Generalforsamling 2018 – referat

Generalforsamlingen 2018 blev afholdt lørdag 03. marts kl. 13.00 i Køge Sejlklubs lokaler – Bådehavnen 6, 4600 Køge

 1. Valg af dirigent.
  DEN 15 – Brian Bach Larsen
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
  Ok
 3. Bestyrelsens – formandens beretning for det forløbne år.Beretningen, som følger blev godkendt uden

I hele 2017 var der tilgang af 9 både samt et passivt medlem. Allerede i år 2018 har der været en tilgang på 4 aktive og et passivt medlemskab. Status 20/2 2018 er 155 aktive (både) og 41 passive

Køge Sejlklub 31. januar 2017 Kl. 18.00.

Vi var så så heldige at få lavet en aftale med Claus Høj Jensen, Høj Jensen Sails. Han kom og fortalte om sejl til L23, nye dugtyper, sejltrim og lidt om, hvordan han gør på kapsejladsbanerne.

Han har vundet EM, DM og VM i flere forskellige klasser, og ikke mindst H-båds VM så mange gange, at en hånd ikke er nok at tælle på fingre med 🙂 Han har også sejlet L23 DM et par gange.

Dette i kombination med det oste/pølsebord med øl, vand og vin ad libitum, der har været tradition de sidste mange år til L23 klubbens vinterarrangement.

 

Strib Bådeklub den 28/2 kl 18:00

Dan List fra D174 kom og fortalte om sejlturen(e) fra 1.Portsmouth til Mallorca og 2. Rundt om Mallorca og Menorca og så til La Linea ved Gibraltar.L23 Klubben sørgede for lidt let mad og drikkelse, som blev afregnet på aftenen.

 

Generalforsamling 15 marts 2017 Køge 14 både

 

“Slaget i Køge Bugt” 24-25. juni 2017. AFLYST GRUNDET MANGLENDE TILSLUTNING !!

Vejle, DM for L23 17-20 August

17 tilmeldte både, men to blæste inde, og nåede ikke længere end Odden havn. Med 17 tilmeldte både så det længe ud til, at weekendens DM i Vejle for L23’erne skulle blive med flere deltagere end i fjor. Det blev dog ikke tilfældet. En L23’er grundstødte på vejen til mesterskabet, og måtte med et ødelagt ror se chancen for DM-sejladserne passere forbi. Dermed blev det kun til 15 deltagere, da hans følgesvend valgte at blive og hjælpe med at få den skadede båd bragt på land. Fire både fik prik. Det skulle dog ikke forhindre dette års danmarksmesterskab i at blive ét af de mest spændende i mange år. Faktisk blev DM’et ikke afgjort før sidste sejlads. Sofus Pedersen fra One sails sejlede på Tria og Jørgen Schönherr der styrede Dream Machine. Efter en lang første dag med fem sejladser, hvor fire forskellige både tog en førsteplads, var de tre podiepladser endnu helt åbne. D15 Tria var på ni point, her var Sofus Pedersen fra OneSails om bord, mens topsejler i Drage, Jørgen Schönherr styrede D82 Dream Machine, havde ti point, mens D24 Tøsen med Mike Rasmussen var på ti point, inden de sidste og afgørende sejladser. Også D148 DoDo, som blev noteret for en prik i stævnets allerførste sejlads, fulgte godt med på 14 point. Fra 0 til 10 m/s. Det var derfor med stor spænding, at der blev rigget til på stævnets anden dag, der dog startede med en udsættelse grundet udsigten til tordenbyger. Da bådene endelig kunne sendes på Vejle Fjord, var det til tre sejladser med vindstyrker fra 0 til 10 m/s. Udfordrende forhold, der viste at passe D24 Tøsen fremragende. Med en 1., 2. og 3. plads trak Tøsens erfarne besætning det længste strå. For 8. gang kunne Mike Rasmussen, Claus Rasmussen og Dorte Rasmussen derfor løfte L23 Klubbens vandrepokal i triumf.

 

Dimsekassen og gode indkøb til L 23

Reservedele som ikke kan skaffes andre steder fra sælges af L 23 Klubbens dimsekasse. Her kan købes reservedele der ikke kan skaffes andre steder fra. Udover dette har forskellige medlemmer igangsat produktion af stumper der så kan købes direkte. Se mere på vores hjemmeside.

L23 dk. Hjemmeside

Klubbens hjemmeside er under ombygning – årsagen skal ses i lyset af der er sket meget på det område siden den gamle blev etableret, arbejdet med den nye side er endnu ikke helt afsluttet. Vi sender stadig nyhedsmails ud, men indholdet presses af Facebook hvor der deles mange gode ideer og artikler (dvs de tit er forældede i nyhedsmailen)

Facebook

Der findes 2 L 23 grupper. En officiel 254 medlemmer og en uofficiel 189 medlemmer. Der er megen snak og megen god information.

Regnskab

L 23 klubben har en god økonomi og vi er godt rustet til fremtiden, og til stadig at være en aktiv klub.

Til sidst vil jeg gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen. Det har været et år med store udfordringer, vi står tilbage med behov for tre nye medlemmer – hvilket skyldes naturlig afgang fra Ebba og Dan samt Mortens Exit. Jeg håber inderligt for klubbens eksistens vi kan stable et nyt hold på benene

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  Godkendt uden kommentarer
 2. Indkomne forslag.
  Ingen indkommende forslag
 3. Bestyrelsens planer for det kommende år.

Følgende er planlagt for det næste år:

L23 Trim-weekend i Strib 12.-13. maj 2018: Strib har lokalt 6 både og det er muligt at deltage uden egen båd, efter først til mølle princippet. Folk der ønsker at deltage med egen båd er selvfølgelig også velkomne.

Palby Fyncup 25.-27. maj 2018: Bestyrelsen opfordrer medlemmer med intention om at sejle Fyn rundt til at deltage i denne, så vi kan få samlet en L23-flok.

Tuneup sejlads i Vallensbæk 9.-10. juni 2018:  Vallensbæk Sejlklub afholder H-båds ranglistestævne og har inviteret L23-klubben til at deltage. Dette stævne vil være en god træning inden DM løber af stablen 14. dage senere.

DM i Nyborg 22.-24. juni 2018 er planlagt og der håbes på 20+ deltagende både. Dette er klart muligt og hermed en opfordring fra bestyrelsen til at deltage.

Hvad arbejder bestyrelsen ellers med

Flere sejlere aktiveres i form af træf eller lignende – input modtages.

Klubben støtter gerne med at promovere lokale tiltag, hvor andre kan være med.

 

 1. Budget.
  Godkendt med følgende kommentar:

D176 Per Nielsen mente, at der skulle være en post på budgettet til Jubilæumsfest, dette var der bred enighed i blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

 1. Fastsættelse af kontingent.Uændret – 200 kr. for aktive, 100 kr. for passive
 2. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1

Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelsesmedlem.    

Formand: Mike Rasmussen D24 modtager genvalg – blev valgt.

Kasserer: Ebba Glückstadt D85 ønsker ikke genvalg.

NY: Thomas Bach Larsen D15 blev valgt.

Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen D191 – ønsker ikke genvalg

NY: Torben Bjerre D161 blev valgt.

Følgende er ikke på valg:

Næstformand: Morten Thomsen D82 – Ønsker at afgå

NY: Nils O. Mogensen D148 blev valgt

Sekretær: Thomas Bach Larsen D15

NY: Carl Aage Lausten D198 blev valgt, da Thomas Bach Larsen blev valgt som kasserer.

Suppleant: Erik Riis D217

Suppleant: Per Dragelund D288

 1. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D386 er villig til genvalg. – Blev valgt11. Valg revisorsuppleant: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg.

NY: Brian Bach Larsen D15 blev valgt, da Carl Aage Lausten blev valgt som bestyrelsesmedlem.

 1. Eventuelt.

Erik T. Andersen D396 ville gerne høre, om de nye DS DM-statutter betyder noget for L23-klubbens DM.

Mike forklarede at krav til deltagerantal, sejladser og sejladstimer sættes ned, hvilket vil kunne give mere frihed i forhold til formatet DM afholdes i. Derudover fastholder han, at bestyrelsen målsætning til DM er 20 eller flere deltagende både.

Enkelte medlemmer mente, at bestyrelsen skulle opfodre sejlklubber til at melde deres skolebåde ind i L23-klubben.

Hans Jørgensen opfordrede til at deltage i Køge Sejlklubs “30 sømilen” til efteråret.

Hans Fossing Nielsen mente at det var et godt initiativ med L23 artiklen, som blev bragt i et af bådbladene – alle deltagende var enige i dette. Derudover mente han at klubben skulle bruge mere energi på at brande sig selv.

Brian B. Larsen ville gerne høre, hvordan L23-klubben forholdte sig til den nye Persondatalovgivning. Mike sagde, at man i bestyrelsen selvfølgelig ville undersøge, hvordan man skulle forholde sig til dette i DS.

Nils O. Mogensen og Hans Jørgensen ville gerne høre, hvordan det gik med opdateringen af formatet på hjemmesiden. Hertil svarede Mike, at det lige i øjeblikket grundet afgangen af 3 bestyrelsesmedlemmer har stået lidt stille, men at der selvfølgelig ville blive fyldt op på dette.

 

Slutteligt takkede Brian Bach Larsen deltagerne i generalforsamlingen for god ro og orden.

Referant: Thomas Bach Larsen

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark