Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 afholdes onsdag 15. marts kl. 18.00 i Køge Sejlklubs lokaler – Bådehavnen 6, 4600 Køge.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1

  Valg af Næstformand, sekretær og suppleant

  Næstformand: Morten Thomsen D 82 – modtager genvalg
  Sekretær: Thomas Bach Larsen D 15 – modtager genvalg
  Suppleant: Ole Rasmussen D 7 – ønsker at afgå, Bestyrelsen foreslår Per Dragelund D 288

  Følgende er ikke på valg:

  Formand Mike Rasmussen D 24
  Kasserer: Ebba Glückstadt D 85
  Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen D 191
  Suppleant: Claus Falck D 399  — ønsker at afgå.
 10. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D 386 er villig til genvalg
 11. Valg revisorsuppleant: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg
 12. Eventuelt.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts. Kan sendes som mail til mike@l23.dk

Se hvad der ellers sker

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark