Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020 // 2021

Generalforsamlingen blev afholdt som onlinemøde (Teams).
Lørdag den 20. marts 2021 kl. 13:00.

Formandens beretning !
Referat !
Regnskab !
Budget 2021 !

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 • 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • 5. Indkomne forslag
 • 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
 • 7. Budget
 • 8. Fastsættelse af kontingent
 • 9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1

2020 Valg af Formand, Suppleant.
-to bestyrelsesposter ønskede genvalg i 2020 og er derfor naturligt valgt til og med 2021.
Formand: Mike Rasmussen D 24, ønsker ikke genvalg.
Suppleant: Erik Riis D 217, ønsker ikke genvalg

2021 Valg af Næstformand, Sekretær, Suppleant.
Bestyrelsesmedlem / Næstformand: (ubesat fra 2019).
Sekretær: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg.
Suppleant: Per Amok Nielsen D176 er villig til genvalg

Følgende er ikke på valg:
Kasserer: Thomas Bach Larsen D 15.
Bestyrelsesmedlem: Nils Mogensen D 148.

 • 10. Valg af revisor: Mads Jensen D 386, ønsker ikke genvalg
 • 11. Valg revisorsuppleant: Brian Bach Larsen D15, er villig til genvalg
 • 13. Eventuelt.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts, kan sendes som mail til mike@l23.dk

Vel mødt Bestyrelsen

Hvordan kommer L23-klubben videre

Til Generalforsamlingen skal der vælges en ny Formand samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 –derfor er det meget vigtigt i er til stede.

Hvis det har din interesse at træde ind i bestyrelsen, må du meget gerne kontakte undertegnede inden generalforsamlingen, for at høre nærmere om bestyrelsens arbejde.

L23´eren klarer sig faktisk godt. Trods den generelle tilbagegang i aktive sejlere, og især inden for vores typer af både / klubber, formår vi at afholde aktiviteter fordelt hen over året af både social og sejladsmæssig karakter. Vi er aktive på sociale medier og har en velfungerende hjemmeside. Bådene bliver handlet, og der er stor aktivitet rundt omkring i havnene, i de senere år er L23éren også blevet brugt flittigt som skolebåd. I 2020 er der kommet 23 nye aktive og 7 passive medlemmer. Der er således registreret 147 aktive og 44 passive medlemmer. Tallene er tilsvarende i starten af 2020 hvor der var 146 aktive og 42 passive. Vi har nu medlemmer i Belgien (1), Tyskland (2) og Sverige (1).

Historisk er der mange L23 ejere som har ydet en kæmpe indsats og bidraget til at fremme båden og drive klubben derhen hvor den er i dag. Det arbejde må ikke gå til spilde, derfor skal vi selvfølgelig fastholde dette aktivitetsniveau, og selvfølgelig skal klubben forsætte, derfor er det så hamrende vigtigt at finde en Ny formand som vil påtage sig ansvaret sammen med den øvrige bestyrelse.

Frivilligt arbejde kan være en udfordring at finde tid til, men at være medlem af L23 klubbens bestyrelsen er ikke en kæmpe arbejdsbyrde, normalt holder vi 2-3 møder om året, resten kan klares på mail og telefon. Opgaverne er fordelt på bestyrelsens medlemmer, desuden bidrager lokale ildsjæle med stor hjælp til at få arrangementerne planlagt og afholdt.

Med denne opfordring håber jeg vi ses til Generalforsamlingen. Personligt har jeg været både glad og stolt ved at være en del af bestyrelsen, først som suppleant senere som medlem og her de sidste fire-fem år som Formand. Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet så er du velkommen til at ringe eller skrive.

På vegne af Bestyrelsen

Mike Rasmussen

Formand

Mobil 25590920

e-mail mike@l23.dk

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark