Bådudstilling 2012        RETUR

L23 Klubben på bådudstillingen 2012.


 

  I år havde klubben fået plads i hal H sammen med en del andre klassebåde.
Lommelærken D399 var velpoleret og stillet til rådighed af Claus. Båden er et absolut pragteksemplar som imponerer de besøgende med sine ca. 25 år på bagen.

   Til lejligheden havde vi skaffet borde og stole, hvoromkring mange i løbet af de to udstillings weekender kunne få en forfriskning eller en kop kaffe. En del besøgende fik vores nye Årbog udleveret sammen med en lovprisning af vores fælles interesse - L23-eren.

   Sædvanen tro var der igen mange besøgende medlemmer samt andre, som tidligere har sejlet L23 og som mindes båden med glæde. Glædeligt for os gamle (referenten) er at se de mange unges interesse for båden, enten hvor flere går sammen, eller hvor den lille familie vil stifte bekendtskab med sejlsporten. Mon ikke der vil blive interesse for de både der vil være til salg i foråret.

  Det blev til et par nye medlemmer. Besøgstallet på lørdage og søndage var pænt men på hverdage kunne det godt være højere.

   Først og fremmest stor tak til Claus Falck D399 Lommelærken, som havde gjort meget ud af sin i forvejen velplejet båd. Man kan nok fornemme på billederne, at det bliver svært at finde en båd i samme stand.  Også stor tak til Kim som ud over bestyrelsen Per, Gitte og Erik samt undertegnet gav en hånd med. !!     


Så flot kan en L23 se ud efter 25 år..

Bådudstillingen blev afsluttet den sidste søndag med klubbens generalforsamling.

Referat - Hans, Zero D140.

TOP