Klubbens kontooplysninger

Bankkonto

Den Danske Bank
Reg.nr.: 3194 kontonr.: 3194117531

IBAN: DK4430003194117531
BIC-kode/SWIFT-adresse: DABADKKK

Husk at anføre bådnummer i meddelelsesfeltet ved indbetalinger.

Opkrævning af medlemskontingent sker kun via PBS / Nets.
Kontingent skal derfor ikke overføres til klubbens bankkonto; men man skal benytte den fremsendte opkrævning!!

CVR-nummer

L23 Klubben er registreret med CVR nr. 28896123.
c/o Carl Aage Lausten
Fiskernes vej 5
2670 Greve

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark