Spilertrim og -sejlads

af Hans Jørgensen

Lav en spilerpose som kan hænge ved nedgangen. Spileren skal sættes og bjerges herfra. Båden skal monteres med barberhal som fæstes i skvatlisten ud for topvanterne eller et hul foran. Spilerstagen kan enten placeres i beslag eller en pose på bommen, eller hvis man øger skinnen på forkanten af masten ned til mastefoden, så det er det muligt at sætte spilerbommen uden at have en mand på fordækket. Spilerskøderne skal være af kevlar eller spectra og de skal begge være mindst 16m lange. Man kan købe skøder af typen hvor yderste “strømpe” fjernes på den del af skødet, man ikke skal holde om. Herved gøres  skøderne lettere, hvilket især er en fordel i let luft. Med knuder på enderne af skøderne vil disse ikke løbe ud af blokkene, og pga. længden af skøderne vil man aldrig komme i vanskeligheder under nedtagning af spileren. Spilerstagens højde justeres altid så den er i samme højde som læ skødbarm og så luv spilerlig altid “falder ind” i top og bund samtidig. Et lille fif kan være at lægge læ skøde over enden af storsejlets bom hvorved læ skøde løftes en del. Endeligt kan man investere i færdige taperet skøder som er 4 mm. hvor de bindes i spileren og 8 mm i den anden ende. Luv skøde justeres altid så spilerstagen er vinkelret på Windexen i mastetoppen. Storsejlet slækkes altid godt ud med storskødet, og kickingstrappen sættes, så bommen holdes godt nede. Dette er meget vigtigt i hårdt vejr. Hvis der bliver for stort pres i storsejlet skal kickingen dog slækkes lidt, for at mindske presset i storsejlets top. På agten for tværs kan man have genuaen oppe sammen med spileren; men på hård skæring eller plat læns er det tvivlsomt om det er en fordel at sejle med genua og spiler samtidigt. På plat læns skal L23 sejles så plat som muligt; men aldrig med vinden helt fra agten. Ved let vind kan man med fordel skære en smule.

Spilersætning:
Hav ALTID forsejlet sat når spileren sættes eller tages ned. Undgå at sæt spileren på hård skæring. Fald en smule ved sætningen. Sæt spilerstagen med skøderne monteret. Check for en sikkerhed skyld igen, at alt er OK. En gast holder spileren i læen af genuaen og slipper den i takt med, at rorsmanden haler i luv skøde. Når spileren er op langs læ side af genuaen, begynder den anden gast at hale spileren i top. Først når spileren er i top, og luv skødebarm er halet, så spilerstagen er fri af forstaget, hales læ skøde, og spileren trækker. Herefter fintrimmes spileren. Når denne manøvre er trænet kan spileren sættes og trækker inden man har sejlet to bådlængder. Spileren skal trække så hurtigt som muligt – alt andet må vente.

Spilernedtagning:
Undgå at bjerge spileren på hård skæring. Evt. falder man lidt under nedtagningen for at sikre at spileren kommer ned i båden. En gast fanger læ skøde i læ af genua og storsejl og giver tydeligt tegn, når han har godt fat i skødet. Rorsmanden falder evt. en smule og luv skøde slækkes helt ud så spileren blafrer !. Gasten i læ kan nu trække spileren til sig. Det er vigtigt at luv skøde KUN slækkes helt ud når gasten har godt fast i læ skøde. Først når man er sikker på at situationen er under kontrol, slækkes spilerfaldet i takt med, at gasten til læ bjerger spileren direkte ned i spilerposen, som hænger i nedgangen. Spilerstagen bjerges herefter. Hvis spileren senere skal sættes i samme side, kan skøderne blive på spileren. Hvis spileren skal sættes næste gang i modsat side, afmonteres skøder og fald og trækkes samlet rundt om forstaget til modsatte side, hvor de igen sættes fast til spileren. Ved at mærke enderne af skøderne med samme farve som barmene, vil det forhindre at spileren sættes snoet.

Problemer ved spilersejlads:
Hvis spileren er urolig så check at spileren er halet helt i top. Ved urolig sø kan man på distancesejlads med held rigge et spilerbomnedhal til som evt. fæstes i skvatlisten. Ved stigende vind og på plat læns skal begge barberhal hales helt i bund så der er mere styr på spileren. På skæring i frisk luft må spilerstagen ikke trimmes tættere på forstaget end 50-60 cm. For at kunne fiksere stagen på skæring anbefales det, at benytte skøder og barberhal af spectra eller anden stabil type tovværk.  Skærer båden op mod luv så roret mister kontrollen, skal man KUN slække læ spilerskøde. Man må ALDRIG slække ud i luv skøde hvis båden skærer op til luv. Hvis båden i hård vind begynder at pendle fra side til side, skal man checke at kickingen til storsejlet er sat så sejlet er HELT fladt. Ligeledes skal man skære en lille smule mere for at sikre, at båden ikke kæntrer til luv. Kør evt. spileren om bag storsejl og fok for at nedsætte vindpresset på spileren. At spileren pendler fra side til side er et tegn på, at den ikke kan komme af med vinden. Følgende er ikke for at skræmme de kære sejlere; men en advarsel: Hvis båden pendler og ender med at vælte til luv er man i store problemer… duk hovedet og hold godt fast. Når båden krænger til luv vil spilerstagen gå ned i vandet – båden bremses og storsejlsbommen kommer med et brag til luv og vandet kommer væltende ind over luv karm. Alle som stadig er om bord står i vand til lige under knæene. Alt løst grej er skyllet overbord. En ekstra sikkerhed er at sejle med nederste plade monteret i nedgangen; men normalt vil L23 nu ligger VANDRET uden der derved kommer vand ned i båden. Nu kræver det at ALLE holder hovedet koldt. Hvis båden ikke vil rejse sig op pga. for meget vind i spileren holder den nede, skal man slække SPILERFALDET helt ud. Husk at have knuder i enden af faldet så det ikke trækkes ud af masten. Båden begynder nu at rejse sig op igen. Check at læ skøde er trukket så spileren er i læ af storsejl og forsejl. Så snart båden er ved at rette sig op, skal rorsmanden presse enden af båden op mod vinden ved nogle hårde ryk i roret – storsejlet bommes tilbage og vinden kommer igen fra luv side. Nu kan man håbe på at vinden løjer så meget, at spileren kan trækkes i top igen, hvis ikke kan den tages ned i læ af de øvrige sejl. Man må IKKE slække skøder og fald samtidigt så vil spileren bare stå og trække ude i læen. Det er ikke for at skræmme nogen; men kun mine personlige erfaringer, som siger mig, at man ikke skal gå i panik – båden flyder relativt “højt” og riggen skal nok holde. HUSK – UNDGÅ at kæntre til luv ved IKKE at sejle for plat (lavt) i hårdt vejr; men skær en smule især i pustene. Hellere skære op til luv end vælte til luv. I hårdt vejr på læns skal besætningen holde sig lavt i båden og rorsmanden skal have en fornemmelse af at han sejler båden ind under spileren. På hård skæring skal besætningen være bagude og til luv.
HAL IKKE SPILEREN FOR MEGET TIL LUV OG SKÆR EN SMULE I HÅRDT VEJR !

 

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark