RETUR


L23 sejl..
 
Generelt om L23 sejl.

Generelt om sejl og sejldugstyper.
Sejl og valg af sejldug udgivet af Erhvervsskolen Nordsjælland (uddrag).
Vinterpriser på sejl.
Brugte sejl til salg.
Hvilke sejlmærker benytter de bedste både ved DM.

Kevlar og andre aromatiske polyamider samt Spectra i genua ?
Skal Kevlar ol. i genua være lovligt - Se medlemmernes svar.
 

Sejl og L23...
Generelt består et stel sejl til L23 af et storsejl, en genua, en fok og en spiler. Man kan supplere med en stormfok; men erfaringen er, at den aldrig bliver brugt.

Her er en beskrivelse af de enkelte sejl og hvad man skal være opmærksom på ved køb af disse..  Hvis man vil vide mere om hvordan man trimmer sejlet så tyk her.. Trim.

Storsejl.
Masterne på L23 er delt op i to typer, som gør at man enten benytter storsejl med slæder i forliget eller benytter storsejl med tovværksforlig uden slæder. Med slæder monteres storsejlet på masten og en anordning gør, at slæderne bliver i mastens hulkehle og sejlet kan lægges sammen over bommen og dækkes med en bompresenning. Storsejl med tovværksforlig og uden slæder, monteres til masten hver gang sejlet skal benyttes og rulles typisk sammen og afmonteres fra bommen efter brugen. Man skal ved køb af storsejl huske at bestille den rigtige type. Sejlet må til kapsejlads kun være lavet i Dacron dug, og der må ikke være mylarforstærkninger i sejlet. Storsejlets halsbarm fæstes til riggen, hvor bommen sidder på masten. Der kan være forskellige udformninger af den sjækkel, som sejlet sidder fast med her. Således er det vigtigt, at måle hvor sjæklen sidder i forhold til mast og bom. Mål sjækkelens afstanden til agterkanten af masten og afstanden til overkanten af bommen, når denne står vandret (cut-back).

Måling af cut back:
   Mål afstanden fra sjækkel og til agterkant af mast og overkant af bom. 

Disse mål skal gives til sejlmageren, så kovsen i halsbarmen bliver isat det rigtige sted. Oftest laves storsejlet med eet reb, hvilket betyder, at man kan reducere sejlarealet ved kraftig vind. Det kræver, at der på bommen er monteret liner til rebning af sejlet. Storsejlet har 4 sejlpinde, hvor den øverste må være gennemgående. Den øverste laves så den kan udskiftes; men  også de øvrige pinde må gerne kunne udskiftes. Man kan med fordel have den øverste sejlpind i forskellige stivhed. Ud over den "normale" bør man have en blødere til let luft samt en mere stiv til sejlads i hårdt vejr. Ud for hver lomme til sejlpindene bør der være monteret en tickler, der er en uldsnor, som viser om storsejlet er trimmet rigtigt. Husk at til kapsejlads skal storsejlet være udstyret med sejlnummer og klassemærke. Storsejlet monteres med cunningham som giver mulighed for at stramme storsejlet nedad på masten efter faldet er sat.

Genua.
Dette sejl er bådens største forsejl og er i dag for det meste lavet i mylardug. Mylar gør, at sejlet er formstabil ved øget vindstyrke. Således kan man med flad trimmet genua sejle i vindstyrke op til 10 m/s. En ny genua må aldrig sættes for hårdt i forliget. Forliget strammes indtil rynkerne i forliget lige forsvinder. Husk ved aftagende vind igen at slække på faldet. Genuaen skødes på skinnen, som ender ved cockpitkarmen. Genuaen skal passe til skødeviseren på skødeskinnen. Hvis genuaen er syet med for høj eller for lav skødebarm, risikerer man, at sejlet ikke kan justeres rigtigt. Genuaen skødes via spillene på cockpitkarmen. For at forhindre skødetovværket i at skamfile karmen (gerne i BB side), bør man montere en beskyttende skinne. Genuaen bør monteres med 3 sæt tickler fordelt på forliget. Uldtråde der er monteret på begge sider af sejlet ca. 30 cm fra forliget.

Fok.
Dette sejl laves som storsejlet i Dacrondug. Sejlet kan også udføres i jerntemper, der er en meget hård og mere stabil dug. Fok i jerntemper bør normalt rulles hvilket også gør, at denne type stort set kun benyttes til kapsejlads. At skulle på fordækket for at skifte en fok i jerntemper kræver nogen træning. En fok som kan lægges sammen er meget mere handy. Fokken skødes på skødeskinnen på ruffet. Fokken bør udstyres med tickler som genuaen.

Spiler.
Dette sejl udføres i nylondug eller tilsvarende let materiale. Spileren syes i dag med banerne gående ud fra alle tre hjørner. Således kan man få en spiler uden nogen vandrette sejlbaner. Denne type er mest stabil og mest brugt. Den bedste sejlads får man, hvis spileren passer i mål til båden og dens spilerstage. Husk der skal være nummer i spileren hvis den skal benyttes til kapsejlads.

Stormfok.
Med fuldt storsejl og fok kan båden sejle i op til kuling, og med en rutineret besætning i endnu mere luft. Hvis man overraskes med kraftigere vind, kan storsejlet helt bjerges, hvorved man måske kan slippe for at skifte eller bjerge forfejlet. En urutineret besætning bør ikke forsøge at skifte forsejl i hårdt vejr. En stormfok er således kun egnet, hvis man absolut skal sejle i kuling eller mere vind.

Blå knap i sejlet.
Husk at hvis sejlet skal benyttes til kapsejlads så skal sejlmageren sætte en blå knap i sejlet. Dette er et krav fra Dansk Sejlunion og koster ekstra. Derfor husk at aftale prisen på sejlet med knap isat.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til L23 Klubben.

TOP
 

 

Sejl- og sejldugstyper.

1: Vævet sejldug:

Mest kendte er Dacron (polyester), som bruges ifm cross cut skæring (vandrette baner) til forsejl og storsejl.
Til spileren benyttes dug i nylon, der som regel har et radialt snit., det vil sige at banerne udgår fra barmene og samles midt i sejlet.
Vævet dug har tråde i 2 retninger, hvilket gør dugen ustabil ved diagonalt træk. Dette forsøges elimineret ved hjælp af forskellige typer af coatninger (overfladebehandling).
De bedste duge er meget hårdt vævet og med en coatning. Coatning sker ved at tilføre fyldstof mellem trådene og efterfølgende varmebehandle dugen. I takt med at coatningen nedbrydes, forringes sejlets stabilitet.
Dacrondugen er som ofte af en balancerede type, som bruges til fok, storsejl  og genua og har næsten lige mange fibre i begge retninger og med stor stabilitet på diagonalen.
Dacron tilbydes ofte som cruisingdug eller racingdug. Udtrykkene dækker over hvor formstabile og hård, den pågældende dug er. Racingdug dækker således over en dugtype, som er meget formstabil; men samtidig også hård og dermed vanskeligere at ”pakke”. Den hårdeste type kendes ofte som jerntemper, som vi på L23 ser brugt til fok. Hårde sejl bør altid rulles, og man bør undgå knæk og folder, som langsomt nedbyder stabiliteten i dugen. Kun blødere dacronsejl bør foldes sammen.

2: Laminatdug.

Duge som er limet sammen af flere lag forskellige materialer. Disse bruges mest til radialskårne sejl hvor banerne udgår fra barmene og mødes midt i sejlet. Sejl skåret i lamineret dug har større formstabilitet end i vævet dug; men også kortere levetid.
Lamineret sejldug kan være opbygget af forskellige fibertyper så som -  polyester, pentex, kevlar, spectra, kulfiber og andre typer som hele tiden udvikles. Fra 2014 må alle disse fibertyper benyttes til genuaen.  
Laminatduge består af en eller flere lag polyesterfilm med tråde i forskellige retninger.
Sejl i lamineret dug bliver mere og mere udbredt og er næsten enerådende til kapsejlads, hvor klassereglerne tillader disse.
Nyere generationer af lamineret dug indeholder polyesterfilm med indlagte tråde i flere retninger. Således kan man nu lave en genua til L23 med vandrette baner (cross cut), hvor formstabiliteten opretholdes af de indstøbte diagonale tråde. Denne sejltype sparer tid ved fremstillingen og mindsker spild af sejldug i forhold til de radialskårede sejl.

3: Hel eller delvis støbte sejl.

Delvis støbte sejl:
Til L23 findes nu muligheden for at få et sejl med indstøbte tråde, som følger trækretningen. Da dybden ikke er indstøbt i denne type sejl (2D-sejl), samles det støbte sejl af vandrette paneler, hvori faconen er indlagt. Til slut svejses de vandrette baner sammen til det endelige sejl.

Helstøbte sejl:
Disse vil vi måske se i fremtiden til L23.   
Hele sejlet støbes over en 3D-form, som er indstillet til at give sejlet sin endelige størrelse og facon.
Sejlene er således uden syninger/samlinger i selve sejlets hoveddel.
Fordelen ved disse er, at man undgår spændinger i form af træk i en søm eller samlinger, og man får et sejl med en meget jævn overflade.
Disse sejltyper ser vi på de meget store kapsejladsbåde så som ved Americas Cup o.l.

Spørgsmål og kommentarer kan sendes til L23 Klubben.

TOP
 

Mere om sejl og valg af sejldug.


Uddrag fra materiale udgivet af Erhvervsskolen i Nordsjælland - af Tom Carlsen 2012.

Materiale valg sejl:

Vævede sejlduge

Polyester (Dacron-Terylene, Tergal, Trevira, Diolen).

Spectra (Dyneema)

Nylon (Polyamid)

Vævet Polyester sejldug fremstilles med forskellige egenskaber:
High Aspect  – Low Aspect  – Warp Oriented.
Stabiliteten i dugen fremkommer ved at varmebehandle, krympe og imprægnere.
Imprægneringen bliver trykket ind i dugen ved at den køres ind mellem stålruller.
Det er forskellige typer imprægnering som giver en mere eller mindre hård og stabil overflade. Den hårdeste er den såkaldte Yarn Temper, HTP eller Polykote, hvor der anvendes en form for harpiks. Denne dug anvendes typisk til kapsejlads og klassebåde.

High aspect. Til høje smalle sejl med vandrette baner, hvor styrken i skud tråden (Fill) er vigtigt for sejlet facon stabilitet. Dette er en ubalanceret konstruktion som har mindre stabilitet på 45 grader (Bias).

Low aspect. Til lavere, bredere sejl med vandrette baner, hvor en bedre balance mellem skud og kæde (warp) tråden egner sig bedre til at forhindre at sejlet bliver udsejlet. Denne konstruktion har bedre stabilitet på 45 grader.

Warp oriented. Bliver sejlet designet til radial skæring, hvor sejldugen bliver orienteret i stræk retningerne, bliver den kæde (warp) orienterede sejldug anvendt. Den er stabil i kæden og har fine tal på de 45 grader. Denne sejldug egner sig specielt godt til forsejl f.eks. rullegenuaer.

Spectra anvendes i forskellige kombinationer, som vævet sejldug i horisontale og radiale designs. Specielt til store turbåde, hvor vægt og styrke langt overskygger Polyester.

Nylon er en stærk syntetisk tråd som kan indfarves i mange farver og væves til en stabil og let sejldug som anvendes specielt til spilere. Det har en god brudstyrke, men også en god elastisk egenskab som gør at spileren ikke så let går i stykker. Det er normalt en meget balanceret konstruktion som egner sig til både horisontale og radiale designs. Den bliver fremstillet i vægte fra 20 gr/m2 til 150 gr/m2.

Laminerede sejlduge

Mylar Polyesterfilm
Polyester
Pentex
Spectra (Dyneema)
Technora (Aramid)
Kevlar (Twaron, Aramid)
Kulfiber (Carbon)

Materiale egenskaber:
Alle laminerede sejldugs konstruktioner indeholder Mylar Polyester film. Dette gælder for både sejlduge fremstillet af dug fabrikanter som, Dimension-Polyant, Contender, Bainbridge, Challenge o.s.v. eller sejlmagere som North, Elvstrøm, Doyle, Quantum, UK Halsey o.s.v.

Ved at bruge Mylar film får producenterne en stabil basis for det layout som de vil anvende.

Til de mindre kapsejlads sejl limes Mylar filmen sammen med Polyester, Pentex og Kevlar. Vægt i forhold til styrke er vigtig, levetid har mindre betydning.

Ved kapsejlads sejl til større både bliver konstruktionerne mere komplicerede da belastningerne er væsentlig højere.
Det bliver nødvendigt at kombinere f.eks. Kulfiber med Spectra og Kevlar på grund af kulfiberens skørhed. Der kan også lægges flere lag Mylar film ind i konstruktionen. De forskellige sejlmager grupper har deres egne løsninger på lamineringen.

North Sails har deres egen 3DL, hvor trådene ligger i ubrudte baner fra hjørnerne i forhold til belastningen. Dette bliver gjort på en form, hvor Mylarfilm, tråde og lim varmes til et sejl. North's seneste udvikling på dette område er deres 3Di, hvor der bliver lagt strips ud i de beregnede retninger og som 3DL bages til et sejl på en form. 3Di bliver lettere end 3DL da der ikke anvendes Mylar film i denne konstruktion, kun fibre og lim.
Elvstrøm har deres ”EPEX”, Quantum har deres ”Fusion” og Doyle deres ”Stratis”. Forskellen mellem North Sails 3DL teknologi og de andre førende sejlmagerier ligger i at North støber sejlet på en tre dimensionel form og de andre limer flade stykker med indtag i banerne sammen til et sejl, altså som en konventionelt sejl.
UK Halsey har deres egen teknik, da de limer sejlet sammen af horisontale baner og derefter lægger smalle strips med lim på, ud over sejlfladen. De kalder det ”UK Tape Drive”.

Tilsvarende teknikker bruges til turbåd sejl, hvor der til forskel fra kapsejlads sejlene, limes forskellige typer vævet sejldug på, enten den ene side eller på begge sider. Taffetaen er normalt en vævet Polyester dug. Derved får tursejleren både det avancerede designede layout og den holdbarhed og slidstyrke som tursejleren efterspørger.

 

TOP

Vinterpriser på L23 sejl indsamlet efteråret 2016.

Vinterpriser på L23 sejl 2016/17.
A
lle priser i oversigten er udregnet inkl. 25% dansk moms. og ved levering af eet sejl med vinterrabat..
Benyt KLIK HER hvis man vil se hele tilbuddet som vi har modtaget.
Priserne kan variere ved senere bestilling / levering. Ligeledes kan der være anden rabat ved flere sejl.
Spørgsmål angående tilbuddene kan sendes til L23 Klubben ellers kontakt den enkelte sejlmager direkte.
 
Nedenstående sejlmagere er af L23 Klubben den 7/10/2016 opfordret til at oplyse deres vinterpriser på L23 sejl.
Det gælder danske sejlmagere eller danske agenter for udenlandske sejllofter.
 
Ud af skemaet fremgår det hvilke sejlmagere, som har sendt os deres vinterpriser på L23 sejl.
 
Sejlmagere, som ikke er kontaktet, må meget gerne fremsende deres tilbud på L23 sejl.

 


 
Storsejl
crosscut
Genua
D-cut/
crosscut  
Mylar
Genua
"støbt"
Polyester
Kevlar
Fok Spiler Hele
tilbuddet
North Sails
Allerød

info@dk.northsails.com 

9.000 kr.

10.725 kr.

 

6.870 kr.

9.000 kr.

Se HER !

Neil Pryde Sails
København
soren@neilprydesails.dk
           
Doyle Danmark
Skovshoved
info@doylesails.dk
Tidligere Euro Sails
           
Høj Jensen Sails 
Jyllinge
info@hojjensensails.dk
           
Chr.-Rasmussen-Sejl
Hellerup
salg@christianrasmussensejl.dk
           
Neil Pryde Sails
København
info@neilprydesails.dk
         

 

Ullman Sails
Århus
info@ullmansails-denmark.dk
         

 

Elvstrøm Sails
Nivå
thomas@elvstromsails.dk
         

 

Quantum Sails
Amager
jh@sejl.dk
           
UK Sailmakers
Rungsted
info@ukhalsey.dk
           
             

Sidste års vinterpriser se her !!

 

  TOPSejlfabrikater på de bedste både ved DM..
Fra 2002 vises alle præmietagerne.

Bemærk:
Dan Sails er i dag Quantum Sail.
Euro Sails er i dag Doyle Sails.

År / Sted / Pl. Storsejl Genua Spiler  Fok Vindforhold
1993 Fakse Ladepl.          ?
1 D139 Maria K. Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D140 Zero Dan Sails Dan Sails Dan Sails Dan Sails
1994 Nyborg          ?
1 D24  Tøsen Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm
2 D139 Maria K. Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D18  Killelock Euro Sails  Euro Sails  Dan Sails Euro Sails
1995 Fakse Ladepl.         Let til mellemluft
1 D24  Tøsen Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm
2 D140 Zero Euro Sails Euro Sails Dan Sails Dan Sails
3 D107 Fatima ? ? ? ?
1996 Kerteminde         Let til mellemluft
1 D140 Zero Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm
2 D139 Maria K. Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D330 Jazz Carlsen Sejl  Carlsen Sejl  Carlsen Sejl  Carlsen Sejl 
1997 Vordingborg           ?
1 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D139 Maria K. Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D330 Jazz Carlsen Sejl Carlsen Sejl Carlsen Sejl Carlsen Sejl
1998 Faaborg         Mellemluft til hård vind
1 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D18  Killelock Euro Sails Euro Sails Dan Sails Euro Sails
3 D32  Panik  Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
1999 Guldborg         Mellemluft til hård vind
1 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D18  Killelock Euro Sails Euro Sails Dan Sails Euro Sails
3 D356 Vivacic. Carlsen Sejl Carlsen Sejl Carlsen Sejl Carlsen Sejl
2000 Vordingborg         Let til mellemluft
1 D18  Killelock Euro Sails Dan Sails Dan Sails Euro Sails
2 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D32  Panik Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2001 Skælskør         Let til mellemluft
1 D140 Zero Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Dan Sails
2 D18  Killelock Euro Sails Dan Sails Dan Sails Euro Sails
3 D148 DoDo Euro Sails  Euro Sails  Euro Sails  Euro Sails 
2002 Holbæk         Let til hård vind
1 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D18  Killelock Euro Sails Dan Sails Dan Sails Euro Sails
3 D82  Dream M. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen
4 D140 Zero Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Dan Sails
2003 Køge         Let til mellemluft
1 D148 DoDo Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D18  Killelock Euro Sails Dan Sails Dan Sails Euro Sails
3 D82  Dream M. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen
4 D140 Zero Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Euro Sails
5 D250 Jane 2
2004 Bandholm         Let til mellemluft
1 D18  Killelock Tejn Sejl. Tejn Sejl. Tejn Sejl.  
2 D148 DoDo  Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret  
3 D94  Blåbær Quantum Sail Quantum Sail Quantum Sail  
4 D199 Thavick Euro Sails Euro Sails Euro Sails  
5 D281 Zeppe Euro Sails Euro Sails Euro Sails  
6 D52  Virus   Euro Sails Quantum Euro Sails ikke brugt
2005 Juelsminde         Frisk til hård vind
1 D140 Zero Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
2 D18  Killelock Tejn Sejl. Tejn Sejl. Tejn Sejl. Tejn Sejl.
3 D24  Tøsen North Sails North Sails Elvstrøm North Sails
4 D82  Dream Mach. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen
5 D15  Tria Elvstrøm Elvstrøm Elvstrøm Quantum Sail
2006 Vallensbæk         Let til mellemluft
1 D104 Malou North Sails North Sails North Sails  
2 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails  
3 D328 Talullah North Sails North Sails North Sails  
4 D148 DoDo Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret  
5 D82  Dream Mach. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen ikke brugt
2007 Faaborg         Frisk til hård vind
1 D104 Malou North Sails North Sails North Sails North Sails
2 D148 DoDo Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret
3 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails North Sails
4 D140 Zero Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
5 D177 Sylfiden North Sails North Sails Quantum Sail North Sails
2008 Kragenæs         Let til hård vind
1 D104 Malou North Sails North Sails North Sails North Sails
2 D177 Sylfiden North Sails North Sails Quantum Sail North Sails
3 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails North Sails
4 D148 DoDo Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret Sejlcenteret
5 D18  Killelock Tejn Sejl Tejn Sejl Tejn Sejl Euro Sails
2009 Nivå         Frisk til hård vind
1 D104 Malou North Sails North Sails North Sails North Sails
2 D140 Zero Euro Sails Euro Sails Euro Sails Euro Sails
3 D148 DoDo Sejlcenteret Sejlcenteret North Sails Sejlcenteret
4 D82  Dream Mach. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen
2010 Bogense         Let til mellemluft
1 D140 Zero Euro Sails Euro Sails Euro Sails  
2 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails  
3 D177 Sylfiden North Sails North Sails North Sails ikke brugt
2011 Kragenæs         Hård vind
1 D24  Tøsen North Sails   North Sails North Sails
2 D177 Sylfiden North Sails   North Sails North Sails
3 D148 Do-Do North Sails   North Sails North Sails
4 D140 Zero Doyle Sails ikke brugt Doyle Sails Doyle Sails
2012 Køge          Let til mellemluft
1 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails  
2 D177 Sylfiden Doyle Sails Doyle Sails Doyle Sails  
3 D82  Dream Masc. Høj Jensen Høj Jensen Høj Jensen ikke brugt 
2013 Grønsund         Let til mellemluft
1 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails  
2 D140 Zero Doyle Sails North Sails Doyle Sails  
3 D15  Tria North Sails North Sails Doyle Sails  
4 D177 Sylfiden Doyle Sails Doyle Sails Doyle Sails ikke brugt
2014 Faaborg         Mellem til hård vind
1 D177 Sylfiden Doyle Sails Doyle Sails North Sails Doyle Sails
2 D148 Do-Do North Sails North Sails North Sails Doyle Sails
3 D191 Kom-An Doyle Sails Doyle Sails Doyle Sails Doyle Sails
2015 Nivå         Let til mellemluft
1 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails  
2 D180 Signe Doyle Sails Doyle Sails Doyle Sails  
3 D148 Do-Do North Sails North Sails North Sails ikke brugt
2016 Kerteminde         Let til hård
1 D24  Tøsen North Sails North Sails North Sails North Sails
2 D82 Dream Machine Høj Jensen Høj Jensen Elvstrøm Høj Jensen
3 D335 Ophelia North Sails North Sails Doyle Sails North Sails
4 D148 Do-Do North Sails North Sails North Sails Doyle Sails
2017 Vejle         Let til frisk vind
1 D24 Tøsen North Sails North Sails North Sails North Sails
2 D15 Tria One Sails One Sails One Sails One Sails
3 D82 Dream Machine Høj Jensen Høj Jensen Elvstrøm Høj Jensen

 

TOP

Kevlar genua skal det være lovligt ?

Følgende skrivelse er udsendt til klubbens aktive medlemmer 3/10/2013.

Hej aktive L23 sejlere.
 
Merpriser på kevlarforstærkede genua er efterhånden kommet ned på ca. 10% i forhold til en genua i Pentex.

Når man tænker på sejlets længere levetid og større stabilitet, er det måske på tide at ændre vores regel på dette område.

I vores klasseregler er der en regel for genua som siger:
4.1.02 Kevlar og andre aromatiske polyamider samt Spectra i sejl er ikke tilladt, dog er Mylar tilladt i genua.
Er tiden inde hvor denne regel bør slettes ??

Med de nye måder at lave genuaen på, og hvor sejlet er sammensat af flere dugtyper, er det meget svært for
L23 Klubben at efterkontrollere materialerne som bruges.

Dansk Sejlunion er kontaktet for, om de kunne give retningslinjer for, hvordan vi kan håndhæve en kontrol
af sejlets beskaffenhed efter de nuværende regler.
De har svaret, at de ikke har ekspertise på området, som de kan stille til rådighed.

En regelændring vil kun gælde for genuaen. Øvrige sejl må stadig kun indeholde Dacron sejldug.
 
Dette får således kun betydning for L23-ere, som sejler kapsejlads efter vores klasseregler.
 
Efter gældende regler kan en regelændring først træde i kraft det følgende år efter en vedtagelse.
Bør dette også gælde i dette tilfælde, eller skal L23 Klubben dispensere, så reglen vil gælde allerede ved DM 2014 ?
 
Vi vil godt høre din mening, før en regelændring evt. bliver fremlagt på generalforsamlingen.
 
Sejlerhilsen Hans.


BEMÆRK:

Sejlmagerne er opfordret til at fremsende vinterpriser på L23 sejl til annoncering på vores hjemme. Med henblik på en evt. ændring af vores regler, angående genua, er de også opfodret til at fremsende priser på genua lavet med kevlar ol. fibre.

 

Alle svar modtaget fra medlemmer:

Jeg synes det lyder fornuftigt med en ændring i reglerne. Om hvorvidt det skal gælde 2014 DM er jeg neutral. Mvh David - D6.
------------------------------------------------
Jeg har en Pentax liggende med 4-5 timers brug. Den er umulig at bruge for singlehand sejlads. Selvfølgelig skal L23 klassen være tidsvarende og hvis det samtidig giver et sejl der er nemmere og håndtere. Det ender med at sejl til L23 bliver for dyre da de skal fremstilles på en museumsfabrik. Nej vi må følge udviklingen, så længe at L 23 stadig forbliver en økonomisk båd. Hilsen Jørgen DEN 245.
------------------------------------------------
Slet regel 4.1.02 med det samme !!! vh Ole 7 eren.
------------------------------------------------
Jeg har ingen forbehold overfor sådan en regelændring.
Med venlig hilsen - Finn Grydehøj - DEN 147.
------------------------------------------------
Vi bør følge med tiden/udviklingen, så ja L23 Klubben bør dispensere, så reglen vil gælde allerede ved DM 2014 ! Hilsen Povl - D169.
------------------------------------------------
Jeg mener denne regel har overlevet sig selv, pga. Prisudviklingen på materialer er der ikke længere nogen fornuftig grund til at fastholde et krav om Polyester, og når beslutningen ER taget kan man ligeså godt slå i gang og sige det gælder fra den nye sæson start. Kom nu. Frie sejl materialer til frie sejlere :) God vind. Adam D191.
------------------------------------------------
Jeg mener der bør være et længere tilløb. Dvs 2015.. så følger vi også de nuværende regler. Personligt ville jeg skifte allerede næste år hvis reglen bliver ændret, men jeg tror ikke flertallet syntes det ville være retfærdigt. L23 klubben har altid gjort en dyd ud af der skal være plads til alle. Kevlar vil efter min vurdering gøre en stor forskel Mike D24.
------------------------------------------------
Jeg har ikke særlige kommentarer til ændring af reglen for valg af sejlmaterialer til brug i genuaen. Som du skriver, er det svært at kontrollere, hvad sejlet består af. Og kæmpe imod udviklingen tjener ikke noget formål. Om L23 Klubben dispensere overlader jeg til generalforsamlingen. Med sejler hilsen Jan, D177.
------------------------------------------------
Jeg har snakket med North Sail, som mener at sejlet blive noget dyrere, uden at de har lave den færdige pris. Men hvis vi går over til kevlerdug i sted for, så vil vi fordyre klassen og vil samtid ødelægge mulighed for at sælge et år brugte kapsejlads sejl, da kevlerdug kun kan brugs på en kapsejlads bane og ikke som tursejl. North Sail har lave en prøve hvor de lagde en kevlerdug ud i sol i 6 månederne og den bliver på de måneder over 50% dårligere. 
En kevlardug vil blive meget hurtig ødelagt på riggen, da den ikke er lave til at banke eller trækkes rundt om mast som vi jo gør på en L23. Vi skal jo altid husk at det til en hver tid vil være billigere at købe dacrondug eller mylardug.
Jeg synes vi skal hold klassen så "billig" som muligt.
Men jeg vil så også sige at hvis stemningen er for at vi skal sejle med kevlardug frem- over, så vil jeg da også helt sikker skifte til det, da det jo er en lidt bedre dug end de andre og hold formen bedre. Men vi vil så til gengæld smadre det på riggen, så sejlet vil ikke få meget længere levetid end en mylardug. Jeg tror folk som skifter genua hvert år stadig vil gøre det selvom det blive i kevlardug.
Det var min mening om sejldug og synes vi skal huske på at vi skal være en billige klassebåd så alle kan være med (-:, Jo flere til et stævn, jo sjovere er det jo (-:
Sejlerhilsen Martin Larsen D15 Tria
---------------------------------------------------

Der ser ud til at være opbakning til at vi fremsætter forslag om brug af kevlar ol. på  den kommende generalforsamling.
Der er nu kommet pris på kevlarsejl fra en sejlmager og der er lovning fra andre om, at de vender tilbage med deres priser.
Kevlarsejl tilbydes i laminerede (støbte, membran) sejl, som er tilladt i dag og som er dyrere end et syet sejl (ca. 20%). I tilbuddet modtaget, er merprisen på kevlar i forhold til polyester så beskedent som 350 kr. En yderigere forstærkning af et sådan sejl med taffeta (dacron dug) på den ene side, og som gør sejlet mere holdbart, er 300kr.
Da mange sikkert allerede har bestilt / købt sejl til brug i 2014, og at vores generalforsamling ligger efter tidsfristen for bestilling af sejl til vinterpris,
vil jeg mene at vi ikke bør fremsætte forslag om at kevlarsejl tillades allerede
fra sæsonen 2014; men at det først bliver lovligt med disse sejl fra 2015.
Sejlerhilsen Hans - D140 Zero.

-----------------------------------------------------------

Jeg synes da også jeg vil blande mig lidt i debatten omkring kevlar sejl.
Da jeg købte min L23 for godt 3 år siden, købte jeg den af flere grunde:
1: flot båd med gode sejlegenskaber
2: Økonomisk overskuelig båd også hvis man vil gøre sig gældende på Kapsejladsbanen.
3: Det gode miljø der er i klassen hvor der er højt til loftet.
4: En bådklasse der kan samle et DM felt (hvor alle er lige)

Nu er debatten så faldet på Kevlar genua.
Jeg synes der er visse elementer og overvejelser der kan bekymre mig ved valg af kevlar sejl. I bund og grund handler det vil egentlig om bekymringer omkring L23 overlevelse.
Hvad er formålet med et evt valg kevlar og hvad vil det betyde for klassen, ikke kun nu men også de næste mange år.
Jeg hører til en af dem der forholder mig reflekterende til udvikling og ikke mener at al udvikling nødvendigvis er positivt.
Vi lever stadig i en tid hvor ordet økonomisk krise eksisterer. En tid hvor der er stor debat omkring at vi mangler en hel generation af nye sejlere, og hvordan man skal lokke flere og nye sejlere til klubberne.
Og det er her jeg tænker om det vil styrke/fremme vores L23 klub at tillade Kevlar. Jeg ved det ikke, men er i tvivl om at et dyrere kevlar sejl der holder halv levetid og som vel "kun" giver under 5 % fartforøgelse (dette har jeg intet belæg for men er ren gætværk),- vil kunne gøre det sjovere at have en L23.
Jeg fornemmer man har et godt miljø omkring sejl i klubben, hvor man relativt nemt kan få afsat sine sejl (genua) til dem der ikke går efter en topplacering til DM eller til det kæmpe felt der sejler tursejlads. Spørgsmålet er om man fortsat vil kunne det med et brugt kevlarsejl. Og vil man også splitte DM feltet over så distancen mellem de forreste (med kevlar) bliver større til dem med alm sejl.???
Jeg tvivler på vi for en større og bedre klub og med sjovere kapsejladser ved valg af kevlar.
Christian, DEN 331
--------------------------------------------------------

 

 TOP