L23NYT 1999 Nr.:1          RETUR

 


Nye medlemmer
Generalforsamling frokost
Isefjord Kredsen
Regnskab

 

Nye Medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i L23 -KLUBBEN.

D-16 KAI DESLER, SØNDERBORG.

OBS!   op.gif (81 bytes)

Vil du være med til en hyggelig frokost kl. 12.00 før generalforsamlingen er her et godt tilbud.

HUSERS LÆKRE FROKOSRPLATTE,

Sild, fiskefilet med rejer, røget ål med røræg, skinke med italiensk salat, lun leverpostej med bacon, mørbradbøf med bløde løg, ost med kiks brød og smør.
Pris for denne er kun kr. 98,-.
Tilmeld dig til Michael Pedersen senest den 08-03 på tif.54 85 03 86.

 

ISEFJORD KREDSEN op.gif (81 bytes)

Vær med til at puste liv i lsefjordkredsen, og lad det blive som i gamle dage, måske bedre, da vi kunne samle en pæn lille flok L-23 ere ved et pinsestævne i Lynæs.
Vi holder L-23 mesterskab i Isefjord kredsen i forbindelse med Bromesterskabet lørdag den 21 august og søndag den 22 august.
Det er Marbæk sejlklub, der arrangerer Bromesterskabet i år. Stævnet bliver også annonceret i Isefjord kredsens kapsejladsblad.
Der vil om lørdagen blive sejlet trekantbaner, lørdag aften vil der være sejlerfest i Valhalla i Frederikssund, om søndagen sejles en distancesejlads.
Bliver vi 5 startende L-23 ere eller flere, vil Eurosaiis udlove en første præmie til vinderen. Festen i Valhalla lørdag aften er med medbragt mad. Øl, vand og vin kan købes til populære priser. Vi håber at se mange glade og kampivrige L-23 sejlere.
På Isefjord kredsens vegne, og med håbet om en rigtig god sejlsæson de bedste sejlerhilsner fra :

D-1 99 Svend Age Larsen, Jægerspris sejlklub
kredskontakt D-250 Jan Nielsen, Holbæk sejlklub.

Resultatopgørelse 1998 op.gif (81 bytes)

Indtægter Faktisk 1998 Budget 1999
Kontingent aktive 24.900 kr 27.000 kr
Kontingent passive 2. 100 kr 2.000 kr
Udlejning af telte 250 kr 1.000 kr
salg af trøjer 6.240 kr 1.700 kr
salg af halvmodeller 0 kr 1.300 kr
salg af beslag 1.115 kr 1.000 kr
Diverse indtægter(film.vidioer.DS.ect.) 0 0
Renter 746 kr 1.000 kr
Indtægter 35.351 kr 35.000 kr

 

Udgifter

Årbog 4.372 kr 0 kr
Porto 5.040 kr 5.000 kr
Kontorardlder   423 kr 4 500 kr
Klubblad 6.250 kr 8.000 kr
Klassemesterskabspræmier 1.800 kr 2.000 kr
Diverse KL og KM   864 kr 1.000 kr
Generalforsaniling -368 kr 1.000 kr
Bestvrelsesmøder 2.661 kr 2.000 kr
Kredsmøder 140 kr 1.000 kr
Rejseudgifter 5.834 kr 6.000 kr
Træf 0 kr 1.000 kr
Køb af trøjer 3.230 kr 3.000 kr
Køb af halvmodeller 2.000 kr 2.000 kr
Køb af diverse medlemsgaver ect 160 kr 500 kr
Forbrug af standere..klukflasker.klubtrøj.. 3.500 kr 2.800 kr
Køb af standere 0 kr 0 kr
Køb af beslag 1.055 kr 1.000 kr
Afskaf forme 1.796 kr 0 kr
Lagerregulering/Afskrivninger 1.400 kr 0 kr
Udgifter Ialt 40.157 kr 36.800 kr

op.gif (81 bytes)

Resultat -4.805 -1.800

 

Status pr. 31.12.98

Aktiver:

Kasse 24 kr
Bank 7.208 kr
Bank Obl 27.062 kr
Giro 6.654 kr
Klukflasker T-shirts 2.761 kr
Klubtrøjer 780 kr
Stregtegn i ramme 1.025 kr
L23 Logo 510 kr
Standere 805 kr
GPS navigator 2.000 kr
Cock-pittelte (5 stk) 2.500 kr
Edb 500 kr
Aktiver lalt 51.830 kr

Passiver:
Egenkapitalop.gif (81 bytes)

Saldo pr l. jan 1998 56.635 kr
Kreditorer 0 kr
Årets resultat 4.805 kr
Passiver ialt 51.830 kr

Kasserer: John Nygaard         Revisor:Claus Siggaard op.gif (81 bytes)