L23NYT nr.:1          RETUR
 

L23NYT nr.: 1 - 2008.

Formanden har ordet..
L23 Klubbens generalforsamling 2008 Kragenæs Sejlklub den 16-3-2008.
Auktion over L23 grej i forbindelse med vores generalforsamling.

L23 Klubaften i Vallensbæk - referat og billeder.
L23 Klubaften i Silkeborg - referat.
Undersøgelse af ruminddeling under køjer.


Vintermotiv fra Vallensbæk Havn 2007.
Foto: Povl Fisker.

Formanden har ordet !!

Sælg dog de dimser du alligevel ikke bruger

- det gør en anden L23 sejler glad, og du får lidt lomme-penge ud af det.

Nu skal vi snart til klubbens årlige generalforsamling.

Det bliver i Kragenæs Sejlklub søndag d. 16. marts.

Efter generalforsamlingen bliver der auktion over L23 grej.

Tænk på om du har noget liggende du alligevel ikke bruger: sejl - spil - blokke - beslag - tovværk - cockpittelt - motor - flagstang - redningsvest - potter og pander - navigationsudstyr - anker, eller andre ting til båden som du vil sælge.

Send en mail med oplysning om hvad du har til L23@L23.dk . Du kan angive en mindstepris som kun auktionarius kender. Bliver der ikke budt mere end denne mindstepris, trækkes varen tilbage.

Alle ting der er tilmeldt, bliver annonceret på L23 klubbens hjemmeside inden generalforsamlingen.

Du kan selv medbringe varerne eller aflevere til Povl Fisker (Fyn og Jylland) eller Per "Amok" (Sjælland).

Vil du byde skal du selv møde op – evt. aftale med en anden sejler, hvad der skal bydes på.

Og når vi så har fået handlet alle disse gode ting, er der kun en måneds tid til skibet skal i vandet, og en ny sæson begynder.

I ønskes alle et godt forår.

Per "Amok" Nielsen

 

 L23 Klubben afholder generalforsamling 2008.

Generalforsamlingen afholdes Kragenæs Sejlklub den 16-3-2008.
Kragenæsvej 86, Kragenæs Havn, 4946 Torrig L

 

Fælleskørsel til generalforsamlingen ! !

Ønsker du at deltage eller kan du tilbyde kørsel vil vi formidle kontakten mellem medlemmerne..

Send dit ønske / tilbud til formanden Per@L23.dk

 

Indkaldelse:

Generalforsamlingen begynder kl. 13.00 ( bemærk tidspunktet)

Dagsorden ifølge lovene:

1. Valg af dirigent.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år .

4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Indkomne forslag ( se bestyrelsens forslag ! ! i bladet ).

6. Bestyrelsens planer for det kommende års aktiviteter.

7. Budget for år 2008.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Valg i henhold til lovene punkt 9

A. Valg af Formand ( Per Nielsen, villig til genvalg )

B. Valg af kasserer ( Søren Kold)

C. Valg af bestyrelsesmedlemmer, ( villig til genvalg, Ole Rasmussen & Povl Fisker)

D. Valg af suppleanter ( Hans Jørgensen & Erik Toft modtager genvalg).

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (Michael Nielsen D 48, revisor - Hans Chr. Thorsen D 8, revisorsuppleant,
      begge modtager genvalg).

11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden Per Nielsen i hænde senest lørdag den 1. marts 2007.

Vi starter men en hyggelig frokost kl.12,00, og opfordrer alle til at møde op og deltage. Klubben er vært med en øl og gratis kaffe, frokosten koster kr. 60,00. Herefter starter den ordinære generalforsamling kl. 13,00

NYT NYT NYT.. Kl ca. 15,00, efter generalforsamlingen, starter auktion med medlemmers medbragte ting som sættes på auktion, som bliver ledet af Per "Amok". Se indlæg i L23 Nyt og på klubbens hjemmeside www.L23.dk. Om selve auktionen, og hvordan man deltager.

Send en mail til ole@L23.dk hvis du ønsker at deltage i spisningen.
Eller ring på mobil: 23960435.
Der tilbydes 3 halve flot belagt smørrebrød + en ostemad + en øl for 60kr. !!!

Bestyrelsen fremlægger forslag til justering af klassereglerne.
Forslag til ændringerne kan ses i næste L23 Nyt - ligeledes er forslagene markeret med rødt under vores eksisterende klasseregler - Se her: http://l23.dk/regler/kregler.htm#klassebestemmelser

TOP

 


NYT NYT - Auktion over L23 grej !!

I forbindelse med generalforsamlingen afholder vi auktion over brugt grej til din L23.
Hvis du har grej liggende som kan bruges af andre kan du få det solgt her.

Har du bomtelt - sprayhood - sejl - blokke - motorer eller andre dimser til båden som du vil sælge,
så send en mail med oplysning om hvad du kan tilbyde til L23@L23.dk . Angiv en evt. mindstepris.
Herefter vil dette blive annonceret på hjemmesiden.
Materiale skal man selv bringe til generalforsamlingen, ligeledes skal man møde op samme sted hvis
man ønsker at byde ! !

I kan roligt møde op da bestyrelsen ser ud til alle at acceptere genvalg. !!!!   

Bemærk lige - der er ikke auktionssalær ! !

Sidst da L23 klubben havde auktion i Køge, var det et tilløbsstykke, og det gik forrygende.

 

TOPL23 Klubaften i Vallensbæk 24 januar 2008.


45 deltagere havde fundet vej til Vallensbæk hvor programmet stod på spisning - ost og rødvins, efterfulgt af indlæg om kapsejladsregler med Søren Badstue fra Vallensbæk Sejlklub. Søren er en ung sejler som forventer at blive international baneleder i indeværende år.
Igen i år var der en interessant håndboldkamp på TV, samtidig som vores møde skulle starte. Der var TV i år på "lille" skærm som sikrede at vi løbende blev orienteret.
Aftenen startede med det efterhånden legendariske oste- og pølsebord med vin ad libitum.


Formand Per "Amok" bød velkommen hvor han orienterede om forventede arrangementer specielt i området.
Succesen med Fedtmule Cup for nye sejlere vil blive gentaget igen i år - i hører nærmere herom.
Ligeledes vil der senere komme en dato for Tune Up Cup i Vallensbæk som også er Køge Bugt Kredsmesterskab..
DM er nu fastsat til uge 30 i Kragenæs - følg med på hjemmesiden under DM 2008.
Øresunds Kredsen havde sidste år tur til Flakfortet - i år vil man følge op med et lignende tursejlerarrangement.
Det forlydes at Jyllinge Sejlklub vil satse på L23 og starte et kapsejladscenter et spændende tiltag.

Sidste års vinder af Køge Bugt Kredsmesterskab var Robert i
Killelock - han fik overrakt den nye vandrepræmie i form af en L23 halvmodel.

Boun10 fra Sakskøbing fik lidt godt øl som den besætning,
der var kommet længst væk fra.

  D140 Zero fra Køge fik Champagne som vinder af
Grand Prix serien i 2007.  

Sluttelig var der 11 forhåndstilsagn blandt deltagerne til DM 2008 i Kragenæs.

Per bød herefter alle velkommen til sejlsæsonen 2008.Medens kaffen blev serveret fik Søren ordet for at orientere os om kapsejladsreglerne.

Søren havde forberedt et indlæg som blev
livligt debateret.

Kapsejladsreglerne starter med definitioner - det er vigtige begreber som ligger til grund for reglerne.
Holde klar - gør man når modparten ikke behøver ændre kurs for at undvige eller hvis man vender i læ med overlap stadig har manøvremuligheder uden umiddelbar fare for berøring.
Plads - Den plads man skal have for omgående at kunne manøvrere på en sømandsmæssig måde.
Rigtig kurs - Er den kurs man vil sejle for at fuldføre så hurtigt som muligt.

Så kom man ind på reglerne:

Før start:
Her gælder altid reglen luv båd viger for læ !! Det vil sige at hvis en båd i læ for overlap skal luv båd gå af vejen; men først fra det tidspunkt overlappet er etableret. Denne regel gælder også selvom båden til luv ligger stille ! ! Læ båd må før start luffe op til vindøjet ! ! Altså ingen plads til kuskende både ved luv startmærke ! ! Samme regel gælder også for både som sejlere lavere end krydskurs ned af startlinjen ! !.

Efter start:
Når startskuddet lyder skal man øjeblikkeligt falde til rigtig kurs.

Flere episoder omkring start blev debatteret - Søren sagde i den forbindelse at ved en protestbehandling vil komiteen fastsætte nogle kendsgerninger. Disse skal man være opmærksom på under behandlingen og man skal forsøge at tale sin sag så disse bliver til ens fordel. Det er kendsgerningerne som er afgørende for protestens udfald og ved en appel kan kendsgerningerne ikke ændres !! 

Samme halse - Luv båd skal altid gå af vejen for en læ båd - og der er ingen regel der siger at man skal praje i sådan en situation.

Så var det reglerne omkring mærkerunding der var på programmet - til debat.
Regel 18 gælder for mærkerunding men også hvis man skal passere et mærke eller hindring.
En båd som har indvendig overlap 2 længder fra et mærke skal have plads ved mærket selvom overlappet brydes inden mærkerundingen. Indvendig båd skal ikke også have plads til en taktisk runding.
Hvis der er begrundet tvivl om et overlap er etableret eller brudt skal det antages at den ikke gjorde det.
Mellem modsat halse både gælder regel 18 ikke.
På et rumskøds ben af banen gælder plads ved indvendig overlap også for både på modsat halse.
 
Både som vender i læ ,til indvendigt overlap indenfor 2 længder-cirklen, kan ikke kræve plads ved mærket, idet det følgende reglerne ikke giver luv båd tid til at gå af vejen ! !
Under denne regel var der tilhører som mente at hvis SB båden havde forsejlet sig og kom med slæk på sejlene mod topmærket, måtte denne ikke sejle lavere, og dermed forhindre en båd, som vender i læen plads ved mærket. Man skal her være opmærksom på, at hvis en læ båd vender indenfor 2 længders cirklen er det først fra dette tidspunkt luv båd skal holde klar. Da reglerne klart siger, at 2 længder herefter ikke giver tid nok til at gå af vejen, kan læ båd få meget svært ved at bevise han havde ret til plads i læ ved mærket.

Det blev pointeret at da reglerne er en stor del af kapsejlads er protester ligeledes en legitim del af sporten.
Før man protesterer skal man dog overveje fordele og ulemper.
Hvis man protesterer skal man sikre sig at man umiddelbart efter hændelsen prajer modparten samt viser protestflaget. Flaget skal også vises ved målgang. Hvis flaget ikke er vist vil en protest blive afvist.
Hvis man erkender sin fejl, skal man udføre sin strafferunde inden passage af næste mærke.
En strafvending er defineret som en bomning + en stagvending og er nødvendigvis ikke 360 grader.

Herefter blev De 10 bud (Jyske Lov) udleveret og gennemgået.

Slutteligt blev alle opfordret til at sejle fair og ikke forsøge at opnå fordele ved "bisset" sejlads.
Vær opmærksom på at hvis en båd laver en forseelse, som efterfølgende rettes, kan man stadig vinde en protest, hvis den skyldige har opnået en fordel ved sin handling.

Reglerne siger også at man kan få godtgørelse hvis man uden skyld har fået en væsentlig forringelse af sin placering.

Per takkede Søren for sit berigende indlæg og kvitterede med lidt god vin.

Det blev en rigtig god aften hvor sejlersnakken forstummede meget sent.

Referent Hans D140 Zero.

Foto Povl Fisker Silkeborg.

TOP

 

Referat af klubaften i Silkeborg den 7. februar 2008.

8 tilmeldte deltagere fik en rigtig god, hyggelig og lærerig aften. Ligesom tidligere år startede aften med et stort pølse og ostebord med rødvin af libitum. I Silkeborg var det lykkedes og få en af landets mest kyndige dommere, Jens Villumsen, til at komme og videregive sin store viden om kapsejladsreglerne, da temaet i år på vinterens klubaftener var " kapsejladsregler" .

Jens havde forberedt et flot "Power Point" oplæg som bare sagde spar to. Han kunne i den grad vise detaljer om relevante situationer. Jens fik også stillet os deltager mange gode spørgsmål, men fik knap så mange tilsvarende svar, hvilket jo viser, at reglerne ikke kan repeteres for tit, og at emnet er evig gyldigt.

Efter ca 1½ time med en passende pause imellem, fik vi sagt pænt tak til Jens med et par flasker rødvin.

Selvom aftenen nu var noget fremskredet havde undertegnede et par emner som også skulle bringes på banen.

Som lovet i  indbydelsen, ville der være et par overraskelser i løbet af aftenen, som bestod i et par præmier, som skulle

udloddes blandt de fremmødte skippere. Med hjælp af Jens Villumsen fik vi trukket et par vindere. Den første præmie, værdi kr. 300 var gratis deltagergebyr til Match Race i Skanderborg i Pinsen, og den første heldige vinder blev D256, Thalata, Thor Lund. Den anden præmie havde også en værdi på kr. 300, som dækker deltagebyr og festmiddag, ved åbent Kredsmesterskab i Silkeborgkredsen, sidst i sept. 2008. Her blev den heldige vinder D 175, Frendship, Bent Rasmussen.

Herefter gennemgik vi arrangementskalenderen, herunder det førstkommende arrangement, nemlig L23 klubbens deltagelse ved årets bådmesse i Bella Center fra den 22 febr. til den 2. marts. Da kravet for deltagelse er, at standen skal være bemandet alle dage, blev der efterlyst " jyder" som evt. planlagde besøg på messen, evt. at tilbyde deres assistance med at passe standen lørdag den 23. febr. og lørdag den 1. marts. Så hermed endnu en opfordring til at melde sig til Morten på mobil 50591993 eller mail Morten@L23.dk.

Til sidst blev der orienteret om DM 2008, som afholdes i Kragenæs Sejlklub.

Aftenens arrangement var nu nået til enden, heldigvis blev del af deltagerne tilbage, så vi kunne få ryddet op og dermed på passende måde, kunne sige tak for lån af et særdeles velfungerende klub lokale til Silkeborg Sejlklub.

Povl - D-169

TOP

Resultat af Undersøgelse - ruminddeling under køjerne.
 

Bådejerne blev opfordret til at indberette om båden er udstyret med indglasset adskillelse under køjebundene.

50 både har svaret.

41 både har ingen ruminddeling under køjerne.

12 både har meddelt at de har eller ønsker ruminddelinger under køjerne:

7 både har en ruminddeling i hver side som er > eller = 89 cm fra forreste hovedskot.

2 både har 2 eller flere ruminddelinger i hver side hvor forreste er 49 cm fra hovedskot. !!!

3 bådejere ønsker ruminddeling hvis det bliver lovligt.
På den baggrund af denne undersøgelse, fremsætter bestyrelsen forslag til ændring af klassereglerne på generalforsamlingen den 16.marts.2008
 

TOP