L23NYT Kv.:2          RETUR
 

L23NYT - 2 kvartal - 2014.

Faaborg Sejlklub Speed-Cup - 21-22. juni - Referat og resultat.
D217 - Lilleputs forvandling til luksusturbåd - fortsat.
L23 stævne i Køge 24-25 maj 2014. - Referat, resultat og billeder.
Kredsene - nyt tiltag - L23 ambassadører.

 

L23 ambassadører.

Der er gennem årene blevet arrangeret rigtig mange gode arrangementer og kapsejladser rundt omkring i de lokale kredse til gavn for L23 klubbens medlemmer.

Bestyrelsen mener det lokale engagement er med til at styrke kendskabet til båden samt klubbens aktiviteter. Vi har igennem længere tid drøftet hvordan man kunne få sat mere skub i de lokale aktiviteter. Vi tror der skal et andet setup til for at få sat skub i tingene.

Bestyrelsen har derfor besluttet at nedlægge de nuværende kredse i den form som man kender dem i dag.

Dermed skal der også lyde en stor tak til de lokale ildsjæle der har gjort det muligt igennem årene. De har ydet en særlig indsats til glæde for andre sejlere.

 Hvad sker der i stedet for?

Bestyrelsen har i stedet besluttet at finde et antal medlemmer bland de nuværende kredskontakter samt øvrige medlemmer, som udnævnes til L23 ambassadører. De vil få til opgave at udbrede kendskabet til båden og L23 klassen lokalt. Det kunne f.eks. være igennem aktiviteter som følgende.

·          Lokale weekend ture

·          Lokale kapsejladser

·          Lokale virksomheds arrangementer

·          Lokale sejlerskoler, for sejlklubber, efterskoler eller lignende

·          Åben båd

·          Fedtmule Cup

·          Trim dag

·          Match race

Vi vil meget gerne have en dialog i gang med de nye ambassadører, så de kan opbygge et netværk og bruge af hinandens gode ideer. Derfor holder vi en workshop med de nye ambassadører i august måned et centralt sted i landet

Kunne det være noget for dig? – syntes du det kunne være spændende, og vil du være med til at gøre en forskel for klassen så den fortsat kan være attraktiv for rigtig mange sejlere, så send en mail til Mike@l23.dk inden den 1/6 2014

 

Sejlerhilsen, Bestyrelsen
 

 

Speed Cup 2014
Faaborg Sejlklub den 21.-22. Juni 2014.
Referat og resultater.
 Billeder: Faaborg Sejlklub..


Stævne for L 23 - H båd - Nordisk Folkebåd.

Sejladserne blev afviklet i Hansebugten. Lørdag vejrmelding så ikke for godt ud, da der var varslet megen vind - i pustene over 15 sm.
7 L23-er var tilmeldt men D177 Sylfiden kom ikke til start.
Trods udsigten stævnede L23-erne sammen med H- og Folkebåde baneområdet. Sejladserne kom planmæssigt i gang hvor startrækkefølgen var H-både, Folkebåde og med os i sidste start.
Det blev en barsk oplevelse. Vinden tiltog og var i overkanten af det varslede. Således blev middelvinden målt til 13 sm og pustene godt op i kulingområdet. Samtidig kom vinden fra Faaborg Fjord og gav nogle gevaldige søer. Der blev sejlet med fok og ingen turde sætte spileren. To sejladser blev afviklet med D140 Zero fra Køge som vinder af dem begge.


Efter de to sejladser var der 2 knækkede H-båds master, så dommeren valgte at stoppe starterne - og tak for det. På vejen ind knækkede D15 Tria hækstaget; men redede masten da storsejlet holdt. Andre havde mindre uheld med bl. a. spilkopper, slæder i sejl og "knækkede" sejlpinde.
Det blev et barsk kryds mod havnen, hvor moleøllet velfortjent blev konsumeret.

Sejlklubben arrangerede kappestrid, padling på surfbræt, mellem udvalgte sejlere fra de tre klasser. Dan fra L23 D191 blev vinder af en flaske Baileys, som blev konsumeret til kaffen efter en meget fin regattamiddag.

  
Kåre i kappestrid - meget koncentreret..

Så blev det Dan's tur, hvad sker der - er det Kåre som skubber på ??


Så var der dækket op til regattamiddag - med travlhed i køkkenet.

Søndagen varslede igen hård vind, så L23-sejlerene besluttede ikke at starte med lørdagens oplevelse i erindring. Ligeledes gjorde Folkebådene. At Folkebådene ikke startede viser tydeligt, at vejret ikke var til regulær kapsejlads. Et reduceret H-båds felt startede og fik 2 sejladser før også denne dags sejladser blev stoppet.


Her H-bådene som sejlede om søndagen.

Bådene kom på trailer og præmierne blev overrakt.
Vi håber nu på bedre sejlervejr til vores DM, som afholdes samme sted, hos en sejlklub som virkelig har styr på tingene og hvor man føler sig meget velkommen.
Stor tak til Faaborg Sejlklub og ikke mindst Sune, som har lagt et stort arbejde i at få samler L23-erne til dette stævne.

Referat - Hans L23 Zero.

Flere billeder SE HER !!


L23
Slutresultat Speed Cup 2014.

Pl. Nr.  SK.    Besætning                                                                                      1.    2.  Total.
1   140  KjS    Hans Jørgensen, Steen Knapp, Jesper Holleufer                      1     1       2
2     15  KjS    Martin Larsen, Thomas Larsen, Brian Larsen                         2     4       6
3   153  FSK   Erik Medelby, Andersen Henrik Søder, Christian Hansen     3     3       6
4   191  KSK  Dan Larsen, Sebastian Larsen, Adam Larsen                           6     2       8
5   176  VSK   Per Nielsen, Kim Jørgensen, Kåre Hinz                                    4     6      10
6   335  FSK   Sune Hinz, Martin Tønder, Laust Lauridsen                            5     5      10
7   177  SSK   Mike Nygård Nielsen, Jan Fuglsan, Christian Fuglsang          8     8      16

 

 

 

 

Fortsat artikel om istandsættelsen af L23
til Luksus tursejlbåd.

Som lovet i udsendte L23 NYT bringes her beretningen om hvordan D217, nu er forvandlet til en luksus-tur-sejlbåd.

Hele beretningen kan hentes HER !!

 

L23 Lilleput – D217 – her fotograferet sommeren 2013.

(Det ligner næsten en 30 fods båd, men det ér min L23 - med landgang til vores store hanschæfer)

Mange sejlerhilsner

Johnny Weinreich – D217 – Lilleput.
 

 

 

 

L23 stævne i Køge
"Slaget i Køge Bugt"
24-25 maj 2014.

Referat og resultat.

Foto: Michal Nielsen og Per Holleufer.


Der kom ingen svenskere :-)

De her de kommer fra Fyn....


D24 - mændene ser på at "mor" klarer spileren..


Tæt spilersejlads.


Det var ikke alle der kom lige godt fra start..


Det blev til 7 L23-besætninger der kom til stævne hos Køge Motor & Sejlklub, Bådehavnen 16, 4600 Køge.

Lørdag startede med at de trailende både blev søsat, hvorefter man kunne nyde det veldækkede morgenbord. Anette havde sikret at der var madpakker til alle.
10:00  Holdt Martin skippermøde så alle blev orienteret om banens og dens beliggenhed.
Dagen bød på let mellemluft fra nordvest, der gav de fleste en udfordring med hensyn til springende vind, især når man nærmede sig topmærket under land.
Der blev afviklet 4 sejladser hvorefter alle kunne stævne havnen for at nyde en velfortjent moleøl.


 


19:00 blev et veldækket grillbord rammen om en meget hyggelig middag, hvor også gæster havde tilmeldt sig.

Saksen foran Killelock..

Zero foran Amok..

Søndag startede igen med at vi samledes i KMS klubhus til morgenmad. Starten blev udsat da der ikke var tegn på vind. Sejlerne kunne således blive i land og afvente dommerens signal. Da der ikke var kommet stabil vind fra en stabil retning, blev dagens sejladser opgivet ved middagstid. Da der ikke var afholdt 5 sejladser blev slutresultatet således uden en fratrækker -øv :-).

Dagen og stævnet blev afsluttet med moleøl og præmieoverrækkelse.


En suveræn vinder, med udelukkende førstepladser, blev besætningen på Tøsen D24 fra Egensedybet med Mike, Dorte og Claus.


D24 Tøsen med - Mike - Dorte - Claus som vinder.


Anden blev Tria med Martin - Brian og Thomas.

Et stævne som dette kan ikke lade sig gøre uden en masse frivillige hjælpere. Anette har stået for indkøb og anretning af morgenbord samt middag, hjulpet af Sandra, som også var på dommerbåden sammen med Per og Jesper.


Stor tak til Anette - Sandra - Per og Jesper.


Ligeledes stor tak til Martin som tog initiativ og ledelse af stævnet !!

Slutteligt en stor tak til Køge Motor og Sejlklub for, at vi måtte benytte deres dejlige klubhus !

Det samlede resultat blev:

Nr.:   Bådnavn        Rorsmand                   Hjemhavn        1.     2.    3.    4.    I alt  Plads
=============================================================
D24   Tøsen             Mike Rasmussen        Egensedybet     1      1     1     1       4       1
D15   Tria               Martin Bach Larsen  Køge                  4      4     3     2     13       2
D140 Zero               Hans Jørgensen          Køge                 2      2     7     3     14       3
D7     Rasmus          Ole Rasmussen           Bandholm        6      3     2     4     15       4
D18   Killelock       Robert Cristensen      Svanemøllen     3      6     4     5     18       5
D162 Saksen           Poul Quistgaard         Køge                 5      5     6     6      22      6 
D176 Amok             Per Nielsen                 Vallensbæk      7      7     5     7      26      7

Referat - Hans - Zero.