RETUR
  
                                         DM L23 2003 i Køge.

Endelige resultat... og billeder..

Der trækkes lod blandt de startende både om en helt ny genua sponsoreret af .....Tempo Bådsalg støtter L23 Klubben..

Do-Do var også den heldige vinder af en ny genua..   Her ser i de glade vindere af
den ny genua.... D148 Do-Do som trak vinderloddet som sidste båd af samtlige deltagere. Man må sige han havde en "heldig" dag... 

DM for L23 og 806 afholdes af Køge Sejlklub den 30/7 til den 3/8. Vi håber at så mange som mulige vil komme til Køge. Stævnet vil blive åbnet onsdag den 30. Torsdag, Fredag og Lørdag sejles der hver dag  3 "korte" op- og ned- baner. Hver start bliver med bare to opkryds og to lænseben. 

   Der bliver mulighed for camping på havnens område. Sejlklubben vil stille et stort telt til rådighed ud over et dejligt klubhus. Der vil blive tændt op i grillen om aftenen, og vi håber på den samme gode stemning, som vi havde i Holbæk sidste år. Lørdag afsluttes der med en festmiddag og søndagen vil blive reservedag. Der vil fra L23 Klubbens side blive gjort alt for at stævnet bliver attraktivt, så Køge Sejlklub samt vores ønsker om mange deltagere vil gå i opfyldelse. Så kære medlemmer.. allerede nu kan i planlægge Slaget i Køge Bugt til sommer.. eller med rette... 25 års jubilæums mesterskab -  idet det første blev sejlet i 1979 i Lynetten.

Alle L23 - VEST for Storebælt, som starter ved DM får startgebyret sponsoreret efter stævnets afvikling.....  

Indbydelse og tilmelding finder du også i L23 NYT som er udsendt i maj.

Se også indbydelse og tilmelding nederst på denne side..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stævnesponsorer ved DM er...  

EDC Mæglerne i Køge Bugt området. EDC Mæglerne i Køge Bugt området.

VW og Audi køber man i Køge Bilcenter.Køge Bilcenter ApS.

------------------------------------------------------------------------------------------

Indbydelse til

DM for L23 og Int.806.

Køge Sejlklub

den 30/7 til 3/8 - 2003.

Køge Sejlklub, i samarbejde med specialklubberne for L23 og Int.806, indbyder, hermed til DS Danmarksmesterskab for L23 samt Int.806 i Køge i dagene 30/7 til 3/8 2003.

Sejladsbestemmelser: Der sejles efter ISAF’s kapsejladsregler 2001-2004, DS sejladsbestemmelser, SKSF’s forskrifter, statutter for DM i sejlsport, specialklubbernes klasseregler, samt dette stævnes sejladsbestemmelser. L23:stævnekategori A. 806 stævnekategori C.L23 kan forvente at bådene skal bære stævnereklamer..

Pointberegning: Lavpointsystemet, kapsejladsreglernes tillæg A4 benyttes. Ved pointlighed gælder tillæg A8.

Bane og Sejladser: Kryds/lænsbane (op og ned) i området ud for Køge Marina. Hver sejlads består af to opkryds og to læns ben, hvor man går i mål på sidste læns. Banelængden totalt vil være ca. 4 s.m. Der forsøges afviklet 9 sejladser ialt.Torsdag sejles 3 sejladser. Fredag sejles 3 sejladser. Lørdag sejles 3 sejladser.Der kan afvikles 4 sejladser på en dag. Alle dage er første sejlads start kl. 10.00. Der startes ingen sejlads efter kl. 14.00 lørdag. Søndag er reservedag, såfremt der ikke er sejlet 4 sejladser - svarende til ca. 6 timer samlet sejladstid.

Kontrol af både og udstyr: Onsdag den 30/7 kl. 15.00 til 18.00 foretages kontrol af bådene i henhold til specialklubbens klasseregler. Fra kl. 15.00 til 17.00 vil der være kontrolmåling af sejl i klubhuset. For L23 gælder at alle sejl, som ikke har været godkendt ved et tidligere DM, skal kontrolmåles og stemples. Det bemærkes at spilere i følge kapsejladsreglerne skal vær forsynet med sejlnummer !! Kontrol af både, udstyr og sejl kan forekomme under stævnet.

Både og teltplads: Man ligger gratis i ugen under stævnet. Telte og campingvogne kan opsættes ved jolleskuret.

Deltagere: Jvf. statutter for DM i sejlsport. Bådens ejer skal være medlem af specialklubben. Øvrige krav til deltagere se klassereglerne. Husk alle deltagere skal dokumentere aktiv medlemskab af en sejlklub under DS. Båden skal dokumentere en gyldig ansvarsforsikring.

Præmier: Der sejles om DS’s DM plaketter. Desuden for L23 - Klassemesterskabspokalen (Vandrepræmie udsat af Åges Bådebyggeri Maribo). Der er præmie for hver 5. tilmeldte båd.

Festmiddag / aftensmad: Torsdag , fredag og lørdag alle dage kl. 19. Der vil være mulighed for tilmelding til fællesspisning. Tilmeldingen er bindende og betaling skal ske ved tilmeldingen.

Tilmelding og betaling: Senest mandag den 14-7-2003. Startgebyr er 1000kr. som også dækker morgenmad og frokostpakker for hele besætningen.

Til: Køge Sejlklub, 

Att.: Arne Madsen, Bådehavnen 6, 

4600 Køge. 

Vedlæg check eller indsæt på konto nr.:4865 4865248776 - Køge Sejlklub V/Lone Madsen

Køge Sejlklubs kontaktperson er: Arnee Madsen tlf.: 20619433 eller 56654436, E-mail: afm@afmteknik.dk                   Tilmelding kan også ske via L23 Klubbens hjemmeside:  http://L23.dk 

Bureau: Åben onsdag kl. 15.00 -18.00. Øvrige dage fra 6.30 til 8.00 og kl. 15.00 - ? ?

Søsætning og Optagning: Onsdag kl. 14.00 vil der være mulighed for søsætning. Denne er gratis og kan kun udføres af havnens travelift. Mastekran er gratis til rådighed under hele stævnet. Optagning af både er gratis og sker sidste sejladsdag. Tidspunkt er afhængig af stævnets afvikling. Der kræves tilmelding af hensyn til havnens planlægning.

Stævnet åbnes onsdag kl.18. Velkommen til Køge

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tilmelding til DM 2003 i Køge.

Klik her for elektronisk tilmelding..

Husk ved tilmelding eller senest inden stævnets start følgende dokumentation:

Kopi af gyldigt klassebevis.

Dokumentation for hele besætningens medlemskab af en sejlklub.

Dokumentation for gyldig ansvarsforsikring.

Ejers navn: _____________________________________________________

Adresse: _______________________________________________________

Postnr.: ____________ By.: _______________________________________

Tlf.nr.: _____________ Mobil.: ____________E-mail: __________________

Besætningen:

Skipper:_________________________________ Klub: _________________

Gast: ___________________________________ Klub: _________________

Gast: ___________________________________ Klub: _________________

Båd: L23 sejl nr.: __________________ 806 sejl nr.: ___________________

Bådnavn: ______________________________________________________

Ønskes søsætning ja/nej: __________  Ønskes optagning ja/nej:_________

Bemærkninger:_________________________________________________

Startgebyr  incl. morgenmad og frokostpakker til hele besætningen er  1000kr.

Under morgenmaden stilles pålæg frem så besætningen selv kan smøre frokost.

Grilaften torsdag, fredag samt festmiddag lørdag er alle dage kl. 19.00.

Grillaften torsdag  á kr. 100.                                 _______ stk. kr.: _________

Grillaften fredag    á kr. 100.                                 _______ stk. kr.: _________

Festmiddag lørdag á kr. 175.                                 _______ stk. kr.: _________

___________________________________________________________________

Ialt.: kr.                                                                                            ______________

 JA/NEJ  - Beløbet er indbetalt på bankkonto: Den Danske Bank Køge Afdeling.

4865 4865248776 Køge Sejlklub v/Lone Madsen

JA/NEJ  - Beløbet er vedlagt på check.

Denne tilmelding skal sendes til:

Køge Sejlklub

att: Arne Madsen

Bådhavnen 6

4600 Køge

Tilmelding kan også ske via L23 klubbens hjemmeside. Klik her..

 

SE MESTRENE GENNEM TIDEN.....