Volvo Ocean Race med L23 Klubben.

Vil du deltage så se her.
Sejladsbestemmelser for L23 Klubbens Volvo Ocean Race Game.
Vigtige nyheder fra Volvo OR.
Deltagende både og løbende resultater.
L23 Klubbens interne vindere - Tidligere Leg's.
Starttidspunkt på fremtidige Leg's.
Hans "Admiralen" skriver om sine oplevelser undervejs.
Spørgsmål - svar og gode råd og info til deltagerne.
Bjarne skriver om sin erfaring med hjælpemidler på sin "proff-båd".
Roland skriver om sine oplevelser på LEG 3.
Svenn skriver om sine oplevelser på LEG 5.
 

L23 Klubben udsætter lidt vin til hurtigste L23 på hver LEG !!

Hans - som sejler L23D140 skriver om sine oplevelser...
   --
"fra Admiralen logbog".

Beretning fra Leg 9 og dermed afslutningen på VORG.

Så nærmer vi os afslutningen på en lang og til tider meget krævende sejlads..

L23-vinderen af LEG 9 blev samtidig overalt nr. 23 i den korte sprint
som kun varede godt et døgn. 

Overalt vinderen, der i hele gamet endte som nummer 59, er således fundet.

Det blev i alt beskedenhed undertegnet.

Hermed en tak for kampen til alle som har brugt mere eller mindre tid
på at komme jorden rundt.

Sejlerhilsen og "måske" på gensyn Hans - D140.
 

Se briefing omkring LEG 7 her: http://www.volvooceanracegame.org/support/briefings.php

Mere om det "rigtige" VOR her: http://www.volvooceanrace.org/

Sidste nyhed om gamet her:  http://www.volvooceanracegame.org/news.php

God vind Hans..

Hvis andre har beretninger - så send en mail med et par linjer .

TOP

L23 LEG vindere.

L23 Klubben har udsat lidt vin til vinderen af hver LEG !!

Vinder af LEG 2 og 3 blev D281 med Morten.
Vinder af LEG 4 blev D140 med Hans.
Vinder af LEG 5 blev Amokken med Per.
Vinder af LEG 6 blev D15 med Martin og Brian.
Vinder af LEG 7 blev D140 med Hans - i starten Martin.
Vinder af LEG 8 blev Annette D109 med Ib.
Vinder af LEG 9 blev D140 med Hans.

Overalt vinder blev således "Admiralen" i D140 Zero fra Køge.

TOP

 Deltagende både og løbende resultater.
 
De sidste præmier uddeles ved DM i Nivå.

L23 Klubben vil finde lidt stærkere "varer" til overalt vinderen !!!!

Deltager Skipper Gaster Leg1 Leg2 Leg3 Leg4 Leg5 Leg6 Leg7 Leg8 Leg9 Total Plads
Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. Pl. point overalt
Amokken    (D176) Per 27 12 7 8 1 12 15 13  10 53 9
Annette       (D109) Ib 27 6 3 2 3 6 3 1 4 16 2
Ciberbear   (D190) Mikkel 27 16 15 11 20 21 19 27 27 108 19
Katharine   (P979) Svenn 27 27 27 25 8 9 10 14 11 77 15
L23D3 Michael 27 17 22 23 27 27 27 27 27 143 23
L23D15 Martin Brian 27 4 13 4 9 1 6 6 27 51 8
L23D18 Robert 27 10 6 15 17 11 11 12 18 73 13
L23D19 Jytte 27 19 7 10 12 15 16 15  6 66 12
L23D44 Lars 27 15 19 22 27 20 27 27 27 135 22
L23D061 Johnny 27 13 20 18 27 27 27 27 27 162 26
L23D087 Anders 27 8 12 6 6 2 7 2 2 25 3
L23D140   (Admiral) Hans 27 2 2 1 2 5 1 3 1 9 1
L23D161 Sjadan Torben 27 27 27 24 27 27 27 27 27 159 24
L23D246 Lars 27 11 18 27 27 27 27 27 27 162 25
L23D281 Morten 27 1 1 5 4 10 17 18 7 35 5
L23D374 Steen 27 9 9 13 10 19 4 8 9 49 7
L23D396 Erik 27 7 4 7 11 7 2 4 5 29 4
L23D397 Ulrich 27 18 11 12 27 27 27 27 27 122 20
L23P809 Gitte 27 23 16 17 15 27 27 27 27 125 21
L23P958 John 27 20 14 20 18 3 5  17 27 84 17
L23P963 Ivan 27 27 27 14 13 8 8 7 12 62 10
L23P965 Kim 27 27 27 19 7 13 12 5 8 64 11
L23P975 Bjarne 27 5 5 9 16 17 18 10 27 80 16
L23P976 Morten 27 22 21 21 14 16 14 11 13 89 18
L23P986 Roland 27 21 17 16 5 4 9 9 3 46 6
L23P987 Jackie 27 3 10 3 19 14 13 16 27 75 14

* - betyder ikke startet eller ikke fuldført og får til slut point = antal fuldførende (i mindst en sejlads) + 1.


Efter LEG 9 er der 26 deltagere som mindst har fuldført een sejlads.
Ikke startet eller fuldført giver således 27 point.
De 3 fratrækkere er indikeret med rødt. De angivne resultater med grøn kan ikke fratrækkes.

TOP

Sejladsbestemmelser for L23 Klubbens Volvo Ocean Race Game.

1) Kun aktive og passive medlemmer af L23 Klubben kan tilmeldes og deltage i Gruppen: L23Denmark.
2) Hver deltager kan deltage med een båd. Se deltagerlisten hvor gaster også kan optages.
3) Man skal tilmelde sig Volvo Ocean Race Game med bådnavn = L23Dxxx som bådejer
    eller L23Pxxx som passivt medlem - hvor Dxxx = bådnummer eller Pxxx = passivt medlemsnummer
    (se medlemslisten her !).
4) Når man er tilmeldt skal man sende en mail herom til hanshenrikj@hotmail.com
5) Via gamet bliver man optaget i gruppen: L23Denmark. Man skal accepte denne invitation.
    Se under MY ACCOUNT og vælg Inbox under NAVIGATOR !!!!
6) Information fra L23 Klubben til deltagerne vil kun ske gennem gamet eller via vores hjemmeside. 
7) Der sejles om hurtigste båd på hver Leg.
8) Der sejles om bedste båd overalt efter samme regler som i gamet. Det vil sige 6 bedste sejladser er gældende
    og Leg 5,7 og 9 skal være blandt disse. Der gives individuelt point i vores gruppe efter lav-point systemet.
    Ikke fuldført eller ikke startet båd får til slut point = antal både, som mindst har fuldført een sejlads + 1.
9) Fra start af Leg 3 er det tilladt at benytte de hjælpemidler som gamet stiller til rådighed.
10) De i gamet angivne regler, beslutninger og afgørelser er gældende.

Start tidspunkt for Leg's.

Alicante In-Port Race 04 October 2008  
Alicante Leg 1 START 11 October 2008  6,500 Nm
Cape Town Leg 2 START 15 November 2008  4,450 Nm
Cochin (India) Leg 3 START 13 December 2008  1,950 Nm
Singapore Leg 4 START 18 January 2009  2,500 Nm
Qingdao Leg 5 START 14 February 2009  12,300 Nm
Rio De Janeiro Leg 6 START 11 April 2009  4,900 Nm
Boston Leg 7 START 16 May 2009  2,550 Nm
Galway Leg 8 START 6 June 2009  950 Nm
Göteborg Leg 9 START 14 June 2009  525 Nm
Stockholm LEG 10 START 25 June 2009  Gælder ikke
St Petersburg RACE FINISH 27 June 2009  game !!!

Sidste Leg fra Stockholm til St. Petersborg sejles kun af de rigtige både.... !!               

TOP


Bemærk NEWS udsendt... ! ! !

Se briefing omkring LEG her: http://www.volvooceanracegame.org/support/briefings.php

Generelt:
Vejrkortene skiftes kl 11:00 og 23:00 dansk tid.
Målgang er indenfor en 30sm cirkel omkring målbøjen.

TOP

Spørgsmål, svar, råd og info til deltagerne !!

Vil du bidrage med gode råd til dine "modstandere" har du spørgsmål så optages de her.
Send din mail til L23 Klubben.

Vejledning i brug af gamet:
Se her: http://www.volvooceanracegame.org/download/VORGame_Basic_Tutorial.pdf

Hvis der er problemer med at se rigtige data:
Please clean the browser cache from time to time to avoid data show error.
For at slette cache i din browser gør følgende:
Vælg i Explorer -  Internetindstillinger - Generelt - Browserdata - Slet.
Vælg Slet ud for midlertidige internetfiler - Vent til filerne er slettet...

Vejrudsigt:
Vejrudsigten i gamet bliver ikke altid som den vises under 12H.
Hvis du vil checke, hvad den bliver, kan du gå ind på Ugrib hjemmesiden op til een timer før vi skal have nyt vejrkort. Det nye aktuelle vejrkort kan ses her kl 6:15 respektive 18:15 dansk tid altså ca. 4 timer før opdateringen i gamet !!!
Gamet henter som sagt det nyeste vejrkort fra Ugrib !! Se også mere under vejledning til brug af gamet..

Vejrudsigt med Ugrib:

Man skal lade sig registrere og downloade et programmet.
se: http://www.grib.us/
Herefter kan man vælge at downloade vejrkort eller se vejrkort man tidligere har downloadet.
Man ser et stort verdenskort og vælger det område ud som man vil se nærmere på.
Det tager ganske få sekunder at hente vejrkortet og programmet starter det automatisk op når det er klar.
Der er et par ting jeg benytter -
Jeg fjerner fluebenet for rain (grå plamager) og pressure (isobarer) så det ikke forstyrrer billedet.
Du får standard data for de kommende 5 dage men kan hente op til 7 dage.
Når du ser på kortene står tidspunktet øverst for hvad du ser.
Man kan starte med at vælge Now som udgangspunkt.
Du kan så vælge at steppe frem i tiden med 1 til 24 timers og se udviklingen på vinden.
Til venstre kan man forøge Scaling så vindpilene er mere tydelige.
Ved at rykke på Spacing kan man ændre tætheden af vindpilene - jeg vælger samme som i gamet - 1 pil gr. grad.
Pilens location og vindstyrke kan aflæses i boxen Live Data.
God fornøjelse... Hans.

Friends:
Et godt råd er at du tilføjer gruppens deltagere under "Friends" så kan du på kortet
når du sejler hurtigere finde dine "venner".
De vil så figurerer på din resultatliste - hurtigt overblik over hvordan man ligger indbyrdes.
Du kan løbende holde øje med dem. - Kurs - fart - vind - sejlføring mm.
Du kan nemt sende dem en hilsen og se om der er mail til dig fra andre.

TOP

Bjarne har sendt følgende indlæg ved LEG 2's afslutning ... !!
 
- angående hjælpemidler

Leg 2 har været en blandet oplevelse, med op og ned -ture. Som du skriver på L23 hjemmesiden, var det efter vi gik nord på, mere eller mindre slæde sejlads uden de helt store avancementmuligheder, bortset fra at man skulle vælge højre eller venstre side udenom "hullet".

Hvad angår hjælpemidler er der et par input fra min side.

For det første skal der tages stilling til, hvordan "de slemme drenge" skal behandles, såfremt det bliver tilladt med hjælpemidler. "De slemme drenge" er os, der trods forbud alligevel besluttede os at tilkøbe udstyr. Skal vi nu "tvinges" til at købe et sæt til? Bliver vi benådet og får lov at deltage, eller er vi for altid udstødte? Eller skal man bare være formand og "love" at man ikke bruger sine kapitalistiske hjælpemidler. ;o))

Derudover er min erfaring følgende:

Der er flere tilkøbsmuligheder:
1) Hold den relative vinkel til vinden. (Point of sails controller)
God hvis man vil holde optimal fart og retningen er mindre betydende. Dog skal man være opmærksom på at det ved vindstyrkeskift ikke altid er een bestemt relativ vindvinkel der er optimal. Derudover er det begrænset hvor mange vindskift man kommer igennem på een nat. Ved vindstyrker på op til 10 knob kan man "køre" på den samme vindpil hele natten. Desuden er driftsikkerheden ikke helt I top. Jeg brugte min selvstyrer 2 gange. Den ene gang lå min anden båd ved siden af og det gjorde den sandelig også næste morgen, så det gav ikke rigtig noget. Den anden gang var i nat, hvor jeg i stedet for at skulle sidde oppe hele natten og styre optimalt I forhold til vind og bøje, lavede et kompromis og satte selvstyreren til således at den ændrede vindretning drejede båden mod bøjen. Vindvinklen skulle så være 127 grader, men da jeg vågnede I morges, lå jeg og blafrede med en vindvinkel på 35 eller sådan noget og havde tabt 500 placeringer.

2) Autosails
Jeg har ikke haft brug for det, men jeg forestiller mig at man kan bruge det, hvis man sejler gennem lange passager, hvor vinden skifter i styrke og retning.

3) Selvstyrer (Autohelm)
Har jeg brugt en enkelt gang, hvor jeg mente at jeg burde vende midt om natten. Desværre tog jeg fejl og burde ha' vendt inden jeg gik til køjs, men det er jo ikke udstyrets skyld.

4) Repair Kit's
Har jeg ikke haft brug for, men det er jo lidt ligesom en forsikring. Den er kun god når uheldet er ude. Hvis dette ikke tillades, risikerer folk at være ude, før de er igang. Især på de lange stræk (Qingdao - Rio) vil det være surt at undvære et sejl.

5) Prosail
Denne option er jo sponseret af North på Leg 2 og du kan bide dig selv I nakken på at det ikke bliver ved. Hvis man vil være med fremme, er denne option et MUST…. Det er her financieringen af hele spillet ligger…… vent og se….

6) Widget Data Feed.
Er efter min mening ikke noget som helst værd. Det er da meget blæret at man kan have den kørende samtidig med at man sidder og arbejder med noget andet, men for det første bliver den ligesom alt andet I spillet kun opdateret hver 10. minut og for det andet er det altså ikke særlig svært at skifte program, trykke på play og se hvordan det går. Og det er sådan man gør under alle omstændigheder…..

Derudover er det min holdning at hele spørgsmålet om hjælpemidler er et enten eller spørgsmål. Ikke noget med at så må man kun købe dette eller hint. Hvis jeg vil købe en selvstyrer, skal et eller andet overformynderi ikke bestemme at det er autosails jeg har brug for.

Ellers en god sejlads og tak for hilsnerne undervejs. Jeg glæder mig til d. 13. December. Singapore er en dejlig by...

Bjarne

TOP

Svenn i mål på LEG 5.

31-3-09 Målgang..

Jeg syntes da lige, at min lille turberetning skal ende med en målgang i Rio. Den skete 31-3-09 kl. 06.43.44 efter en nervepirrende afslutning. Resultatet 17.635 er måske ikke noget at skrive hjem om, men i det var alligevel lækkert at komme i mål.

 

Det sidste par døgn har jeg jagtet D15, D374, og en L23’er, som sejler uden for feltet, Toke, og antallet af gange, hvor jeg troede, at de var i posen kan ikke skrives på papir!

 

Der er blevet studeret vejrkort (gad vide, om det Argentinske militær nogen sinde har haft så mange hits på deres vejr-sider), der er blevet gættet, der er blevet regnet, og VMG-formlen er ændret fra to decimalers nøjagtighed til tre decimaler; for det er jo klassebåde, så der er tale om virkelig små marginaler. En grad her, et sejlskift der, og nu, nu, nej nu, har jeg dem, men nej: Den ene kom lidt tættere på næste vindkvadrant, den anden fandt lige lidt ekstra ved et sejlskift og en marginal kursændring, og så var der ham, der –  hvis I spørger mig og tilgiver mit portugisiske – bare altid var skide heldig med vejropdateringerne …

 

I aftes, i nat nærmere, var der en hypotetisk mulighed at tage dem alle tre inden mål, men det ville kræve omhyggelig, dygtig og en stor portion held, for det er trods alt svært at være nøjagtig i navigationen, når båden er 18 mil lang, og curseren er en finger på størrelse med Aalborg. Men som min gamle lærer i kapsejlads altid sagde: ”Det skulle prøves!”. Så der blev fintrimmet, checket en ekstra gang, og så blev vækkeuret blev sat til 04:20. Klokken 04:20 er tidligt, når man plejer at møde kl. 10, men det var ikke et øjeblik for tidligt: Toke var godt nok sejlet ned i sumpen, sådan går det somme tider, når man satser på fløje op mod mål, men både D15 og D374 var foran, men ikke ret meget. D374 havde ladet autopiloten bestemme, og det var den ikke god til, så mens han sov trygt og godt, lullede båden frem med behagelige 1.4kn, medens en anden én kom tordende med 10kn mere. Surt for ham, men der er ting, som man ikke kommer sovende til..

 

Der var mulighed for 0.2 kn yderligere i et sejlskift, og det var lige det, som skulle til: Nu skulle den bare holde hjem.

 

D15 havde imidlertid også sat vækkeuret, men først til klokken 5, så den store spiler fik lov at stå i hele 40 minutter, inden D15 fik skiftet også. Men da de havde fået øjne, og lyst lidt op i sejlet, kom de stærkt igen, og jeg er sikker på, at geodætisk institut kunne registrere det, da min vind faldt lige før målgang. Naboerne kunne i hvert fald, for de tændte lys.

 

Det tog 50 minutter at komme den sidste mil over mållinien, og havde D15 holdt blot en enkelt grad mere vestligt, så tror jeg, de havde haft vind til at komme forbi i tide, men hey - de ventede altså heller ikke da jeg mærkede hvor stille havet kan være.

 

Nu skal jeg bare have rigget af, og så skal jeg op i byen og finde Per Amok og Zero-Hans; de har været her så længe, at de må have fundet alle de gode steder…... JVenlig hilsen Sv.

svenn.bekmose@hotmail.com

 

Svenn's andet indlæg LEG 5.

15-3-09.

Subjektiv situationsrapport fra 48:18S, 137:36W.

Efter at have tilbragt den sidste del af min ungdom i et vindhul på størrelse med Frankrig, Portugal, Spanien og lille Andorra tilsammen, er jeg endelig kommet rundt bøjen – i modsætning til for eksempel ’Braad_dk’, der indtil videre har set stort på den detalje, hvis man skal tro slæbesporet. Men det er jo heller ikke sikkert, at man skal det, og da den ligger 4 pladser efter i Køge Bugt-turneringen, har jeg ind til videre valgt ikke at protestere; den kan jo også nå at gøre fejlen god igen.

 

En kedelig fejllæsning førte mig noget dybt på den første del af turen mod næste bøje. Man skal acceptere, at man bør bruge briller, men jeg fik vist lokket en del andre til at gøre samme ’fejl’, og der var relativt god vind, så spørgsmålet er, om det gjorde skade, egentligt, men min tanke var lige så stille at mødes med 48S omkring 135W.

 

Jeg havde godt nok luret lidt på vejrsystemerne oppe mod Pitcarn Islands, men prognosen virkede usikker, og jeg valgte den strategi fra.

Det ser i øvrigt ud til, at jeg måske kunne have haft fordel af at forfølge den tanke, men nu ligger jeg altså her, og med den tid jeg kan afse til fintrim er 28.082 – ups, opdatering og rettelse: 29.080 - nu heller ikke så ringe.

 

Per i ’mokken er godt langt fremme – nr. 32 pt. - og lige sådan 281 og Hans i 140, men der er kun at tage hatten af for deres præstation og håbe, at de kan forbedre stillingen; det gør trods alt mindre at blive mulet af en, som sejler en førstepræmie hjem, så frisk vind, Per...

Venlig hilsen Sv.
 

Svenn's første indlæg LEG 5.

Jeg har indledt min karriere som netspiller - eller netsejler, om man vil.
 
Hans fra D140 havde forklaret de grundlæggende principper: "det gælder om at være foran, hvis man vil vinde", og jeg mente nok, at jeg havde forstået det sådan i overordnede linjer. 
 
Jeg lagde hårdt ud og kom selvfølgelig for sent til starten. Ikke noget nyt, det sker stort set hver tirsdag, og har noget med arbejde at gøre. Det er jeg med andre ord i vane med, og udfordringen var jo til at håndtere.
 
Efter at have kæmpet mig op til en plads omkring nr. 3.000 krævede arbejdet min tilstedeværelse, og jeg satte derfor kursen ud fra vejrudsigten. Behøver jeg sige, at vejrudsigten var forkert, og at jeg lå med næsen omtrent ret mod vinden et lille døgns tid?
 
Konsekvensen af denne ganske lille og beskedne fejltagelse var, at jeg fik fornøjelsen at se tal som kun er de færreste forundt: 113.421, for eksempel.
Hvor mange møder lige det tal i sin hverdag?
 
Medicinen var kendt og metoderne enkle: Hvis AltAdist*COS(Affkurs-AltAkurs)>AltBdist*COS(Affkurs-AltBkurs), så vælg a, ellers vælg b.
 
Det gik ikke så ringe: I løbet af en dags tid var jeg nede omkring en plads som ca. 60.000, turen ned til nummer 36.000 gik ikke helt så let, men var da til at gennemføre, og pludselig stod der 2x.000 på skærmen i forgår morges, og nu skulle der tænkes:
- Vejrudsigtens potentiale blev vurdere.
- Konkurrenter blev studeret
- Bådens forventede fart i overmorgen blev estimeret
- Strategier blev lagt
- Kursen blev sat
 
- og så var det bare at vente på det uafvendelige: Førstepladsen!
 
Det forekommer sikkert lige så indlysende, som at konen tabte æggene, men jeg fik altså ikke førstepladsen. Det er sket igen - min udspekulerede og velovervejede kurs har ført mig uden om al god og givende vind, og durk ind i et vindhul på størrelse med den Frankrig og Iberiske halvø - til sammen.
 
Det er ikke første gang, og det bliver sikkert heller ikke sidste. Alt i alt er det dybt frustrerende, men netop det, at jeg bliver frustreret viser vel bare, at det er et godt spil - tilpas uforudsigeligt, og tilpas forudsigeligt - bare rigtig fornøjeligt.
 
Sæt kaffe over, når I kommer til Rio - jeg er på vej, men det er muligt, at jeg bliver lidt forsinket....

Venlig hilsen Sv.
 
Ps. nej, du kan ikke bare flytte formlen ind i Excel og få et resultat uden videre - lidt sjov skal du da selv ha'..

TOP