Spilerbom på fordækket

Spilerbom på fordækket..

Følgende er tegninger og beskrivelse over hvordan man kan montere spilerstagen på fordækket så den kan sættes og bjerges uden at have en mand på fordækket.  På skinnen på masten, som er ført helt ned til mastefoden, monteres en “slæde” med et øje til spilerbommen, som ikke må have et stop. Herved kan spilerstagen justeres trinløst i højden. Bomophalet føres sammen med en tamp som fæstes til øverste kant af slæden, så man hæver bom og øje til stagen samtidig. Der monteres et nedhal til undersiden af slæden. For at løse problemet, med et løst hængende ophal når spilerbommen ligger på fordækket, skal der monteres et hal til “fjernelse” af ophalet. Dette hal trækker bomophalet helt ned til mastefoden så det ikke “fiskes” af genuaen i vendingerne. Spilerskøderne skal være monteret og ført tilbage til en spilerpose i nedgangspartiet. Herfra sættes og bjerges spileren. Før hejsning af spilerbommen skal man huske at løsne følgende: nedhalet til bomophal, bomnedhal, samt begge spilerskøder. Ligeledes skal evt. genuaskøder være løse så bommen nemt kan hæves. For at holde spilerbommen nede ved spilersejlads skal man benytte almindelige barberhal, som monteres i skvatlisten lige ud for masten i begge sider. I bomningerne skal man huske at få genuaskødet over bommen før denne sættes på nyt spilerskøde. ! ! ! Ellers vil genuaskødet være under spilerbommen når denne sænkes ned på dækket og spileren er bjerget.                                                                                                   

Typisk sætning af spiler: De to nedhal samt begge spilerskøder samt luv genuaskøde løsnes. Spilerstagen hæves til den ønskede højde. Spilerskødet er på forhånd ført gennem spilerbommens yderste øje og ført tilbage i læ side og monteret på spileren, som er i en pose i nedgangspartiet. En gast tager hele spileren op af posen og fører den hen i læ af genuaen. Den anden gast gør klar til at hive spileren op med spilerfaldet. Rorsmanden gør luv spilerskøde klar til at blive halet. På rorsmanden kommando trækkes spileren i top samtidig med at den slippes. Samtidig trækker rorsmanden hjem så spileren kommer frem til bommen, som brases afhængig af det nye trim. Når gasten med spileren har sluppet denne, tager han læ spilerskøde hjem så spileren trækker. 

 En typisk bjergning: Luv spilerskøde slækkes så spileren kommer i læ af storsejl og genua. En gast gør klar i læ til at bjerge spileren ned i posen. Når denne har godt fat i spileren gør rorsmanden signal til at spileren skal ned. Rorsmanden slækker helt ud i luv spilerskøde. Den anden gast slækker faldet i takt med at spileren kommer ned i posen. Når spileren er vel bjerget og genua og storsejl er trimmet tages spilerstagen ned. Samtidig med at man slækker ophalet til spilerbommen hales nedhalet, indtil bommen ligger på fordækket. Herefter haler man halet til fjernelse af ophalet helt hjem så ophalet er ført helt ned til mastefoden og ikke kan fiskes af genuaen i en vending. 

En typisk bomning med spilerstagen: Genua eller fok skal helst være bjerget inden spilerbomningen. Man falder af til plat læns, samtidig med at man trækker læ barberhal helt ned til dækket, og slækker læ spilerskøde. Forgasten gør klar på fordækket, hvor han løfter læ genuaskøde op, så det kan komme over spilerbommen. På tegn fra rorsmanden (råb – så alle kan høre det) bommes spileren. Spilerbommen tages af øjet på masten og sættes på “nyt” luv skøde. Bommen tages af “gammelt” skøde og sættes på øjet ved masten.   Rorsmanden slækker lidt i ny luv spilerskøde så bommen kan komme på masten. Storsejlet er samtidig bommet af rorsmanden. Den anden gast trimmer nyt læ spilerskøde samtidig med at læ barberhal evt. slækkes. 

Hvis spileren skal sættes i modsatte side: I god tid før spileren skal sættes skal man vurdere om spileren skal sættes fra samme side som den er bjerget. Hvis dette er tilfældet kan spileren sættes som den er i  posen. Hvis spileren skal sættes fra modsatte side skal skøder og fald føres samlet til modsatte side. Skøder og spilerfald afmonteres spileren og bindes sammen. Skøder og fald trækkes frem til forstaget. En gast går på fordækket og tager skødet ud af spilerbommen og fører det rundt om forstaget. Gasten løfter spilerbommen over på den anden side af forstaget og spilerkødet sættes igen på spilerbommen. Spilerskøderne med fald hales tilbage i læ af forsejlet til spilerposen hvor de igen sættes på spileren. Hvis man lader spileren ligge i posen, som den er bjerget, kan den nu hales op samme vej, uden at man behøver at pakke spileren. Hvis der er fordel ved at sætte spileren (på læns) omvendt af hvad den er taget ned til, skal det overvejes, om man ikke hurtigt sætter spileren, som den er bjerget og herefter laver en hurtig spilerbomning.

Mange sejlerhilsner Hans Jørgensen D140  Zero.                                          

Klubben for den bedste klassebåd i Danmark