L23NYT Kv.:1          RETUR
 

L23NYT - 1 kvartal - 2016.

L23 Klubaften øst Vallensbæk 11. februar 2016 - Referat.
L23 Klubbens generalforsamling 2016 - Referat.

L23 stævne i Køge 21-22. maj 2016 - Indbydelse - tilmeldte både.

L23 Klubaften vest Nordship / Faurby - referat.

 

 

L23 Klubaften hos Nordship / Faurby.

 

Der var stor opbakning onsdag d. 2. marts til værftsbesøget i Lunderskov, de 24 deltagere fik en rigtig spændende aften. Igen var der mange, der kørte langt for at være med – fra Silkeborg i nord til  Tåsinge i syd, Esbjerg i vest til Vallensbæk i øst. Det var dejligt at se nogle nye i flokken.

Vi blev modtaget af Søren og Silja på ”broen” i værftshallen, hvor de bød på velkomstforfriskninger: Kaffe, øl, vand og lidt sødt. Thomas var til møde og ville dukke op lidt senere, og det blev ca. samtidig med de sidste L23 sejlere, som havde haft lidt trafikale problemer undervejs.

Søren fortalte generelt om værftet og de 4 både i hallen: En Faurby som snart var færdig til levering, en 36 fods Nordship uden dæk, en 36 fods Faurby også uden dæk og Siljas Faurby, som skulle have ordnet nogle ting. Lidt senere tog Thomas over.

Han overtog Faurby i 2010 og flyttede i 2014 produktionen og en del medarbejdere til Nordshipværftet. Nordshipværftet havde de seneste mange år lamineret skrog og dæk for Faurby, og et tættere produktionssamarbejde mellem de to mindre værfter havde derfor været undervejs et stykke tid. Lars Buchwald fra Nordship har i mange år arbejdet for et større samarbejde i den danske bådbranche. Der er ikke tale om en værftsammenlægning, men om et produktionssamarbejde. De er fortsat 2 individuelle virksomheder, men udnytter alle fordelene ved et tæt samarbejde.

Krisetider for Faurby var vendt til succes med kompromisløse kvalitetsbåde, hvor hovedparten eksporteres. Vores værter fortalte også om de fordele, der var opnået ved værftsamarbejdet f.eks. inden for bedre udnyttelse af resourcer, fastholdelse af medarbejdere, indkøb og markedsføring af bådene.Thomas fortæller ved støbeformen.


En af de køltyper man kan vælge.


Det var spændende at høre om de mange Faurbybåde, der har hjemhavne på Bodensøen, Genevesøen m.fl. i Schweiz, Tyskland og Østrig. Her har værftet en eksklusiv kundekreds eller omvendt: Her har sejlerne nogle eksklusive både. Der er specielt mange Faurbybåde med en max.bredde på 300 cm, som er den største pæleafstand i 80 % af havnene. Da man gerne vil have det størst mulige udvalg af anløbshavne på Bodensøen (14 x 63 km), må bådene ikke være bredere. Der er strenge miljøkrav for søerne, hvilket gør at bådene kun har skroggennemføringer til udstødning og dræn ( kølevandsindtag i sejldrevet). Alt vand mm. fra vaske og toilet skal samles i tanke eller dunke og tømmes i land. Bådene må ikke vaskes, når de ligger i vandet, så de dækkes til med presenning, så de holder sig pæne. Så hvis man køber en ældre båd fra Bodensøen, ser den næsten ud som en ny.
 


Ja, der bliver også bygget motorbåde.

Efter den lange spændende indledning ved Søren og Thomas, blev vi guidet rundt på værftet i 2 grupper. Jeg fuldte Thomas. Han gav os et grundigt indblik i arbejdsgangen fra støbning af båden til den færdige båd. Den bliver først bygget, når en kunde har bestilt den, og den bliver indrettet og udstyret efter kundens ønske. Det betyder, at kunden ved bestillingen ofte bruger et par dage på værftet sammen med en sælger for at få alle aftaler på plads. 

I 2009 indledte Faurby et samarbejde med Jesper Bank, om at udvikle en performer-version af Faurbys eksisterende model 396 de Luxe. Han fik frie hænder til at ændre nogle ting ved båden, og i forhold til den originale version af Faurby 396 de Luxe blev båden bl.a. udstyret med en T-køl, kulfibermast og vanter i borde for at øge stabiliteten og give båden en højere fart. Køl og ror blev optimeret for at mindske vandmodstanden. Båden blev 800 kg lettere og vægtfordelingen er optimeret. Det lykkedes at kombinere komfort og kvalitet med endnu bedre sejlegenskaber. Båden fik så ”efternavnet” Jesper Bank Edition. De fleste kan nok huske den fra diverse omtaler og sejladser.


Pige sætter fingeraftryk..                               Jesper Bank -  roret..

Efter den grundige gennemgang af støbehallen, snedkerværkstedet, lageret, sprøjtekabinen og montagehallen, sluttede vi med at kigge nærmere på bådene her.
 


Et flot dæk til en Nordship.


Monteringshal.


Her går vi om bord i fire både.

Herefter var det tid til at finde kantinen, for vi var ved at være temmelig sultne. Her blev der budt på pølsebord fra slagter Vollstedt i Haderslev, brød fra Lagkagehuset og diverse drikkevarer – og så gik snakken. Vi sluttede med kaffe med alt det lækre tilbehør, vi havde medbragt. Der var rigtig mange forskellige søde og sunde lækkerier, så det var et succesfuldt koncept.

Sidst på aftenen fik vores 3 værter overrakt honningkagehjerter fra Christiansfeld, som tak for deres gæstfrihed, Jan og jeg fik et par lækre flasker rødvin af klubben.

Refereret og fortalt af Dan D174 fra Haderslev

 

TOP


 

L 23 Klubben

Klubaften torsdag d. 11. februar 2016.

I Vallensbæk Sejlklub.

Referat.

 

 

SILVERRUDDER, SØLVRORET – Havets Jernmand
Verdens største singlehand-sejlads set med kapsejlerens og tursejlerens øjne.

De to Vallensbæk sejlere, kapsejleren Morten Vinther og tursejleren Jacob Thordal deltog i september 2015 i Silverrudder, singlehand sejlads Fyn rundt med start fra Svendborg i slutningen af September.
Morten sejler i kapsejleren X-99 og Jacob i turbåden Sagitta 35, så de har hver deres perspektiv på at deltage i Silverrudder og solo-sejlads. Det var meget spændende at høre om deres tanker forud for den 134 sømil lange tur, om hvordan det er at stå alene ved roret i de mange timer, om båd- og sejlhåndtering – og ikke mindst om mange timers sejlads i mørke.

 

 

Men før dette indlæg bød L23 Klubbens formand Per "Amok" velkommen og annoncerede at aftenen skulle starte med det efterhånden traditionsrige pølse- og ostebord samt rødvin af mærket "ad libitum".

 

 

 

Stor ros til huskokken - Benny - for at arrangere det velkendte ost- og pølsebord.


Efter spisningen blev der informeret om to kommende stævner i 2016. DM som afholdes i Kerteminde, og hvor forberedelserne nu er så fremskreden, at vi kan forvente en indbydelse klar i marts. Martin, fra Tria i Køge, kunne fortælle, at L23 stævnet i Køge bliver den 21-22 maj, og at der inden længe vil blive udsendt en indbydelse, der stort set indeholder samme program som sidste år.

 

Ligeledes arbejdes der på, at DM 2017 bliver i Kragenæs !!


Herefter overtog Morten og Jacob senen for at fortælle om singlehand sejladsen Silverrudder. Begge sejlere havde trænet i deres respektive både op til sejladsen for at få erfaring i håndtering af båd og sejl uden hjælp fra andre besætningsmedlemmer. Bådene var udstyret med selvstyrer, hvilket på X99-eren viste sig, at blive en kort fornøjelse, da den ikke stod distancen. Hårdt for skipper der således, det meste af vejen, ikke kunne forlade roret.
 


Her kapsejleren Morten Vinther og tursejleren Jacob Thordal.


Der var blevet provianteret og med transportsejlads via Omø kunne bådene starte i Svendborg, hvor linjen var udlagt vest for havnen. Sent blev det besluttet at sejle BB rundt. I medstrøm og med slæk på skøderne blev de 330 både, fordelt i 8 starter, sendt af sted. Nogle fik "glæde" af færgen til Ærø, hvis rute gik på tværs af sejlernes til tider kaotiske start.

 

Reglerne for sejladsen er, at der ikke skeles til bådenes handicap og hvilke sejl man benytter, ligeledes skal ingen sømærker respekteres, så der var gode muligheder for at "skære" et hjørne hist og her med fare for grundstødning.
 

Efter nervepirrende sejlads ud af Svendborg Sund gik det nordpå mod Storebæltsbroen. Her var det op til den enkelte at vælge gennemsejling under vestbroen. Stadig med frisk vind gik det mod Fyns Hoved. Efter rundingen her blev det hårdt kryds mod Æbelø og efterfølgende mod "tragten" til Lillebælt. X99-eren valgte at søge læ for de høje bølger mod Æbelø, medens Sagittaen bedre kunne klare disse, så Jacob valgte at blive på BB halse og drage nytte af den venstredrejende vestlige vind mod Fredericia.

 

Medstrøm i Lillebælt og igen slæk på skøderne gjorde, at man skulle holde sig ude i strømmen. X99-eren kom dog på et tidspunkt for tæt på land; men havde da en hyggelig snak med beboere på bredden, som hyggede sig i de sene aftentimer. Syd om Fyn blev der kæmpet i mørke og i faldende vind; men stadig medstrøm. Med mere sejl var håbet, at komme i mål inden strømmen i Svendborg Sund ville vende. Ikke alle nåede dette og måtte de sidste mil kæmpe sig frem til målstregen i meget let vind og begyndende modstrøm, hvor det igen var blevet lyst.

 

Efter sejladsen kunne skipperne få et velfortjent bad og et hvil. Med de mange oplevelser under vejs, var det sidste umiddelbart ikke muligt. 

 

Efter besvarelse af spørgsmål fra "salen" kunne vores formand takke for en særdeles god beretning, der blev honoreret med et par gode flasker Rom.

Stort applaus fra de 35 fremmødte sejlere, som alle syntes at beretningen om Fyn Rundt havde været meget levende og spændende.

Hans - ejer af "Pensionisten" fra Næstved fik en forfriskning, da han var det medlem der kom længst væk fra.

 

Her fra også en stor tak til Morten og Jacob!!

 

referat - Hans.

 

 

   

TOP

GENERALFORSAMLING I L 23 KLUBBEN 2016

Lørdag d. 19. marts 2016 i Kerteminde Sejlklubs Søsportscenter, Marinavej 6, 5300 Kerteminde.

Bilag ifm generalforsamlingen:
Ballance 31-12-2015  KLIK HER !!
Resultatopgørelse 31-12-2015 KLIK HER !!

 


Mike (ny formand) takker afgående Per for mange år på posten.

Referat:

1.   Valg af dirigent.

      DEN 82 - Morten Thomsen

2.   Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
     
Ok

3.   Bestyrelsens - formandens beretning for det forløbne år.
     
Beretningen som følger blev godkendt uden kommentarer.

L 23 Klubben er en aktiv forening med i alt 204/(208 tidligere år) medlemmer.
Der er 160/164 aktive og 44/44 passive medlemmer.

Der har været mange aktiviteter i 2015.

Januar klubaften i Vallensbæk.
I januar måned 2015 var der det store pølse- og ostebord i Vallensbæk uden noget egentligt program. Aftenen sluttede som sædvanlig med sejlersnak og ”løgnehistorier”.

Februar klubaften i Horsens.
I februar måned besøgte vi Horsens Yachtværft. Vi blev præsenteret for byggeri og vedligeholdelse af alle bådtyper. Alt på et meget højt niveau. Efter virksomhedsbesøget kørte vi til Horsens Sejlklub’s klubhus, vor der blev serveret ”Spice Catering”.
Atter en god L 23 aften.

I alt 65 sejlere deltog i disse 2 arrangementer.

Bådudstilling i Fredericia.
L 23 klubben deltog på Fredericia Boat Show med en stand, hvor andre klassebåde også var repræsenteret.

Der kom mange medlemmer og mange interesserede forbi. Vi deltager i messer for at holde gang i klassen, og for at vise at vi findes.

Generalforsamling i Køge.
Klubbens generalforsamling blev holdt i Køge Sejlklub d. 28. marts 2015.

Ved et indkommet forslag blev det besluttet, at bemanding ved DS Danmarksmesterskab skal være 2 eller 3 personer. Tidligere var det 3 personer. I øvrigt forløb generalforsamlingen i god rod og orden. Referatet ligger på hjemmesiden.

Sejladser i 2015.
Det første stævne blev ”Slaget i Køge Bugt” afviklet 30. – 31. maj. Der deltog 9 besætninger men på grund af meget hård vind var der kun indtil 7 både på vandet. Stævneleder var Brian fra D 15, Tria. 

Vi var inviteret til Speed-cup i Faaborg i juni måned. Vores løb blev desværre aflyst på grund af manglende tilmelding.

Årets DM var lagt i hænderne på Nivå Bådelaug, afholdt fra d. 20. august. På trods af en del forhåndstilkendegivelser om deltagelse, blev vi kun 10 startende både. Stævnet blev derfor ikke et officielt DS Danmarksmesterskab, men afviklet som et L 23 Klassemesterskab.

Det var rigtigt sommervejr med solskin og meget lidt vind. Særligt de 2 sidste dage.

Stævnet blev godt afviklet og med D 24 ”Tøsen” som vinder.

Og som sædvanligt med fest og farver i bedste L 23 stil hver aften efter sejladserne.

L 23 Grand Prix serien blev ikke afviklet i 2015. Bestyrelsen havde besluttet, at der var for få sejladser til at det ville være rimeligt med et fælles grand prix for året.

Dimsekassen og gode indkøb til L 23.
Reservedele som ikke kan skaffes andre steder fra sælges af L 23 Klubbens dimsekasse. Her kan købes reservedele der ikke kan skaffes andre steder fra. Udover dette har forskellige medlemmer igangsat produktion af stumper der så kan købes direkte. Se mere på vores hjemmeside.

L23 dk. Hjemmeside.
Klubbens hjemmeside administreres af Hans, D 140 fra Køge. Den er et uvurderligt stykke værktøj for folk, der er interesseret i L 23 båden.  Her er arkiv, gamle historier, artikler fra bådblade, tegninger, indlæg fra medlemmer, køb og salg, trimguider og meget mere. En gang hver måned udsendes yderligere nyhedsmail til samtlige medlemmer der har en mail adresse.

Facebook.
L 23 sejlere og andre interesserede følger klubben på facebook.

Der findes 2 L 23 sider. En officiel og en uofficiel. Der er megen snak og megen god information på disse sider.

Regnskab.
L 23 klubben har en god økonomi og er godt rustet til til fremtiden, og til stadig at være en aktiv klub. Se bilag med årets regnskab.

L 23 Årbogen.
I foråret 2015 udgav vi en L 23 årbog. Den blev redigeret af Thomas fra D 15.
Der er ingen planer om udgivelse af årbog i 2016.

Og så lidt om 2016.
Indtil videre har der været afholdt 2 arrangementer.

I februar måned i Vallensbæk med foredrag af 2 sejlere der havde deltaget i Silverroret, single hand rundt om Fyn.

I marts måned var vi på besøg hos Nordship/Faurby Væft i Lunderskov.  

Begge gode arrangementer med lidt til både hovedet og halsen.

Der deltog 60 sejlere i disse arrangementer.

Til sidst vil jeg gerne slutte med at sige tak til hele bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde vi i årets løb har haft.

Beretning ved - Per ”Amok”.

4.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
      Godkendt uden kommentarer

5.   Indkomne forslag.
      Ingen indkommende forslag

6.   Bestyrelsens planer for det kommende år.

      Stævne i Køge 21+22 Maj, vi forventer 9-11 både til start. Desuden er der god mad om
      aftenen så der er lagt op til masser af hygge på land samt spændene konkurrencer på
      vandet.

      Desuden forventer man 6-7 både i de lokale aftensejladser i Køge

      Bestyrelsen opfordrer til man kan arrangere lokale sejladser – i den forbindelse hjælper
      klubben gerne med økonomisk hjælp til præmier eller lignende.

      DM i Kerteminde er planlagt og håbet er over 20 deltagere. Hvilket absolut er muligt –
      hermed en opfordring til at klubbens medlemmer kigger forbi Kerteminde i uge 33

7.   Budget.
      Godkendt.

8.   Fastsættelse af kontingent.
     
Uændret - 200 kr. for aktive, 100 kr. for passive

9.   Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1.    

      Valg af formand: Per ”Amok” Nielsen D176 modtager ikke genvalg.

      Bestyrelsen foreslår: Mike Rasmussen D 24 – Blev valgt

      Valg af kasserer: Gitte Troelsen modtager ikke genvalg.

      Bestyrelsen foreslår: Ebba Glückstadt D 85 – Blev valgt

      Valg / genvalg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

      Thomas Bach Larsen D 15 modtager genvalg. – Blev valgt

      Christian Buono D 331 modtager ikke genvalg
      NY: D 191 KOM AN Dan Larsen blev valgt

      Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem:
      NY:
D 82 Dream Machine Morten Thomsen – Blev valgt

      Valg af 1. suppleant: Ole Rasmussen D 7 er villig til genvalg. – Blev valgt
      Valg af 2. suppleant: D 399 Claus Falck – Blev valgt

       Den nye bestyrelse konstituerer sig således:

       Formand: Mike Rasmussen DEN 24

       Næstformand: Morten Thomsen DEN 82

       Kasserer: Ebba Glückstadt DEN 85

       Sekretær: Thomas Bach Larsen DEN 15

       Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen DEN 191

       Suppleant: Ole Rasmussen DEN 7

       Suppleant: Claus Falck DEN 399

10. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D386 er villig til genvalg.- Blev valgt

11. Valg revisorsuppleant: Carl Åge Lausten D 198 er villig til genvalg.-
Blev valgt

12. Eventuelt.


      Ebba: Klubtøj, med broderet L23 logo testes i løbet af foråret.

      Per: Takkede Gitte for hendes flotte arbejde som sekretær i bestyrelsen igennem de sidste
      mange år. Gitte har altid bidraget godt humør og solidt arbejde hvilket har betydet at der
      har været rigtig godt styr på klubbens økonomi.

      Mike: Takkede Per for hans utrolig flotte arbejde som formand igennem de sidste 10 år.
      Per er den formand som har siddet længst tid på posten i klubbens historie. Per har
      bidraget med positiv energi og et engagement der har smittet af på alle andre. Per har
      været med til at fastholde et flot aktivitetsniveau i klubben. Vi håber på at Per stadigvæk vil
      være at finde til klubbens arrangementer i mange år endnu.
 

       - Endnu engang tusind tak for indsatsen til både Gitte og Per.

Her Per og Gitte med tak for deres indsats !!!

 

Sejlerhilsen fra 
Bestyrelsen for L 23 Klubben.

 

TOP

"Slaget i Køge Bugt"
20
-21. maj 2016.Vel mødt til L23 stævne hos
Køge Motor & Sejlklub
Bådehavnen 16, 4600 Køge. 

AFLYST grundet manglende tilmelding :-(

 Tilmelding og betaling senest den 10. maj 2016.

Lørdag den 20. maj.
    7:00 Søsætning og klargøring af både.
    9:00 Morgenmad med smør selv madpakker.
 
10:00 Skippermøde.
  11:00 Start på dagens første sejlads - Der startes ikke efter kl. 16:00.
            Moleøl efter sidste sejlads.
  18:00 Fællesspisning - Grill med tilbehør.

Søndag den 21. maj.
   8:00 Morgenmad med smør selv madpakker.
 10:00 Start på dagens første sejlads - Der startes ikke efter kl. 14:00.
           Moleøl - præmieoverrækkelse og optagning af både efter sidste sejlads.   

Startgebyr:
Der opkræves ikke startgebyr; men et obligatorisk beløb på 900 kr. til dækning af spisning for 3 besætningsmedlemmer lørdag og søndag ifølge dagens program.

Havneplads mm.:
Deltagende både ligger frit i Køge Marina lørdag til søndag på anviste pladser.

Havnenes centerløft- samt mastekran kan frit benyttes.

Banen:
Der sejles op-og-nedbane mellem to ud af 8 nummerbøjer som er fast udlagt ud for Køge Marina.

Tilmelding KLIK HER !!!!!

Med sejlerhilsen  Martin og Hans.


Tilmeldte både..
den 28/4/2016

Nr.:      Bådnavn:                 Skipper:                        Sejlklub:                     Betaling: 

D15      Tria                          Martin Bach Larsen    KDY/Lynæs               900 kr.
D24      Tøsen                        Mike Rasmussen          Egensedybet               900 kr.
D82      Dream Machine      Morten Thomsen          Solrød Strand SK    1300 kr  incl. 2 middage.
D176    Amok                        Per Nielsen                   VSK                            900 kr.
D180    Signe                         Jacob Rass Olsen         SRS / KMS                 900 kr.       

 

 

 

TOP