Rullesystem til L23.
 

Rulleforstag set på D212.
Rulleforstag set på D384.

 

Forfatter - John Runge D212.

Jeg har Furlex-rullesystem. Det fulgte med skibet, da jeg købte det. 


Installation
Jeg har gjort det, at jeg har flyttet tromlen ned i ankerbrønden, da jeg ikke bryder om at sejlerne står så højt over dækket. Samtidigt er det svært at skøde sejlene rigtigt, (også hvis det sidder normalt), da skødepunktet rykker betragteligt agterud. 
Røstjern.
Så jeg fik lavet røstjern i rustfrit stål bestående af en stang 8 mm med 2 symmetriske vinger der passer til siderne af fladstål . Det hele er støbt ind i 4 lag 450g måtte med West Epoxy. 
Ankerbrønd.
Ankerbrøndsluger er skåret igennem langskibs og der er lavet et hul der passer til forstag m.v. Rullelinen er ført op foran for ankerbrøndsskottet. 
Forsejl.
Endvidere har jeg fået sat 3 lodrette sejlpinde i min krydsfok, så den kan rebes, rulles og stadig står fint.
Forstag og masteplacering. Der skal 2 stk. toggles i forstaget ved fokkegodset og masten skal placeres 3. bagerste hul på mastefoden
Resultat.
Jeg har dermed fået tromlen under dæk, sejlene står fint og kan skødes.
Båden kan ikke klasses med dette arrangement. Men jeg har et løst forstag af den gamle slags, hvis jeg pludselig vil sejle kapsejlads.

 
Genakker
Iøvrigt har  jeg også en genakker, som jeg har overvejet at sætte på en lille sprydstage med rullesystem. Som den er i dag virker den fortræffeligt og kan anvendes på læns ved brug af spilerstage. Normalt sejler jeg ikke med spilerstage. Det er et meget fint sejl til tur og hvis den blev lavet i fuld spilerstørrelse med fald til toppen kunne det være sjovt at se, hvordan det ville gå på kapsejladsbanen. Som den er i dag følger jeg fint med på alt andet end læns/agtenfortværs.  
 

Billeder

 


Gennemføring ved ankerbrønden.


Røstjern til forstaget indstøbt i ankerbrønden.


Ledeblok til rulleline under dæk.


Ankerbrønd åben set ovenfra.


Clamceat til rulleline ved cockpit lige agten for spil i SB. side.


Skødning af fok på ruffet.


En flad men god fok.


Fok med lodrette sejlpinde i agterliget.


Fokken set fra læ. Her ses sejlpindene tydeligt.


Udskæring i luen til ankerbrønden. Bemærk den er nu hængslet i begge sider.


Systemet vist i toppen.


Masten sat i hak 3 fra agterkanten.


Her vist tydeligere hvor masten skal stå.

 

Rulleforstag på D384.

Rullen monteret i ankerbrønden i det gamle forstagsfæste.

Viste system er fra Furltec - se mere her http://www.e-torque.dk/furltec

 

Her ser man det færdige rulleforstag. I dette tilfælde et system uden headfoil.  - Før man kommer så langt er der et par ting der skal gøres.
 


Her det oprindelige forstags forankring i ankerbrønden.


Det gamle forstagsbeslag i stævnen er fjernet. Forankringen under dæk er afkortet og i den resterende ende er der skåret 10 mm. gevind hvori rullesystemet monteres.

 

Her det nye forstagsfæste i stævnen monteret hvor det gamle sad.

 

Halet fra rullen i brønden, som er en "endeløs" line, er ført gennem skottet til forkahytten gennem en pom.bøsninge ved begyndelsen af et mejerirør (stålrør) hvor igennem linen er ført tilbage til cocpittet.
 

Indhalerlinen, som er endeløs, er ført tilbage i rør i begge sider af båden. Her set i forkøjen. I hver side er der 3 stk. "tasker" hængt op i rørene, som kan bruger til opbevaring af forskellige ting. "Taskerne" kan nemt afmonteres.

 

Rørføringen til linen ses her i kahytten.

 

Indhalerlinen er her ført ud helt agter i cockpit.

Billeder og kommentarer er velvilligt stillet til rådighed af Tove Pedersen og Finn Hasager.