Renovering af loft indvendig i L23.

Mange L23 er efterhånden blevet grimme indvendig i loftet grundet fugt og indtrængende vand. Indsivningen af vand skyldes som regel, at udvendige beslag, som er monteret på ruffet, er monteret med gennemgående skruer eller bolte, der efterhånden ikke er tætte. Det kan også skyldes vand, som samler sig under "garagen" til skydekappen, hvis der ikke er dræn i denne (de første L23 har ikke dræn i garagen). Vandet kan således "rende over" og løbe indvendigt på loftet. Dette giver fugtskjolder, og i værre tilfælde rådner den indvendige træbeklædning de steder, hvor fugtskaderne er størst.

Ruffet består af laminat med et lag gelcoate yderst. Indvendig er der afsluttet med en indstøbt 4mm lys krydsfinerplade, som er den egentlige loftbeklædning.

I forbindelse med renoveringen skal man sikre, at alle huller/gennemføringer i loftet er tætte, så fremtidig indsivning af vand stoppes. Hertil kan anbefales Terostat 2759.

Først fjernes det rådne træ i loftbeklædningen og eventuelle skjolder slibes ned.
De fremkomne huller og fordybninger udfyldes med glasfiberlaminat og / eller med epoxyspartel.
Herefter slibes loftet så efterfølgende maling bliver på en jævn og hæftende overflade.

Slutteligt males loftet med f.eks. Epifanes matte hvide maling, som er velegnet til aptering.
Man kan købe malingen direkte fra H-F Marine tlf. 62201312 eller hos mange forretninger som sælger bådtilbehør.
 

Renovere loftet med fiberplader:
I stedet for at male loftet kan man beklæde loftet med tynde fiberplader, som limes og afsluttes med lister.
Fiberpladerne er af typen, som benyttes i våde rum og kan f.eks. være 5 mm tykke.
Som ved maling af loftet afmonteres alle beslag, spil mm fra ruffet hvor loftpladerne skal monteres.
Den indvendige finerplade i loftet fjernes helt eller delvis. Det anbefales, at man kun fjerner fineren, hvor den ikke efterfølgende kan sammenlimes med fiberplader, da finerpladen er med til at afstive ruffet.
De værste huller udfyldes som ved maling af loftet.
Resterende loftbeklædning slibes og afvaskes så loftpladerne kan pålimes med fiberplader.
Fiberplader tilskæres efter skabeloner som tilretes efter loftet.
Pladerne limes på loftet ved hjælp af kontaktlim (D15 Tria) eller anden brugbar type.
For at sikre vedhæftning kan tilrettede pinde støtte pladerne mod loftet under tørring/hærdning.
Efterfølgende bores hulle gennem fiberpladerne ved gennemgående skruer.
Beslag og spil monteres igen med behørig tætningsmateriale.
Gennemgående skruer monteres på undersiden med skiver.
Slutteligt kan lister monteres hvor fiberpladerne mødes.
 

God fornøjelse L23 Klubben..