Dansk Sejlunions skriver om L23 i valg af kølbåd 1986.