RETUR

L23 og klubbens historie..

Båden og klubbens historie 
Mestrene gennem tiderne  
Sjælland Rundt - vindere.
Fyn Rundt - vindere.

Lynetten Cup - vindere.
Byggeår / bådnummer / sted

Båden og L23-Klubbens historie.

L23 konceptet...
I 1975 konstruerede Lars Olsen L23`eren. Lars havde allerede som 17-årig i 1974 lavet de første streger.
Lars Olsen havde sin gang på faderen Knud Olsen's værft hvor bl.a. Bandholmbådene blev bygget.

Formålet var nu at udvikle en smuk lille familiebåd, der havde den størrelse og plads om læ, som en mindre familie havde brug for under weekend- og ferieture, og som man kunne manøvrere uden problemer for sejl - også i snævre havne. Dette er bl.a. en af grundene til den simple rorkonstruktion og den korte køl.
Riggen er udviklet med henblik på let håndtering, ligesom alle fald er ført tilbage til cockpittet. Dette gør, at den for to mennesker, ja selv for en enkelt person er overkommelig at manøvrere med.
Ballast kølen, som udgør næsten 50% af bådens vægt, er udført i bly, som sammen med køludformningen giver et meget lavt tyngdepunkt og deraf resulterende god stabilitet.

L23 produktionshistorie...
L23`eren er en af Danmarks mest udbredte klassebåde.
I marts 1988 passerede man byggenummer 405, hvoraf  lidt mindre end 200 til stadighed er medlemmer af L23-Klubben.

Det begyndte med at Hans Aage Larsen var ansat hos Lars Olsens far - Knud Olsen på værftet i Bandholm..
Hans Aage ville starte for sig selv, og det blev besluttet at han skulle bygge L23. Den første båd blev bygget vinteren 1976 i kælderen hvor Hans Aage boede i Hunseby. D1 blev døbt Johanne og leveret til Egon Petersen Nakskov; men snart blev produktionen flyttet til det, der blev Aages Værft i Maribo.

Der er gennem tiden kun lavet enkelte ændringer i produktionen af L23. Således blev de første 25 lavet med rælingsliste af træ. Byggenummer 26 er den første med alu-rælingsliste. Enkelte af de første har efterfølgende fået udskiftet rælingslisten af træ til alu-typen, f.eks. D7, D21 og D22.
 
De første 350 både er således blevet bygget af Hans Aage Larsen frem til 1983. Efter en hård tid med stigende oliepriser og deraf følgende højere råvarepriser måtte Hans Aage opgive produktionen. Herefter overtog Lars Olsen's fætter Peter Bjørn Olsen produktionen som indehaver af Peter Bjørn Olsens Bådeværft ApS, Stubbekøbing. Den 5. april 1984 underskrev Peter Bjørn Olsen en produktionserklæring med Dansk Sejlunion, som sikrede, at bådene blev ens bygget og kunne klasses efter hidtil gældende regler. I et tillæg blev det præciseret den 24 april 1984, at hvis en båd ikke overholdt minimum vægten på 1422 kg., skulle der indstøbes ballast med 30% foran masten og 70% bagved, alle placeret over bådens vandlinje.

De første L23-ere kostede ca. 32.000 kr. Der var forudbestilt 25 både.
I begyndelsen af 1980 var der solgt 272 L23-ere i Danmark og prisen var nu 72.000 kr. incl. moms.
I tidens løb er der eksporteret mere end 50 L23 til Schweiz via et firma i Horgen ved Zurichsøen ejet af Herr Schneider.
1980 opstod der en L23 Klub omkring Vierwaldstættersøen ved Luzern.
I marts 1982 var prisen 83.300 kr. for en L23.

Hans Aage Larsen, blandt venner kaldet "Briketten", døde den 2. august 2010.

Da produktioner overgik til Peter Bjørn Olsen i 1983 blev prisen 114.500 kr. sejlklar. Hvis man selv ville aptere båden kunne man komme på vandet for 95.000 kr.

På bådudstillingen i Fredericia i 1985 udstiller L23 forhandleren Kim Jørgensen fra Fyn sin nyeste L23 D376 til en pris på 124.500 kr.
På Køge Bugt Flydende Bådudstilling i Ishøj 1985 udstiller Peter Bjørn Olsen D392 til en pris på 142.500 kr.

I Stubbekøbing blev der lavet mere end 50 både frem til 1988, hvor den sidste L23 er bygget.

I 1990 overgav Lars Olsen L23-Klubben retten til at producere båden.
Formene til båden blev overdraget til klubben i 1995. Da klubben efter et par år ikke mente det ville være rentabelt at opstarte en ny produktion, blev det besluttet at destruere formene, som efterhånden var i en dårlig stand. Man har i L23-Klubben besluttet at der ikke skal produceres L23 efter andre end de oprindelige tegninger. Hvis en produktion igen skal startes op, bliver det med nye forme lavet efter en eksisterende båd.

L23-Klubbens historie.
Søren Nybo tog initiativ til at stifte L23-Klubben, hvilket skete i Vordingborg i februar 1977. Søren udarbejdede de første klasseregler og love for L23, hvorefter han blev valgt, som L23-Klubbens første formand. John Olsson blev klubbens første næstformand.
Den 22. november 1978 godkendte Dansk Sejlunions hovedbestyrelse L23 som standardklasse.
På samme tidspunkt forsøgte man at få Statens Skibstilsyn til at typegodkende båden. Selv om det kun var enkelte rettelser SS forlangte, for en endelig godkendelse, lykkedes det ikke at overbevise værftet om, at de skulle udføres.
I 1977 og 1978 blev der sejlet uofficielt klassemesterskab i hhv. Skælskør og Frederiksværk.
Herefter har klubben arrangeret klassemesterskaber med stor succes og med 34 som det størst antal deltagende både.
Traditionen er, at man sejler om en vandrepræmie. Det var i begyndelsen en pokal givet af Hans Aage Larsen. Pokalen blev senere i 1984 udskiftet til en L23 halvmodel i træ lavet af Knud Olsen og skænket til L23-Klubben.
Halvmodellen er monteret med graverede plader med alle mestrene gennem tiden frem til i dag.
Knud Olsen sov stille ind den 31. august 2010 i Bandholm 90 år gammel.

I marts 1982 var der i vores klub 194 aktive medlemmer fordelt med Sjælland 121, Bornholm 2, Jylland 35, Fyn 21, Lolland-Falster og Møn 15. De største klubber var Lynetten 17, Holbæk 11, Vallensbæk 10, Roskilde 8, Præstø 7, Kerteminde 6 og Silkeborg 5.
I 1983 var L23-Klubben første gang på bådudstillingen i Bella Centeret og i 1984 udstiller Peter Bjørn Olsen en L23 på udstillingen for første gang.

Ved klubbens generalforsamling 1985 i Roskilde Sejlklub mødte 90 op repræsenterende 56 både - her kunne man meddele at klubben havde 229 aktive og 39 passive medlemmer.

Med L23-Klubben i topform og efter Rolf Jonshøj havde været formand for L23-Klubben i 6 år, blev han afløst af Knud Larsen Køge i 1986. Samtidig blev hans post som medlem og formand af Dansk Sejlunions Kølbådsudvalg overdraget til en anden L23 sejler - Hans Jørgensen Køge på et specialklubseminar 23/11/85. Hans Jørgensen besatte denne post indtil DS'es 6-års-grænse var nået, og udvalget blev umiddelbart herefter nedlagt af DS.
I denne periode var L23-Klubben således med til at præge Dansk Sejlunions nye regler for godkendelse af både som Dansk Entypeklasse, hvilket det i samme periode også lykkedes L23 at blive godkendt som. For dette arbejde stod Poul Henning Larsen Hvidovre og Hans Jørgensen Køge. Den 16 februar 1990 blev L23 af Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse godkendt som Dansk Entypeklasse (kølbåd) og fra og med 1991 blev mesterskabsstatus ændret til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab.
Rolf Jonshøj afsluttede sin gerning i Dansk Sejlunion med at redigere bogen Valg af Kølbåd - En bog som giver et indblik i de mange klassebåde, og som Dansk Sejlunion senere har benyttet som informationsmateriale til sejlerne.

Siden 1980 har L23-Klubbens kredskontakter arrangeret lokale kredsmesterskaber, hvor klubben bidrager med præmier. Ud over disse aktiviteter yder L23-Klubben økonomisk tilskud til "træf", der afholdes lokalt.

Klubben har i mange år været repræsenteret på bådudstillingerne i Fredericia og Bella Centeret i København.

Klubben udsendte i mange år L23-NYT 4 gange årligt, hvori der bl.a. blev formidlet information til klubbens medlemmer samt tilbud fra sejlsportsbranchen og klubbens dimsekasse. Denne information bliver nu i høj grad formidlet via klubbens hjemmeside. Medlemmer, som har en e-mail adresse, kan ligeledes løbende få information om aktiviteter og nyheder. L23 NYT blev fra vinteren 2009/2010 erstattet af L23 Årbog, som udsendes til medlemmerne i begyndelsen af året.

På L23-Klubbens 20 års dag blev bådens konstruktør Lars Olsen og klubbens mangeårige formand Rolf Jonshøj optaget i klubben som æresmedlemmer.

I 1997 blev L23-Klubben repræsenteret på Internettet.
Vores hjemmeside har adressen: http://L23.dk

I 2002 ved DM i Holbæk kunne klubben afholde sit 25 års jubilæum.

I 2003 kunne man i Køge afholde mesterskab for 25 gang.

L23-Klubben blev 30 år i februar 2007.

Hans Jørgensen D140 Zero Køge, som siden 1985 har arbejdet for klubben, blev æresmedlem ved DM i Bogense 2010.

Årskontingent for 2008 er fastsat til 200 kr. for aktive og 100 kr. for passive medlemmer.

Klubben havde ved indgangen til:
2012 170 aktive og 45 passive medlemmer.
2015 162 aktive og 44 andre medlemmer.
2017 156 aktive og 43 passive samt 3 æresmedlemmer.

Ud af 403 byggede L23-ere (nr. 13 er ikke bygget) var 268 registreret i Danmark og 17 i Tyskland.
Således er 2/3 af de dansk registrerede L23-ere medlem af L23 Klubben
Mange af de resterende L23-ere er solgt til Sweitz.


Klubbens formænd gennem tiden..

Søren Nybo                 Vordingborg        1977      Klubbens første formand.
John Olsson                                               1979      D38     Fidus         
Rolf Jonshøj                Lynetten               1980      D171   Havmusen
Knud Larsen               Køge                     1986      D198   Laps
Poul Henning Larsen Hvidovre              1988      D22     Kaos
Robert Beck                Nyborg                 1989      D51     Vupti
Vagn Skakon               København A.Sk  1994      D80     Musti
Erik Rasmussen          Egensedybet         1997     D24     Tøsen
Michael Pedersen       Nykøbing F.         1998     D356    Vivacissimo
Jan Nielsen                  Holbæk                 2001     D250    Jane II
Per Nielsen                  Vallensbæk           2005     D176   Amok
Mike Rasmussen         Egensedybet         2016     D24     Tøsen
Thomas Bach Larsen  Køge                     2021     D15     Tria


Sidst rettet den 30-7-2021. HJ.

 

TOP

 

Mestrene og præmietagere gennem tiden.

År:  Klub:(antal)   Pl: Sejlnr: Bådnavn:       Fører/besætning:
------------------------------------------------------------------

1977 Skælskør        1  D100                   Hans Åge Larsen
     Uofficielt klassemesterskab -
Aages pokal
                 

                     2  D36                    Viggo Torbensen
                                               Lars Jensen 
                     3? D18                    ejer ukendt  

Andre deltagere         D15     Debo           Bjarne V.Petersen  Skælskør 
                        D23                    Lars Olsen

 
1978 Frederiksværk                             Hans Åge Larsen   (Bandholm)
     Uofficielt klassemesterskab

 

1979 Lynetten(16)    1  D180    Humle          Michael Hansen     Brøndby
     Klassemesterskab                          Jens Dahl Christensen Brb.
                                               Søren Øgaard Nielsen  Brb.

                     2  D92     BAS            Per Baslev         Roskilde
                     3  D68     Hov            Claus Bruun        Hornbæk
                     4  D148    DoDo           Nils Mogensen      Lynetten

 

1980 Kerteminde(13)  1  D68     Hov            Claus Bruun        Hornbæk
     Klassemesterskab                          Tommi Krogh Hansen Helsingør
                                               Jan Arden          Helsingør

                     2  D15     Debo           Bjarne Venø Petersen Skælskør
                     3  D121    Vimmer         Dan L. Pedersen    Præstø

 

1981 Præstø(29)      1  D323    ART 81         Lars Jensen        Lynetten
     Klassemesterskab                          Lars Olsen         Lynetten
                                               Viggo Torbensen    Lynetten

                     2  D121    Vimmer         Dan L. Pedersen    Præstø
                     3  D148    DoDo           Nils Mogensen      Lynetten
                     4  D2      Chicco         Benny              Præstø
                     5  D170    Dorado         ???                ??
                     6  D248    Regina II      Per Rasmussen      Stege

 

1982 Vallensbæk(28)  1  D323    ART 81         Lars Jensen        Lynetten
     Klassemesterskab                          Lars Olsen         Lynetten
                                               Viggo Torbensen    Lynetten

                     2  D121    Vimmer         Dan L. Pedersen    Præstø
                     3  D248    Regina II      Per Rasmussen      Stege
                     4  D148    DoDo           Nils Mogensen      Lynetten
                     5  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
                     6  D133    Alpa 7         Knud Johansen      Nykøbing S.

 

1983 Helsingør(27)   1  D121    Vimmer         Dan L.Pedersen     Præstø
     Klassemesterskab                          H.C.Jørgensen      Præstø
                                               Troels Biskopstø   Præstø

                     2  D323    ART 81         Lars Jensen        Lynetten
                                               Lars Olsen         Lynetten
                                               Viggo Torbensen    Lynetten
                     3  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
                     4  D35     Sabine         Tommi Krogh Hansen Helsingør
                     5  D335    Sylfiden       Jakob Knudsen      ??
                     6  D133    Alpa 7         Knud Johansen      Nykøbing S.

 

1984 Vordingborg(34) 1  D121    Vimmer         Dan L. Pedersen    Præstø
     Klassemesterskab / L23 halvmodel indfæres H.C.Jørgensen      Præstø
                                               Troels Biskopstø   Præstø

                     2  D202    Anibet         Verner Dahlberg    Kerteminde
                     3  D288    Helene         Mogens Nicolaisen  Bandholm
                     4  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
                     5  D227    Goffy          Jens Cronval       Vallensbæk
                     6  D133    Alpa 7         Knud Johansen      Nykøbing S.
                     7  D273    Hum-Sej        Hans Erik AlbertsenBandholm


1985 Køge(33)        1  D121    Vimmer         Dan L. Pedersen    Præstø
     Klassemesterskab                          Troels Biskopstø   Præstø
                                               Per Brinch Christensen "

                     2  D227    Goofy          Jens Gronval       Vallensbæk
                     3  D140    Zero           Bjarne Eduard      Helsingør
                     4  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
                     5  D198    Laps           Knud Larsen/HJ/JN  Køge
                     6  D148    DoDo           Nils Mogensen      Lynetten
                     7  D200    Ramses         Bjørn Ebbesen      Vallensbæk
 

1986 Skælskør(32)    1  D220    Kanoni             John Runge         SvendborgS
     Klassemesterskab                          Nils Mogensen      Sundby
                                               Per Knudsen        ??

                     2  D140    Zero           Bjarne Eduard      Helsingør
                     3  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
 

1987 Sundet(25)      1  D213    Emotion        Bo Selko           Lynetten
     Klassemesterskab                          Lars Nielsen       Lynetten
                                               Jens Nielsen       Lynetten

                     2  D140    Zero           Bjarne Eduard      Helsingør
                     3  D37     Katinka        Poul Christensen   Skælskør
 

1988 Nyborg(34)      1  D148    DoDo           Bo Selko           Lynetten
     Klassemesterskab                          Nils Mogensen      Sundby
                                               Jens Nielsen       Lynetten

                     2  D220    Kanoni         John Runge         SvendborgS

                     3  D175    Marie      
       Bjarne Eduard      Helsingør
 

1989 Vallensbæk(29)  1  D213    Emotion        Bo Selko           Lynetten
     Klassemesterskab                          Lars Nielsen       Lynetten
                                               Jens Nielsen       Lynetten

                     2  D220    Kanoni         John Runge         SvendborgS
                     3  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
 

1990 Svendborg(27)   1  D237    Sylfiden       Jan Olrik          SvendborgS
     Klassemesterskab                          John Runge         SvendborgS
                                               Henning Lerche     SvendborgS

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D198    Lucifer        Ulrik Demant       Svendborg
 

1991 Køge(22)        1  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
     DS DM                                     Lars Østergaard    Frem
                                               Jens B.Hansen      Frem

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D107    Fatima         Arne Knudsen       Nyborg
 

1992 Rudkøbing(29)   1  D85     Albatros       Peter Hemp-Bentzen Vallensbæk
     DS DM                                     Michael Hestbæk    Vallensbæk
                                               Martin Hejlsberg   Vallensbæk

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D148    DoDo           Niels Mogensen     Sundby
 

1993 Fakse Lade.(21) 1  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
     DS DM                                     Jan Christensen    Lynetten
                                               Steen Christensen  ??

                     2  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
                     3  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
 

1994 Nyborg(24)      1  D24     Tøsen          Erik Rasmussen     Egensedybet
     DS DM                                     Mike Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen    Egensedybet

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D18     Killelock      RobertChristensen  Frem
 

1995 Fakse Lade.(20) 1  D24     Tøsen          Erik Rasmussen     Egensedybet
     DS DM                                     Mike Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen    Egensedybet

                     2  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
                     3  D107    Fatima         Arne Knudsen       Nyborg
 

1996 Kerteminde(19)  1  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
     DS DM                                     Jesper M.Nielsen   Køge
                                               Jakob Nielsen      Køge

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D330    Jazz           Lars Østergård     Frem
 

1997 Vordingborg(15) 1  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
     DS DM                                     John Runge         SvendborgS
                                               Bjarne Piilgaard   Brøndby

                     2  D139    Maria Kristina Ole Risager        Vallensbæk
                     3  D330    Jazz           Lars Østergaard    SvendborgS
 

1998 Faaborg(16)     1  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
     DS DM                                     John Runge         SvendborgS
                                               Hans Kruse         SvendborgA


                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D32     Panik          Jesper Christensen Nyborg
                     4  D330    Jazz           Lars Østergaard    SvendbordS  
 

1999 Guldborg(15)    1  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
     DS DM                                     John Runge         SvendborgS
                                               Hans Kruse         SvendborgA

                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D356    Vivacissimo    Michael Pedersen   Nykøbing F

2000 Vordingborg(10) 1  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
     Klassemesterskab                          Jan Christensen    Lynetten
                                               Peter Wraa         Tejn

                     2  D148    DoDo           Nils Mogensen      Frem
                     3  D32     Panik          Jesper Christensen Nyborg
 

2001 Skælskør(16)    1  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
     DS DM                                     Jesper M. Nielsen  Køge
                                               Morten Pilebo      Køge

                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
                     4  D32     Panik          Jesper Christensen Nyborg 
     

2002 Holbæk(15)      1  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
     DS DM                                     Bjarne Piilgaard   Køge Bugt
                                               Hans Kruse         SvendborgA

                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D82     Dream Machine  Poul Schilling     Sydkysten
                     4  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
 

2003 Køge(24)        1  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
     DS DM                                     Bjarne Piilgaard   Køge Bugt
                                               Hans Kruse         SvendborgA

                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D82     Dream Machine  Poul Schilling     Sydkysten
                     4  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
                     5  D250    Jane II        Jan Nielsen        Holbæk
 

2004 Bandholm(26)    1  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
     DS DM                                     Jan Christensen    Lynetten
                                               Lars Østergaard    Tejn

                     2  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby
                     3  D94     Blåbær         Jesper Schlichter  Lynetten
                     4  D199    Thavick        Svend Åge Larsen   Jægerspris
                     5  D281    Zeppo          Morten Thomsen     Sydkysten
                     6  D 52    Virus          Tom Hansen         Onsevig
 

2005 Juelsminde(22)  1  D140    Zero           Hans Jørgensen     Køge
     DS DM                                     Jesper M. Nielsen  Køge
                                               Jakob Nielsen      Køge

                     2  D18     Killelock      Robert Christensen Frem
                     3  D24     Tøsen          Mike Rasmussen     Egensedybet
                     4  D82     Dream Maschine Poul Schilling     Sydkysten
                     5  D15     Tria           Erik Toft          Køge


2006 Vallensbæk(24)  1  D104    Malou
         Theis Palm         Jyllinge/KDY
     DS DM                                     Finn Nicolajsen    Lemvig
                                               Torben Krøyer      Jyllinge

                     2  D24     Tøsen          Mike Rasmussen     Egensedybet
                     3  D328
      Talullah       Lars T.Olsen       KDY
                     4  D148    DoDo           Nils Mogensen      Sundby Sejlf.
                     5  D82     Dream Maschine
Poul Schilling     Sydkysten
 

2007 Faaborg (23)    1  D104    Malou          Theis Palm          Jyllinge/KDY
     DS DM                                     Søren Gitz Johansen Jyllinge
                                               Torben Krøyer       Jyllinge

                     2  D148    DoDo           Nils Mogensen       Sundby Sejlf
                     3  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
                     4  D140    Zero           Hans Jørgensen      Køge
                     5  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg


2008 Kragenæs(21)    1  D104    Malou          Theis Palm          Jyllinge/KDY
     DS DM                                     Søren Gitz Johansen Jyllinge
                                               Torben Krøyer       Jyllinge

                     2  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg
                     3  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
                     4  D148    DoDo           Nils Mogensen       Sundby Sejlf
                     5  D18
     Killelock      Robert Christensen  Frem

2009 Nivå (18)       1  D104    Malou          Theis Palm          Jyllinge/KDY
     DS DM                                     Per Hovmark         Thisted
                                               Kasper Harsberg     Kastrup

                     2  D140    Zero           Hans Jørgensen      Køge
                     3  D148    DoDo           Niels Mogensen      Sundby
                     4  D82    
Dream Maschine Poul Schilling      Sydkysten
 

2010 Bogense (15)    1  D140    Zero           Hans Jørgensen      Køge
     DS DM                                     Jakob Nielsen       Køge
                                               Steen Knapp         Køge

                     2  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
                     3  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg


2011 Kragenæs (17)   1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Jan Madsen          Egensedybet

                     2  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg
                     3  D148    Do-Do          Niels Mogensen      Sundby
                     4  D140    Zero           Hans Jørgensen      Køge


2012 Køge (16)       1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg
                     3  D82     Dream Machine  Poul Shilling       Ishøj
                     4  D18     Killelock      Robert Christensen  Frem

2013 "Grønsund" (17) 1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D140    Zero           Hans Jørgensen      Køge
                     3  D15     Tria           Martin B. Larsen    Køge
                     4  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg

2014 Faaborg (15)    1  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg
     DS DM                                     Jan Fuglsang        Silkeborg
                                               Christian Fuglsang  Silkeborg

                     2  D148    Do-Do          Niels Mogensen      Sundby
                     3  D191    Kom-An         Dan Larsen          Kerteminde 


2015 Nivå (10)       1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     Klassemesterskab                          Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D180    Trine          Jacob Rass Olsen    Rødvig
                     3  D148    Do-Do          Niels Mogensen      Sundby

 

2016 Kerteminde (16) 1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D82     Dream Machine  Morten Thomsen      Solrød St.
                     3  D335    Ophelia        Sune Hinz           Faaborg
                     4  D148    Do-Do          Niels Mogensen      Sundby     

2017 Vejle (15)      1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D15     Tria           Martin Larsen       Køge
                     3  D82     Dream Machine  Morten Thomsen      Køge

2018 Nyborg (10)     1  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
     DS DM                                     Dorte Rasmussen     Egensedybet
                                               Claus Rasmussen     Egensedybet

                     2  D15     Tria           Martin Bachh Larsen Køge
                     3  D148    Do-Do          Niels Mogensen      Sundby

2019 Vallensbæk (11) 1  D335    Ophelia        Sune Hinz           Faaborg
      DS DM                                    Søren Nielsen       Faaborg
                                               Kåre Hinz           Faaborg

                     2  D24     Tøsen          Mike Rasmussen      Egensedybet
                     3  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg

2020 Middelfart (15) 1  D335    Ophelia        Sune Hinz           Faaborg
      DS DM                                    Søren Nielsen       Faaborg
                                               Kåre Hinz           Faaborg
                     2  D177    Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg
                     3  D15     Tria           Martin Bach Larsen  Køge

2021 Faaborg (14)    1 D177     Sylfiden       Mike Nygaard Jensen Silkeborg 
      DS DM                                    Christian Fuglsang  Kaløvig
                                               Lars Wegener        Silkeborg

                     2  D335    Ophelia        Sune Hinz           Faaborg
                     3  D15     Tria           Martin Bach Larsen  Køge

 

2022 ??


 


     


TOP

 


Sjælland Rundt - vindere.

År   Antal Sejlnr. Klub         Bådnavn    Ejere                     Sejltid
     start.
----------------------------------------------------------------------------
L23 i klasseløb.
1977  15   D 47                 Pepper                               70.24.02
1978  ??                        Triton     Søren Nyboe               53.08.01    
1979  28   D121    Præstø       Vimmer     Dan L Pedersen            50.29.06
1980  30   D 68                 Hov        Claus S. Brunn
1981  27   D 49                 Revolte    Ole Schultze              38.57.10
1982  32   D165                 Pop Eye    F. Schjødt
1983  42   D165                 Pop Eye    F. Schjødt                49.44.47
1984  35   D137                 Grønært    Henning
Böhm Jensen       41.34.48
1985  29   D198    Køge         Laps       Knud Larsen/Hans Jørgensen81.39.45
1986  23   D 18    Frem         Killelock  Robert Christensen        56.26.06
1987  20   D148    Sundby       Do-Do      Niels Mogensen
1988  14   D 79    Vallensbæk   Thalatta   Kim Paaske                45.22.37
1989  10   D 18    Frem         Killelock  Robert Christensen
1990   8   D 18    Frem         Killelock  Robert Christensen        42.31.29   
1991   7   D 18    Frem         Killelock  Robert Christensen        54.54.38

Herefter L23 i blandet løb hvor angivne båd er hurtigste L23.
1992   2x2 D158                 Ran        Niels Maltbæk bedste tid  42.24.08
1993   3 som udgik
1994   2 som udgik
1995   1   ?                    ?          Bo Theilgaard
1996   1 som udgik
1998   1   D139                 Happy Hour Søren Christiansen
1999   4   D139                 Happy Hour Søren Christiansen
2000   1   D 71                 Eos        Peter S. Jensen
2001   1 som udgik 
2002   1 som udgik
2003   1 som udgik
Frem til og med 2015 var der ingen startende L23-ere..
2016   1   D121                 Miss Grey  Nicholas Garler    

          
Se Sjælland Rundt resultater her: http://www.sjaellandrundt.dk/?q=node/30

                                                                                 
TOP

 

Fyn Rundt - vindere.

År   Antal Sejlnr. Klub         Bådnavn    Ejere
----------------------------------------------------------------------
Fra Korshavn:

1979   9   D 11    Faaborg      Delight    Steen Elle
1980  ??   D 15    Skælskør     DE-BO      Bjarne V. Hansen
1981  14                                   Alle både udgik
1982  15   D 42    Egå          Bravur     Kjeld V. Hansen
1983  ??   D141    Kerteminde   Lotus      Preben Bachmann
1984  14   D 37    Skælskør     Katinka    Poul Christensen 
1985  18   D 37    Skælskør     Katinka    Poul Christensen
1986  26   D 37    Skælskør     Katinka    Poul Christensen
1987  16   D 18    Frem         Killelock  Robert Christensen
1988  18   D 22    Hvidovre     Kaos       Poul Henning Larsen
1989  18   D275    Nappedam     Christo    Egon Sørensen
1990  ??   D140    Køge         Zero       Hans Jørgensen
1991  ??   D384    Marselisborg Lalena     Finn Hasager
Herefter ikke klasseløb.
1998   2   D 99                            Lars Munch
2002   3   D147    Horsens      Pepina
2004   5   D169    Silkeborg    Pi´r       Povl Fisker
2005   5   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen
2006   2   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen

Fra Kerteminde: Classic Fyn Rundt http://fynrundt.dk/
Ikke klasseløb.
2010   3   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen
2011   3   D 99    Kerteminde   Karma      Lars Munch
2012   1   D  5    Kerteminde   Wilma      Sabine Gill
2013   2   D 99    Kerteminde   Karma      Lars Munch
2014   2
2015   2
2016   1
2017   2


Fra Bogense: Palby Fyn Cup http://www.fyncup.dk/ siden 2002.
2003   2   D147    Horsens      Pepina     F.Grydehøj

2006   1   D147    Horsens      Pepina     F.Grydehøj

2007   4   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen
2008   5   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen
2009   2   D169    Silkeborg    Pi´r       Povl Fisker
2010   3   D379    Kolding      Fat Tony   Brian Terp
2011   aflyst
2012   aflyst
2013   3   D 24    Egensedybet  Tøsen      Mike Rasmussen
2014   2   D226    Horsens      Teisten    Mikael Mogensen
2015   2   D102    Skanderborg  Liberty    Henning B. Clausen
2016   1   D 61    DNF

I en del år blev Fyn Rundt også sejlet fra Svendborg med L23-ere til start

TOP

 

Lynetten Cup - Øresunds Kredsmesterskab - vindere.

År    Sejlnr. Klub         Bådnavn         Ejere
-----------------------------------------------------------------
1978  D 58    Kastrup      Men næste gang  Bjarne Lilje
1980  D148    Lynetten     DoDo            Nils Mogensen
1981  D148    Lynetten     DoDo            Nils Mogensen
1982  D323    Lynetten     ART 81          Lars Olsen
1983  D148    Lynetten     DoDo            Nils Mogensen
1984  D137    ØST          Grønært         Henning Jensen
1985  D148    Lynetten     DoDo            Nils Mogensen
1986  D 98    Lynetten     To be           T. Stærk
1987  D 98    Lynetten     To be           T. Stærk
1988  D 98    Lynetten     To be           T. Stærk
1990  D 60    Lynetten     Frisbee         Bjarne Piilgaard

 

TOP

 

Bådene er bygget følgende år / sted.

Byggeår er udfærdiget på baggrund af oplysninger givet ved måling af bådene. (DS) 
Oplysningerne er kun vejledende, da bådene kan være færdiggjort eller apteret på et andet tidspunk.

Bygget på Åges Bådebyggeri, Maribo.

År      Nummer

1975  1   Blev søsat i påsken 1976 i Bandholm - Første ejer var Egon Petersen Nakskov.

1976  2-25

1977  26-108

1978  109-213

1979  214-261

1980  262-287

1981  288-307

1982  308-331

1983  332-350

Bygget på Peter Bjørn Olsens Værft, Stubbekøbing.

1983  351-367

1984  368- 391

1985  392-401

1986  402-403

1987 blev 404 Line søsat i Pinsen.

1988  405 ??    

TOP