller L 23 Klubben igen på ”Både i Bella”.
Det sker i månedsskiftet februar/marts.

I februar måned kommer vort nye L 23 Årsskrift på gaden.

I marts måned er der så vor årlige generalforsamling. Den holdes i Bogense på Fyn.

Mange medlemmer deltager i disse aktiviteter – noget der også om vinteren holder gang i klassen.

Og så kommer foråret med pudsning, rengøring og klargøring af vort dejlige skude, – så kan vi komme på vandet igen –
vi glæder os allerede.


”Giv tid! giv tid! – den nynner glad
og ryster de små vinger,
giv tid!  - og hver en kvist får blad,
giv tid! – hver blomst udspringer”.


I ønskes alle et rigtigt godt nytår.

Per ”Amok”.

TOP


BESØG HOS NORTH SAILS I ALLERØD

L 23 Klubben var gæster hos North Sails d. 21. januar 2010.
referat og billeder..

North Sails havde tændt lyset i deres lækre lokaler i Allerød og inviteret L23 sejlere til en aften med spisning og information om sejldesign på verdensplan. 53 mødte op hvoraf  20 L23 både var repræsenteret.

Efter en velkommen til alle, fra vores formand, startede aftenen med den traditionsrige buffet med pølser og ost samt tilhørende gode rødvine mm. Alt arrangeret af Benny, kendt bl.a. som vores fotograf fra DM i Nivå, samt Kim, gast på Amok og iscenesat af vores formand..

 
Uden mad og drikke...

Første punkt i North Sails præsentation af det moderne sejlloft, var et indlæg med Theis Palm, der startede med at forklare den historiske udvikling af North Sails i Danmark. Stiftet af Henrik Søderlund, Jens Christensen og Ib Ussing Andersen i 1995. Ejerkredsen kom fra det tidligere Sejlmagerne, senere Diamond Sailmakers. I dag er North Sails, der var det selskab som den unge ingeniør Nowell North startede i 1957, verdens største sejlmager med 63 store produktions lofter og 56 service, salgs og satellit lofter i 29 lande. Ud over sejllofter har koncernen produktion af sejldug, master, mærkevare i tøj samt sågar motorbåde. North Sails Danmark beskæftiger i dag 45 medarbejdere og står for distributionen af deres sejl i Danmark, Norge, Tyskland, Østrig, Schweiz, Grækenland samt hele Østeuropa. Samtidigt er firmaet moderselskab for North Sails i Belgien, Holland, Luxenburg, Frankrig, Spanien og Portugal. I alt beskæftiger koncernen omkring 130 designere, sejlmagere og service personale. North Sails dækker hele Europa med sit netværk af sejllofter og service værksteder fra hovedsædet i Allerød.

North Sails laver sejl til kap- og tursejlads til små som gigantiske sejlbåde. Således kunne Theis fortælle, at de leverede sidste år et storsejl med rullebom, som sammenlagt vejede 3,5 ton. Men også i mange klasser er sejlmærket løsningen. Udviklingen af nye sejl er meget knyttet til de store sejlbåde. North Sails er involveret i de fleste projekter i Americas Cup, Volvo Ocean Race samt andre bådklasser for sejlmaskiner. Den nyeste udviklingen i dag går mod 3DL sejl. Disse støbes over en form, som via computerdesign justeres til sejlets endelige facon. Ved at lime forskellige filmtyper og forstærkningstråde i kulfiber over formen, støbes sejlet til sidst under vakuum og varme og bliver således et helstøbt sejl. En udvikling, som gør at denne type sejl i fremtiden også vil blive tilbudt til mindre både.


 
  Her vises først 3D formen nedefra med
  sit sindrige justeringssystem.

   Det andet billede viser oversiden
   hvor en person "svæver" når
   processen foregår og kontrolleres.
  
 

Sluttelig var der stor spørgelyst. Et område hvor Theis store sejlerviden kommer til sin rette.
Stor tak og anerkendelse til Theis for et godt og informativt indlæg.

Red.: Lidt om Theis Palm’s bedrifter ud over han er uddannet sejlmager og sejler L23…

  VM titler: H-båd, Yngling, 1/4 Ton, Drage og NF Gold Cup.

  EM titler: H-båd, X-79 og Soling.

  DM titler: Drage, H-båd, L-23, Soling, Yngling, X-79 og Knarr.

  Coatching:
Cheftræner i Dansk Sejlunion og  Danish Olympic Team Manager.Per informerede om klubbens aktiviteter for året samt planerne for udgivelsen af det årlige L23 blad.
Dorte og Mike D24 Tøsen fra Egensedybet (Otterup) fik overrakt lidt at drikke, da de var kommet langvejs fra.
Hans D140 fik sin overalt præmie for sin sejr i Volvo Ocean Race Game, som blev afsluttet sidste sommer.
Besætningen på Tria D15 fik sejlerhandsker som overaltvinder af L23 Grand Prix serien 2009 - stort til lykke.


Her Martin, Thomas og Brian D15 Tria fra Køge vinder af L23 Grand Prix 2009.

Lars Jensen var nu vært ved rundvisning og information om hvordan sejlloftet fungerer. Som det første så vi hvordan en stor laserskærer fungerede. Hvordan computerdesignet sejl udlægges i baner, som får optimal trækstyrke og hvor sejldugen udnyttes optimalt. På ”gulvet” var der plads til overordentlig store sejl. Med Lars kendskab til L23 sejl blev vi delagtiggjort i produktionen af genuaen som man vil levere fra i år. For uindviede kan det nævnes at Lars Jensen tidligere havde sit eget sejlloft i Skælskør ( LJ-sejl) og var i mange år leverandør til L23værftet i Stubbekøbing. Ved Lars tilknytning til North Sails har man fået tilført en kompetent person relateret til klassebådssejl.


     Stor laserskærer var i produktion..                                    Masser af m2 sejl under færdiggørelse..
  Stor tak til Lars
  som fik lidt
  drikkeligt og en
  L23 stregtegning
  for sin hjælp med
  dette veltilrettelagt
  besøg.

 

 

Referent: Hans D140 Zero.

TOP

Indbydelse til Grand Prix serien 2010.

Så nærmer vi os sæsonstarten og dermed Grand Prix seriens start.

Ved velvillig sponsorstøtte sejles der i år om fine præmier til den vindende besætning,
af Grand Prix serien..... i hører nærmere..

Følgende stævner er gældende for 2010:

L23 Match Race i Skanderborg i Pinsen 22-23 maj.
        Euro Sails er sponsor med en fok som førstepræmie ved -
        Danmarks smukkeste kapsejlads.

L12 Tune Up Cup - Køge Bugt Kredsmesterskab i Vallensbæk lørdag 26 juni.
        En hyggelig dag som starter med kaffe og brød på havnefronten.
        Dette stævne er aflyst !!!

L23 DM 2010 den 11-15 august i Bogense.
        Lodtrækning af fine sponsorpræmier til alle deltagere.

L23 Kredsmesterskab Kragenæs bliver den 28 august 2010.

L23 Kredsmesterskab i Silkeborg 2-3 oktober.
        Oplev Danmarks største wienersnitsel og hvor en god ølsponsor normalt er på banen.
        Her sejles bogstaveligt talt op og ned af Himmelbjerget.

Vær opmærksom på de nye Grand Prix regler - Se her: L23 Klubbens regler for Grand Prix serien 2010.

TOP

Indkaldelse til L23 Klubbens generalforsamling.

L 23 Klubbens bestyrelse indkalder til generalforsamling Søndag den 21. Marts 2010.

Bogense Sejlklub
Sejlerkajen 4
5400 Bogense

Generalforsamlingen begynder kl. 14.00   (bemærk tidspunktet)

Dagsorden  ifølge lovene:

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3.                   Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

4.                   Fremlæggelse af revideret  regnskab.

5.                   Indkomne forslag. 

6.                   Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.

7.                   Budget for år 2010.

8.                   Fastsættelse af kontingent.

9.                   Valg i henhold til lovene punkt 9.

                      A. Valg af Formand (Per Nielsen modtager genvalg).

                      B. Valg af  Kasserer ( Gitte Troelsen modtager genvalg).

                      C. Valg af bestyrelsesmedlemmer  (Ole Rasmussen & Povl Fisker, modtager genvalg).

                      D.  Valg af suppleanter . 

10.                 Valg af revisor og  revisorsuppleant.

11.                 Eventuelt.

Forslag  fra  medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden
Per Nielsen i hænde senest lørdag den 6. marts 2010.

De der ønsker  at deltage i fælles frokost kl. 12.00., hvor der vil være brød med forskelligt pålæg
og lidt lunt som skal bestilles, se nedenfor. Prisen vil være kr. 45,00 pr. person, øl 10 kr., vand 5 kr.

Selve generalforsamlingen starter kl. 14.00.

Bestilling skal ske til Per ”Amok” Nielsen, senest mandag den 15 marts pr. E-mail per@l23.dk eller mobil 27153095.

TOP
 

 

Reservespiler nu tilladt under DM.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget på generalforsamlingen  21. marts 2010 hos Bogense Sejlklub.

Ny regel angående brug af reservespiler under DM.

Regel 4.5.05 Ved et klassemesterskab (DM) må man benytte 1 spiler. Ud over denne kan man registrere og få plomberet en reservespiler. Reservespileren må kun anvendes ved større skade på den oprindelige spiler og hvor denne derfor ikke kan benyttes. Hvis plomben brydes, skal kapsejladskomiteen gøres opmærksom på dette så hurtigt som muligt, og den havarerede spiler skal efterfølgende forevises denne. Alle plomberede spilere skal vises til L23 Klubbens klassemåler umiddelbart efter stævnets sidste sejlads for at sikre at de ikke har været anvendt.

Reglen skal fortolkes således hvis flere vil benytte samme reservespiler:
Man skal alle registrerer samme reservespilers nummer i dens blå knap ved check-in.
Så vidt mulig skal reservespileren være om bord på den båd den tilhører (sejlnummer)
Man skal umiddelbart henvende sig til banedommeren og fortælle hvis man sejler med reservespileren.
Hvis reservespileren har et andet sejlnummer end ens eget sejlnummer skal banedommeren orienteres inden brugen.
Sejladsledelsen har den endelige afgørelse om en båd kan sejle med andet sejlnummer i spileren.TOP

L-23 DM i Nivå.

Af Theis Palm, ombord på D-104 Malou.


D104 in action..


Det var ikke uden kvaler vi kom til dette års DM for L-23 i Nivå, få dage før måtte Torben min gast fra de tre tidligere DM’er vi har deltage i, melde afbud pga. arbejdspres, Torben havde lige fået nyt arbejde og kunne ikke sige fra, samme dag meldte Finn min gast fra DM i Vallensbæk afbud da han havde brækket en finger på vej ud af badet den selv samme morgen.

Nu var gode råd dyre, jeg skulle finde to mand på to dage, nå men fat i telefonbogen - heldigvis tog det ikke ret lang tid før at Kasper min gode ven og sejler kammerat fra Kronprinsens Drage og min nordjyske ven og H-båd’s makker Per havde sagt ja til at komme til Nivå, med det forbehold at de aldrig havde sejlet L-23 før, men man kan jo ikke få det hele for det halve, så bare de kunne komme dagen før, så vi kunne få sejlet et par timer, så kunne de ikke bruge den som udskylning inden første start, det skal siges, at de begge to er nogle rigtige gode sejlere.

Vi ankom til Nivå Havn onsdag midt på dagen – og sikke nogle fine faciliteter de har, en meget fin fast kran en fantastisk sød dame i kiosken og et dejligt klubhus, det skulle nok blive godt og hyggeligt at sejle DM i Nivå. Vejret onsdag viste sig ikke fra sin bedste side, da vi satte båd i vandet regnede det og da vi skulle ud og øve os for at få manøvrerne på plads var der ikke meget vind og da vi var på vej ind til havnen i den meget lette vind, sejlede Ole i 7’eren fra os, så der var ikke meget at råbe hurra for, set med vores øjne.

Torsdag morgen lød vejr udsigten på NØ tiltagende vind så på vej til banen fik vi øvet et par bomninger og da vi tog kompaskurser inden starten, tog vi et par vendinger mere end vi plejer at gøre. Der var planlagt tre sejladser, så vi havde en god lang dag foran os med massere af vendinger og spiler sætninger og bomninger, så vi kunne ikke tillade os at bruge alt for mange kræfter.
 
Første sejlads blev skudt i gang og vi gav den alt hvad vi kunne, vi hang maximalt og holdt øje med hvert et vindspring på banen dette resulterede i, at vi kom først rundt om top mærket og førte banen rundt for så at komme i mål uden et ”trut”, vi kiggede på hinanden kunne det passe, men efterfølgende har jeg set et billede af starten, vi var ikke bare ovre startlinien, vi var langet ovre da starten gik – pokkers osse med hvad kunne vi gøre nu. Denne tyvstart satte sit præg på resten af vores starter under DM da man kan leve med en fratrækker men ikke to eller flere. Vejrudsigten passede fint vinden tiltog hvilket var en stor fordel for os da Kasper, Per og jeg kan bøffe med 300 kg oppe på siden. De to efterfølgende sejladser den dag vandt vi, så alt i alt en god dag for os, så nu var det tid til at komme i havn og få den altid gode sociale hygge samt en molebajer.

Fredag stod vinden stadig i det NØ hjørne men med lidt mindre vind end dagen før, der blev sejlet tre gode sejladser med en masse vindspring i hjørnet af Nivå bugten noget af det som altid gør kapsejlads interessant og spændene, det var nu meget vigtigt for os, at der ville blive afviklet mindst to sejladser da vi meget gerne ville have en fratrækker med i regnskabet så vi kunne komme af med vores overtrådte fra dagen i forvejen, samtidigt med at vi i hvert fald ikke skulle lave en tyvstart til, så vi måtte starte forsigtigt.
Der blev afviklet tre gode sejladser hvor vi kunne sejle i havn med to første og en anden plads, dette medførte vi kunne overnatte på første pladsen da fratrækkeren var taget i brug.
Aftenen bød på grillaften med sejlersnak velarrangeret af Nivå sejlklub på opfordring af L23 klubben.
Lørdag var vinden drejet til S og tiltaget til en god frisk brise blandet med regn og dårlig sigt
Der var planlagt tre sejladser så det ville blive en lang og våd dag, men godt for os da vi godt kan lide lidt blæst. Første sejlads blev skudt i gang men vi sejlede ikke så hurtigt som vi plejer at gøre så vi kom op til krydsmærket som nr. fem et godt stykke efter den første – nå op med spileren og af sted, efter et par gode surf ture vi rundede bundmærket som nr. tre, vi havde talt lidt om trimmet på lænseren og fundet frem til at vi nok havde skødet for hårdt hjem i fokken, det viste sig at være rigtigt, så det to ikke lang tid før vi var helt oppe og snuse til første pladsen vi rundede top mærket som nr. to da vi kom ind på bagbord halse og måtte falde bag om nr. et som kom til mærket på styrbord halse – vi vil sejle sikkert så vi turde ikke vende fremme i læ.

Vi ville så forsøge at komme forbi på lænseren men da vi rigtig skulle pumpe og give den gas havde jeg fået viklet rorpinds forlængeren ind i storskødet så den helt store surf tur blev til et styrt med spileren - vi måtte se etteren forsvinde fra os – nå men en anden plads kan da også bruges.
Kort tid efter vi var kommet i mål signalerede dommeren, at der ikke vil blive sejlet flere sejladser denne dag, så sejren var i hus og vi kunne sejle i havn med et stort smil på læben.

Traditionen tro kom vi i havn til molebajer, vandgang og det store præmiebord med nogle fantastisk fine præmier. Nivå sejlklub stod for præmieuddelingsmiddagen samt uddelingen af DIF medaljer, en meget hyggelig aften med godt og hyggeligt samvær og hvad der dertil hører.

Stor tak til alle deltagere, dommere og arrangører for endnu et fantastisk L23 DM Besætningen:
Kasper, Per & Theis.


Mestrene på D104 Malou 2010.

TOP

L 23 året set fra en helikopter.

I de mørke vintermåneder 2009 beskæftigede mange L23 sejlere sig med Virtuelt Race. Volvo rundt om jorden på PC. Helikopteren var med og så de små L23’ere passere ækvator i den anstrengende kapsejlads sydpå. Senere var der både isbjerge og orkanagtige vinde at tage hensyn til, inden kursen blev sat mod nord igen. Det var en sjov vinter hjemme i den varme stue.

Nogenlunde samtidig med, at Barack Obama blev indsat som præsident i USA havde vi det årlige januarkomsammen i klubben. Som sædvanlig en god og hyggelig L23-aften.

Foråret nærmede sig, og fra luften så man travle hænder gøre deres L23’ere klar.

Første store sejlads var Palby Fyn Cup fra Bogense. Helikopteren fulgte de mange deltagere ved starten nord for Fyn. Og L23 klarede sig igen godt.

Årets Match Race i Skanderborg, som sædvanligt afviklet i Pinsen. Der var 16 deltagende besætninger fra hele landet. Sejladserne blev afviklet med den smukke Skanderborg by som baggrund. Et godt L23 arrangement.

Storstrømmens Kredsmesterskab i Bandholm. 6 både kunne følges af helikopteren. Kapsejladserne foregik direkte udfor Knuthenborg Dyrepark. Nogle dejlige dage.

Nu nærmede tiden for friske jordbær og årets første nyopgravede kartofler sig. Og dermed også Tune Up Cup og Køge Bugt Kredsmesterskab i Vallensbæk. Dette var blot forberedelserne til årets danmarksmesterskab der skulle sejles på Øresund’s blå bølger.

Nivå var rammerne for det, de kapsejlende L23’ere mest glæder sig til. - Årets DM. Sol over Øresund og topløse piger på Bellevue Strand blev overvåget af helikopteren. 18 toptrimmede besætninger var med i de 3 dage stævnet varede.
Det sidste store L23 stævne blev afviklet for foden af Himmelbjerget. 9 både deltog i Silkeborg Kredsmesterskab for L23. Vejret var hårdt, og fra luften så folkene i helikopteren, hvor godt de små både klarede sig i den kraftige blæst.

Jo, der var nok at se på fra mågehøjde i 2009.

Hvad venter os så i 2010. ”Same procedure as last year, James”. Bare lidt bedre.

Vi har allerede i januar måned været gæster hos North Sails, til endnu en hyggelig L23-komsammen.
I slutningen af februar udstilles en L23 på ”Både i Bella”. L23 Klubben gør igen en indsats for at holde gang i bådklassen.

Det årlige DM er henlagt til Bogense. Der sejles i august måned.

Og alle de andre stævner gentages – bare lidt bedre.

Go’ sejlsæson ønskes af
Per ”Amok”
Formand for L23 Klubben.
 

TOP