Medlemskab af L23 Klubben.

Denne formular kan også benyttes til at sende rettelser og anden meddelelse til klubben.

Mange gode grunde til at blive medlem. KLIK HER !!

Som bådejer kan du optages som aktiv medlem. Aktiv kontingent er 200 kr. årligt. Vi optager meget gerne gaster og personer med interesse for L23 som passive medlemmer, hvor kontingentet er 100 kr. årligt. 
Du vil løbende blive opdateret omkring klubbens virke via hjemmesiden og nyhedsmail samt drage fordel af klubbens tilbud.   

Ved indmeldelse eller kontingentfornyelse vil man få en opkrævning via PBS/NETS !!
Hvis man har spørgsmål til dette kan man sende en mail til L23(at)L23.dk

Husk minimum at udfylde felter angivet med * ...


*Emne: Aktiv - Passiv - Rettelse - Udmeldt - Andet. 

*Navn:       
*Adresse:   
*Postnr.:     *By:
  Telefon:   
  Sejlnr.:        Bådnavn:
  Sejlklub:   Havn:
*E-mail:    

  Besked:
 

Tryk på Send - herefter vil der komme et OK svar hvis formularen er sendt..