Bytte L23 ordning..
 
Indlæg omkring en bytte-båd-ordning...
Skema til bytte båd ordning.    

Indlæg i debatten omkring bytte L23.

Oplæg / indlæg til bytte-L23-ordning - som måske kan udvides til anden form for lån af L23.

Her er indlæg fra Ole... som er en tanke om mere end en at 2 bådejere bytter båd..

- Det virker som om der kunne være interesse for at lave en "båd bytte bank" forstået sådan at man selv sætter sin båd i banken. Tilsvarende kan man så "hæve" sit tilgodehavende i form af lån af en båd et andet sted i landet. Det behøver således ikke være den samme bådejer , som har lånt ens egen båd. Betingelserne for at få lov at "hæve" i banken er at man selv har sat sin båd i banken. Derved tror jeg, at man kan få udbredt tanken til et større forum. Dog stadig i det begrænsede forum, som afgrænses af L 23 klubben.
- Det bør være en selvfølge, at det kun er erfarne sejlere, som kan bruge "båd bytte banken" Man bør nok sætte krav om mindst 2 års praktisk erfaring med sejlads. Duelighedsprøven i sig selv er selvfølgelig vældig god, men intet er så godt som rutine. Jeg ville hellere låne mit skib ud til en sejler med 10 års erfaring uden duelighedsbevis frem for en ny bestået sejler med duelighedsbevis uden praktisk erfaring. Dette er selvfølgelig svært at måle og sætte ind i et skema. Den endelige lejeaftale skal baseres på en dialog mellem bådejer og låner. Klubben må ikke kunne gøres ansvarlig for en dårlig oplevelse.
- Denne dialog går denne gang gennem Hans fra L 23 klubben. Dette er fordi vi er i en opstartperiode og vore fælles tanker bør danne basis for et levedygtigt initiativ for klubben. Ideen må være, at den endelige aftale og dialog er klubben uvedkommende. Bortset fra det kunne det være vældig interessant for mig og min familie at låne en båd i Roskilde Fjord i en forlænget weekend.
Med venlig hilsen
Ole Jeppesen
Hejls Landevej 31
6094 Hejls
75574147
olejeppesen@mail.dk

Hermed et indlæg modtaget fra Lars D246.

Jeg synes at ideen med en bytte-/udlånsordning er rigtig god. Jeg undersøgte i december 2005 forsikringsbetingelserne ved udlån, og meldingen var fra mit forsikringsselskab (TRYG) var, at dækningsgraden var uændret ved udlån af forsikringstagers båd uden skelen til lånerens maritime kundskab. Således er denne sten ryddet af vejen.
Erfaring og duelighedsbevis er måske et mere drillesygt emne. For mit eget vedkommen har jeg blot 2-3 års reel sejlerfaring. Jeg har lagt ca. 500 sm bag mig (i al slags vejr) og deltaget i kapsejlads som gast på en 606'er. Jeg føler mig selv tryg og kyndig, men jeg har ikke 10 års erfaring hvilket måske kan afskræmme nogen fra at låne mig deres båd. Mit forslag vil her være, at det må bero på en gensidig vurdering mellem låner og udlåner. Endelig kommer der den enkeltes krav til båden - såvel rig som komfortudstyr, hvor jeg fornemmer, at der er meget store forskelle på hvad man vil synes er minimumskrav. Jeg er selv den meget primitive type, hvor jeg er tilfreds med en madras, sovepose, pøs til toilet osv. Der har lavet et skema over udstyr som er et rigtigt godt udgangspunkt - måske man kunne tilføje "slæbejolle", "ryger / ikke ryger" og billeder fra båden om læ? 
Mon ikke vi er så langt, at vi kan lave udlånsbanken som dækker såvel dag-weekend og ferie sejlads. Så kan vi drage nogle erfaringer og forfine konceptet over tiden. Jeg tror samtidig, at det er et initiativ som kan give klubben/klassen noget publicity/omtale. Politiken har tidligere omtalt L23 positivt.
Ole: Min båd ligger i Roskilde, så måske det var noget for dig.

Hilsen Lars Hasselager - DEN 246, Soldækket.  E-mail:  loh@MST.DK

 

 Checkliste ved bytte af L23.

Listen er kun en hjælp - hvor man bør være omhyggelig med at informere hinanden
så forventninger og ønsker afstemmes.
Vær også opmærksom på det juridiske omkring at bytte båd - især hvis der opstår skader.
Forslag til udvidelse af listen modtages gerne.   hilsen Hans...

Dette er kun et forslag til brug af skemaet:

1.  Marker dine valg på checklisten..
2.  Kopier det udfyldte skemaet til en e-mail som du sender til modparten.
3.  Send supplerende informationer med mailen. 

God fornøjelse...

Checkliste ved bytte-L23-aftale..

Sejlgarderobe

Navigation

Cockpit

Storsejl 

Kompas

Sprayhood

Krydsfok

Log

Cockpittelt

Genua I Rulle

Ekkolod

Cockpithynder

Stormfok

Selvstyrer

Cockpitbord

Spiler + udrustn.

GPS

 

 

Medtag selv sejl

VHF-radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indenbords

Tilbehør

Diverse

Pantry m/vask

Anker m/30m line

Batteri og lader

Køleboks

Brandslukker

220V EU-landstik

Ferskvandsdunk

Redningsveste

Badestige

Toilet - kemisk

Fendere

Søgelænder

Komfur/kogegrej

Fortøjninger

Forpulpit

Radio

Nødraketter + blus 

Agterpulpit

Spisegrej til 4

Slæbejolle

 

 

Lokale søkort

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsforsikret

 

 

 

 

Kaskoforsikret

 

 

 

 

Selvrisiko

 

 

 

 

Ikke ryger båd

 

 

 

 

2 års sejlererfaring

 

 

 

 

Duelighedsbevis

 

Checkliste for D228 som er til rådighed ved bytte af L23..

Checkliste for D228 ved bytte-L23-aftale..

Sejlgarderobe

Navigation

Cockpit

Storsejl 

Kompas

Sprayhood

Krydsfok

Log

Cockpittelt

Genua I Rulle

Ekkolod

Cockpithynder

Stormfok

Selvstyrer

Cockpitbord

Spiler + udrustn.

GPS

 

 

Medtag selv sejl

VHF-radio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indenbords

Tilbehør

Diverse

Pantry m/vask

Anker m/30m line

Batteri og lader

Køleboks

Brandslukker

220V EU-landstik

Ferskvandsdunk

Redningsveste

Badestige

Toilet - kemisk

Fendere

Søgelænder

Komfur/kogegrej

Fortøjninger

Forpulpit

Radio

Nødraketter + blus 

Agterpulpit

Spisegrej til 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsforsikret

 

 

 

 

Kaskoforsikret

 

 

 

 

Selvrisiko