Klubbens historie

Søren Nybo tog initiativ til at stifte L23-Klubben, hvilket skete i Vordingborg i februar 1977. Søren udarbejdede de første klasseregler og love for L23, hvorefter han blev valgt, som L23-Klubbens første formand. John Olsson blev klubbens første næstformand.
Den 22. november 1978 godkendte Dansk Sejlunions hovedbestyrelse L23 som standardklasse.
På samme tidspunkt forsøgte man at få Statens Skibstilsyn til at typegodkende båden. Selv om det kun var enkelte rettelser SS forlangte for en endelig godkendelse, lykkedes det ikke at overbevise værftet om, at de skulle udføres.
I 1977 og 1978 blev der sejlet uofficielt klassemesterskab i hhv. Skælskør og Frederiksværk.
Herefter har klubben arrangeret klassemesterskaber med stor succes og med 34 som det størst antal deltagende både.
Traditionen er, at man sejler om en vandrepræmie. Det var i begyndelsen en pokal givet af Hans Aage Larsen. Pokalen blev senere i 1984 udskiftet til en L23 halvmodel i træ lavet af Knud Olsen og skænket til L23-Klubben.
Halvmodellen er monteret med graverede plader med alle mestrene gennem tiden frem til i dag.
Knud Olsen sov stille ind den 31. august 2010 i Bandholm 90 år gammel.

I marts 1982 var der i vores klub 194 aktive medlemmer fordelt med Sjælland 121, Bornholm 2, Jylland 35, Fyn 21, Lolland-Falster og Møn 15. De største klubber var Lynetten 17, Holbæk 11, Vallensbæk 10, Roskilde 8, Præstø 7, Kerteminde 6 og Silkeborg 5.
I 1983 var L23-Klubben første gang på bådudstillingen i Bella Centeret og i 1984 udstiller Peter Bjørn Olsen en L23 på udstillingen for første gang.

Ved klubbens generalforsamling 1985 i Roskilde Sejlklub mødte 90 op repræsenterende 56 både – her kunne man meddele, at klubben havde 229 aktive og 39 passive medlemmer.

Med L23-Klubben i topform og efter Rolf Jonshøj havde været formand for L23-Klubben i 6 år, blev han afløst af Knud Larsen Køge i 1986. Samtidig blev hans post som medlem og formand af Dansk Sejlunions Kølbådsudvalg overdraget til en anden L23 sejler – Hans Jørgensen Køge på et specialklubseminar 23/11/85. Hans Jørgensen besatte denne post indtil DS’es 6-års-grænse var nået, og udvalget blev umiddelbart herefter nedlagt af DS.
I denne periode var L23-Klubben således med til at præge Dansk Sejlunions nye regler for godkendelse af både som Dansk Entypeklasse, hvilket det i samme periode også lykkedes L23 at blive godkendt som. For dette arbejde stod Poul Henning Larsen Hvidovre og Hans Jørgensen Køge. Den 16 februar 1990 blev L23 af Dansk Sejlunions Hovedbestyrelse godkendt som Dansk Entypeklasse (kølbåd) og fra og med 1991 blev mesterskabsstatus ændret til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab.
Rolf Jonshøj afsluttede sin gerning i Dansk Sejlunion med at redigere bogen Valg af Kølbåd – En bog som giver et indblik i de mange klassebåde, og som Dansk Sejlunion senere har benyttet som informationsmateriale til sejlerne.

Siden 1980 har L23-Klubbens kredskontakter arrangeret lokale kredsmesterskaber, hvor klubben bidrager med præmier. Ud over disse aktiviteter yder L23-Klubben økonomisk tilskud til “træf”, der afholdes lokalt.

Klubben har i mange år været repræsenteret på bådudstillingerne i Fredericia og Bella Centeret i København.

Klubben udsendte i mange år L23-NYT 4 gange årligt, hvori der bl.a. blev formidlet information til klubbens medlemmer samt tilbud fra sejlsportsbranchen og klubbens dimsekasse. Denne information bliver nu i høj grad formidlet via klubbens hjemmeside. Medlemmer, som har en e-mail adresse, kan ligeledes løbende få information om aktiviteter og nyheder. L23 NYT blev fra vinteren 2009/2010 erstattet af L23 Årbog, som udsendes til medlemmerne i begyndelsen af året.

På L23-Klubbens 20 års dag blev bådens konstruktør Lars Olsen og klubbens mangeårige formand Rolf Jonshøj optaget i klubben som æresmedlemmer.

I 1997 blev L23-Klubben repræsenteret på Internettet.

I 2002 ved DM i Holbæk kunne klubben afholde sit 25 års jubilæum.

I 2003 kunne man i Køge afholde mesterskab for 25 gang.

L23-Klubben blev 30 år i februar 2007.

Hans Jørgensen D140 Zero Køge, som siden 1985 har arbejdet for klubben, blev æresmedlem ved DM i Bogense 2010.

Årskontingent for 2008 er fastsat til 200 kr. for aktive og 100 kr. for passive medlemmer.

Klubben havde ved indgangen til 2012 170 aktive bådejere og 45 passive medlemmer.

Klubben havde ved indgangen til 2015 162 aktive bådejere og 44 andre medlemmer.

Ud af 403 byggede L23’ere (nr. 13 er ikke bygget) var 268 registreret i Danmark og 17 i Tyskland.
Således er 2/3 af de dansk registrerede L23’ere medlem af L23 Klubben
Mange af de resterende L23-ere er solgt til Schweiz.

Per “Amok” Nielsen D176 Amok, blev for sit enormt store arbejde for klubben udnævnt til æresmedlem ved DM i Vallensbæk 2019.

Mike Rasmussen D24 Tøsen, blev hædret som æresmedlem ved DM i Faaborg 2021 for sit store arbejde for klubben.

Formænd gennem tiden:
1977: Søren Nybo, Vordingborg (klubbens første formand)
1979: John Olsson, D38 Fidus
1980: Rolf Jonshøj, Lynetten, D171 Havmusen
1986: Knud Larsen, Køge, D198 Laps
1988: Poul Henning Larsen, Hvidovre, D22 Kaos
1989: Robert Beck, Nyborg, D51 Vupti
1994: Vagn Skakon, København, D80 Musti
1997: Erik Rasmussen, Egensedybet, D24 Tøsen
1998; Michael Pedersen, Nykøbing F., D356 Vivacissimo
2001:Jan Nielsen, Holbæk, D250 Jane II
2005: Per Nielsen, Vallensbæk, D176 Amok
2016: Mike Rasmussen, Egensedybet, D24 Tøsen
2021: Thomas Bach Larsen, D15 Tria
2022: Per Nielsen, Vallensbæk, D176 Amok.

Læs også L23’erens historie

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark