L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2013.

L23 klubaften i Vallensbæk - referat og billeder !!
Mike D24 Tøsen - om kapsejlads fra start til mål.
L23 klubaften hos Tuco-værftet i Faaborg.
L23 Klubbens generalforsamling 2013 - referat.L23 Klubaften med

besøg hos Tuco Marine Group i Faaborg

Onsdag d. 6. februar 2013.

Referat:

Tuco Marine Group er et moderne, alsidigt værft der er eksperter i at bygge skibe i både glasfiber, kulfiber, stål og aluminium. Kulfiber er helt klart deres hovedmateriale og brugen af carbon fiber og vacuum infusion har mange fordele. Carbon fiber er 3 gange stærkere end stål samtidig med at det har en densitet der er 4 gange mindre. Dette giver en meget stor vægtbesparelse og derfor et langt mindre brændstof forbrug for motorbåde; men det betyder også spænding, høj fart og aktion på havet i de lette sejlbåde.

http://www.carbon3.dk

I 2011 søsatte drengene fra Tuco værftet den 40 fods trimeran ”Carbon 3” designet af Nigel Irens og bygget på deres værft i Faaborg. Carbon 3 har siden vundet mange sejladser og pokaler og slået flere rekorder senest Danmark rundt inshore i september 2012. Et stort ønske er også at slå Danmark Rundt rekorden på "ydersiden"; men her skal sejladsreglerne på Kielerkanalen lige løses.

Sune Hinz, D335 Faaborg, kunne byde de ca. 50 deltagere velkommen, og vi kunne herefter gå om bord i et veldækket bord ligeledes arrangeret af Sune samt hans lokale hjælpere.Sune havde skaffet opdækning samt mad og drikke til alle...

Jakob Frost, medejer af Tuco Marine Group og Carbon 3, kunne glædede sig over vores interesse for værftet. Jakob og medejer Jonas gik sammen, efter deres lærlingetid, som bådebygger. Efter flirten med X-Yachts og vindmølleindustrien, ville de gå egne veje. Med åbent sind har de gennem tiden kastet sig ud i mange forskellige bådprojekter, hvor produktionen har været mangeartet og tilpasset det enkelte behov for styrke, holdbarhed, økonomi og muligheden for at reducere brændstofforbruget på de mange motordrevne fartøjer. På et tidspunkt manglede X-Yachts produktionskapacitet til deres nye IMX40. Dette kunne Tuco hjælpe med, og det blev til udvikling og produktion af 120 stk. skrog til IMX40 og IMX45. Generelt fremstiller Tuco skrogkomponenter til andre værfter, som så færdiggører bådene.


Jakob viser her byggeteknikken ved en igangværende konstruktion.

   Det er blevet til adskillige skrog og overbygninger til alt fra tenderbåde til lystyachter, supplybåde og katamaranfærger. Brug af glasfiber og carbon med tilsvarende kærnemateriale, som støbes med vacuum infusion teknik, er efterhånden blevet deres kendemærke. Således kan 4 mm. kulfiber på begge sider af et kærnemateriale skabe meget stærke og lette konstruktioner. Værftet har dog også bygget både af aluminium.
   Det har ikke været uden problemer, at værftet ikke ligger ud til vandet. Transporten af de efterhånden lange og brede 25 ton store konstruktioner skal planlægges, når de skal køres gennem byen til Bøjden færgehavn.


Her et styrehus til en supplybåd.


   Trimaranen Carbon3 fik vi også set - den lå i kulden klar til igen at blive søsat når vejret tillader det..

  
Carbon3 uden mast og rig..

Efter rundvisningen kunne vi tage en kop kaffe inden dagens næste indslag.

Som i Vallensbæk fortalte regerende danmarksmester i L 23, Mike fra D 24 Tøsen om ”Kapsejlads fra start til mål”.


Mike havde et vel tilrettelagt og inspirerende indlæg..

   Mikes indlæg, som strakte sig over de to klubaftner (Vallensbæk og Faaborg) er refereret samlet SE HER !!

   Som vinder af klubbens Grand Prix serie 2012 blev Mike og hans besætning på Tøsen D24 fra Egensedybet hyldet. De modtog, af klubbens formad, klubbens præmie, som var laserfoto af besætningen udført i glas.
 


Her den vindende besætning - Dorte var dog erstattet af sin søn..

   Sune, som have stået for det fine arrangement, benyttede lejligheden til at reklamere for Speed Cup 2013. Dette er et klassebådsstævne den 8-9 juni, hvor Faaborg Sejlklub også inviterer L23 sejlerne.


Et stævne, som er på Grand Prix listen for 2013.

Slutteligt tak til Jacob Frost for rundvisningen og at de ville lægge lokaler til vore klubaften..
Der var også vin til Sune og Mike..


  

   Traditionen tro får den båd der kommer længst væk fra lidt til ganen - Her lidt chokolade til Per fra Alleos, Skanderborg.
   Han fik tilsvarende, da han også deltog ved klubaften i Vallensbæk :-)

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Hans - Zero D140.

TOP

 

L23 klubaften onsdag d. 23. januar 2013

Vallensbæk Sejlklub.

  

Referat og billeder..
 

Vores formand Per startede med at byde de 50 fremmødte velkommen, og introducerede aftenens program.


Første punkt var lidt at spise - Lækkert pølse- og ostebord med tilhørende drikkevarer som faldt i god jord og fik snakken i gang.

 

 

 

I pauserne viste Erik og Gitte - Køge Boat Center, det de har og hvad Dimsekassen kan tilbyde klubbens medlemmer.

 

 


Dejligt at se de unge tager farmand med...Kapsejlads fra start til mål med Mike fra Tøsen D24 Egensedybet var næste punkt!!

 


 

   Mike startede med at fortælle om hans baggrund som sejler. Han startede med at sejle Optemist- og senere Europajolle. Første gang Mike forsøgte sig ved DM i L23 var i 1993; men grundet hårdt vejr på vej til Faxe Ladeplads nåede båden ikke frem. Mere heldig var de året efter, hvor DM blev afholdt i Nyborg, og hvor båden vandt sit første L23 DM. Året efter gentog de succesen i Faxe Ladeplads. Tøsen blev nu solgt og familien forsøgte sig med BB10m i nogle år og gæstede også i Ylvaklassen. I 2003 fandt Mike igen deres tidligere L23 som han købte, og fra 2005 dukker båden igen op ved DM, og efterfølgende er det blevet til mesterskaber i 2011 og 2012.

   Besætningens opgaver finpudses under træning. Farten findes ved hjælp af loggen, da det er svart at finde en lignende båd at trimme mod.  2-3 dage før et DM afpudses boathandling, og der indøves mærkerundinger. Det er vigtigt at have en god forgast. I dette tilfælde er det Dorthe (gift med Mike), som samtidig lyser op på banen :-) . Midtermand er Claus (svoger til Mike), så besætningen er et rent familieprojekt.

   Bådoptimering er der på Tøsen gjort en del ud af. Barberhal er ført tilbage til cockpit, så rorsmanden kan nå dem. Skødevogn til genua kan justeres trinløst hvilket også gælder agterstaget, som via en rulle under dæk nemt kan betjenes af rorsmanden. Spilerstagen hænge på bommen, og en vigtig del er skødevognen til storsejlet, som nemt kan justeres af rorsmanden til det rigtige tryk i storsejlet.
   Grundtrimmet på Tøsen er meget som angivet i trimguiden på L23 Klubbens hjemmeside; men med lidt justeringer. Mast til forstag er 2.79m. (Trimguide 2,81m). Forstag trækkes ned til overkanten af nederste mærke på masten. Herefter sættes forstaget og justeres så afstanden fra mærket og ned til stævnbeslaget er 1,41m. (Trimguide 1,42m). Bemærk at dette gælder, når nederste mærke på masten er 81 cm over dækket ved mastefoden. Dette trim gør at at masten er lagt lidt mere bagover end angivet i trimguiden på hjemmesiden. Man skal bemærke, at Tøsen sejler med salingshorn, der er 70 cm. (max. længde) Topvanterne sættes så de er "løse" i læ i blæsevejr. Generelt står undervanterne samme sted i alle vindstyrker, dog kan de strammes lidt i blæsevejr. Grundtrim af undervanter afhænger af hvilken facon og forkurve, der er i storsejlet. Hækstaget justeres til godt sat sat ved >5 s/m så forstaget holdes strakt.
    Før en sejlads er det vigtigt at læse og forstå sejladsbestemmelserne og sætte sig ind i, om der er specielle ting, man skal være opmærksom på omkring banen - strøm - tæt på land osv. Ligeledes studeres deltagerlisten for at danne sig et indtryk af, hvem man skal være opmærksom på.

    Man skal være i god tid på vandet, da det skaber ro i båden. Man undersøger baneforholdene og prøver at finde landkending, som i hektiske situationer kan være en hjælp. Man finder skødepunkter og afmærker faldene, så man hurtigt kan genfinde trimmet, hvis de ændres. Genuaen skødes generelt med meget twist, hvilket vil sige at sejlet er meget fladt i bunden (inde ved vantskruerne) og ved salingshornene skødes genuaen til 5-15 cm fra disse. Genuafald sættes så forliget ikke er helt tot (små rynker ved løjerter). Genuafaldet justeres i takt med vindstyrken ændrer sig. Storsejlsskødet skødes generelt meget til luv på løjgangen, så bommen holdes til luv af bådens centerakse. Først når båden begynder at krænge, flyttes løjgangen mod læ. Storsejlet trimmes hurtigt ud til mærket på bommen - det vil sige bunden af sejlet holdes fladt. Cunningham trækkes især i hård vejr, så faconen trækkes frem i sejlet. Hækstaget er stramt i over 8 s/m og rigtig hårdt sat ved 12 s/m. Hvis der er for meget krængning, kan man med fordel totte hækstaget.

   Når der sejles i bølger, kan man skøde lidt frem for at få mere facon i sejlet; men Mike fortæller at de altid justerer genuaen meget nænsomt, hvilket betyde mindre end afstanden mellem to huller i skødeskinnen. (derfor deres trinløse system)
   Under sejladsen noteres kurser, og man prøver at finde ud af, hvor der er vindtryk på banen. Ligeledes sammenholdes forventede vindspring i forhold til vejrmeldingerne med observationerne på banen.
   Mike gennemgik et foto af deres båd mod et taget af Tria, hvor de sejlede i hård luft. Mike bemærkede, at de skødede fokken fladere i bunden og havde mere twist. De havde strammet cunninghamhalet mere for at få faconen frem i sejlet, og de havde storskødet kørt mere til læ for at mindske krængningen. I hårdt vejr styrer Mike gerne lidt overhøjde, da båden på det tidspunkt alligevel er på max. fart grundet den korte vandlinje.

   Før start undersøges startlinjen for fordele i en af enderne. Sejler man frem og tilbage på linjen, er der generel fordel i den ende man sejler mod, som er mest "spids". I starten skal man sikre sig, at der er en bådlængde i læ til nærmeste båd, så man ikke presses i startøjeblikket af en læ båd.  
   På første opkryds skal man sejle konservativt midt i banen. På en bagbords bane, som vi ofte sejler, kan man komme i vanskeligheder ved topmærket, hvis man er kommet på BB side før topmærket, hvor der så ikke er plads for de styrbord sejlende både. Ligeledes hvis man kommer ud på SB side, og bådene hele tiden søger fri vind, havner man ofte med at have overhøjde til topmærket.
   Når man nærmer sig topmærket planlægges spilersætningen, og om der hurtigt skal bommes efter mærket. På læns skæres der lidt hvis vinden er under 3 s/m. Ellers sejles der så plat som det er muligt (windex er indenfor krydsmærkerne). I meget vind skal man dog være opmærksom og holde en smule skæring. Ved bomning med spiler gør Mike og besætning det, at før bomningen trækkes spileren til luv og der sejles lidt mere plat også i lidt mere vind. Når stagen tages af skødet, bliver spileren derfor til luv, og forgasten kan nu nemt få fat i læ skøde. Først når stagen klikkes på ny luv skøde, foretager rorsmanden bomningen med storsejlet og styrer ny kurs. I blæsevejr skal man styre båden ind under spileren - at gøre noget andet ender galt. I mellemluft behøver man ikke at hale barberhalene helt ned til dækket (ca. 0,5m). Herved flyver spileren højere og bliver bredere. Om man dækker anden båd eller selv bliver dækket, kan man se på bådenes windex. Hvis bagfra kommende bådes windex peger mod ens båd, bliver man "dækket".
   Når man nærmer sig bundmærket, skal man overveje at tage spileren ned til luv, så den ligger til den rigtige side ved næste spilersætning. Generelt skal man vælge det gatemærke til den side, man har ført spilerstagen på den største del af spilerbenet. Man skal runde mærket, så båden får en blød bue, og hvor båden kommer ud af rundingen med bedste højde.
   På andet opkryds skal man lægge sig mellem sin/sine konkurrenter og topmærket, og være meget opmærksom på spilersejladsen til mål, ikke at blive dækket af de bagfra kommende både. Mellem sejladserne skal man huske at spise, og også undersøge at der ikke er ændret på grundtrimmet. Vær opmærksom på fortsat sejlads og være klar til at skifte sejl, hvis vindstyrken nærmer sig 8 s/m.

   Løbende var Mike flittig til at svare på uddybende spørgsmål, hvor de fleste er videregivet her.

 

TOP 

 

Enkelte er ikke kommet med på billederne - De stod hele tiden ved "madbordet" :-)

 

   Per rundede aftenen af med at fortælle om de planlagte sejladser mm i 2013 ( se hjemmesiden), og gav lidt øl til Per i Alleos Skanderborg, som med sin besætning var dem, som var kommet længst væk fra. 


   Per takkede ligeledes Mike for hans meget vel tilrettelagt og inspirerende indlæg, og honorerede ligeledes denne med en dunk øl.

 

Endnu en vel gennemført aften takket være velvillig hjælp, og med efterfølgende positiv tilkendegivelse fra de fremmødte. 

 

referent: Hans - D140 Zero.  

 

TOP

 

L23 Klubbens generalforsamling 2013.

 

 


Referat fra L23 Klubbens generalforsamling - Køge Sejlklub den 23-3-2013.

Formand Per Nielsen havde meldt afbud grundet sygdom, så næstformand Hans Jørgensen kunne kl. 14:00 byde de fremmødte velkommen, efter de fleste havde fået lidt at spise.

1. Valg af dirigent.
Første punkt på dagens dagsorden var valg af dirigent som faldt på Benny Mads Jensen - D386.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Mads kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. De fremmødte 12 bådejere blev registreret af hensyn til evt. afstemning.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens beretning, for tiden siden sidste generalforsamling d. 4. marts 2012, blev fremlagt af Hans Jørgensen.

Medlemsstatus:
Vi er i dag i alt 213 medlemmer (211 i 2011). 167 aktive og 46 passive. Så vi kan konstatere vi har en stabil medlemsskare.

Aktiviteter i 2012:
Året startede med klassebådsstævne i Køge d. 28.-29. april. Stævnet blev afholdt sammen med H-bådene. Trods det tidlige tidspunkt på året var der 8 L 23-ere til start. Det var et godt og velafviklet stævne.

DM 2012 blev ligeledes holdt i Køge. Det blev afviklet i fællesskab med IF-klassen. Der var 16 både til start og DM blev vundet af besætningen på D24 Tøsen fra Egensedybet. En stor tak til Køge Sejlklub for deres initiativ og arbejde med de to store stævner.

Kapsejlads på nettet – Volvo Ocean Race blev afsluttet efter 8 måneder hvor 15 L-23 sejlere havde deres eget race – Vinder blev D140 Zero ved Hans Jørgensen.

Faaborg Sejlklub Tuco Cup og stævnet i Skærbæk / Middelfart d. 1. sept. var der også deltagelse af L23-sejlere. At kredsmesterskab for Sydfyn og Lillebælt kredsen sammenfalder, er noget vi fremover vil prøve at undgå.

Kapsejladssæsonen sluttede, som sædvanligt, med kredsmesterskab på Silkeborg Søerne d. 29-30. september. Der var 8 deltagere i vores klasse. I 2012 var der mellemluft og springende vinde.
Som sædvanligt et godt stævne afviklet af Silkeborg Sejlklub, og hvor det sociale ikke mindst har stor betydning for sejlernes opbakning.

Vi må konstatere at nogle planlagte stævner, af forskellige grunde, måtte aflyses i 2012; men vi vender frygteligt tilbage i 2013.

Så blev det vinter hvor vi samlede klubbens medlemmer 2 gange. Første gang i januar i år i Vallensbæk hvor 46 sejlere var mødt frem. Efter lidt spise fortalte Mike fra Tøsen om ”Kapsejlads fra Start til Mål”. Et godt arrangement som der efterhånden er tradition for.

I februar måned var vi på besøg hos Tuco værft i Fåborg. De er kendt for deres trimaran Carbon 3. Det var interessant at se den måde der i 2013 bliver bygget både, af mere eller mindre eksotiske materialer og brug af spændende højteknologiske tekniker.
Også her fortalte Mike fra D24 Tøsen om ”Kapsejlads fra Start til Mål. Vores lokale mand Sune Hinz stod for tilrettelægning og afvikling af denne aften, som startede med lidt spisning hvor der var 51 deltagere.

Fra klubben lød der en stor tak til alle der har været aktive med tilrettelæggelse og afvikling af disse arrangementer og stævner.

L23 Grand Prix serien 2012:
Serien blev vundet af D 24 Tøsen fra Egensedybet med D 140 Zero fra Køge på anden pladsen.
Mike og besætning fik præmie herfor under vores klubaften i Faaborg.

Bådudstilling i Fredericia:
Grundet manglende bemanding besluttede bestyrelsen ikke at deltage på bådudstillingen i Fredericia i 2013. Bestyrelsens holdning er, at vi bør vise flaget ved sådanne arrangementer. I 2014 er bådudstillingen i Bella Centeret hvor vi arbejder på at udstille en L23.

Dimsekassen:
Igennem klubben sælger vi div. mindre tilbehørsdele, primært noget der ikke kan skaffes andet steds fra. Flere både har fået monteret centerløft – og på klubbens hjemmeside er der en udførlig vejledning i hvordan arbejdet udføres.
I 2012 fik klubben lavet forme til nye kistebænk luger. Disse kan nu også bestilles gennem dimsekassen, som passes af Erik og Gitte der også ejer Køge Boat Center.
Vær opmærksom på at nogle af klubbens medlemmer har taget initiativ til at lave tilbehør og dimser til L23. Således finder man skamfilebeslag og nu håndlister til ruffet under Annoncer på klubbens hjemmeside. Under Eventuelt er der mere om, at klubben forsøger i 2013 at lave fæste til undervanterne, da en del både ikke er født med disse.

Hjemmeside:
Den høje kvalitet og den altid aktuelle information, vi har på vores hjemmeside, er formentlig et aktiv, som gør, at vi kan fastholde vores medlemsskare.
Medlemmerne opfordres til at komme med ”skriv” til siden.

Facebook:
Vores medlemmer og andre med interesse for L23 er meget aktivitet på Facebook.
L23 Klubben findes officielt under mailadressen L23@L23.dk og administreres af vores webmaster. Ud over dette findes der en Gruppe der hedder L 23. Her kan alle med interesse for L23 komme til orde.

L 23 Årbogen 2012/13:
For 4 sæsoner siden besluttede vi, at L 23 Nyt – det gode gamle blad, udgivet i 30 år – skulle afløses af en Årbog. I år er den lidt forsinket; men forventes udsendt inden sejlsæsonens start i april måned. Udover at være generel information til vore medlemmer, vil den blive lagt ud i så mange sejlklubber som muligt – for at vise L 23 flaget. Når Årbogen udkommer, kan interesserede rekvirere flere eksemplarer, hvis de vil være behjælpelig med at fordele dem i sejlklubber rundt i landet.

Den ”gamle” bestyrelse:
Bestyrelsen bliver ældre – vi vil gerne have noget mere ungt blod ind i arbejdet. Vi har allerede Thomas og Mike; men et par stykker mere til at videreføre L 23 klubben ville være helt fint.
Hvor gode klub skulle gerne fortsætte i mange år endnu.

Hans sluttede med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde vi i årets løb har haft og hvor vi til bestyrelsesmøderne mødes i ”klubhuset” hos Erik og Gitte.

Der var efterfølgende enstemmigt opbakning til beretningen.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab og 7. Budget for 2013.
Vores kasser Gitte fremlagde klubbens reviderede regnskab – se udsendte regnskabsbilag.
Regnskabet viser overskud på ca. 5000 kr., selvom der var budgetteret et underskud på ca. 2500 kr., og kassebeholdningen (52.000 kr.) vokser derfor ikke mindst på grund af Danske Banks rentetilskrivning på 7 kr. 
Mads D386 foreslog at klubben flyttede indestående til Sparekassen Sjælland, som ikke fremover opkræver gebyr (Danske Bank kræver 300 kr. årligt fremover). De er også meget aktive overfor sportsklubber og ikke uinteresserede i at støtte disse med sponsorater.
Under budget for 2013 er beløbet på 4000 kr. ifm bådudstilling ikke aktuel, da vi siden udsendelse af budget, har valgt ikke at deltager. I stedet for har bestyrelsen valgt at give tilskud til nye deltagere ved DM (Se DM tilmelding på L23.dk), hvilket således ikke fremgår af budgettet.
Mads D386 foreslog, at klubben kunne bruge nogle af de mange midler til at lokke flere til generalforsamling, med et tilbud om gratis ost- og pølsebord.

Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke fremsendt forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen havde fremsat forslag til ændrede vedtægter som Hans D140 fremlagde.

Nuværende regel:
6.4 Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 15, indkaldes senest 1 måned efter fremsættelse af kravet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet. Øvrige forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Disse forslag annonceres på hjemmesiden samt i klubbens nyhedsmail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag til ny regel:
6.4 Enhver ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel, og en ekstraordinær generalforsamling, der er krævet af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 15, indkaldes senest 1 måned efter fremsættelse af kravet. Indkaldelsen til generalforsamling annonceres via nyhedsmail samt klubbens hjemmeside www.L23.dk. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og bilægges de forslag fra bestyrelsen, som ønskes behandlet. Øvrige forslag fra medlemmer, som ønskes behandlet under en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før afholdelsen. Disse forslag annonceres på hjemmesiden samt i klubbens nyhedsmail senest 1 uge før generalforsamlingen.

Det understregede er ændringen som bestyrelsen ønsker. Grunden er, at man gerne vil spare arbejde og penge til en særskilt udsendelse, hvor mange medlemmer i dag er på nettet og får informationen herfra.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.

Under bemærkninger til behandlingen af forslaget var holdningen, at man skulle overveje at udsende indkaldelsen med post til de medlemmer, som ikke har opgivet e-mail adresse til klubben.

6. Bestyrelsens planer for 2013:
Hans D140 fremlagde planerne, som starter med at fortælle, at der formentlig i Køge nu er så mange L23-ere, så der er basis for 6-10 både til aftensejladserne.

4-5. maj er der planlagt Kredsmesterskab i Kragenæs. Indbydelse er på vej i den skrivende stund.

L23 Match Race i Pinsen afholdes i år på Silkeborg Søerne. Silkeborg Sejlklub har opfordret til, at alle der vil deltage, i god tid sender en uforpligtende forhåndstilmelding til L23 Klubben.
Vi glæder os til at se pinsesolen danse over Himmelbjerget d. 18. -20. maj.

Vi opfordrer vores distancesejlere til at deltage i Palby Fyn Rundt – Bogense Sejlklub sejles d. 31. maj.

Speed Cup er et klassebådsstævne i Faaborg der afholdes d. 8-9. juni. Vi håber på stor tilslutning så vi får eget løb. Invitation findes på L23 Klubbens hjemmesiden og sejladserne er kredsmesterskab for Sydfyn.

DM afholdes af sejlklubberne i Stubbekøbing og Bogø d. 14-18. august. Sammen med IF’erne. Indbydelse og tilmelding findes på hjemmesiden. Bemærk at der gives tilskud til nye deltagere ved DM.

Fjordrace – Skærbæk Sejlklub afholdes d. 8-9. september. Dette er også kredsmesterskab for Lillebælt.

Silkeborg Kredsmesterskab slutter sejlsæsonen af denne d. 28-29. september. I det utrolige smukke område ved Himmelbjerget. Et stævne der traditionelt er stor opbakning til.

Disse 7 nævnte stævner tæller med i L23 Grand Prix serien 2013.
Bemærk at der skal være 3 deltagere, for at stævnet tæller med.

Planen for DM 2014 er at det bliver formentlig i Faaborg sammen med Albin Express.

Vi mangler nogle sociale og turagtige arrangementer.
Bestyrelsen håber, der er nogle medlemmer rundt omkring i landet, der kan tage initiativ til et eller andet. Vi har en stående aftale om, at bestyrelsen gerne bevilger tilskud til sådanne arrangementer !

Vinterarrangement næste år i januar/februar forventes gennemført som vi traditionelt har haft tidligere med et øst og et vest for Storebælt.

Næste år bliver vores generalforsamling sikkert i forbindelse med Bådudstillingen i Bella. Her har det vist sig at tilslutningen har været rigtig god de senere år.
Der blev fremsat ønske om at hvis vores generalforsamling ikke blev ifm en bådudstilling, burde den blive afholdt ifm en af vores klubaftner. Dette for at få deltagerantallet op og dermed komme i bedre dialog med medlemmerne.

7. Budget – blev behandlet sammen med regnskab – se punkt 4.

8. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1.
Alle på valg var villig til genvalg, og da der ikke var modkandidater, blev disse enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem – Hans Jørgensen D140.
Suppleant – Thomas Back Larsen D15 og Mike Rasmussen D24.
Kasserer - Gitte Troelsen D59.

10. Valg af revisor.
Benny Mads Jensen D386 blev enstemmigt genvalgt.

11. Valg af revisorsuppleant.
Per Nielsen D63 blev enstemmigt genvalgt.

12. Eventuelt.
Tim D165 synes det var et paradoks at hele bestyrelsen ønskede genvalg; men at man samtidig opfordrede sine medlemmer til at melde sig i klubarbejdet. Til det er der at sige, at vi er nogle ældre medlemmer af bestyrelsen, som om føje år skal afløses, da vi synes at klubben stadig har sin berettigelse. Vi ser gerne nogle unge melder sig til bestyrelsen, så vil der ganske givet være opgaver de kan varetage, uden direkte at have en bestyrelsespost i første omgang.
Det endte med at Tim, som er uddannet rustfri smed, vil gå i gang med at lave undervants fæste til under dæk, hvilket er et længe næret ønske blandt de bådejere som ikke har disse monteret fra ”fødslen”. Så snart disse kan tilbydes vil det blive annonceret på hjemmesiden.
En modificering af kravet til den indglassede plade, at den erstattes med et tværgående rundjern på 10 mm., var et ønske alle kunne bakke op om.

Mødet blev hævet kl 15:30 i god ro og orden.

Stor tak til Køge Sejlklub for lån af deres klubhus.

Referent. Hans Jørgensen – D140 Zero – Køge.
 

TOP