Agterstagstrim

af Hans Jørgensen

I let luft skal der ikke hales for meget i agterstaget og specielt i let luft og sø må forstaget godt stå og fjedre i søen. Sejl IKKE for højt. Læ tickler i genuaen skal “trække” HELE tiden!! I øgende vind strammes agterstaget; men hvis storsejlskappen begynder at blafre, skal agterstaget slækkes indtil kappen igen er rolig og trækker. Evt. efterstrammes undervanterne for at agterstaget kan strammes mere. På slør skal man slække agterstaget så mastetoppen kommer frem og forliget ikke står for stramt. Mærker på tovværket til agterstaget kan hjælpe med hurtigt at finde det rette trim. Forstaget skal ikke stå for stramt hvis der er sø som “stopper” båden. Først når man fornemmer at vinden er så kraftig, at der er trækkraft gennem søen, strammer man agterstaget for at holde forstaget mere stramt. Husk at eftertrimme storskødet og løjgangen til storsejlet hvis agterstagstrimmet er ændret. JUSTER AGTERSTAGET EFTER VIND OG SØ !

 

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark