Generalforsamling 2019

Referat, læs mere her

Regnskab og budget, læs mere her

 

Indkaldelse

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 13:00, i Vallensbæk Sejlklubs lokaler. Vallensbæk havnevej 1, 2665 Vallensbæk Strand.

Vi starter med smørrebrød kl. 12:00, tilmelding til mike@l23.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Bestyrelsens planer for det kommende år
 7. Budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg i henhold til vedtægterne punkt 9.1

Valg af Sekretær, Bestyrelsesmedlem, Suppleant:

Sekretær: Carl Aage Lausten D 198 er villig til genvalg (er allerede valgt for år 2019)

Bestyrelsesmedlem / Næstformand: Torben Bjerre (er trådt ud af bestyrelsen)

Suppleant: Per Dragelund D 288 – ønsker ikke genvalg

Følgende er ikke på valg:

Formand: Mike Rasmussen D 24

Kasserer: Thomas Bach Larsen D 15

Bestyrelsesmedlem: Nils Mogensen D 148

Suppleant: Erik Riis D 217

 1. Valg af revisor: Benny Mads Jensen D 386 er villig til genvalg
 2. Valg revisorsuppleant: Brian Bach Larsen D15 er villig til genvalg
 3. Eventuelt

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 1. marts, kan sendes som mail til mike@l23.dk

Vel mødt

Bestyrelsen

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark