L23NYT 2014
L23NYT 2013 
Kv.:1  Kv.:2  Kv.:3+4   D24 DM-beretning 2013.   DM2013  Bådudstilling 2013  L23 Årbog 2012/13

L23NYT 2012 

Aktivitetskalender for 2013.
Dansk Sejlunions kapsejladskalender SE HER !

Arrangementer planlagt i 2014:
L23 Klubben klubaften i Vallensbæk 23. januar 2014.
 


Afholdte arrangementer 2013:
L23 Grand Prix 2013 - gældende stævner og slutresultat !
L23 Kredsmesterskab Silkeborg 28-29. Sept. - Referat og resultater !
L23 Kredsmesterskab Lillebælt -
Middelfart Palby Brandsø Rundt 7. sept - Aflyst.
L23 DM 2013 i Grønsund - resultater, referat og billeder.
L23 Tune-Up i Køge lørdag den 29. juni - referat og billeder.
L23 Kredsmesterskab Sydfyn - Speed Cup - Faaborg 8-9. juni. Aflyst !!
Palby Fyn Rundt fra Bogense 31. maj til 2. juni - Se Bogense Sejlklubs hjemmeside.
L23 Kredsmesterskab Storstrøm - Kragenæs 4-5. maj. Aflyst.
L23 Match Race i Silkeborg i Pinsen 18-20. maj. Aflyst.
L23 Klubbens generalforsamling 23. marts 2013 i Køge - Referat.
L23 Klubben udstiller ikke på bådudstillingen i Fredericia
22-24 feb. 1-3 marts 2013.
L23 Klubben klubaften i Vallensbæk d. 23. januar 2013 - Referat og billeder.
L23 Klubben klubaften hos Tuco Yachtværft onsdag 6. februar 2013 - Referat og billeder.
 

TOP

KAPSEJLADSLICENS 2013 (Klassebevis)

Kapsejladslicensen giver ret til at deltage i kapsejladser afviklet efter kapsejladsreglerne.
Skal du sejle kapsejlads i år, kan du nu betale for fornyelse af kapsejladslicens (DH målebrev til
kølbåde og klassebevis til éntypekølbåde) for 2013.
Ved betaling af kapsejladslicens vil ny kapsejladsregelbog blive fremsendt med posten.
Hvis du ikke ønsker at deltage i kapsejlads behøves ingen kapsejladslicens, og du skal intet foretage dig.
 

BETALING AF KAPSEJLADSLICENS
Der er 2 måder, hvorpå du kan betale din kapsejladslicens.

 • Via www.websejler.dk : pris kr. 250,-. Betaling kan ske med dankort eller med int. betalingskort.
  Betaling via websejler.dk sker ved, at du logger dig på websejler.dk .
  1. Log på med e-mailadresse og det tilsendte password (se hvordan i vejledning nedenfor),
  2. Klik på faneblad ”Dine sider” og vælg ”Mig” og følg derefter beskrivelsen på siden.
  Betaling via websejler.dk  medfører, at DH målebrevet/klassebeviset er gyldigt umiddelbart
  efter betaling.
 • Via bankoverførelse til konto 4440 11065821: pris kr. 250,-.
  Husk at mærke betalingen med bådens cert.nr.
  Betaling via bankoverførelse har en længere ekspeditionstid - udstedelse af DH
  målebrevet/klassebeviset påbegyndes ikke før betalingen er registreret hos Dansk Sejlunion.

Når kapsejladslicensen er betalt bliver DH målebrevet/klassebeviset gyldigt og vises som et ”certifikat” på websejler.dk . Kapsejladslicensen vil være gældende til udgangen af 2013 eller til ejerskifte.

Læs om hvad er nyt i DH 2013 på http://websejler.dk/da/dh2013. DH reglen kan findes på http://dh.websejler.dk

Hvis du har fået nye sejl, skal du huske, at dette skal indberettes af din måler/sejlmager.
Når indberetningen er modtaget, vil ændringer blive registreret. Rettelse af måledata er gratis.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så send en e-mail til websejler@sejlsport.dk

Husk, at det er dit ansvar, at båden er i overensstemmelse med DH målebrev/klassebevis.
Såfremt dette ikke er tilfældet, er det din pligt at meddele dette til Dansk Sejlunion.

Med venlig hilsen
Websejler / Dansk Sejlunion
------------------------------------------

LOG PÅ WEBSEJLER

Sådan får du et password

 1. Gå ind på www.Websejler.dk og klik på ’Log på’
 2. Her indtastes e-mailadressen (den som er registreret ovenfor) – klik herefter på knappen i punkt 2 ”Forny mit password”.
  Password sendes herefter til din e-mailadresse.

Sådan får du adgang til Websejler – log på
Når din e-mailadresse og password er registreret på Websejler.dk , skal du gøre følgende:

 1. Gå ind på www.Websejler.dk  og klik på ’Log på’
 2. Her indtastes e-mailadressen og dit password – klik på ”Log på” ved siden af.
  Herefter er du er logget på.


TOP