L23NYT Kv.:4          RETUR
 
L23NYT - 4 kvartal - 2011.

L23 Kredsmesterskab i Silkeborg - den 1-2 oktober - referat.
L23 Kredsmesterskab i Silkeborg - den 1-2 oktober - resultat.
L23 Kredsmesterskab i Silkeborg - den 1-2 oktober - billeder.
L23 D24 Tøsen ved Mestrenes Mester 2011 - referat og billeder.

 

 

SILKEBORG SEJLKLUB
Åbent Kredsmesterskab for L-23 

Lørdag d. 1. & søndag d. 2. oktober

Foto: Jens Hjort Silkeborg.

-SØFORKLARING - Åbent Kredsmesterskab 1. og 2. oktober 2011

Af: Jan Fuglsang ”Sylfiden” DEN 177.

Over flere år er der afholdt Åbent Kredsmesterskaber for L23 sejlere og H-både, arrangeret af Silkeborg Sejlklub, hvor sejladserne afholdes på Julsø, som er den største sø i det sammenhængende Søhøjland. Fra Himmelbjerget 147 moh., er der 126 højdemeter ned til søens overflade. Julsø dækker et areal på ca. 565 ha. og har en dybde på op til 20 meter. Vandudskiftningen foregår ved gennemstrømning af Gudenåen.

Udenbys sejlere, som ikke tidligere har sejlet på ferskvand i Danmark, stiller naturligvis tvivlsomme spørgsmål til, om der på en indsø af den størrelse kan udøves kvalificeret kapsejlads.
”Sø-sejlerne”, som deltagerne fra Silkeborg og Skanderborg populært bliver kaldt, med et lille ironisk skævt smil på læben, er ikke altid blevet taget alvorligt. Alligevel har sejlerne fra den jyske højderyg, med manglende saltvand i årerne, klaret sig godt på landets kapsejladsbaner på havet. Naturligvis er der forskel på at sejle på en sø eller hav. På havet har bølger og strøm stor indvirkning på bådens kurs og fart over grunden. Udfordringerne på søen, er som regel pludseligt skiftende vindretninger.

I de foregående år, har Kredsmesterskaberne på Julsø været udfordret med vind, som er blevet forstærket kraftigt af landskabets særlige beskaffenhed. For et par år siden, var vinden så kraftig, at overfladen på søen nærmest løftede sig over det naturlige niveau. Fænomenet opstod på transport-sejladsen fra kapsejladsbanen tilbage til Sejlklubben, hvor vinden stod direkte i snuden. Samme år var der flere nærved spilerkæntringer, som fik de fleste til at opgive videre sejlads med spiler. Sejladserne til Kredsmesterskabet blev helt anderledes i 2011. Stævnet tiltrak igen sejlere fra Køge og Vallensbæk, ”Zero” (flere gange DM-mester) og ”Amok”, ledsaget af ”Tøsen” fra Egensedybet, Fyn, (nuværende DM-mester), ”Tiny” fra Haderslev samt fire sø-sejlere fra Silkeborg:” Sylfiden”, ”Friendship”,” Andromeda” og ”Pi´r”. Skipper fra ”Lommelærken”, havde taget turen fra København, for at hjælpe dommerbåden. Det er fantastik berigende at så mange overkommer at deltage i Kredsmesterskabet også langvejs fra. Tak for det!


Her den glade vinderbesætning på D177 Sylfiden fra Silkeborg.

1. DAG - INGEN SEJLADSER

Tidlig lørdag sejlede alle i dis og ingen vind forventningsfulde ud mod op- ned banen med afvisermærke og gate. Efter nogle timers forgæves venten på vind, brød solen frem, som på en rigtig god sommerdag; men desværre fortsat uden vind. Et godt stykke over middag blev sejladserne derfor aflyst. For motor sejlede et par besætninger sammen tilbage til Sejlklubben, hvor skipper Mike fra ”Sylfiden” fortalte om gode minder fra barndommens sejlerferier på søerne med familien. Fra vandsiden besigtigede vi kendte folks boliger, sejlede forbi Slåensø, som ligger 4 meter højere end de andre søer. Søen har meget klart vand, fordi den ikke har noget egentligt tilløb; men får sit vand fra kilder langs de stejle bredder og endeligt rundede vi Paradiset

Lørdag aften var der festmiddag i sejlklubben for L23- / H-båds sejlere og alle implicerede i forbindelse med afviklingen af stævnet. Talentskipperne Mike fra D24 ”Tøsen” (DM 2011) og Mike fra ”Sylfiden” aftalte sammen med flere, at sejler Mestrenes Mester 2011. Som DM vinder i en kølbådsklasse bliver man inviteret til dette årlige stævne.


Lørdag startede med dis og ingen vind.


Her to svaner på Julsø.
Senere lørdag masser af sol men stadig ingen vind og ingen sejladser.
 


Søndag startede igen vindstille men så kom der lidt gang i den..

2. DAG - TÆT TYK TÅGE

Søndag morgen lå der en tæt tyk tåge hen over vandet, som umuliggjorde terrestrisk navigation. Vi blev enige om, at det ikke kunne være noget problem for motor at sejle tværs over en lille sø, for at finde Snævringen, som forbinder søerne ud til Julsø, hvor kapsejladsen skulle afvikles. Med stor forsigtighed og meget lav fart passerede vi lystfiskere, som sad i joller midt ude på søen. Inden længe konstaterede vi ved landkending, at båden var kommet næsten 90 grader ud af kurs. Herefter tog vi bestik og holdt kursen, ved at pejle solen, som akkurat lige kunne skimtes gennem tågen mellem masten og styrbords salingshorn.

Ude på kapsejladsbanen skimtedes svagt en lyseblå båd - ”Tøsen”, som plejer at sejle; men ikke i dag. Formiddagen gik med sagte snak og få bevægelser i bådene, der var meget stille og det var ingen som turde lave støj. Vandet var helt stille og der var hvidt af tåge ud over søen. Mod himlen sås kun sejl og mastetoppen. Her var ligeså vindstille, som kalmebæltet omkring ækvator - enhver sejlers mareridt. Ved middagstid kom en meget svag vind, som jog tågen på flugt. Dommerbåden flyttede ivrigt rundt på mærkerne og hvorefter - til stor lettelse for alle – lød startskuddet og sejladsen kunne begynde.


Der blev sejlet i let og meget springende vind.

SØFORKLARING:

”En forklaring afgivet til retten af en skibsfører el. skibsbesætning i anl. af begivenhederne under en sørejse; men hvor der – i hvert fald foreløbig – ikke er tale om at gøre strafferetlig ansvar gældende mod nogen….”

1. Søforklaring afgivet af Hans Jørgensen - ”Zero” DEN 140 - Samlet placering nr. 5

”Første sejlads bliv vi/jeg overrasket af Flemming, som kom i læ bagfra ved luv mærke, så - øv - vi fik ikke plads. I øvrige starter var vores starter nogenlunde. Hvis du opfattede at vi sejlede lidt omvendt var det fordi vi til tider fik god vind men pludselig sprang vinden så vi lå dårligt - svært at greje vinden på søen som i år var meget drilsk.”
At man i en sejlads har ligget først, også efter sidste mærkerunding, og så kommer i mål som nummer 4 er en traumatisk oplevelse....

2. Søforklaring afgivet af Dan List-Jensen - ”Tiny” DEN 174 - Samlet placering nr. 4

”Nu bliver det svært, det er længe siden. Vindspringene drillede os alle, så det var nok det, men vi var ikke skarpe nok ved den afgørende mærkerunding. Her fik vi ved spilernedtagningen ikke genuaen til at trække hurtigt nok, mistede fart og måtte give plads til 2 både.

3. SØFORKLARING afgivet af Flemming K Nielsen ”Andromeda” DEN 286. Samlet placering nr. 6

”Som jeg tror de fleste andre opfattede det var det en tålmodighedskrævende, men også til tider betagende oplevelse at vente i vindstille hele lørdagen og det meste af søndagen. At man fra dommernes side ”turde” starte sejladserne bare et par timer før lukketid, var en modig handling. Vi fik tre sejladser, om end de var noget betinget af det at have gode forbindelser til de højere magter. I vores del af feltet var vi tre både der lå rimeligt tæt. Specielt den allersidste ”bundvending” før mål vil nok gå over i min erindring som en af de bommerter man kan lære af: Vi er to både der slås om den indbydes førerposition på lænseren før vi når ”gaten”. Vi ligger forrest og vælger den bøje der synes mest fordelagtig i situationen. Povl Fisker , som er konkurrenten, vælger så den anden mærke og i stedet for at dække ham af ved at gøre det samme fortsætter vi på den ”fordelagtige” kurs ,der så viser sig at være fuld af ”skrald” og svag vind. Resultatet gav sig selv.
Alt i alt en smuk og speciel weekend med godt hygge og samvær
.”

 

Med ovenstående afsluttende bemærkning, kan det ikke siges bedre – tak til alle og særligt til formand Per ”Amok”, som transporterede L-23´eren helt til Jylland uden selv at deltage i sejladserne.

Øvrige samlede placeringer: ”Sylfiden” 1., ”Tøsen” 2., ”Friendship” 3., ”Pi´r 7. og ”Amok” 8.

Sluresultat:

Plac. Sejlnr. Skipper Bådnavn Klasse Klub Lystal R1 R2 R3 I alt point
1 DEN 177 Mike Nygaard Sylfiden L23 SSK 1.020 2 1 1 4 4
2 DEN 24 Mike Rasmussen Tøsen L23 Egensedybet 1.020 3 2 2 7 7
3 DEN 175 Bent Rasmussen Friendship L23 SSK 1.020 1 5 4 10 10
4 DEN 174 Rune List-Jensen Tiny L23 Haderslev 1.020 4 4 3 11 11
5 DEN 140 Hans Jørgensen Zero L23 Køge 1.020 5 3 5 13 13
6 DEN 286 Flemming K. Nielsen Andromeda L23 SSK 1.020 6 6 7 19 19
7 DEN 169 Povl Fisker Pi'r L23 SSK 1.020 7 7 6 20 20
8 DEN 176 Per Nielsen Amok L23 Vallensbæk 1.020 9 DNC 9 DNC 9 DNC 27 27


 

Alle Jens Hjorts billeder finder du HER !!

TOP

L23 D24 Tøsen i Mestrenes Mester 2011.

Som DM vinder i en kølbådsklasse bliver man inviteret til det ultimative årlige stævne, hvor mesteren over alle mestre bliver fundet. Sejladserne afvikles i Match28 hos Skovshoved Sejlklub. En bådtype som benyttes i match race centrene landet over.
I år var der tilmelding fra 10 besætninger, som på skift sejlede fleet sejladser i 8 både ud for Skovshoved Havn.
Første sejladsdag skulle være lørdag den 29 oktober men tyk tåge hele dagen forhindrede en sejladsafvikling.


På den korte bane var der nok at gøre for alle om bord..

Det var D24 Tøsen fra Egensedybet som repræsenterede vores bådtype.  Rorsmand Mike og forgast Dorthe. Da deres tredjemand ved DM Jan også var mester i Ylva og stillede op for disse, var besætningen forstærket med Mike og Lars som i år var 2-ved DM i Sylfiden fra Silkeborg.
Om søndagen var tågen lettet og en sydlig let vind gjorde at stævnet kunne gennemføres. Det blev til 10 sejladser og således til 8 starter for alle besætninger.


Pause mellem sejladserne hvor man kunne "tanke op". 


Mange tætte dyster her ved en topmærkerunding.

3 længder reglen blev i mange tilfælde ikke respekteret - men desuagtet ingen officielle protester.


Der var megen råben når BB både tvang sig plads ved topmærket.


Går den en gang kan man da prøve igen......


SB båd er meget flink her ved topmærket..

Mon ikke det var en god ide at indføre at der dømmes på vandet.. især omkring mærkerundingerne, så bissesejlads mindskes og god sportsånd bliver kendetegnet for disse sejladser - bøvs... :-)  


Spilersætning hvor bådene lå tæt.


Samlet mester blev Claus Høj Jensen assisteret af bl.a. Bo Selko fra H-båds klassen.

Resultatmæssigt klarede Mike og besætningen sig meget fint med en samlet femteplads. Kun besætninger med internationale meritter og erfaring var på de fire første pladser. Således Claus Høj H-båd som vinder, Theis og besætning fra BB10m nummer to og Jørgen Schønherr fra Drage tredje. Fjerde blev besætningen med Match28 initiativtager og grand old Victor Greulich og med Trine Abrahamsen ved roret samt en håndplukket besætning.
 

Samlet resultat - L23 besætningen fik en førsteplads og viste de godt kunne bide skeer med de skrappe drenge/piger.
 

Deltagere          /  Sejlads     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot Pl.
H-båd - Claus Høj Jensen 1 4   4 1 1 1   3 2 17 1
BB 10m - Theis Palm 5 3 2 1   4 4 1 2   22 2
Drage - Jørgen Schønherr  2 1 3   2 3 3 7   6 27 3
Wild Card - Trine Abrahamsen 3 2 6   8 7 2 5   5 38 4
L23 - Mike Rasmussen 7   1 8 3 5   3 6 7 40 5
Knarr - Kim Bruhn-Petersen 6 6   7 4 6 5   5 1 40 6
Yngling - Lucas Lier Hansen   8 4 6 5   7 2 4 4 40 7
Spækhugger - Jesper Andersen 4   7 2 7 8   6 1 8 43 8
Albin express - Søren Juel 8 7 5 3   2 8 4 7   44 9
Ylva - Leif Pehrson   5 8 5 6   6 8 9 3 50 10


Her billeder fra nogle af dagens sejladser.

Billeder fra sejlads 6 - L23 besætningen sejlede i DEN 16 Match28.dk.


Billeder fra sejlads 7 - L23 besætningen holdt en pause i sejladserne.
 

Billeder fra sejlads 8 - L23 besætningen sejlede i DEN 13 Opel.

Billeder fra sejlads 9 - L23 besætningen sejlede i DEN 13 Opel.

Billeder fra sejlads 10 - L23 besætningen sejlede i DEN 13 Opel.

Referat og foto - Hans "Zero" L23 Klubben.

TOP