Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 afholdes Lørdag 03. marts Kl. 13.00 i Køge Sejlklubs lokaler – Bådehavnen 6, 4600 Køge.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Bestyrelsens planer for det kommende år
  7. Budget
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1

Valg af Formand, Kasserer og Bestyrelsesmedlem:
Formand Mike Rasmussen D 24 – modtager genvalg
Kasserer: Ebba Glückstadt D 85 – ønsker ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem: Dan Larsen D 191 – ønsker ikke genvalg

Følgende er ikke på valg:
Næstformand: Morten Thomsen D 82 – ønsker at afgå
Sekretær: Thomas Bach Larsen D 15
Suppleant: Erik Riis D 217
Suppleant: Per Dragelund D 288

10. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D 386 er villig til genvalg

11. Valg revisorsuppleant: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg

12. Eventuelt.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 17. Februar. Kan sendes som mail til mike@l23.dk

Se hvad der ellers sker

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark